Inflyttning

Måndag den 26 oktober 2015

På morgonen hade jag en genomgång med personalchefen i olika aktuella frågor. Sedan hade vi ett ledningsgruppsmöte som efter en stund utökades och vi övergick till att gå igenom olika aktuella flyktingfrågor.

Sedan åkte jag till Vuollerim där jag var med på ett kommunfullmäktigemöte. Jokkmokks kommunfullmäktige behandlade olika ärenden kring vatten- och avloppsfrågor. Årets andra tertialbokslut slogs fast och olika frågor kring detaljplaner, arbetsordningar och frågor kring avgifter i lite olika ärenden hanterades. Ett antal olika valärenden hanterades slutligen.

På kvällen var jag för fjärde gången på en månads tid på ett kvällsmöte i Kåbdalis. Nu pratade jag om Jokkmokks kommun och om inflyttningsfrågor för medarbetarna på Kåbdalis Skidliftar AB.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Attraktivitet och design

Fredag den 23 oktober 2015

Igår och idag har jag varit i Kolding i Danmark. Jag har varit med på en studieresa som handlade om attraktivitet och design på olika sätt.

Vi har bland annat träffat kommunledningen i Kolding och hört hur de jobbar med design i syfte att nå ett attraktivare samhälle och för att få fler medborgare som vill bo och leva i Kolding. Jag träffade bland annat min kollega kommundirektören Rikke Vestergaard.

Vi besökte också Koldings näringslivsbolag och vi har besökt olika företag som i olika kluster jobbar med design på olika sätt. Vi var med på en ”Design Walk” där vi gick omkring och besökte olika delar av staden och där vi bland annat var in i olika byggnader som biblioteket, univeristetet och annat.

Avslutningsvis var vi på besök på ett alldeles nybyggt äldreboende som också genomsyrats av kommunens tankar kring design och attraktivitet. Brukarna var med i processen då det nya äldreboendet skulle byggas. Vi träffade bland annat Eva 90 år som berättade hur hon såg på saker och ting.


 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Hållbara gruvor

Onsdag den 21 oktober 2015

På morgonen hade jag lite olika genomgångar med olika kollegor i diverse aktuella frågor. Allt från budgetfrågor till flyktingfrågor. Sedan åkte jag till Luleå. Jag lyssnade på en föreläsning som Luleå Tekniska Universitet genomförde och som handlade om gruvdrift och hållbarhet.

På eftermiddagen flög jag till Köpenhamn och tog sedan tåget till Kolding där jag ska vara med på ett studiebesök under två dagar.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ett jämställt samhälle är ett bättre samhälle

Tisdag den 20 oktober 2015

På morgonen hade vi ett möte i flyktingfrågan. Vi håller på att inventera lokaler för att kunna ta emot fler flyktingar i det extraordinära läge som vi just nu är en del av. Sedan var jag med på ett möte gällande risk- och konsekvensanalysen i organisationsfrågan.

På eftermiddagen var jag och ett 60-tal chefer, medarbetare och politiker på en föreläsning kring jämställdhet och hur vi kan jobba och agera för att kunna bidra till ett jämställt samhälle.

Det är mycket viktiga frågor. Jag är helt säker på att vi får ett bättre samhälle när vi får ett jämställt samhälle. Kvinnor kommer att få det bättre och män kommer att få det bättre när vi får ett jämställt samhälle.


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Jokkmokks Marknad ska utvecklas

Måndag den 19 oktober 2015

På morgonen hade jag ett möte i frågan kring framtagandet av en risk- och konsekvensanalys som nu genomförs i samband med den pågående organisationsanalysen.

Sedan hade jag ett möte med ledningsgruppen där vi gick igenom olika aktuella frågor och därefter hade vi ett möte kring flyktingfrågan.

Jag hade sedan ett telefonmöte med vår säkerhetssamordnare gällande de senaste frågorna från länsstyrelsen kring inventeringen av boendelokaler för människor från andra delar av världen som kommer till Sverige och Jokkmokk just nu.

På eftermiddagen var jag med på ett möte där vi var många som träffades och pratade kring hur vi kan utveckla Jokkmokks Marknad.

