Matlandethuvudstad

Fredag den 28 februari 2014

På morgonen var jag på Strukturums morgonmöte. Det handlade om Jokkmokk som Matlandethuvudstad under år 2014. Det kommer att hända många spännande saker inom ramen för detta nu i år.

Sedan var jag med och jobbade fram dagordningen till nästa möte i kommunstyrelsens arbetsutskott. Och direkt efter det var jag med på ett möte där vi träffade organisationen Hela Sverige ska leva. Vi pratade om många olika aktuella frågor som handlar om landsbygden och lokalt ledd utveckling. Det finns många utmaningar att jobba med inom detta område.

På eftermiddagen var jag med på ett möte som handlade om en företagsfråga där kommunen är inblandad som fastighetsägare. Jag hade också ett kort möte där vi planerade för hur vi i Jokkmokks kommun ska presentera jämställdhetsarbetet som nu snart fortsätter i allt högre fart.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Samverkan

Torsdag den 27 februari 2014

Idag har jag varit på Lapplands kommunalförbunds (LKF) direktionsmöte i Pajala. Frågor som behandlades var olika ekonomiska frågor. Såväl årsredovisningen för 2013, ekonomisk rapport för januari-februari 2014, verksamhetsmål och finansiella mål diskuterades.

Vi fick en rapport presenterad från Lapplands Gymnasium utifrån en granskning av Skolinspektionen. Revisorerna var också på plats och vi gick igenom en granskning av ansvarsutövandet. Vi diskuterade och gick igenom olika samverkansområden mellan våra fyra kommuner inom LKF. Jag och mina tre andra kommunchefskollegor har jobbat med den frågan under en tid. Vi jobbar vidare med dessa samverkansfrågor på olika sätt.
 
 
 
 
 
 
 

Filminspelning, samisk design och rekryteringsmässa

Onsdag den 26 februari 2014

På morgonen hade jag ett möte kring en filminspelningsfråga. Det är nu dags för ytterligare en filminspelning i Jokkmokk. Kul! 
 
 
Sedan var jag och utvecklingschefen på ett möte på Sameslöjdsstiftelsen. Där träffade vi representanter i en projektgrupp som jobbar med frågor kring samisk design i offentlig miljö. Det passar så väldigt bra in i det arbete vi på Jokkmokks kommun nu gör då vi jobbar med att ta fram ett gestaltningsprogram för Jokkmokks kommun.

 

Därefter hade jag ett möte med personalchefen och jag fick en kort genomgång av ekonomichefen gällande bokslutsläget.

På eftermiddagen var jag på en rekryteringsmässa som arbetsförmedlingen anordat här i Jokkmokk. Många arbetssökande och många arbetsgivare var på plats på Ája. Det var ett mycket bra initiativ som jag upplevde var positivt för de allra flesta inblandade.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Information med facken

Tisdag den 25 februari 2014

På morgonen var jag med på ett videomöte med länets kommunchefer. Sedan hade jag ett möte med personalchefen som följdes av ett samrådsmöte med Strukturum.

På eftermiddagen hade vi ett möte med skyddskommittén i kombination med en allmän facklig information.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vi fortsätter med 31 ledamöter i kommunfullmäktige

Måndag den 24 februari 2014

På morgonen hade vi ett ledningsgruppsmöte. Sedan var jag med på ett möte med en av våra miljöstrateger. Vi pratade städveckor, framtidsveckor och avfallsplaner.

Därefter var jag på årets första kommunfullmäktigemöte. Vi fick ta del av en presentation av EPC-projektet samt en uppföljning av de mål som finns i kommunens övergripande mål- och visionsdokument.

Ett investeringsärende gällande ombyggnationer för ett hem för ensamkommande barn- och ungdomar slogs fast. Frågan om att ändra antalet ledamöter i kommunfullmäktige under nästa mandatperiod diskuterades. Beslutet blev att vi inte ska ändra antalet ledamöter i Jokkmokks kommunfullmäktige. Vi fortsätter med 31 ledamöter även efter nästa val.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

En belysningsplan ska arbetas fram

Fredag den 21 februari 2014

På morgonen var jag på Strukturums morgonmöte. Där fick vi lyssna på representanter från Sparbanken Nord som berättade om deras verksamhet.

