Möte med Vattenfall gällande vindkraftfrågor

Tisdag den 29 september 2009

Direkt på morgonen hade jag ett möte med kommunsekreteraren gällande nästa års tidsplan för politiska möten inom kommunstyrelsen och kommunfullmäktige.

Efter det var jag med på ett telefonmöte gällande flyktingfrågor. Ett förslag är att vi i Jokkmokks kommun förlänger dagens avtal ytterligare ett år så att det bättre synkroniserar med ett nytt regelverk som verkar träda i kraft den 1 december 2010.

Efter lunch var jag på ett möte med representanter från Vattenfall i frågor om vindkraftenergi.

Vattenfall planerar – precis som flera andra bolag – att bygga en vindkraftpark i Suorva. Vi fick en genomgång av hur de planerar och resonerar.

Vattenfall har satsat mycket runt om i Europa på sista tiden. Just nu produceras vindkraft i Europa av Vattenfall för cirka 1,7 TWh per år. Total vindkraftproduktion i Sverige av alla bolag ligger på cirka två TWh per år.

Vattenfall är alltså intresserad av att göra investeringar gällande vindkraftenergi i Surova.

Man pratar om cirka 20 vindkraftverk i området. Man planerar att alla vindkraftverk byggs på land.

Vi var väldigt tydliga från kommunens sida om att om det blir något av denna satsning från Vattenfalls sida vill vi vara med på investeringen. Vi vill inte stå utanför denna process på samma sätt som vi i vattenkraftfrågan för 100 år sedan och fram till idag stått utanför och sett på utan att vara delaktiga i energiproduktionen.

Totala investeringsutgiften för detta projekt beräknas just nu till 600 miljoner kronor.


Hur ska pengarna fördelas?

Måndag den 28 september 2009

Idag har det varit möte i kommunfullmäktige. Innan det mötet startade invigdes en obelisk som symboliserar de mänskliga rättigheterna.

Det är den lokala konstnären Eva-Stina Sandling som är konstnären bakom obeliskerna.

Barnkonventionen som hanterar barns rättigheter i världen belystes i invigningen. Generalsekreteraren i svenska Rädda barnen invigde obelisken. Med på invigningen var även kommunalrådet och många skolbarn.

Flera av barnen hade skrivit vackra dikter kring detta med barnens rättigheter. Några barn läste upp sina dikter och sände dem sedan upp i luften via ballonger.

Det var en väldigt vacker invigning i den kyliga höstsolen.

När kommunfullmäktigemötet kom igång hanterades ett antal olika frågor. Bland annat frågan om de ekonomiska resurserna i framtiden. Framförallt diskuterades frågan om budget 2010.

I denna diskussion togs även frågan om en eventuell skattehöjning upp.

Alliansen föreslog att ramarna för år 2010 skulle slås fast nu idag och att man tar en diskussion om en eventuell skattehöjning fram till nästa kommunfullmäktigemöte den 9 november.

Förslaget innebar också att den eventuella skattehöjningen ska tillfalla barn- och utbildningsnämnden samt socialnämnden.

Efter mycket diskussioner och en lång debatt med flera ajourneringar bestämdes att så skulle bli fallet.

Det innebär att kommunstyrelsens, samhällsbyggarnämndens och kultur- och fritidsnämndens budgetramar för år 2010 nu är fastställda.

Efter det ärendet klubbades frågor om priser på småhustomter och delar av tomtmark igenom. Även ett antal fastighetsärende – både försäljningar och investeringar – behandlades.

Sedan behandlades frågan om remissvaren från Jokkmokks kommun gällande friskoleansökan i Vuollerim och en ny förbundsordning för Lapplands kommunalförbund klubbades igenom.

En ändring av den lokala ordningsstadgan slogs också fast.


Körresa till Västerbotten

Söndag den 27 september 2009

I går morse åkte jag tillsammans med kören till Åmsele i Västerbotten. Vi har varit med på en samisk helg som Vindelns församling arrangerat och aktiviteterna har alltså genomförts i Åmsele.

Det har varit väldigt trevligt att få vara med på denna resa. Vi blev väldigt väl mottagna av åmseleborna. På lördagskvällen var det aktiviteter i församlingsgården i Åmselse med föreläsningar och bildspel av olika slag.

