50-årskalas

Tisdag den 27 maj 2014

På morgonen var jag med på ett videomöte med länets kommunchefer. Jag hade sedan en sittning med kommunsekreteraren gällande frågan om verkställda beslut som kommunstyrelsen tagit. Därefter jobbade jag med några kollegor kring jämställdhetsarbetet i Jokkmokks kommun.

På kvällen var jag på ett 50-årskalas. Östra skolan i Jokkmokk firade 50-årsjubileum. Det hölls öppet hus och vi besökare fick ta del av elevernas arbeten. Vi fick också möjlighet att lyssna på berättelser och historier från tidigare verksamma lärare och rektorer om hur det har varit i skolan under de senaste 50 åren. Vi fick även ta del av rörliga bilder i färg från bygget av skolan 1963. Det var verkligen kul att se.

Förutom att jag är förälder och att jag varit engagerad i fikaförsäljningen under kvällen var jag även på 50-årsjubileumet i min roll som kommunchef. Jokkmokks kommun uppvaktade nämligen Östra skolan med att ge skolan en fasadskylt. Jokkmokks kommun jobbar sedan en tid tillbaka med ett skyltprogram och vi kommer inom kort att ta fram nya fasadskyltar. En eller två sådana ska pryda Östra skolans fasad.

Stort grattis på 50-årsdagen!
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Jämställdhet mellan kvinnor och män

Måndag den 26 maj 2014

På morgonen hade vi ett ledningsgruppsmöte. Vi fick bland annat ta del av ett förslag kring hur vi kan jobba med olika risk- och sårbarhetsanalyser. Sedan hade jag ett möte med socialchefen kring olika aktuella frågor.

På eftermiddagen var jag med på en jämställdhetsutbildning som två medarbetare från Övertorneå kommun höll i. Alla i min ledningsgrupp samt vår processledare i jämställdhetsarbetet var med på den utbildningen.

Jag är helt övertygad om att jämställdhet mellan kvinnor och män är en förutsättning för att vi människor – kvinnor och män – ska få det bättre och jämställdhet mellan kvinnor och män är en mycket viktig ingridiens som möjliggör att vi i organisationen Jokkmokks kommun lättare ska kunna rekrytera medarbetare i framtiden och att fler människor vill bo i Jokkmokks kommun.


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Unga entreprenörer prisas

Fredag den 23 maj 2014

På morgonen var jag på Strukturums morgonmöte. Där presenterades vinnarna i InUngIn-tävlingen. Vilka fantastiska ungdomar vi har och vilka strålande idéer som finns. Vinnare blev Sunna Kuoljok Lövgren, The Below Zero Fashion Week. På andra plats kom Ida Eriksson, Polcirkeln och trea kom Emelie Strandh, konstgalleri.

Sedan hade jag ett möte med några representanter från Östra skolan inför nästa veckas 50-årsjubileum. Det är nu alltså 50 år sedan Jokkmokks nuvarande högstadieskola startade. Grattis i förskott.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Välfärdsproduktion och medborgardialog

Torsdag den 22 maj 2014

På morgonen hade vi ett möte kring en fråga som dykt upp som har att göra med integrationsfrågor kopplat till migrationsverket. Jag var sedan på ett möte med processledaren i vårt jämställdhetsarbete. Vi planerar nu inför nästa veckas jämställdhetsutbildning som hålls i Jokkmokk.

På eftermiddagen hade jag ett möte med fastighetschefen och vice ordförande i kommunstyrelsen gällande olika fastigheterfrågor i kommunen.

Sedan var jag med på en informationsträff där representanter från Nynäshamns kommun var på besök hos oss. De berättade hur de jobbat i Nynäshamns kommuns socialtjänst med frågor kring bemanningspooler, rätten till heltidsanställningar och andra spännande frågor som har bäring på välfärdsproduktion kopplat till ekonomi, effektivitet och arbetsmiljöfrågor.

