Julshow

Fredag den 20 december 2013

På morgonen var jag på Strukturums morgonmöte. Sedan var jag på en julshow på Östra skolan. Bland annat premierades olika klasser som varit lyckosamma i olika energibestparingsåtgärder.

Jag var också på ett tandläkarbesök innan jag fortsatte med att jobba med olika administrativa uppgifter.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kiruna

Torsdag den 19 december 2013

Idag har jag varit i Kiruna på årets sista direktionsmöte inom Lapplands kommunalförbund (LKF). En ekonomisk lägesrapport presenterades och frågor kring budget 2014 och en treårsplan diskuterades.

Vi fick ta del av en lägesrapport gällande pågående arbeten av olika slag, bland annat frågor kring en collegeutbildning och frågor kring olika projekt. Vi fick även ta del av en information kring rekryteringsbehov och utbildningsnivåer inom LKF-regionen och vi bestämde mötestillfällen för nästa års direktionsmöten.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Det är okej att kommunen driver en camping

Onsdag den 18 december 2013

Igår jobbade jag med olika administrativa sysslor på morgonen och på eftermiddagen. Mitt på dagen var jag till Gällivare sjukhus på ett återbesök.

Idag på förmiddagen hade vi ett möte gällande Sápmi Awards och hur vi ska jobba vidare med det arrangemanget. Sedan var jag på en jullunch som arbetsgivaren Jokkmokks kommun bjuder på. Det är kommunens egen matorganisation Matpolen som lagar maten. Det var jättegott. Tack så mycket!

Idag fick vi ett meddelande från konkurrensverket gällande en anmälan om att Jokkmokks kommun snedvridit konkurrensen eftersom vi håller Notuddens campinganläggning öppen året runt. Konkurrensverket meddelar att de inte kommer att utreda detta ytterligare.

Jag tolkar det som att Konkurrensverket anser att det är okej för Jokkmokks kommun att bedriva campingverksamheten på Notudden.


Årets sista kommunfullmäktigemöte

Måndag den 16 december 2013

På morgonen hade jag ett ledningsgruppsmöte. Sedan var jag med på ett möte där jag och utvecklingscheferna fick en information från Swedish Lapland gällande framtidsfrågor inom turismbranschen i regionen.

Sedan var jag med på årets sista kommunfullmäktigemöte. Där behandlades bland annat årets sista tertialrapport och investeringsbudgeten för 2014. Diverse olika taxor och avgifter klubbades igenom och kommunfullmäktige beslutade om ett antal olika detaljplaner.

Bostadsförsörjningsplanen var uppe för beslut. Det blev en lång diskussion kring olika frågor i planen och det slutade med att ärendet återremitterades till nästa möte.

Ett antal olika medborgarförslag och motioner behandlades.

 
 
 
 
 
 
 

Luciafirande

Söndag den 15 december 2013

Idag har jag varit på luciafirande i församlingshemmet i Jokkmokk. Jag sjöng med kören i en lucia- och julkonsert. Huvudattraktionen var alla dessa fantastiska ungdomar som sjunger så otroligt vackert.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Polarnatten är här

Fredag den 13 december 2013

Igår hade jag ett morgonmöte med personalchefen och ekonomichefen. På eftermiddagen hade jag ett medarbetarsamtal och direkt efter det hade vi ett möte gällande interna städkostnader, städrutiner och andra interna förehavanden.

Idag på morgonen var jag på Strukturums morgonmöte. Där presenterades alla olika projekt som Strukuturm jobbar med. Sedan åkte jag till Kvikkjokk med en kollega. Vi tittade på hur det blev på helikopterflygplatsen efter det att en väg dragits om för att förbättra säkerheten vad gäller tillfart till en parkeringsplats och för att bussar och andra stora fordon lättare ska kunna vända utan att riskera säkerheten.

Det var en bra resa. Vi såg dessutom effekten av att polarnatten är här. Solen orkar inte riktigt upp över horisonten längre. Mycket djur var i farten efter vägarna. Det var fåglar av olika slag och dessutom älgar och renar.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Hockey

Onsdag den 11 december 2013

Igår jobbade jag med administrativa göromål på förmiddagen. Sedan åkte jag på hockey. Jag var för första gången på hockey i Karlstad. Färjestad vann en jämn match mot Luleå med 2-1.

Idag har jag haft lite olika interna möten. På eftermiddagen hade jag först ett medarbetarsamtal och sedan hade jag ett möte med socialchefen.

Igår fick familjen dessutom ett trevligt besök. Brorsans dotter Elin hälsar på oss här uppe i norr under en knapp vecka. Hon spelar elitseriehandboll med Skånela och har spelledigt några dagar nu.

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vernissage

Måndag den 9 december 2013

På morgonen hade jag ett möte med kommunalrådet. Sedan hade jag ett möte med min ledningsgrupp.

På eftermiddagen var jag på vernissage i kommunhusets fik. Där var en fotoutställning där brukarna inom ett stödboende för psykiskt funktionshindrade personer hade ställt ut sina alster. Det var många fina och tankeväckande bilder vi kunde ta del av.

Sedan var jag med på ett samrådsmöte med Strukturum.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Notuddens campinganläggning

Fredag den 6 december 2013

På morgonen var jag på Strukturums morgonmöte. Idag var ämnet Notudden och campingverksamheten som bedrivs där. Sedan hade jag ett möte med socialchefen och sedan hade jag ett medarbetarsamtal.

På eftermiddagen hade jag ett möte med ekonomichefen och med personalchefen.

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Medborgardialog om gruvfrågan

Torsdag den 5 december 2013

Kommunchefsmötet i Tärendö fortsatte. På förmiddagen hade vi bland annat ett telefonmöte med IT-cheferna i våra kommuner inom Lapplands kommunalförbund. Vi pratade om gemensamma IT-frågor och fria nyttigheter av olika slag.