Vi från Jokkmokk var åskådare mesta tiden på lördagskvällen men vi fick en möjlighet att framföra ett litet smakprov inför dagens övningar.

Idag på förmiddagen var vi med på högmässan i kyrkan i Åmsele. Vi framförde ett antal olika sånger på samiska och vi var med och sjöng de samiska psalmerna i kyrkan.

Vi har också fått vara med på lite sightseeing i Åmsele och vi stannade och tittade på de vackra Mårdseleforsarna strax uppströms Åmsele i Vindelälven.

På kvällen hade jag ispremiär för säsongen. Jag var med på ”gubbhockeyn”. Det är en rolig form av motion.


Vintermarknadsfrågor

Fredag den 25 september 2009

Dagen började med fredagsmötet på Strukturum. Idag var sommardesignkontoret på besök. Vi fick höra hur ett antal studenter jobbat med designfrågor kring bland annat Jokkmokks marknad.

Många fräscha nya och gamla tankar har vävts ihop till något som de allra flesta tyckte lät mycket spännande och intressant.

Sommardesignkontoret har även jobbat med AB Jokkmokkshus, Porsi Syprodukter samt Skabram Mejeri och semesterby.

Efter mötet på Strukturum var jag med på ett möte inför kommande vintermarknad. Snart är det vinter och det är mycket som ska förberedas inför marknaden. Vi ser fram emot en ny och spännande vintermarknad.

På eftermiddagen hade jag en genomgång med vår ekonomiansvarige gällande olika ekonomiska frågor.


Ledarskapsfrågor

Torsdag den 24 september 2009

Hela förmiddagen hade vi ett möte med OJ!-gruppen. På förra mötet diskuterade vi om hur vi ska gå vidare med ledarskapsfrågor och medarbetarfrågor. På beredningsmötet med politikerna i måndags tog vi upp frågan om vilka ledstjärnorna ska vara för alla chefer i vår organisation Jokkmokks kommun. Alltså, vad tycker vi är de viktigaste egenskaperna som en chef och ledare i Jokkmokks kommun ska ha för att utföra ett bra och viktigt arbete hos oss.

Utifrån vad som kom fram där ska vi nu ha en genomgång och en träff tillsammans med första linjens chefer – det vill säga rektorer, områdeschefer och liknande – och med ett antal representanter från våra medarbetare.

Vi ska alltså nu träffas för att jobba vidare med frågorna om ledstjärnor, värdegrunder och viktiga egenskaper i syfte att få fram ett tydligare uppdrag för cheferna i Jokkmokks kommun.

På eftermiddagen var vi ett antal tjänstemän som åkte till Porjus. Vi träffade SBO – Statens bostadsomvandling AB. Det vi diskuterar nu är hur vi ska göra med frågan kring skolan i Porjus. För att undvika missförstånd så handlar det alltså om frågor kring skolbyggnaden och inte skolverksamheten.

Dagens skolbyggnad är stor och den är dyr att driva för de förhållandevis få förskolebarn och elever som finns där.


Tomtfrågan i Kvikkjokk

Onsdag den 23 september 2009

På morgonen hade vi en genomgång med facken gällande frågan om rekryteringen av ny utvecklingschef.

Därefter var jag på ett antal möten gällande fastighetsfrågor. Bland annat träffade vi två olika företagare och entreprenörer som är intresserade av att köpa Jokkmokks kommuns tomtområde i Kvikkjokk.

Huvudspåret från kommunens sida är att sälja hela området till någon intressent som själv tar ansvar för att exploatera och utveckla området. Området är detaljplanlagt för 15 stugor.

Många av oss tror att det bästa alternativet sett utifrån kommunens perspektiv vore att en entreprenör eller ett företag gör en storsatsning och utvecklar stugområdet med egna tankar, planer och resurser.

På kvällen var jag på körträning. Vi hade generalrepetition inför vår körresa till Åmsele kommande helg.

Direkt efter körträningen anslöt jag mig till ett gäng jobbarkompisar. Vi var på en enkel och trevlig tillställning där vi tackade av tre medarbetare som är på väg att sluta hos oss.