På kvällen var jag i Porjus på ett informationsmöte som Migrationsverket bjudit in till. Det handlade om de boendeanläggningar som finns i Porjus och hur olika frågor kring flyktingarna som finns i Porjus hanteras.


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Skidanläggningen i Kåbdalis satsar

Fredag den 16 oktober 2015

Idag har kommunstyrelsens arbetsutskott haft ett möte i Kåbdalis. Vi fick höra på Johan Gunnarstedt som berättade om alla hans utvecklingsplaner i skidanläggningen i Kåbdalis.

Vi fick ta del av många olika framtidsplaner där vi från kommunens del blir involverade i olika infrastrukturella åtgärder. Framförallt handlar det om vatten- och avloppsfrågor. Nya restauranger och nya boendeanläggningar planeras vid sidan av nya skidliftar och nedfarter.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Granskning

Torsdag den 15 oktober 2015

Idag har vi bland annat haft besök av revisorerna. Jag har varit med på ett möte som handlade om granskingen av delårsbokslutet. Jag blev också intervjuad av revisorerna i en fråga gällande utvecklingskontoret och den verksamhet vi bedriver i den organisationen.

Senare på dagen var jag med på ett möte gällande flyktingfrågan med fokus på boendefrågor. Det finns många ensamkommande asylsökande ungdomar som behöver sängplatser. Vi tar nu emot fler människor än vad vi har kommit överens om med länsstyrelsen och vi försöker hantera det på bästa möjliga sätt.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Det finns en vilja att hjälpa till

Onsdag den 14 oktober 2015

På morgonen hade jag en genomgång med olika medarbetare i en fråga om hur olika investeringsprojekt ska hanteras och redovisas. Sedan jobbade jag med olika frågor kring budgeten för år 2016.

På eftermiddagen hade vi ett möte gällande flyktingfrågor. Det handlar om det stora antalet flyktingar som kommer till Sverige och till Jokkmokks kommun just nu. Vi inventerar lokaler runt om i kommunen för tillfälliga boenden i princip varje vecka just nu och försöker svara på frågor från Länsstyrelsen och Migrationsverket.

Vi jobbar dessutom med de åtaganden vi har i form av ensamkommande ungdomar som kommer i stort antal just nu. Vi har tagit ett beslut om att dubbelbelägga på våra boendeanläggningar. Just nu gör vi bedömningen att det beslutet inte är tillräckligt. Vi söker nya lösningar för att kunna ta emot de människor som placeras i Jokkmokks kommun.

Jag såg för övrigt i statistik som presenterats nu att Jokkmokks kommun tar emot väldigt många asylsökande flyktingar i förhållande till kommunernas invånarantal. Vi ligger på tolfte plats av Sveriges 290 kommuner i den listan.

Vi tar emot 56,2 flyktingar per 1.000 invånare. I Vellinge kommun utanför Malmö tar man emot 0,4 flyktingar per 1.000 invånare.

Jag konstaterar att det finns en vilja att hjälpa till i Jokkmokks kommun och jag konstaterar också att vi tar ett stort ansvar i dessa viktiga frågor.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Strategiska frågor

Tisdag den 13 oktober 2015

Idag har jag och ekonomichefen haft ett möte med kommunalrådet där vi gått igenom olika strategiska och aktuella frågor. Jag har även haft ett möte med utvecklingscheferna där vi pratat om läget med turistinformationen.Restriktiva inköp

Måndag den 12 oktober 2015

På morgonen hade jag ett ledningsgruppsmöte. Sedan var jag på ett möte med kommunstyrelsen. Där fick vi till att börja med en genomgång av Vatten- och Miljöbyrån gällande regelverk kring vattentjänstlagen, verksamhetsområden och liknande. I samband med dessa frågor hanterade även ärendet om vatten- och avloppstaxor.

Jokkmokks kommuns delårsbokslut hanterades. Helårsprognosen visar på ett negativt resultat på 1,9 miljoner kronor. Vi ska jobba vidare med att vara allmänt återhållsamma och restriktiva med inköp och andra frågor där det är möjligt att sänka kostnaderna.

En fråga om förlustteckning gällande Nordenskiöldsloppet diskuterades och en fråga om samverkan med Gällivare kommun gällande löneadministrationen hanterades. Ett antal olika bygdemedelsärenden hanterades.