Sedan hade jag ett möte i olika frågor kring gatubelysning och parkbelysning. Det hänger ihop med det arbete vi gör kring gestaltningsprogrammet. Nästa steg är att jobba med en belysningsplan.

Sedan hade jag ett telefonmöte med kommuncheferna inom Lapplands kommunalförbund inför direktionsmötet i nästa vecka.
 
 
 
 
 
 
 
 

Svar på en fråga i en kommentar

Fredag den 21 februari 2014

Jag har fått en fråga av en bloggläsare. Frågan handlade om lönekostnader, skatteintäkter och liknande. Det är egentligen ganska komplicerade frågor men jag försöker nu förenkla resonemanget och svarar då så här:

Jokkmokks kommun har cirka 450 anställda. Personalkostnaderna för alla dessa medarbetare inklusive sociala kostnader uppgår under ett år till cirka 235 miljoner kronor. Övriga externa kostnader i de kommunala verksamheterna uppgår till 175 miljoner kronor under ett år.

De totala skatteintäkterna, statsbidragen och andra intäkter uppgår till cirka 415 miljoner kronor per år. Skatteintäkterna får vi från alla som är skrivna i Jokkmokks kommun. Det är ungefär 200 miljoner kronor. Avgifter, bidrag och liknande är en mindre del av de totala intäkterna. Det är cirka 115 miljoner kronor varje år som kommer in i räkenskaperna i den formen.

Statsbidragen – som är en väldigt komplicerad modell där kostnader och intäkter omfördelas mellan olika kommuner i Sverige – uppgår för Jokkmokks kommuns del till cirka 100 miljoner kronor för varje år.
Förutsättningar inför 2015

Torsdag den 20 februari 2014

Idag har vi haft en heldag med politikerna där vi pratar om olika ekonomiska förutsättningar. Vi har alldeles snart klart med bokslutssiffrorna för år 2013. Vi tittar på hur läget ligger just nu med år 2014 och vi försöker blicka in i framtiden för att se vad vi möter år 2015.

Invånarantalssiffrorna för helåret 2013 har presenterats nu. Jokkmokks kommun hade den sista december 2013 ett invånarantal på 5.066. Det motsvarar en minskning med 20 invånare under hela året 2013. Utifrån tidigare års siffror så är en minskning med 20 personer väldigt positivt. Mest positivt är att det flyttat in 18 fler medborgare jämfört med hur många som flyttat ut från Jokkmokks kommun.

Hela 260 personer har flyttat in i vår vackra kommun och endast 242 personer har flyttat ut. Så har det inte sett ut tidigare år. Jag hoppas det är ett trendbrott och att vi ska kunna öka invånarantalet i framtiden. Fortfarande är den stora utmaningen att det dör väldigt många fler jämfört med antalet födda under samma år.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Inga ministrar till Jokkmokk

Torsdag den 20 februari 2014

Nu har vi fått ett tråkigt besked om att vi inte får några ministrar till Jokkmokk till nästa medborgardialog. Vi har i stället fått ett besked om att statssekreterare Håkan Ekengren eventuellt kan komma. Just nu försöker vi hitta ett datum för nästa träff då det passar honom.

 
 
 
 
 
 
 

Drygt 42.000 personer besökte Jokkmokks Marknad

Torsdag den 20 februari 2014

Idag har vi fått ett positivt besked som handlar om antalet besökare på Jokkmokks Marknad. Glädjande nog hade vi drygt 42.000 besökare under årets vintermarknad. Temperaturen har varit med oss i år med cirka minus tre grader under hela marknadsveckan vilket är en stor förklaring till det höga besöksantalet.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Det är viktigt att undvika stuprör

Onsdag den 19 februari 2014

Idag har vi haft en heldag där alla vi drygt 30 chefer i vår organisation träffats och gått igenom olika aktuella frågor.

Vi har pratat ekonomi, inköp och upphandling, strategiska planen, jämställdhetsfrågor och främlingsfientlighet. Vi har också pratat om energifrågor, folkhälsofrågor, kompetensförsörjning och andra typer av aktuella frågor kring värdegrund och ledarskap.