Ungdomsfrågor

Tisdag den 22 september 2009

På morgonen gick personalchefen och jag igenom ansökningarna till utvecklingschefsjobbet igen. I morgon ska vi ha en genomgång med facken kring detta.

Vi pratade vidare i frågan om utredningen gällande den tekniska verksamheten inom kommunkoncernen. Frågan om stiftelsen Vuollerim 6000 diskuterades också vidare.

På eftermiddagen hade vi ett möte med ledningsgruppen. Vi hade ett besök från Kommunförbundet Norrbotten vad gäller ungdomsfrågor. Sedan diskuterade vi några ytterligare punkter, främst utifrån gårdagens strategiska beredningsdag.

På kvällen skedde något riktigt spännande. Äldsta dottern har precis fått klart med körkortstillstånd och jag och frugan har fått papper på att vi är godkända som handledare för övningskörning.

Det ledde till att äldsta dottern i kväll satt bakom en bilratt för första gången. Vi åkte ned till industriområdet där hon fick prova att köra bil för första gången. Det gick riktigt bra.


Budgetfrågor

Måndag den 21 september 2009

Idag hade vi en strategisk beredningsdag tillsammans med politiker i kommunstyrelsen samt nämndsordföranden och även ett antal tjänstemän.

Förmiddagen ägnades åt olika grupparbeten gällande ledarskapsfrågor och frågor kring den politiska organisationen.

Efter lunch handlade diskussionerna om ekonomiska frågor inför framtiden. Målsättningen med de förändrade styrprocesserna har varit att kommunfullmäktige nu den 28 september ska behandla och besluta om ekonomiska ramar 2010.

Resursfördelningsfrågorna är inte lätta att enas kring. Många diskussioner fördes och frågan om eventuell skattehöjning inför år 2010 lyftes.

Sett från verksamheternas håll och sett ur ett tjänstemannaperspektiv vore det mycket önskvärt och bra om målsättningen om att kommunfullmäktige slår fast ramarna för år 2010 nu på måndag den 28 september uppfylls.

Efter ett beslut om ramar år 2010 kan verksamheterna sedan jobba vidare med detaljfrågor för att komma fram till hur vi ska jobba inför år 2010.

Om inte budgetramarna slås fast nu på måndag så kommer ramarna att slås fast den nionde november.

Vi bestämde också att ett dokument ska jobbas fram där vårt nya arbetssätt ska slås fast så att vi alla kan se vad som gäller.

Vi är verkligen i en förändringsprocess och det känns väldigt spännande och bra.

På kvällen var det kaffe och tårta med grannar och vänner. Mellandottern fyller tonåring idag. Grattis Sally!


Kyrkovalet

Söndag den 20 september 2009

I helgen har vi haft besök från Frankrike. Vi har umgåtts, gått promenader, plockat lingon, pratat, ätit god mat och druckit goda viner.

Det har varit en väldigt skön helg. Våra vänner åker i morgon vidare till Kvikkjokk där de ska vara några dagar. Sedan åker de vidare norrut mot Nordnorge.

I dag har jag röstat i kyrkovalet. Det var väldigt många som röstade när jag röstade så det känns kul. Hoppas det blir fler röstande än tidigare. Tyvärr är det endast tre partier som finns representerade i Jokkmokks församling. Jag har ingen aning om varför det är så få partier som ställer upp i det lokala kyrkovalet.

Om ett år är det val till Sveriges kommuner, landsting och riksdag. 


Grattis Årrenjarka!

Fredag den 18 september 2009

Jag började dagen med att vara med på fredagsmötet på Strukurum. Idag var det ett besök från Arbetsförmedlingen. Man presenterade olika statistiksiffror där Jokkmokks kommun verkligen ligger bra till. Vi har lägsta arbetslöshetssiffrorna i länet vilket känns riktigt kul och bra.

På förra fredagsmötet på Strukturum fick vi höra representanter från INTRO-projektet.

INTRO-projektet är ett EU-finansierat arbetsmarknadsprojekt. Projektet handlar om att på olika sätt få in människor på arbetsmarknaden. Och i första hand handlar det om att hjälpa och stötta de som av olika anledningar har svårigheter att få jobb.