På kvällen var jag med på en medborgardialog i Vuollerim. Vi från Jokkmokks kommun informerade cirka 50 medborgare och vi svarade på många frågor kring kommunal verksamhet och frågor som berör Jokkmokks kommun i Vuollerim på olika sätt.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gruva i Jokkmokk

Onsdag den 21 maj 2014

Idag har jag varit i Luleå tillsammans med kommunalrådet och utvecklingscheferna. Vi har träffat medarbetare på länsstyrelsen och gått igenom vår ansökan om medfinansiering till projektet Tillväxt Jokkmokk.

Vi hade ett bra samtal och vi fick möjlighet att beskriva lite mer i detalj hur vi ser på vår ansökan. Tillväxt Jokkmokk handlar om att vi vill göra en rejäl analys om vad som händer inom olika områden om det blir en gruva i Kallak fyra mil väster om Jokkmokk om några år.

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kulturkrockar

Tisdag den 20 maj 2014

På morgonen hade jag ett möte med ekonomichefen. Sedan hade jag en genomgång med personalchefen följt av ett möte i referensgruppen som jobbar med olika frågor kring inflyttning, integration och mångfald. Vi pratade om olika aktuella frågor kring inflyttningsfrågor och kring det värdegrundsarbete som pågår.

Vi fick ta del av ett arbete som Jokkmokks församling är med i och som Lule Stift arbetar med. Vi fick också lyssna på erfarenheter från ett par som flyttat till Jokkmokks kommun från Australien.

Lite fördomsfullt har i alla fall jag trott att det inte kan vara speciellt svårt för en australiensare (med ungefär samma västerländska kulturella bakgrund som vi som är födda i Sverige har) att komma till Sverige som invandrare. Men utifrån det vi hörde idag finns det många byråkratiska och kulturella utmaningar även i dessa sammanhang.

Betänk då att det säkert är mycket större utmaningar för nyanlända från andra kulturer att komma till Sverige och försöka leva ett liv enligt svenska normer och värderingar.

På eftermiddagen var jag med på ett telefonmöte i frågan kring den gestaltningsplan som vi jobbar med. Vi pratade skyltfrågor och belysningsfrågor.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Jämställt Jokkmokk

Måndag den 19 maj 2014

På morgonen var jag med på ett telefonmöte och sedan hade vi ett kort ledningsgruppsmöte innan sista mötet innan sommaruppehållet i kommunstyrelsens arbetsutskott startade.

Vi pratade till att börja med kring ett antal olika fastighetsfrågor. Sedan behandlades ett antal olika medfinansieringsprojekt och bygdemedelsärenden. Därefter behandlades två ärenden kring Destination Jokkmokk AB. Det handlade bland annat om en uppföljningsfråga samt en fråga kring turistbyråavtalet.

Fördelningen av medel från migrationsverket diskuterades. Det finns ett förslag att kommunstyrelsens arbetsutskott ska vara den instans som fattar beslut om hur migrationsverkets medel ska fördelas.

Ett ärende om ett tillägg i översiktsplanen gällande LIS-områden behandlades

Senare på eftermiddagen hade jag ett möte med jämställdhetsgruppen samt med medarbetare som jobbar med integrations-, mångfalds och värdegrundsfrågor. Vi gick igenom läget i frågan kring projektansökan gentemot länsstyrelsen.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Näringslivsråd

Fredag den 16 maj 2014

På morgonen var jag med på ett näringslivsråd på Strukuturums morgonmöte. Sedan hade vi som ingår i CKL, centrala krisledningsgruppen, ett möte där vi gick igenom olika frågor som handlade om en ny organisation i CKL och lite om hur vi ska jobba då en eventuell kris uppstår.