Vi träffas tre gånger per år i denna konstellation. Jag tror att det är mycket viktigt att vi har dessa gemensamma träffar där vi har möjlighet att gå igenom olika aktuella och strategiska frågor. På så sätt får vi möjlighet att styra skutan åt samma håll och vi kan då också undvika stuprörstänkandet som ibland finns mellan våra olika avdelningar och enheter.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Från Mix Megapol till biskopsvisitation

Tisdag den 18 februari 2014

På morgonen hade jag ett möte som handlade om en utbildningsinsats vi ska genomföra med alla våra 450 medarbetare om en månad. Då kommer Emerich Roth till Jokkmokk. Emerich Roth är snart 90 år gammal och han satt i fem olika koncentrationsläger under andra världskriget. Han åker nu runt i Sverige och föreläser om främlingsfientlighet.

På eftermiddagen blev jag uppringd av Mix Megapol. De ställde några frågor om sportlovet och undrade varför Jokkmokk som enda kommun i landet hade ett så sent sportlov som i vecka 11. Jag var tyvärr tvungen att meddela dem att vi inte stack ut i denna fråga och meddelade att vi har sportlov i vecka 10.

Då kom vi in på andra roliga saker som väder, vind och kyla. Det blev snack om att om Vasaloppet inte kan köras mellan Sälen och Mora så kan vi genomföra det i Jokkmokk. Och då informerade jag dem om att det just idag är målgång i Ice Ultra här i Jokkmokk. Efter 23 mils löpning i fjällvärlden kommer ett antal långdistanslöpare i mål. En helt otrolig bedrift.

Efter det trevliga samtalet gick jag till församlingshemmet där jag och många med mig var med och träffade Luleå stifts biskop Hans Stiglund. Just nu är det biskopsvisitation i Jokkmokks församling och några kommunrepresentanter var inbjudna för att samtala om olika aktuella frågor som berör båda våra organisationer. Det var också ett trevligt samtal.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Morgondagens chefer

Måndag den 17 februari 2014

På förmiddagen hade vi ett ledningsgruppsmöte. Vi gick igenom allehanda olika aktuella frågor.

På eftermiddagen fick vi en genomgång av resultatet av det arbete som gjorts vad gäller generationsväxling och kompetensförsörjning.

Vi konstaterar att det är väldigt många som går i pension inom de närmaste åren. Just det konstaterandet är inte speciellt svårt att göra. Det som är svårt att räkna ut och förutse är exakt vilken kompetens vi ska efterfråga på de nya medarbetarna vi ska anställa efter de som kommer att gå i pension.

Vi är också ganska säkra på att det inte blir speciellt lätt att få tag i nya medarbetare i framtiden. Därför är det jätteviktigt att vi ökar utbudet av de som är möjliga att anställa.

Om vi har att välja mellan flera än endast mellan heterosexuella vita män i medelåldern så har vi betydligt fler att välja mellan när vi ska anställa framtida medarbetare.

Vi pratade också om att jobba med ett internt rekryteringsprogram i syfte att hitta morgondagens chefer.

Jokkmokks kommun vill vara en attraktiv arbetsgivare. Låt oss nu tala om hur vi ska göra för att vara det.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Aktuella samhällsfrågor

Fredag den 14 februari 2014

På morgonen var jag på Strukturums morgonmöte. Vi fick lyssna på Lena Remal från arbetsförmedlingen. Den 26 februari kommer en rekryteringsmässa att hållas i Jokkmokk.

Sedan blev jag intervjuad av två gymansieelever om olika aktuella samhällsfrågor. Det handlade om kommunens ekonomi, den politiska sammansättningen och hur vi i Jokkmokks kommun jobbar i olika frågor.


 
 
 
 
 
 
 

Respekt, lika värde och ansvar

Torsdag den 13 februari 2014

Idag har vi i ledningsgruppen jobbat med värdegrundsfrågor. Det är mycket viktiga frågor som vi nu jobbat med under flera år. Det är mycket positivt att hela värdegrunden som gäller för Jokkmokks kommun jobbats fram av alla våra medarbetare. Det är viktigt att vi lever värdegrunden och att den inte bara blir en pappersprodukt.

Flera olika aktiviteter pågår runt om på våra olika arbetsplatser. Vi i ledningsgruppen fick ta del av många goda exempel som sker inom socialtjänstens område. Carina Tjäder som jobbar med dessa frågor inom socialtjänster var med oss i ledningsgruppen under delar av dagen idag.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vad gäller inför år 2015?