I INTRO-projektet samverkar Jokkmokks kommun med Älvsbyn och Skellefteå. Vi samverkar även med Italien. I dessa EU-finansierade projekt ingår studiebesök hos varandra.

I slutet av oktober blir det en studieresa till Italien. Det är 18 personer från Jokkmokk, Älvsbyn och Skellefteå som ska åka till Florens i Italien. Med på resan ska det vara en representant från kommunledningen. Hos oss ligger INTRO-projektet direkt under utvecklingskontoret varför det naturliga vore att vår utvecklingschef skulle vara med på denna studieresa.

Nu är det som så att vår utvecklingschef sagt upp sig och vi håller på att rekrytera ny utvecklingschef. Av den anledningen är det nu bestämt att jag kommer att följa med på studieresan till Italien. Det ska bli väldigt intressant och spännande att se hur man jobbar med dessa frågor i Italien.

Efter morgonmötet på Strukturum hade vi en facklig information och förhandling om hur vi ska gå vidare inom teknik och service. Det blir nu som så att vi ska göra en utredning om hur strukturen inom koncernens tekniska verksamhet ska se ut.

Den kortsiktiga lösningen under utredningstiden blir att vi vakanshåller tjänsten som teknisk chef. Istället tillsätter vi en tillförordnad avdelningschef under utredningstiden.

Efter den fackliga förhandlingen åkte jag och kommunalrådet – och väldigt många fler – till Årrenjarka. Där invigde kommunalrådet den nya restauranten och serviceanläggningen.

Tänk vilken fantastisk byggnad som nu uppförts i Årrenjarka. Det känns verkligen kul att Lasse och Gun gjort den investering och satsning som man nu gjort. Det visar på en framtidstro och en nybyggaranda i gammal god stil.

Under invigningen fick vi bland annat se ett väldigt vackert bildspel av Thomas Öberg. Han nämnde bland annat om den nybyggaranda som präglat bygden genom flera århundraden och den investering som ny gjorts känns som en naturlig följd av samma nybyggaranda.

Anläggningen i Årrenjarka fyller dessutom 40 år nu så jag instämmer i gratulationerna till 40-åringen. Stort grattis!

Under dagen idag kom också signaler från politiken att vi inte ska gå vidare och utreda frågan om upplägget med att AB Strukturum tar över delar av dagens utvecklingskontors ansvarsområde.

Vi får självklart acceptera det beslutet från politiken trots att jag och ytterligare några tyckte att det kändes som ett spännande upplägg som var värt att utreda vidare.

Men, frågan har ändå lyfts, vilket känns spännande bara det. Vi kan konstatera att det nu i veckan har rörts om i många grytor och många cirklar har rubbats.

På kvällen tog vi emot våra goda vänner från Frankrike som är på en resa i Norden. De stannar hos oss över helgen. De ska sedan besöka Kvikkjokk med omnejd och åker sedan vidare till goda vänner i Nordnorge.


Renskiljning

Torsdag den 17 september 2009

Idag har jag haft ytterligare en träff med vår nya ekonomiansvariga, dels inför den strategiska beredningsdagen på måndag då vi även ska diskutera ekonomi och budget inför år 2010, och dessutom gällande andra ekonomiska frågor.

Vi har också gått igenom läget gällande asylboendet efter kommunstyrelsens möte i förra veckan. Jag hade också ett telefonmöte i en arbetsmiljöfråga.

Både under gårdagen och även idag har mycket diskussioner förts kring ansökningarna gällande utvecklingschefstjänsten. Det har kommit många ansökningar och vi jobbar nu med att välja ut ett antal olika kandidater.

En intressant ansökan har kommit från kommunens näringslivsbolag. Vi diskuterar fram och tillbaka om huruvida vi ska gå vidare med den ansökan eller inte.

På kvällen var jag på föräldramöte för mellersta dottern. Det var ett bra föräldramöte. Vi fick bland annat se vackra bilder från sjuornas resa till Kuorpak i måndags. Sedan många år tillbaka gör Östra skolan en resa till Kuorpak och renskiljningen där.