Kommunstyrelsens ledamöter fick sedan en information i flyktingfrågan. Det är ett stort tryck på alla kommuner runt om i landet just nu och vi försöker hantera frågan på bästa möjliga sätt.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Internationella affärer

Torsdag den 8 oktober 2015

På morgonen hade jag ett möte med skolchefen. Sedan var jag med på ett möte som Strukturum anordnade där representanter från Norrbottens Handelskammare berättade om internationella affärer och andra finansieringsfrågor.

På eftermiddagen hade jag en träff med socialchefen och med socialnämndens ordförande. Jag hade även en träff med personalchefen och med tekniska chefen.

På kvällen var jag i Porjus på en näringslivsträff som Strukturum bjudit in till. Cirka tio företagare var på plats på mötet.


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Offentlig utsmyckning

Onsdag den 7 oktober 2015

På morgonen hade jag en genomgång med personalchefen. Sedan var jag med på ett möte med representanter från Sameslöjdsstiftelsen gällande en fråga om offentlig utsmyckning i cirkulationsplatserna i Jokkmokks samhälle.

Mitt på dagen var jag med på ett lunchmöte med företagare i Jokkmokks kommun och på eftermiddagen höll jag i en allmänfacklig informationsträff och ett skyddskommittémöte.

På kvällen var jag på ett möte i Kåbdalis där näringslivsbolaget Strukturum bjudit in. Ett femtontal företagare och entreprenörer från Kåbdalis med omnejd var på plats.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mötesformer

Tisdag den 6 oktober 2015

Idag har jag varit i Luleå. Jag har varit med på en kommunchefsberedning inför Kommunförbundet Norrbottens kommande styrelsemöte. Vi fick till att börja med lyssna på två representanter från Röda Korset. De berättade om hur de jobbar och hur de kan bidra med att hjälpa till med olika frågor kring flyktingfrågan.

Vi gick sedan igenom frågorna inför nästa veckas styrelsemöte och vi diskuterade mötesformer för oss kommunchefer i länet under nästa år.

 
 
 
 
 
 
 
 

Företagarträff i Vuollerim

Måndag den 5 oktober 2015

Idag har jag varit med på en dag som vi kallar för en strategisk beredningsdag. Politiker i kommunstyrelsen och nämndsordförande i våra facknämnder träffas tillsammans med tjänstemän från våra olika delar av vår organisation.

Vi gick igenom investeringsbehovet inför nästa år. Vi pratade även om och gick igenom förklaringar kring helårsprognosen för år 2015. Just nu tror vi att Jokkmokks kommun kommer att gå med ett negativt resultat på 1,9 miljoner kronor.

Sedan var jag med på ett möte kring frågan om ensamkommande asylsökande ungdomar.

På kvällen var jag på ett möte i Vuollerim där näringslivsbolaget Strukturum bjudit in. Ett tjugotal företagare och entreprenörer från Vuollerim med omnejd var på plats.


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Flyktingfrågor

Fredag den 2 oktober 2015

Igår och idag har jag jobbat med diverse olika administrativa göromål på hemmaplan. Många frågor handlar om flyktingsituationen i landet, läntet och i Jokkmokks kommun.

Jag har även jobbat med jämställdhetsfrågan och med risk- och konsekvensanalysen som håller på att upprättas utifrån arbetet med organisationsanalysen.

Parlamentsbyggnad till Jokkmokk

Onsdag den 30 september 2015

Idag har jag varit på Sametingets plenum i Lycksele. Vi har haft representanter från Jokkmokks kommun med som åhörare under hela veckan och idag var det min tur.

Det är viktigt att vara med och se hur olika frågor i Sametinget diskuteras och hanteras. Många frågor i Sametinget har bäring på olika frågor i Jokkmokks kommun. Många upplever Jokkmokk som den naturliga samiska huvudstaden och därför vill vi från Jokkmokks kommun vara med och vi vill vara uppdaterade.

Vi vill också hjälpa till med att hitta lösningar för en parlamentsbyggnad åt Sametinget. Vi tror att det skulle bli väldigt bra för Sametinget om en parlamentsbyggnad skulle byggas i Jokkmokk.

Klicka på länken nedan så hör du ett inslag från vårt besök i Lycksele.

http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=2327&artikel=6268320


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

RSS 2.0