På eftermiddagen var jag med på ett möte med med jämställdhetsgruppen. Vi gick igenom läget i de mycket viktiga frågorna som vi jobbar med på olika sätt. Snart genomförs en utbildning inom jämställdhetsområdet där vi alla tjänstemän i ledningsgruppen och politiker från olika områden deltar. Vi samverkar med Övertorneå kommun i den frågan.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dags för medborgardialog

Torsdag den 15 maj 2014

På morgonen var jag med på ett planeringsmöte inför nästa veckas medborgardialog i Vuollerim. Vi kommer på torsdag den 22 maj mellan klockan 18.00 och 21.00 i Folkets Hus i Vuollerim att informera om alla olika möjliga kommunala verksamhetsfrågor som berör Vuollerim. Alla som har möjlighet att vara med är välkomna dit då.

Sedan hade jag ett informationsmöte med delar av medarbetarna och cheferna i kommunledningskontoret. Jag jobbade vidare med olika administrativa uppgifter och jag hade ett telefonmöte gällande medborgardialogfrågor rent generellt.Företagarfrågor

Onsdag den 14 maj 2014

På morgonen hade jag ett medarbetarsamtal. På eftermiddagen var jag med på ett samrådsmöte med Strukturum där vi gick igenom allehanda aktuella frågor som berör våra olika organisationer.

Senare på eftermiddagen var jag med på en träff med en lokal företagare där vi diskuterade olika aktuella frågor.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Jokkmokks kommun är årets idrottskommun

Tisdag den 13 maj 2014

Idag har vi haft budgetberedningsmöte hela dagen. Socialnämnden var på besök under förmiddagen och redovisade läget i sin verksamhet. Därefter fick vi ta del av kommunledningskontorets verksamhet och budgetutmaningar inför år 2015.

På eftermiddagen var kultur- och fritidsnämnden på besök i budgetberedningen. Det passade mycket bra utifrån det faktum att Jokkmokks kommun i lördags utsågs till årets idrottskommun år 2013.

Kultur- och fritidschef Conny Enström hade diplomet och statyetten med sig för beskådan. Motiveringen till utmärkelsen lyder så här:

”Med projektet Idrottsutveckling i Jokkmokk vill kommunen öka nyrekryteringen av ledare och höja utbildningsnivån på redan engagerade. Siktet är inställt på att bli ett ledande nav för folkhälsofrågor i Norrbotten. Engagemanget är äkta och personligt och föreningarna och kommunen jobbar tight med varandra. Med sina blott 5.000 invånare vågar kommunen satsa på utveckling istället för avveckling.”

Det känns riktigt stort att Jokkmokks kommun fick denna utmärkelse. Stort grattis till samtliga berörda!

 
 
 
 
 
 
 

Skyltar och belysning

Måndag den 12 maj 2014

På förmiddagen hade vi ett möte i ledningsgruppen. Sedan hade jag en träff med inköpschefen. På eftermiddagen var jag med på ett möte med referensgruppen som jobbar med gestaltningsprogrammet i Jokkmokks kommun. Just nu jobbar vi med frågor kring skyltar och belysning.

Sedan blev jag via telefon intervjuad av en student som jobbar med ett examensarbete kring gruvfrågan i Jokkmokk. Sent på eftermiddagen hade jag ett möte med personalchefen.

 
 
 
 
 
 

Positiva effekter av Sájtte

Fredag den 9 maj 2014

På morgonen var jag på Strukturums morgonmöte. Vi fick ta del av redovisningen av projekt Sájtte som nu är på väg att avslutas. Sedan åkte jag till Gällivare där jag var med på ett direktionsmöte i Lapplands kommunalförbund.

Vi fick bland annat ta del av ekonomiska redovisningar, revisionsrapporter och investeringsärenden. Direktionen behandlade även lokalfrågor, löneökningsfrågor, samverkansfrågor och jämställdhetsfrågor av olika slag.

 
 
 
 
 
 
 
 

Rekryteringsmässan fortsätter

Torsdag den 8 maj 2014

På morgonen hade jag en genomgång med ekonomichefen. Sedan hade jag ett möte med personalchefen, administrativa chefen och chefen för arbetsmarknadsfunktionen.