Det känns väldigt viktigt och jag tycker det är jättebra att skolorna gör dessa resor till Kuorpak för att titta på hur det går till på renskiljningarna.

Eftersom vi bor och verkar mitt i Sapmi och eftersom renskötseln är en väldigt stor näring hos oss känns det precis rätt att skolorna jobbar med dessa frågor på detta sätt.

Under hela kvällen och halva natten tog vi sedan reda på en nyslaktad ren – som också var med i Kuorpak i måndag.


Inställt möte

Onsdag den 16 september 2009

Idag har vi jobbat mycket med att titta på de olika ansökningarna till utvecklingschefstjänsten. På eftermiddagen hade vi ytterligare ett möte gällande den nya influensan.

Vi skulle ha haft ett möte med Inlandsbanan AB men det mötet blev inställt.

På kvällen var jag på körträning. Nu är det hårdträning som gäller inför ett framförande i Åmsele i slutet av september.

Skidbackar och föräldramöte

Tisdag den 15 september 2009

Mötet i Sorsele fortsatte fram till lunch. De intressanta diskussionerna fortsatte från gårdagen.

Direkt efter lunch åkte kommunalrådet och jag norrut mot Jokkmokk. I Kåbdalis stannade vi och gjorde ett studiebesök i skidbacken. Där är det full aktivitet med att bygga en ny lift och att göra nya nedfarter.

Väl hemma på kontoret hade jag ett möte där vi förberedde oss inför kommande måndags strategiska beredningsmöte tillsammans med kommunstyrelsepolitiker och nämndsordförande samt chefstjänstemän.

På kvällen var jag och frugan på ett föräldramöte på äldsta dotterns gymnasieskola. Det var vårt första föräldramöte på gymnasieskolan. Vi konstaterade att vi nu har föräldrarmöten att gå på på tre oliks skolor.  

Små kommuners dilemman och möjligheter

Måndag den 14 september 2009

Idag har kommunalrådet och jag varit på ett mycket intressant besök i Sorsele.

Vi var representanter från tio små inlandskommuner i Norr- och Västerbotten som blivit inbjudna av Sveriges kommuner och landsting (SKL) till en träff.

SKL är ute och träffar kommunerna runt om i landet med jämna mellanrum. Nu har man valt att träffa de små inlandskommunerna i norr.

Det blev mycket prat om effekterna av den finansiella krisen och hur det slår mot små kommuner. Vi pratade mycket om huruvida vi är tärande eller närande. Vi var rörande överens om att vi små kommuner här i norr är närande i stället för tärande.

Vi pratade också om samverkan mellan kommuner kontra sammanslagning av kommuner. Även regionfrågan diskuterades.

Jag upplever att det finns en stor förståelse från SKL:s sida om problematiken hos våra små inlandskommuner. Vad som händer rent konkret utifrån detta möte vet jag inte men det känns som att vi skickat med viktiga signaler till Stockholm om hur våra problem och möjligheter ser ut.

Det viktigaste är ändå att bli lyssnad på och idag känns det som att vi blivit just lyssnad på.


Kommunstyrelsemöte

Fredag den 11 september 2009

Höstens första kommunstyrelsemöte har genomförts idag. Första ärendet handlade om ekonomi och budgetfrågor. Mycket frågetecken finns om huruvida Jokkmokks kommun får mer resurser år 2010 eller inte.

Investeringsbudgeten år 2010 diskuterades också. I båda dessa fall ska vi diskutera vidare på vår nästa strategiska beredningsdag den 21 september. Kommunfullmäktige den 28 september ska fatta beslut om ekonomiska ramar för år 2010.

Organisatorisk tillhörighet för asylboendet diskuterades. Politikerna tycker att denna verksamhet är så viktig så att man vill att den ska höra till kommunstyrelsen. Och så blev också beslutet.

Vuollerim 6000 diskuterades också. Ett beslut togs om att avveckla stiftelsen och att byggnader och inventarier ska säljas. Syftet med detta beslut är att utveckla turismen i Jokkmokks kommun i allmänhet och Vuollerim i synnerhet.

Jokkmokks kommun tror att turismen kan utvecklas på ett bättre sätt om en företagare, entreprenör eller förening driver denna verksamhet.