Onsdag den 12 februari 2014

Idag har vi i ledningsgruppen haft en heldag där vi pratat ekonomi och ekonomiska förutsättningar inför framtiden. Vi började med att få en genomgång av ekonomichefen gällande nuläge och förutsättningar inför år 2015. Sedan gick vi igenom varje avdelnings och varje budgetansvariges olika situationer ur ett verksamhets- och ur ett ekonomiskt perspektiv.

Vi diskuterade olika samverkansfrågor och vi pratade om hur vi skulle kunna jobba i framtiden för att lösa olika övergripande utmaningar.

I nästa vecka har vi en heldag tillsammans med politikerna där vi ska summera år 2013 vad gäller såväl ekonomi, måluppfyllelse och nyckeltal. Vi ska då också blicka framåt och gå igenom vad som händer i år och vi ska även planera inför år 2015.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Norrbotten kraftsamlar

Tisdag den 11 februari 2014

Idag har jag varit i Luleå på det som kallas för Kraftsamling. Kraftsamlingsprocessen pågår från 2011 till 2015. Vi är många, många som jobbar med olika frågor kring utmaningen kring frågan om att länets och kommunernas invånarantal minskar. Norrbotten är en tillväxtregion i alla statisktiska och ekonomiska sammanhang. Endast Stockholmsregionen har en större tillväxt än Norrbotten.

Trots det minskar invånarantalet i Norrbotten. Folk vill med andra ord inte bo här uppe i norr. Vad beror det på?

I Kraftsamlingsprocessen har vi kommit fram till att en stor förklaring till detta har att göra med attityder och värderingar hos oss som bor här i Norrbotten. Det är för många av oss som inte har en tillåtande attityd vad gäller mångfaldsfrågor, integration, jämställdhet och ungdomsfrågor.

Människor med en annan sexuell läggning än heterosexualitet, människor som inte är födda i Sverige, kvinnor och unga trivs inte i Norrbotten. I alla fall trivs inte alla människor i kategorierna ovan i Norrbotten. Det är så pass många av dem som i alla fall trivs bättre på andra ställen än i Norrbotten så att de väljer att inte bo här. Och det har alltså att göra med att för många av oss som redan bor här inte accepterar olikheter i tillräckligt hög grad.

Det är tråktigt tycker jag och många med mig. Vi ska nu försöka ändra på attityder och värderingar här runt om i Norrbotten så att denna bild förändras till det bättre.

Idag har vi varit över 20 personer från Jokkmokk och Vuollerim som varit med och jobbat med dessa frågor i Luleå. Totalt var vi över 500 personer som samlades i Kulturens Hus. Det var personer från de kommunala organisationerna och det var människor från övriga civilsamhället samt ungdomar och medborgare som inte är födda i Sverige som var med. Vi fick vara med på många och intressanta föreläsningar och det fördes intressanta samtal i mindre grupper.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tillväxt Jokkmokk

Måndag den 10 februari 2014

På morgonen hade jag en träff med säkerhetssamordnaren och ytterligare en medarbetare inom räddningstjänsten i Boden. Jokkmokk och Boden samverkar inom detta område. Sedan hade jag ett ledningsgruppsmöte där vi också pratade om krisövningar och andra frågor inom säkerhetssamordnarområdet.

Sedan var jag på årets första kommunstyrelsemöte. Revisorerna var på plats. De presenterade en rapport och en granskning av kommunstyrelsens ansvarsutövande gällande år 2013.

Verksamhetsplanen för kommunledningskontoret gicks igenom och slogs fast. Målen i det långsiktiga visionsdokumentet Jokkmokk 2015 gicks igenom för år 2013. Vi konstaterar att vi är ganska långt från att alla mål är uppfyllda men på många områden är vi på rätt väg.

Kommunstyrelsen behandlade ärendet om finansiering av en förstudie som vi kallar ”Tillväxt Jokkmokk” och som ska visa hur en eventuell gruvetablering påverkar Jokkmokks kommun på olika sätt.

Vi behandlade sedan frågan om finansiering av Sápmi Awards och vi diskuterade lite om hur vi kan gå vidare med denna fråga även efter år 2014.

