Länstrafikfrågor diskuteras

Onsdag den 30 januari 2013

På morgonen hade vi ett samrådsmöte med Strukturum. Vi pratade om allehanda näringslivsfrågor och kommunala frågor som berör Strukturums verksamhet.

Vi hade sedan en träff med länstrafiken. Vi gick igenom olika turer och tidtabellsfrågor. Vi pratade om trafikförsörjningsprogram och olika kopplingar mellan tågtrafik och busstrafik. Vi pratade sommarens fjälltrafik mellan Murjek och Kvikkjokk. Där föreslås nu en ambitionshöjning med fler bussturer kopplade till tågen. Vi pratade om specifika trafiksäkerhetsfrågor i samband med skolskjutsar. Bland annat i Mattisudden.

Det är nu på gång att göra en upphandling av trafiken och det ska påbörjas nu under början av år 2013.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Jokkmokks Marknad närmar sig

Tisdag den 29 januari 2013

På morgonen skulle jag vara med på ett videomöte med länets kommunchefer men teknikstrul satte stopp för mitt deltagande. Sedan var jag med på ett möte där vi fick information om olika körkortsfrågor och vi fick höra om problematiken med att Trafikverket dragit in möjligheten för körkortselever att skriva teoriproven i Jokkmokk. Vi ska nu agera och försöka få tillbaka teoriproven till Jokkmokk.

Sedan var jag med på ett möte där vi i Jokkmokks kommun tillsammans med en mängd olika organisationer – polisen, kyrkan, arbetsförmedlingen, Jokkmokkshus och landstinget i form av såväl vårdcentralen som folktandvården – gick igenom olika frågor inför marknaden. Vi kommer att ha ett tält på marknadsområdet där vi kommer att informera om Jokkmokks kommun på olika sätt.

På eftermiddagen hade jag en genomgång i olika ekonomiska frågor vad gäller såväl bokslutsfrågor som budgetfrågor. Sedan hade vi en intern träff där vi pratade om Sápmi Awards.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ombyggnationer i turistbyråhuset

Måndag den 28 januari 2013

På morgonen hade vi ett ledningsgruppsmöte. Sedan genomfördes årets första möte i kommunstyrelsens arbetsutskott. Vi pratade inledningsvis om folkhälsofrågor och om ett förslag till en förändrad organisation kring folkhälsofrågor.

Ett ärende om att sälja kommunens varmförzinkningsanläggning behandlades. Förslaget är att sälja fastigheten till dagens hyresgäst.

Vi gick igenom ärendet kring ombyggnationen invändigt i fastigheten där turistbyråverksamheten idag bedrivs. I somras målades huset om och entrén har flyttats. Nu är det dags för en invändig upprustning. Vi pratade även om andra fastighetsfrågor av olika slag. Bland annat frågan om Västra skolan och förskolestrukturen i Jokkmokk. Även fastighetsfrågor vad gäller skolan och förskolan i Vuollerim diskuterades.

Vi pratade om industriområden och prissättningsfrågor kring industrimark. Vi pratade också om Åsgård och Porjus skola, elavtalsupphandlingar och liknande. Vi pratade även om hur vi ska jobba vidare med Porjus fiskodling.

Frågan om IT-arbetsplater och den ramförändring som den medför behandlades. En snöröjningsfråga behandlades. Ett antal olika policydokument diskuterades. Bland annat om diskriminering och kränkande särbehandling. Vi pratade även om riktlinjer för lönesättning och riktlinjer för medarbetarsamtal.

En revidering av trafikpolicyn behandlades och riktlinjer för imlementering av strategin för eSamhället i Norrbotten diskuterades. Olika frågor om gång- och cykelleder diskuterades.

Några olika medborgarförslag och motioner diskuterades avslutningsvis.

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Personaldag

Onsdag den 23 januari 2013

På morgonen hade jag ett möte med en säljare till ett konsultbolag som jobbar med e-tjänster av olika slag.

Sedan hade vi en heldag med samtliga chefer och arbetsledare i Jokkmokks kommun. Fokus på dagens träff var personalfrågor av olika slag. Vår nya personalchef har tillsammans med medarbetarna på personalfunktionen, värdegrundsgruppen och de fackliga representanterna kommit fram till ett förslag till en mängd olika policydokument.

Det handlar om rekryteringsfrågor, medarbetarsamtal, bisysslor, lönepolicyfrågor och lönekriterier. Vi pratade även om hur vi vill ha det med kommunfesten, gemensamma julbord på matpolen och julklappsfrågor. Vi pratade också om lönefrågor för sommarjobbande medarbetare.

Vi pratade även om inflyttarprojektet och om vårt intranät. Eventuellt kommer vi att byta vårt nuvarande intranät som kallas Kompassen till ett annat intranät som kallas Insidan.