Det beslutades om ett antal olika investeringsärenden och fastighetsärenden.

Matdistributionen i Vuollerim diskuterades. En entreprenör har lämnat in en offert om att bedriva skolmåltidshanteringen i Vuollerim. Kommunstyrelsen beslutade om att vi ska gå vidare med detta förslag och förhandla med den som lämnat offerten.

Det finns även en intressent som visat intresse för att bedriva skolmatshanteringen i Porjus. Där pågår diskussioner och inga beslut har ännu tagits.

Frågan om remissvar gällande ansökan om en friskola i Vuollerim diskuterades. Beslutet blev att Jokkmokks kommun ställer sig negativ till en friskola i Vuollerim.

Jokknets framtid behandlades och en ny pensionsavgångspolicy slogs fast.

Frågan om huruvida energikällan ska finnas kvar eller inte diskuterades. Den frågan har diskuterats ett tag. Diskussioner har förts med de fackliga organisationerna. Nu bestämdes att personalchefen ska ta fram en konsekvensbeskrivning.

På vår nästa strategiska beredning den 21 september ska personalchefen presentera konsekvensbeskrivning.

En ny förbundsordning för Lapplands kommunalförbund slogs fast och den lokala ordningsstadgan ändrades.

Vi fick slutligen också en information om läget vad gäller förvaltningsplanen och skötselplanen för Laponia.


Budget, den nya influensan och asylboende

Torsdag den 10 september 2009

Igår satt jag på möten i princip hela dagen. Jag hade ett avstämningsmöte med vår nya ekonomiansvariga. Vi gick bland annat igenom material inför fredagens kommunstyrelsemöte gällande punkterna om budgetramar och investeringsbudgeten.

Jag hade dessutom en träff med kommunal där vi diskuterade viktiga principfrågor. Jag var också med på ett möte gällande nya influensan och hur läget ligger där.

Idag har det också varit ett antal möten. Det viktigaste handlade om en facklig förhandling gällande den organisatoriska tillhörigheten för mottagningen av ensamkommande barn- och ungdomar.

Politikerna i Jokkmokks kommun har varit väldigt enade och tydliga om att denna fråga är så väldigt viktig så att vi vill att den ska lyda under kommunstyrelsens område.


090909

Onsdag den 9 september 2009

Idag är det ett magiskt datum. Klockan nio minuter över nio i morse pratade man mycket om detta datum på radion. Det var till och med nedräkning med start på nio.

Ni som känner mig kanske vet att jag har hyfsat bra koll på datum. Jag har utan att anstränga mig väldigt lätt för att komma ihåg vad som hänt på olika datum och jag har hyfsat bra koll på min kalender utan att behöva skriva upp allt. Nu menar jag inte att jag håller koll på alla mina möten utan att jag behöver skriva upp dem men jag har ganska lätt för att veta ungefär vad som gäller vid olika tidpunkter i framtiden.

Detta intresse måste ha hängt med mig sedan barnsben. Det slog mig nämligen idag då man pratade om detta magiska datum vid flera olika tillfällen på radion att jag faktiskt har ett starkt minne från den 7 juli 1977.

Även då var det många som reflekterade över att det var något speciellt med datumet och jag vet att även jag tyckte det. Jag var då 12 år gammal, skulle snart fylla 13 och jag vet att jag satt och tippade stryktips den där dagen. Jag brukade tippa några rader varje vecka och just den här dagen så tänkte jag att nu måste väl ändå storvinsten komma.

Jag tippade mina rader och jag lämnade in dem i kiosken i byn och bara väntade på att kamma hem storvinsten. 

När helgen kom och matcherna spelades så var jag så säker på vinst så det var inget annat som gällde. Men, men, inte blev det någon vinst. Det magiska datumet hjälpte mig inte på något sätt.

Vet ni hur många rätt jag fick? Rätt gissat. Jag fick sju rätt den veckan!

Havsfiske och pengar till kommunerna

Måndag den 7 september 2009

I helgen har jag varit med familjen på havsfiske i Norge. Vi har haft tur med vädret och fått många fina fiskeupplevelser på fjordarna utanför Senja.