Frågan om ett hem för ensamkommande barn- och ungdomar på Storgatan 61 diskuterades. Ett förslag till en tilläggsinvestering slogs fast.

Ett antal olika bygdemedelsansökningar behandlades. Medfinansiering till Jokkmokk som Matlandethuvudstadsår 2014 behandlades och en finansiering av jämställdhetsarbetet slogs fast. Även några andra medfinansieringsärenden behandlas.

En reviderad upphandlings- och inköpspolicy slogs fast och en fråga kring varudistribution hanterades. De särskilda uppdragen i den strategiska planen slogs fast.

En fråga om huruvida antalet ledamöter i kommunfullmäktige ska minskas eller inte efter nästa val diskuterades. Förslaget är att ingen förändring ska ske.

Några frågor kring reglementen och delegationsordningar togs och en fråga om hur vi ska hantera icke verkställda beslut hanterades.


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Matmässa på Jokkmokks Marknad

Lördag den 8 februari 2014

Jokkmokks Marknads sista dag har passerat. Temperaturen har varit perfekt med endast några enstaka minusgrader. Det har varit väldigt mycket folk i farten. Jag har varit på många musikupplevelser och jag har tittat på olika utställningar på Ájtte. Matmarknaden på Kaitumgården var härlig att bevista. Det är verkligen som Jokkmokks egna lilla saluhall.

Jag har också varit på filmvisning och boksläpp på Ája. Boken och filmen ”Laponia – natur och urfolk” är klar och visades under trevliga förhållanden med berättelser och information runt produktionen.

Jag har även varit med i min vackra vargskinnspäls och hälsat en bussgrupp välkommen till Jokkmokks Marknad.

Det ska bli kul att se hur besökssiffrorna blir i år. Efter två år med väldigt kylslagna marknadslördagar har det nu varit en marknadsvecka med endast några få minusgrader. Det känns bra.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Norska sametinget på besök

Fredag den 7 februari 2014

På förmiddagen var jag bland annat i Jokkmokks kommuns tält på marknadsområdet och hjälpte till att informera om Jokkmokks kommun. Det var återigen mycket folk i rörelse och en mycket bra temperatur.

Sedan gick jag själv runt på marknadsområdet och tog del av mycket av det utbud som finns. Jag var bland annat på hantverksmässan på Västra skolan. På eftermiddagen hade vi ett möte med representanter från norska sametinget. Vi pratade om Sápmi Awards och hur vi kan jobba vidare med det på olika sätt.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Den samiska nationaldagen med ministerbesök i Jokkmokk

Torsdag den 6 februari 2014

Idag är det den samiska nationaldagen och samtidigt startar den 409:e marknaden i Jokkmokk. Det var väldigt mycket folk ute på gatorna under dagen. Vädret är perfekt med cirka fem minusgrader.

På morgonen var jag med på ett planeringsmöte om Sápmi Awards. Sedan träffade jag en holländsk journalis som intervjuade mig om Jokkmokks Marknad, gruvfrågor och renskötselfrågor. Sedan hade jag ett möte med ekonomichefen gällande olika bokslutsfrågor.

På eftermiddagen träffade jag och utvecklingschefen representanter från Centek. Vi tittade bland annat på de informations- och hänvisningsskyltar som nu ställts upp i centrala Jokkmokk. Sedan hade jag en kort träff med arkitekten som jobbar med LávvuHotel och parlamentsbyggnaden. Vi diskuterade lite kort inför ett kommande möte i början av mars där vi ska gå igenom helhetsbilden kring området vid Dálvvidssjön.

Sedan hade vi en träff med handelsminister Ewa Björling. Hon besöker Jokkmokks Marknad idag och i morgon. Vi diskuterade olika aktuella frågor. Gruvfrågan var den fråga som vi diskuterade mest kring. Vi påtalade vikten av att de ministrar vi bjudit in till en kommande medborgardialog faktiskt kommer. Ewa Björling lovade att framföra vårt önskemål till hennes ministerkollegor.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Jokkmokks Marknad för 409:e gången

Onsdag den 5 februari 2014

På morgonen hade jag ett möte med frågor kring främlingsfientlighet, mobbning och liknande. Vi planerar nu inför nästa veckas deltagande i det som berör hela länet, Kraftsamling. Vi är många från Jokkmokk som kommer att vara med.