Efter denna heldag med alla chefer var jag med på ett möte med ekonomerna gällande frågan om hur vi går vidare i ekonomichefsrekryteringen.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Landshövdingen är på besök

Tisdag den 22 januari 2013

På morgonen hade jag ett möte med personalchefen. Sedan ägnade vi resten av dagen åt landshövdingen som är på besök i Jokkmokk idag.

Vi pratade till att börja med om hur vi jobbar med olika viktiga frågor från kommunens sida. Det handlade om allt från attraktivitetsfrågor och gestaltningsprogram via inflyttningsprojekt, näringslivsfrågor, vindkraftsfrågor, flygförbudszoner till gruvfrågor.

Vi hade olika företagsbesök under dagen. Bland annat Tony Sundberg från Lapplands Eltjänst, ett av kommunens största företag. Även företagarföreningens ordförande Britt-Inger Söderberg var med på delar av dagen.

Vi fick också ta del av synpunkter från länsstyrelsen gällande viktiga frågor ur deras synvinkel. Vi pratade om behov av samrådsgrupper mellan Jokkmokks kommun och länsstyrelsen i framförallt gruvfrågor.

Vi pratade även frågor kring Laponia och dess nya förvaltning. Vi avslutade träffen med ett studiebesök hos Vuollerim 6000 där vi fick ta del av viktig och aktuell information.

Det var en mycket bra dag med bra diskussioner och vi fick verkligen möjlighet att presentera Jokkmokks kommun ur vårt perspektiv.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Hur gör vi med kommunfesten i framtiden?

Måndag den 21 januari 2013

På morgonen hade vi ett ledningsgruppsmöte. Vi pratade bland annat om kommunfesten. Gruppen som arrangerade senaste kommunfesten har haft ett utvärderingsmöte och vi ska nu diskutera hur vi går vidare i denna fråga.

Sedan hade jag en genomgång med utvecklingscheferna gällande frågan om hur vår nästa kortsiktiga strategiska plan ska se ut. Vi tjänstemän har ett uppdrag från politiken att jobba med denna fråga. I slutet av februari ska vi jobba vidare med detta tillsammans med politikerna.

Sedan jobbade jag med att förbereda mig inför morgondagen. Vi får då ett besök av länets nya landshövding. Han besöker nu länets alla kommuner för att lära känna politiker, kommunala tjänstemän och företagare i länet. Vi kommer att presentera aktuella frågor från vår horisont. Han ska också göra ett företagsbesök.

På eftermiddagen hade vi bland annat ett möte där vi pratade om hur vi går vidare i ekonomichefsrekryteringsprocessen (långt ord).

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Skidåkning

Söndag den 20 januari 2013

I helgen har jag varit i Kåbdalis. Jag har åkt mycket skidor. Det har varit väldigt bra väder med perfekta pister. Vi hittade dessutom några roliga skogslöpor som vi testade.

På kvällen idag hjälpte jag äldsta dottern att flytta. Nu har hon skaffat sig sitt första egna boende. Ett stort steg i livet.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

En renskötares arbetsår

Fredag den 18 januari 2013

På morgonen var jag på Strukturums fredagsmöte. Där fick vi lyssna på en renskötares arbetsår. Per Anders Vannar berättade med inlevelse hur renskötaråret ser ut. Det var mycket intressant att få ta del av detta.

Sedan hade vi en träff med några företagare gällande olika fastighetsfrågor samt vatten- och avloppsfrågor.

På eftermiddagen hade vi ett möte med Jokkmokks Motorsällskap i olika markfrågor.

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Anställningsintervjuer och tillgänglighet

Torsdag den 17 januari 2013

Vår ekonomichef slutade vid årsskiftet. Vi har haft annons ute och valt ut två stycken kandidater för intervju. Idag har vi haft dessa två anställningsintervjuer gällande ekonomichefsskapet.
  
 
På kvällen var jag på en föreläsning på Kunskapens Hus. Den handlade om tillgänglighet. Det var mycket intressant och tankeväckande.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Folkhälsa

Onsdag den 16 januari 2013

På morgonen hade jag och ytterligare några representanter från kommunen en träff med en föreningsrepresentant. Vi pratade om arrangemang och event av olika slag. Sedan hade jag ett medarbetarsamtal med en av utvecklingscheferna.

På eftermiddagen var jag med på ett möte med Folkhälsorådet. Vi pratade folkhälsostrategiska frågor och vi pratade om hur vi kan jobba med dessa frågor på ett smartare sätt i framtiden. Kultur- och fritidschefen föreslås bli folkhälsostrategen i detta arbete. Folkhälsofrågor är långt ifrån enbart friskvårdsarbete.

Det blir nu mycket spännande att se hur vi kan jobba med dessa frågor med den nya satsningen.

 
 
 
 
 

Energifrågor diskuteras

Tisdag den 15 januari 2013

 

På morgonen hade jag en sittning med personalchefen. Sedan hade vi ett möte där dagordningen inför årets första möte i kommunstyrelsens arbetsutskott slogs fast.