Genom ett telefonsamtal från en journalist fick jag på en av fisketurerna reda på att kommunerna kommer att få mer resurser nästa år. Frågan är vad vi pratar om för exakta belopp. Vi får väl avvakta någon dag med att se hur stora belopp det rör sig om för Jokkmokks kommun innan vi kan dra för stora växlar av detta besked.

Med tanke på att de uppskattade intäkterna för Jokkmokks kommun år 2010 minskat med cirka 15 miljoner kronor under det senaste året så är det ju väldigt bra om vi får tillbaka någon av dessa miljoner.

Många pratar om att vi då slipper säga upp mer medarbetare och kanske också ta tillbaka de varsel som redan lagts. Min bedömning är att om vi får tillbaka någon av dessa miljoner kronor så kanske det klarar sig med de varsel som nu lagts. Men det är långt ifrån säkert.

Bedömningen som gjordes på den strategiska beredningsdagen tillsammans med politikerna i förra veckan var att Jokkmokks kommun inför år 2010 har ungefär 8-10 miljoner kronor för höga kostnader. Därför är det mycket tacksamt med ytterligare ekonomiska resurser till år 2010.

Hur pengarna ska användas och fördelas är upp till politikerna att bestämma.


Politisk konferens och strategisk beredning

Onsdag den 2 september 2009

Tidigare år har vi under denna period suttit i möten och pratat detaljbudgetfrågor med politikerna under i princip varannan dag i september.

Nu har vi bestämt att vi inte längre ska jobba på det viset. Vi ska i stället jobba på ett mer övergripande och strategiskt sätt med dessa frågor.

Vi har haft tre sådana träffar med politikerna under mars, maj och juni. Nu idag har vi haft en sådan träff och ytterligare en träff är planerad till den 21 september.

Under förmiddagen fokuserades arbetet på hur vi jobbar med olika frågor och hur politikerna tycker att vi ska jobba i framtiden. Det kan handla om till exempel gränsdragningsfrågor mellan politiker och tjänstemän.

Vi gick igenom en sammanställning utifrån ett tidigare genomfört grupparbete och vi gick igenom vad som kommit fram av de SWOT-analyser som politikerna gjort under våren 2009.

Vi presenterade även vad som vi diskuterade på mötet under gårdagens OJ!-gruppsmöte. Det vill säga frågan om hur Jokkmokks kommuns kravspecifikation ska se ut vad gäller ledarskapsfrågor generellt men framförallt inom den mycket viktiga gruppen av chefer närmast den allra viktigaste gruppen av våra medarbetare, det vill säga fotfolket, alltså de som jobbar mot våra brukare och kunder eller vilket ord man nu vill använda.

Chefsgrupperna vi menar är mycket viktiga i denna fråga är alltså våra rektorer inom skolorna och våra områdeschefer inom socialtjänsten samt även ytterligare några chefsgrupper.

Frågorna vi ska diskutera handlar om allt från värdegrundsfrågor och gemensamma förståelsefrågor. Vilka grundvärderingar ska gälla och vad ska ledarskapet i Jokkmokks kommun stå för?

Vi fortsatte med ett repetitionspass om hur vi nu resonerat om de förändrade styrprocesserna och övergick därefter till att diskutera de ekonomiska förutsättningarna som råder inför framtiden.

Vi konstaterade att de extra resurserna som nu getts till kommunerna är en mycket liten ökningsdel för Jokkmokks kommun. Men, det viktiga är att vi nu får signaler om att vi faktiskt får mer resurser jämfört med vad vi trodde tidigare.

Ökningen med den senaste informationen från den 14 augusti handlar nu om att Jokkmokks kommun kommer att få 1,5 miljoner kronor mer än vad vi trodde förut. Problemet är bara att det fortfarande är cirka 15 miljoner kronor mindre än vad vi trodde att vi skulle få år 2010 för bara knappt ett år sedan.

På kvällen var det säsongsstart i kören. Jättekul att åter få träffa alla körvänner och att vi nu börjar sjunga tillsamman igen.

