Förändringsarbetet fortsätter

Torsdag den 29 april 2010

På förmiddagen hade vi ett möte i OJ!-gruppen. Nu är det två möten kvar innan OJ!-gruppen upplöses. Vi pratade om ledarskapsutbildningen i tisdags och hur vi går vidare med dessa frågor.

Vi pratade också om hur vi ska gå vidare med värdegrundsarbetet. Vi spikade att vi den 20 maj kommer att hålla en utbildning för samtliga medarbetare i dessa frågor.


Jokkmokk 2030

Torsdag den 29 april 2010

För 20 år sedan skrev vi 1990. Om 20 år är det 2030. 1990 känns i alla fall för mig som alldeles nyss. 2030 känns som hur långt bort som helst.

Årskurs åtta från Östra skolan i Jokkmokk var på besök i kommunhuset idag. De har jobbat med ett visionsarbete om hur saker och ting ser ut i Jokkmokks kommun år 2030. Det handlade mycket om teknikutveckling och energikällor men det handlade även om andra saker.

Det var mycket intressant att få ta del av åttornas gedigna visionsarbete.


Anställningsintervju

Torsdag den 29 april 2010

Den första anställningsintervjun gällande jobbet som fastighetsansvarig hölls idag. Vi har valt ut tre stycken kandidater som ska intervjuas.

Sent på eftermiddagen åkte jag och mellandottern till Luleå. Vi uträttade lite ärenden och vi hämtade frugan på Kallax, eller Luleå Airport som det nu heter. Hon har varit i Stockholm under några dagar.

När vi satt på flygplatsen och väntade på frugan kom gänget som varit i England via INTRO-projektet hem. Det var alltså en resa av samma karaktär som jag var med på till Italien i slutet av oktober.


Porjus skola

Onsdag den 28 april 2010

På förmiddagen hade vi ett möte i ledningsgruppen. Vi pratade bland annat om ledarskapsfrågor som en uppföljning från igår och om hur vi går vidare med dessa frågor.

På eftermiddagen var kommunalrådet och jag till Porjus och träffade representanter från Porjus bya- och intresseförening. Vi hade ett samtal om skolfrågan och om de olika förslag till lösningar som finns gällande skolbyggnaderna där.

Vi noterar att det finns en oro om hur det ska bli. Jag tror personligen att det huvudförslag som nu diskuteras blir det allra bästa för verksamheten och för eleverna och medarbetarna i Porjus.

Huvudförslaget är att förskole- och skoleleverna ska gå i en skola som är i en annan byggnad än dagens skolbyggnad. I den byggnaden har det tidigare bedrivits förskola i Porjus.

Nu finns alltså ett förslag att den byggnaden ska rustas och anpassas så att det blir en mycket bra lokal för att driva förskole- och skolverksamhet i moderna och ändamålsenliga lokaler. Dessutom blir det till en lägre kostnad jämfört med idag.

Om det förslaget går igenom är en tanke att dagens skolbyggnader rivs. Alternativet till rivning är att sälja dagens skolfastighet.

Vi har haft den fastigheten ute till försäljning men ingen har hittills visat något intresse för att köpa den. Är det någon som läser detta och som vill köpa fastigheten så är ni välkomna att höra av er. Vi säljer den mycket billigt.

Inget beslut är fattat i frågan. Frågan ska behandlas på ett kommunstyrelsemöte i maj.

På kvällen var jag på öppet hus på Östra skolan. Jag följde min dotter som går i årskurs sju. Jag kunde inte vara med hela passet utan sprang från Östra skolan till församlingshemmet för att träna med kören.

På söndag kväll är det Musikcafé på församlingshemmet i Jokkmokk. Alla är välkomna dit. Musikcaféet startar klockan 18.00


Ledarskapsutbildning

Tisdag den 27 april 2010

Idag har vi alla chefer i Jokkmokks kommun haft en heldag tillsammans som en uppföljning till den ledarskapsutbildning som genomförts under de senaste två veckorna.

Jag tycker att det känns jättebra med dessa utbildningar. Vi får en gemensam syn på ledarskapsfrågorna och jag tror att detta kan leda till att vi i Jokkmokks kommun kommer att jobba bättre med ledarskapsfrågorna i framtiden.

Vi kommer att fortsätta med detta utbildningsprogram till hösten.

Nästa steg är nu att i maj månad jobba vidare med värdegrundsarbetet tillsammans med samtliga medarbetare.

Direkt efter denna utbildning hade vi som är med i teknikgruppen en informationsträff tillsammans med alla medarbetare i Jokkmokkshus, Värmeverket och teknik- och serviceavdelningen. Vi gick igenom vad vi kommit fram till och lyssnade på synpunkter från medarbetarna.

Nästa steg är att genomföra en träff med politikerna och med de fackliga organisationerna i samma fråga.