 

På eftermiddagen hade vi ett möte gällande energifrågor i samband med våra kommunala fastigheter. Det var alltså ett möte och en genomgång i EPC-projektet.

 

 

 

 

 

 

 


Dieselutsläpp i Kåbdalis

Måndag den 14 januari 2013

På förmiddagen hade vi ett ledningsgruppsmöte. Vi pratade bland annat samverkansavtal och andra strategiska frågor inom personalområdet.

På eftermiddagen hade vi först en träff med IT-chefen där vi pratade om ett eventuellt nytt intranät.

Sedan var jag med på ett uppföljningsmöte gällande dieselutsläppet i Kåbdalis i höstas.

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Skogsfrågor

Fredag den 11 januari 2013

På morgonen var jag på Strukturums fredagsmöte. Vi fick lyssna på representanter från Skogsstyrelsen. Vi fick lyssna på hur man kan jobba med skogsvårdande åtgärder på olika sätt.

Därefter var jag med på ett möte med infrastrukturgruppen. Vi pratade gruvfrågor, järnvägsfrågor, industriområden, bostadsfrågor och liknande.

Sedan hade jag en träff med några företagare kring olika aktuella frågor.

 
 
 
 
 
 
 
 

Forskning, utveckling och innovation (FUI)

Torsdag den 10 januari 2013

På morgonen hade jag en genomgång med personalchefen i lite aktuella frågor.

Sedan var jag med på en träff som handlar om forskning, utveckling och innovation. Kommunförbundet i Norrbotten har frågat kommunerna i Norrbotten om vi är intresserade av att jobba vidare med dessa frågor. Jokkmokk, Piteå, Pajala och Arvidsjaur har tackat ja och vi träffades idag i Jokkmokk för att diskutera hur vi ska jobba med dessa frågor.

Med på mötet var även Jonny Paulsson från Sveriges kommuner och landsting (SKL). Han är statsvetare och jobbar med forsknings- och utvecklingsfrågor i SKL:s regi.

Vi pratar om att komma fram till en gemensam FoI-strategi (eller om vi ska kalla det för FUI) eller en process för att jobba fram en strategi.

En viktig aspekt på varför vi i Jokkmokks kommun tycker att detta är viktigt är att vi vill utveckla verksamheterna. Vi tror att det är en ödesfråga om vi ska klara av att hänga med i utvecklingen inom alla olika områden inom den offentliga sektorn.

Vi pratade också om vikten av att vi kommuner tar emot doktorander och liknande i de kommunala verksamheterna i syfte att förbättra kvaliteten och eventuellt kunna jobba effektivare i våra verksamheter.

Hur ska vi gå vidare för att komma fram till allt detta? Vi tror att samarbete med våra kommuner och med landstinget samt med forskningssäten runt om i landet. Vi tror också att det är viktigt att samverka och samarbeta med kommunalförbunden och med näringslivet.

Vad vill vi få ut av arbetet? Vi vill förbättra välfärdsfrågor, samhällsomvandlingsfrågor, medborgarnytta, lärande synsätt, problemformuleringsinitiativ.

Kort och gott. Vi vill förbättra för medborgarna.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bokslutsarbete

Onsdag den 9 januari 2013

Idag har jag bland annat jobbat med olika administrativa uppgifter i samband med bokslutet. Verksamhetsberättelser ska upprättas och vi ska även nu ta fram hur måluppfyllelsen ser ut för år 2012. På fredag stängs möjligheten att bokföra kostnader och intäkter på år 2012. Därefter påbörjas avstämningsarbeten internt på ekonomikontoret innan vi kan ha ett färdigt resultat klart att presentera om cirka en månad.

Den senaste prognosen sa i alla fall att vi kommer att klara det budgeterade resultat med en god marginal. Hoppas det stämmer.Oxveckor

Måndag den 7 januari 2013

Då är helgerna över för denna gång. Oxveckorna är här. Fast i Jokkmokk känns det inte lika långt till nästa storhelg som i övriga landet. Vi har ju Jokkmokks Marknad som nu snart står för dörren. Om exakt en månad är det marknadstorsdag och den moderna marknaden startar efter att ha invigts på den samiska nationaldagen onsdag den 6 februari.

På morgonen hade vi ett kort ledningsgruppsmöte där vi gick igenom läget. Sedan var jag med på en träff gällande införandet av det vi kallar IT-arbetsplats. På eftermiddagen jobbade jag med allehanda administrativa göromål.
Pensionsavtackning

Söndag, trettondedag jul, den 6 januari 2013

Idag har jag varit med kören i kyrkan där vi medverkade i avtackningen av vår körledare och tillika organist Valborg Mangs Märak. Hon går nu i pension och vi är många som kommer att sakna henne.

Efter gudstjänsten blev det kyrkkaffe i församlingshemmet. Där var det uppdukat med smörgåstårta och kladdkaka dagen till ära. Valborg uppvaktades flitigt under kyrkkaffet.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

RSS 2.0