Det är mycket som står på körprogrammet under tiden fram till jul. I slutet av september ska kören till Åmsele i Västerbotten för att sjunga. I slutet av november sjunger vi tillsammans med Anna-Lotta Larsson och Göran Fristorp här i Jokkmokk. En vecka senare ska vi till Porjus och sjunga en adventskonsert.

Den 17 december blir det en fin avslutning på höstterminen. Cyndee Peters kommer till Jokkmokk och kören ska sjunga tillsammans med henne på en julkonsert. Det ska verkligen bli roligt.


OJ!-gruppen, Återvinsten och vintermarknad

Tisdag den 1 september 2009

Dagen var fylld av möten. På förmiddagen hade vi första mötet för hösten i OJ!-gruppen. Det var ett mycket bra möte med många diskussioner om hur vi jobbar och hur vi ska jobba vidare i vårt förändringsarbete. 

Vi pratade bland annat om hur svårt det är med informationsfrågorna i organisationen. Det händer så väldigt mycket som bör informeras ut i organisationen. Vi konstaterade att vi kanske inte alltid lyckas med att ge ut information på ett bra sätt. Vi får försöka förbättra oss i den frågan.

Vi diskuterade också om hur vi ska gå vidare med arbetet om att definiera ledningsuppdraget hos våra chefer i första linjen. Vårt mål är att jobba fram ett upplägg där politiken ska vara med och definiera detta uppdrag. Vi kommer att ta upp den frågan med politiken under en heldagsträff i morgon.

Efter lunchen hade vi ett möte med länstrafiken om diverse olika trafikfrågor. Direkt därefter var jag på ett möte med representanter från Hotel Jokkmokk gällande Notuddens campinganläggning och diverse olika elförbrukningsfrågor.

Jag var sedan och besökte Återvinstens nya butikslokal. Återvinsten är en del av ett projekt som heter INTRO-projektet och som handlar om ett arbete med att få medborgare in på arbetsmarknaden som annars kanske har svårt att komma in på arbetsmarknaden.

På kvällen var jag med på ett möte gällande vintermarknaden där olika arrangörer var inbjudna för att diskutera kommande vintermarknad.   


Kommunstyrelsens arbetsutskott

Måndag den 31 augusti 2009

Idag hölls första mötet efter semesterperioden i kommunstyrelsens arbetsutskott. Det var en diger dagordning.

Första ärendet handlade om skolfrågor i Vuollerim. Därefter diskuterades matfrågor i Vuollerim och Porjus. Utvecklingen av Nyborgsområdet inklusive odlingslotter fanns också med på dagordningen.

En mängd olika fastighetsfrågor diskuterades.

Vi hade också ett besök från KPA. Det är det företag vi anlitar som sköter om våra pensionsavtal. Vi försöker nu hitta olika lösningar som gör att vi slipper säga upp så många medarbetare som vi annars måste göra. Genom att erbjuda olika pensionslösningar till 61-åringar och äldre så kanske vi slipper säga upp så många unga medarbetare.

Lösningen kallas ”Pensionsförstärkning vid förtida uttag”. Förhoppningsvis är det en lösning som många tycker är bra.

Ekonomiska frågor av karaktären budgetramar år 2010 och investeringsbudget år 2010 behandlades. Mer om detta kommer att diskuteras på onsdag då vi har en heldag tillsammans med politiker och tjänstemän gällande styrprocesser och ekonomiska frågor år 2010 och framåt.

Vi fick sedan lyssna på en presentation om ett kollektivtrafikprojekt som är på gång. Vi fick även information om andra projekt som är på gång. Däribland fick vi en lägesbeskrivning av det paraplyprojekt som vi kallar ”Attraktiva Jokkmokk”.

Projektet Attraktiva Jokkmokk handlar om att vi i Jokkmokks kommun ska kunna vända utvecklingen så att vi kan få mer arbetstillfällen och fler invånare. Hur kan vi använda de tillgängliga resurserna på bästa möjliga sätt?

Det känns mycket spännande tycker jag.

Vi pratade även om hur vi ska gå vidare med frågan om teknisk chef. Vi har bland annat lyft frågan om att göra en ordentlig utredning om huruvida vi ska se över hela den tekniska organisationen i hela kommunkoncernen.


RSS 2.0