Asylboendet kanske utökas

Måndag den 26 april 2010

På morgonen gick vi igenom de ansökningar som kommit in gällande jobbet som fastighetsansvarig.

Sedan var jag på ett möte i kommunstyrelsens arbetsutskott. Första ärendet handlade om en utökning gällande asylboende för ensamkommande flyktingar. En utökning från 8 till 16 platser diskuteras.

Vi hade sedan ett besök av representanter från ett lokalt industriföretag.

En mängd olika fastighetsfrågor diskuterades sedan. Och det formella beslutet om att anställa ny skolchef togs också idag. Kerstin Fors-Mattsson är därmed skolchef i Jokkmokks kommun. Grattis Kerstin!


Skoterresa

Söndag den 25 april 2010

Nu är min sista skoterhelg för säsongen över. Det är fortfarande vinter på fjället så säkert är det många som kommer att åka skoter i våra vackra fjäll ytterligare en tid.

I helgen blev det ingen fiskeresa. Vi var ett kompisgäng som körde 33 mil från fredag eftermiddag till söndag kväll.


Fredagsmöte på Strukturum

Fredag den 23 april 2010

På morgonen var jag på Strukturums morgonmöte. Sedan jobbade jag bland annat med frågan om friskolan i Vuollerim.


Tillgänglighet

Torsdag den 22 april 2010

Idag har jag bland annat haft en träff med en konsult som jobbar med tillgänglighetsfrågor. Det handlar om ett projekt som Sveriges Kommuner och Landsting finansierar åt landets alla kommuner.

Vi har nu fått ett urval av kommunens lokaler genomgångna ur ett tillgänglighetsperspektiv. Det handlar om allt från handikappanpassade sporthallar, handikapptoaletter, dörröppningar, hissar och trottoarkanter.

Vi kom in på ett resonemang om att vi självklart måste ha ett tillgänglighetsperspektiv då det är dags att bygga om i parken utifrån DesignKontorets olika förslag i projektet om att utveckla Jokkmokks marknad.

Jag fick lära mig att det finns en form av ”krav-märkning” eller ”svanen-märkning” inom detta område. Det är en flagga eller en flagg-märkning som visar att vi som kommun jobbar med tillgänglighetsfrågor och att vi har anpassat våra lokaler och annat ur ett tillgänglighetsperspektiv.

Det var ett spännande och intressant möte. Jag fick också en information om att man jobbar mycket med dessa tillgänglighetsfrågor inom turismsektorn. Just handikappturism är något som växer.

Kanske kan vi från kommunens sida bygga vidare inom detta område tillsammans med företagare och Destination Jokkmokk i syfte att försöka kvalificera oss till att få denna flagga som bevis för att Jokkmokks kommun är en tillgänglig kommun.


En dag i skolan

Onsdag den 21 april 2010

På förmiddagen hade jag förmånen att kunna var med vår yngsta dotter i skolan. Hon går i tvåan. Då är man väldigt populär som förälder. Annat är det när barnen kommer upp i högstadiet. Då är man inte mycket värd som förälder.

Nåväl, man får passa på och vara med i skolan så länge man är populär. Det är verkligen kul att kunna vara med sitt barn i skolan och se hur en skoldag går till.

På eftermiddagen var jag också i skolan. Nu var jag tillsammans med andra tjänstemän och politiker och pratade med eleverna i årskurs åtta. Det gällde arbetet med att jobba fram en ny översiktsplan för Jokkmokks kommun.

Åttorna har kommit med många synpunkter och inlägg i debatten om hur översiktsplanen ska se ut. Nu gick vi igenom de förändringar som skett utifrån de synpunkter som kommit in under den senaste tiden.

På kvällen var jag på körövning. Nu tränar vi för ett musikcafé i början av maj och sedan en vårkonsert i slutet av maj.


Folkhälsa

Tisdag den 20 april 2010

Idag har jag bland annat varit på ett möte med Folkhälsorådet. Vi var folk från en mängd olika organisationer. Vi var några från kommunen, polisen var representerad precis som arbetsförmedlingen, folktandvården och studieförbundet vuxenskolan.

Vi pratade om övergripande folkhälsofrågor och vi pratade om den kommande Hälsans Dag som går av stapeln lördag den 29 maj. Det blev också mycket prat om skolavslutningen och om alkohol- och drogfrågor.


Friskola i Vuollerim

Måndag den 19 april 2010

Åter igen hissas flaggan mot den klarblå himlen. Äldsta dottern fyller 17 år idag. Grattis!

På förmiddagen hade vi sedan ett möte i teknikgruppen. Nu har vi ett konkret förslag till att gå vidare. Vi planerar att hålla en information för medarbetarna inom de tekniska verksamheterna i nästa vecka. Vi ska också bolla dessa frågor med politikerna och med facken.