Sedan var jag med en kort stund på Jokkmokk Winter Conference. På eftermiddagen hade jag och utvecklingschefen ett möte med en ljusdesigner kring frågan om hur vi jobbar med framtagandet av ett gestaltningsprogram.

På kvällen invigdes den 409:e Jokkmokks Marknad. Varje år sedan 1606 har Jokkmokks Marknad genomförts. Det är mycket imponerande i sig. I år är det renen som är temat. Vad passade då bättre än att Per Olof Kuhmunen som lett renrajden tillsammans med sin närmaste familj i 30 år invigningstalade.

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Paneldebatt med partiledare i Jokkmokk

Tisdag den 4 februari 2014

På morgonen hade jag ett möte med skolchefen. Sedan hade jag ett möte med ekonomichefen och personalchefen. Därefter var jag med på Jokkmokk Winter Conference. Jag lyssnade på Josefina Skerk som höll en föreläsning om hennes skidtur till Nordpolen.

Direkt efter det hölls en paneldebatt kring hållbara transporter. Där deltog bland annat Vänsterpartiets partiledare Jonas Sjöstedt som är på besök i Jokkmokk. Övriga deltagare var andra politiker från olika partier från olika nivåer.

Efter det var jag på den historiska marknaden som pågår för tionde året i rad. Det var trevligt att vara med på den och prata med olika personer. Jag har då på mig min vargskinnspäls. Då är jag verkligen ett populärt fotoobjekt. Kul!

Sedan var jag med och tittade på de nyuppsatta informations- och hänvisningstavlorna som idag satts upp i Jokkmokks centrala delar. Skyltarna är en del av ett skyltningsprogram som vi jobbar med just nu. Det blir spännande att höra reaktionerna kring dessa skyltar.

Sedan jobbade jag med lite olika admninistrativa uppgifter på kontoret.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Marknadsveckan är här

Måndag den 3 februari 2014

På morgonen hade vi ett ledningsgruppsmöte. Sedan hade jag och utvecklingschefen ett möte med Jonna som praktiserade hos oss på Jokkmokks kommun i höstas.

Jonna är nu tillbaka i Jokkmokk under marknadsveckan för att vara med och uppleva Jokkmokks marknad. Vi träffades och diskuterade möjligheten att Jonna gör sin C-uppsats kring något som har koppling till Jokkmokk och den samhällsutveckling som vi är en del av just nu.

Sedan var jag med på ett marknadsmöte. Det mesta är nu på plats och vi gick igenom lite olika återstående småfrågor samt detaljer kring marknadsinvigningen på onsdag kväll.

På eftermiddagen hade jag bland annat ett möte med ekonomen som jobbar extra inom socialtjänsten. Jag fick en genomgång av hur läget ligger just nu. Det är stora ekonomiska utmaningar man jobbar med inom socialtjänsten och man jobbar på olika sätt med att lösa dessa utmaningar. Ekonomin och ekonmiska rutiner och modeller är en viktig del för att få helheten att fungera.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Den Historiska Marknaden är invigd

Söndag den 2 februari 2014

Idag har den tionde Historiska Marknaden invigts. Jag var med och sjöng i kören på en historisk gudstjänst i gamla kyrkan. Sedan gick jag med i fackeltåget som tog oss upp från kyrkan till hembygdgården.

Där fortsatte kvällen med underhållning av olika slag. Det var mycket folk som hade samlats och det var väldigt stämningsfullt att vara med.

 
 
 
 
 
 
 
 

Information från arbetsförmedlingen

Fredag den 31 januari 2014

På morgonen var jag på Strukturums morgonmöte. Där var arbetsförmedlingen och berättade om hur man jobbar i sin verksamhet.

Sedan hade jag ett möte som handlade om en mängd olika fastighetsfrågor. Det är otroligt mycket aktuella frågor inom det området just nu. Därefter hade jag ett möte med ekonomichefen som handlade om bokslutsläget. Vi pratade även om hur vi ska förbereda oss inför en dag inom kort då vi ska prata om förutsättningarna inför år 2015.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

RSS 2.0