På eftermiddagen åkte jag tillbaka till Jokkmokk. På kvällen genomförde vi den tredje och sista av medborgardialoger nu under november och december. Jag konstaterar att det finns mycket att prata om och vi bestämde att vi ska fortsätta med medborgardialoger även under nästa år.

Jag menar att det viktigaste syftet och målet med dessa medborgardialoger är att vi ska komma tillbaka till ett läge där vi kan prata och diskutera med varandra i olika frågor och att vi trots att vi tycker olika inte ska kränka och hota varandra.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Samverkansområden

Onsdag den 4 december 2013

På morgonen var jag med på ett telefonmöte inför morgondagens medborgardialog. Sedan åkte jag till Tärendö. Där var jag med på en kommunchefsträff där kommuncheferna inom Lapplands kommunalförbund (LKF) – alltså Kiruna, Gällivare, Pajala och Jokkmokk – träffades tillsammans med kanslichefen inom LKF. Vi pratade kring frågor om var i våra organisationer vi kan samverka mellan våra olika kommuner.

Vi pratade om vad syftet med att samverka egentligen är. En punkt som ofta lyfts fram är ekonomiska aspekter. Vi kommer mest troligt att sänka kostnaderna om vi samverkar. Ett viktigt syfte är också att vi kan minska sårbarheten om vi samverkar och dessutom kommer vi mest troligt att kunna höja kompetensen och att det blir lättare att rekrytera om vi samverkar.

Några samverkansområden som vi pratade om var överförmynderifrågor, konsumentvägledarfrågor, budget- och skuldrådgivning, systemförvaltningsfrågor kring lönesystemet, hantering av leverantörsfakturor, stadsarkitekt, räddningstjänst, bygglovshandläggning, kommunjurist, IT-strategiska frågor.

Vi pratade även om modeller som underlättar rekrytering och samnyttjande av spetskompetenser.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Duktiga ungdomar

Tisdag den 3 december 2013

På kvällen var jag på Folkets Hus i Jokkmokk. Där tittade jag på unga dansare som hade en avslutningsföreställning efter höstterminens idoga träning. Det är fantastiskt att se hur alla ideella krafter – duktiga ungdomar – jobbar med barn och andra ungdomar så att de växer och utvecklas på ett bra sätt.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bolagsfrågor diskuteras

Tisdag den 3 december 2013

Idag har jag varit på årets sista kommunstyrelsemöte. På dagordningen stod redovisning av verksamheten i våra dotterbolag. Strukturum inledde, sedan presenterade Destination Jokkmokk sin verksamhet. Jokkmokks Värmeverk och Jokkmokkshus presenterade sedan sina respektive verksamhetsområden och avslutningsvis var Samernas utbildningscentrum på plats och presenterade sin verksamhet.

Det var en mycket bra dag med mycket information och bra diskussioner.

Efter kommunstyrelsemötet var jag med på ett möte med kommunalrådet och tekniska chefen i en fastighetsfråga. Sedan var jag med på en träff där vi diskuterade hur vi ska jobba vidare med socioekonomiska studier i frågan om en eventuell gruvetablering i Jokkmokks kommun.

 
 
 
 
 
 
 
 

25-årskalas

Måndag den 2 december 2013

På kvällen var jag på en trevlig tillställning. Det var dags för det årliga 25-årskalaset. En gång per år träffar kommunalrådet och jag alla medarbetare som jobbat 25 år åt Jokkmokks kommun. Vi äter en god middag och umgås. Medarbetarna uppvaktas dessutom med en gåva.

Det är viktigt med kontinuitet. Stort tack till er alla som tack vare era fantastiska insatser under 25 år gör skillnad för våra medborgare.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

41 nationaliteter bor i Jokkmokk

Måndag den 2 december 2013

På morgonen hade vi ett ledningsgruppsmöte. Sedan var jag på ett möte i kommunstyrelsen. Vår nya socialchef presenterade sig för kommunstyrelseledamöterna. Sedan hölls en informationspunkt gällande flykting- och integrationsfrågor.

Jokkmokks kommun har i en överenskommelse med länsstyrelsen skrivit på att vi ska ta emot 30 personer som antingen är kvotflyktingar eller andra flyktingar. Just nu finns det 41 nationaliteter som bor i Jokkmokks kommun.

Sedan hade vi några ärenden där ekonomichefen var föredragande. Den ekonomiska uppföljningen för oktober månad gicks igenom, investeringsbudgeten för år 2014 behandlades och ett ärende om avsättning av medel till en resultatutjämningsfond diskuterades.

Ett ärende om förändrade principer i frågan om Jokkmokks kommuns finansiering till Destination Jokkmokk AB behandlades och en markfråga hanterades. Vi pratade om frågan huruvida Vuollerims Friskola AB ska få köpa skolmat av Jokkmokks kommun eller inte.

Några ärenden om taxehöjningar behandlades. Upphandlings- och inköpspolicyn föreslogs revideras. Mötesdagar nästa år slogs fast och några medborgarförslag och motioner behandlades.

 
 
 
 
 
 
 
 

Kreativa näringar

Fredag den 29 november 2013

På morgonen var jag på Strukturums fredagsmöte. Vi lyssnade där hur man kan jobba med kreativa näringar på olika sätt.

Sedan hade jag ett medarbetarsamtal. På eftermiddagen var jag med på ett möte med en lokal förening där de berättade om såväl verksamheten som vilka olika åtgärder man jobbat med för att möta olika ekonomiska utmaningar man stått och står inför.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

RSS 2.0