På eftermiddagen hade vi en genomgång gällande de ekonomiska förutsättningarna inför framtiden. Det var en träff tillsammans med politiker och avdelningschefer. Vi hade mycket bra diskussioner kring arbetssätt och kring frågor om resursfördelning och liknande.

Vi står definitivt inför stora ekonomiska utmaningar men det ser absolut inte så nattsvart ut som det gjorde för ett år sedan. Till de ordinarie politiska mötena i kommunstyrelsens arbetsutskott och sedan i kommunstyrelsen i maj ska våra folkvalda politiker prioritera och fördela de ekonomiska resurser som finns.

På kvällen hade vi ett kvällsmöte med representanter från det nybildade bolaget Vuollerims Friskola AB. Vi fick höra kring deras tankar och idéer och framförallt deras önskemål kring samverkan och samarbete.


Fjällresa

Söndag den 18 april 2010

I helgen har familjen varit i Parka tillsammans med goda vänner. Vi åkte i fredags eftermiddag och kom tillbaka sent i kväll.

Det har varit en alldeles underbar helg med mycket vackert väder. Det har varit kalla nätter och strålande sol på dagarna. Med andra ord perfekta förutsättningar för skoterfärd denna tid på året.

Nästan för perfekta förutsättningar faktiskt. Föret var så hårt så att på de två stora sjöarna Karatssjön och Perraure var skoterleden så hård och torr så att min skoter gick varm. Nå, det var bara att stanna en stund när skotern blev för varm och sedan kunde vi fortsätta färden efter ett tag.

Härligt, härligt!


Vårpropositionen

Fredag den 16 april 2010

På morgonen var jag på fredagsmötet på Strukturum.

Sedan gick vår ekonomiansvarige och jag igenom läget efter det att vårpropositionen presenterades i går. Tyvärr finns det ännu inte någon kommunspecifik information så vi kunde inte hitta uppgifter om exakt hur man tror och bedömer att de ekonomiska förutsättningarna inför framtiden påverkar oss i Jokkmokks kommun.

Men vi konstaterade att det är ett antal olika ekonomiska förutsättningar som förbättrats för oss i Jokkmokks kommun jämfört med information vi haft tidigare. Mer exakt information kommer nog i nästa vecka.


Gemensam dag med Jokkmokkshus och Värmeverket

Torsdag den 15 april 2010

Dagen började med sång och uppvaktning på sängen och flagghissning. Frugan fyller nämligen år idag.

Under förmiddagen hade vi en gemensam dag med våra helägda dotterbolag. Kommunstyrelsens politiker samt politiker från bolagens styrelser tillsammans med VD:arna från bolagen och några andra tjänstemän träffades.

Mycket fokus handlade om energifrågor och att vi måste jobba tillsammans mot samma mål i hela kommunkoncernen. Ibland kan det upplevas som att vi har lite olika målsättningar gällande olika frågor i våra olika dotterbolag trots att bolagen är helägda av Jokkmokks kommun och att det i slutändan är kommunens skattebetalare som finansierar helheten.

Det var ett bra möte och vi bestämde att vi ska fortsätta ha denna typ av möten.


Landstinget på besök

Onsdag den 14 april 2010

Direkt på morgonen hade vi ett kort ledningsgruppsmöte. Sedan var jag med på ett möte tillsammans med tjänstemän och politiker från Jokkmokks kommun som träffade landstingsrepresentanter på plats i Jokkmokk.

Landstinget är på turné ute hos länets kommuner. Vi diskuterade många gränsdragningsfrågor mellan den kommunala organisationen och landstingets organisation. Vi diskuterade enklare hemsjukvård och frågor om egenvård.


Värdegrund

Tisdag den 13 april 2010

På förmiddagen hade vi ett möte i OJ!-gruppen. Vi jobbar vidare med frågorna kring värdegrundsarbetet. Därefter var jag med på ett möte med representanter från Strukturum.


Vindkraftfrågor

Måndag den 12 april 2010

Idag har det varit möte i kommunfullmäktige. Det var ett kommunfullmäktigemöte som gick väldigt snabbt. Man hade bland annat en allmänpolitisk debatt om vindkraftfrågor.


Påskledighet i Kisuris

Söndag den 11 april 2010

I kväll kom vi åter till civilisationen efter att ha varit i fjällen i två veckor. Frugan har varit stugvärd i Kisuris i Padjelanta nationalpark och familjen har varit med.

Vi har haft två mycket härliga veckor. Vädret har varit fantastiskt bra, speciellt över själva påskhelgen. Fiskelyckan har dessutom varit god. En dag fick jag två fina rödingar på ungefär ett kilo vardera. Härligt!Vi har dessutom gjort flera skidturer. Bland annat upp på mindre toppar i närområdet. Kolla in Akka i bakgrunden.RSS 2.0