Därefter var jag på ett möte på arbetsförmedlingen där vi gick igenom arbetet med rekryteringsmässan i februari och effekter av densamma. Vi besämde också att fortsätta med att genomföra ytterligare en rekryteringsmässa i Jokkmokk. Den kommer att genomföras den 14 oktober i år.

På eftermiddagen hade vi ett budgetberedningsmöte där vi gick igenom olika ekonomiska förutsättningar inför år 2015 och vi fick höra på representanter från barn- och utbildningsnämndens verksamhetsområden.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Jokkmokks kommun köper JokkApp

Tisdag den 6 maj 2014

På morgonen hade jag en informationsträff med ekonomifunktionens medarbetare. Sedan hälsade jag ett antal besökare från Grekland, Bosnien, Belgien, Italien och Danmark välkommen till Jokkmokk. De är på besök här och träffar gymnasieskolorganisationen. Vi har lite olika transnationella utbyten tillsammans.

Sedan hade jag ett möte med ett UF-företag. Jokkmokks kommun köper nu den app som ett UF-företag skapat och som heter JokkApp. Det är en bra tjänst som UF-företagarna skapat. Dessa båda elever åker inom kort till riksfinalen i Stockholm för att vara med och tävla i kategorin bästa tjänst.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Multiarena, konstgräs och signerad bok

Måndag den 5 maj 2014

På morgonen hade vi ett ledningsgruppsmöte. Sedan var jag med på ett möte i kommunstyrelsen. Vi fick först ta del av Jokkmokks kommuns ekonomiska uppföljning efter första kvartalet 2014. Just nu ser det ut som att det blir stora ekonomiska underskott inom socialnämndens och kommunstyrelsens områden under 2014.

Sedan behandlades ett ärende om trygghetsboende och ett ärende om ensamkommande asylsökande barn- och ungdomar.

I Jokkmokks samhälle finns sedan några år tillbaka en multiarena. Nu diskuteras multiarenans ansvarsområde. Kommunstyrelsen slog fast att löpande drift och underhåll för multiarenan ska skötas av kultur- och fritidsnämnden.

Några olika investeringsfrågor diskuterades. Bland annat gällande en bil inom kultur- och fritidsnämnden. Kommunstyrelsen diskuterade också kring en fråga om huruvida konstgräsplanen vid idrottsanläggningen i Jokkmokk ska bytas ut eller inte.

Frågan om att Jokkmokks kommun ska överlåta färdtjänst och riksfärdtjänst till den Regionala kollektivtrafikmyndigheten i Norrbotten (RKM) behandlades.

Kommunstyrelsen beslutade att återigen ansöka om medlemskap i Föreningen Sveriges Vattenkraftskommuner (FSV).

Ett antal olika revisionrapporter behandlades och kommunstyrelsen valde en ny ledamot till kommunstyrelsens arbetsutskott efter Anna-Greta Kvickström. Det blev Robert Bernhardsson som valdes in i arbetsutskottet.

Ett ärende om det ekonomiska läget i Destination Jokkmokk AB behandlades.

Efter kommunstyrelsemötet fick jag ta emot en signerad bok från Martina Haag. Filminspelningarna av hennes bok ”Glada hälsningar från Missångerträsk” som pågått i Jokkmokk med omnejd är nu klara. Filmbolaget med Martina Haag i spetsen tackar Jokkmokks kommun för den hjälp man fått från kommunens sida.

Det känns kul att kommunens insats uppskattas. Vi vill gärna vara med och vara inspelningsplats för filmer även i framtiden.

Så jag vidarebefordrar härmed Martina Haags tack till samtliga inblandade parter från Jokkmokk som möjliggjort denna filminspelning. Ingen nämnd, ingen glömd. Tack!

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

RSS 2.0