Jokkmokk är tryggast i landet

Fredag den 19 december 2014

Idag har jag varit på Östra skolans julshow. Det var roliga sketcher och vackra sång- och dansnummer. Elever, lärare och rektorn deltog. Rektorn gestaltade självaste tomtemor. Hon läste den berömda dikten Tomten av Viktor Rydberg. Mycktet vackert och stämningsfullt.

När julshowen var slut och terminen närmade sig sina sista minutrar fick jag en mycket positiv information om att Östra skolans åttondeklassare är tryggast i hela landet enligt en undersökning som Sveriges Kommuner och Landsting genomfört. Det kändes väldigt roligt att få ta del av den informationen.

Sedan hade jag ett möte med ekonomerna där såväl vår avgående som nästkommande ekonomichef var med. Vi gick igenom lite olika praktiska saker inför bokslutet som nu ska upprättas.

På kvällen var jag med kören och sjöng i Gamla kyrkan där Morten och Ulrika gifte sig. Grattis till er och lycka till på er fortsatta färd genom livet.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nya spelregler

Torsdag den 18 december 2014

Idag har jag varit i Kiruna på Lapplands kommunalförbunds sista direktionsmöte för mandatperioden Vi diskuterade det ekonomiska läget för år 2014 och frågan om budgeten för år 2015 behandlades.

Direktionen bestämde bland annat att arbetssättet för hur budgetprocessen ska gå till ska ses över. Vi vill tydliggöra spelreglerna i syfte att undvika att en kommuns fullmäktigebeslut sent på året strax innan det nya budgetåret leder till att tre andra kommuners budgetbeslut också förändras.

Revisorerna var på besök och kommunernas IT-chefer var på besök. Vi fick en presentation om hur samverkansfrågan gällande en gemensam IT-strategi för de fyra kommunerna inom LKF-området ligger. Information är mycket viktigt i den gemensamma IT-strategi som ska jobbas fram.

 
 
 
 
 
 
 

Klart med ny ekonomichef

Onsdag den 17 december 2014

På morgonen var jag med på ett möte med representanter från socialtjänsten och från integrationsenheten gällande frågor kring ensamkommande asylsökande ungdomar. Det är ett växande behov av platser runt om i Sverige och vi står inför stora utmaningar att lösa olika organisatoriska, ekonomiska och praktiska utmaningar inom detta område. Genom att vi jobbar tillsammans från olika avdelningar och genom att vi pratar med varandra om hur vi bäst kan lösa dessa frågor så är jag övertygad om att vi kommer vi att hitta bra lösningar.

Sedan var jag med och avtackade två medarbetare som slutar hos oss nu. Dels avtackade jag vår ekonomichef som går vidare till en annan anställning och dels avtackade jag en av våra verkliga trotjänare som nu vid 65-årsåldern övergår till statlig anställning efter att ha jobbat åt Jokkmokks kommun sedan slutet av 1970-talet.

Därefter var jag med på ett möte i frågan om ekonomichefsrekryteringen och vi gick dessutom igenom lite olika praktiska frågor som har bäring på bokslutsarbetet.

Och på eftermiddagen blev det helt klart med rekryteringen av ny ekonomichef. Jokkmokks kommuns nästa ekonomichef heter Annika Almqvist. Annika är idag VD på AB Strukturum. Hon kommer att börja jobba åt Jokkmokks kommun succesivt efter jul- och nyårshelgerna.


 
Lars Bergqvist avtackas efter lång och trogen tjänst åt Jokkmokks kommun. Han började jobba åt oss i slutet av 1970-talet. Tack, Lars!
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Krisfrågor

Tisdag den 16 december 2014

På morgonen var jag med på ett telefonmöte med kommuncheferna inom Lapplands kommunalförbundsområdet. Vi pratade om upphandlingsfrågor och vi gick igenom dagordningen inför torsdagens direktionsmöte med LKF.

Sedan var jag med på ett möte där vi pratade om var och hur vi kan jobba med frågor som har bäring på krissituationer. Eventuellt ska vissa förändringar göras. Vi tar hjälp av myndigheten för säkerhet och beredskap (MSB) i dessa frågor.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Robert Bernhardsson ny ordförande i kommunstyrelsen

Måndag den 15 december 2014

På morgonen hade jag ett möte med ledningsgruppen. Sedan var jag med på kommunfullmäktiges sista möte för året.

Kommunfullmäktige slog idag fast budgetramarna för år 2015. Det blev samma nivå på fullmäktiges beslut idag som kommunstyrelsen föreslog den 27 oktober. Investeringsbudgeten slogs också fast. Den blev på en lägre nivå än vad som är brukligt och som de finansiella målen tillåter. Utifrån de planer som finns och det arbete som bedrivs gällande datahallar så lämnar kommunfullmäktige ett möjligt investeringsutrymme för ytterligare investeringsbeslut löpande under år 2015.

Sedan förrättades ett stort antal val. Bland annat beslutade kommunfullmäktige att kommunstyrelsens ordförande från och med den första januari 2015 ska vara Robert Bernhardsson, Socialdemokraterna.


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

TreeHotel expanderar

Fredag den 12 december 2014

På morgonen var jag på Strukturums fredagsmöte. Där fick vi ta del av TreeHotels fantastiska resa från ett lite pensionat till dagens situation med riktigt häftiga hotellrum uppe bland träden. Vi fick bland annat lyssna på deras expansionsplaner i framtiden.

Sedan var jag med på ett möte gällande ekonomichefsrekryteringen och därefter hade jag och alla andra medarbetare i kommunhuset förmånen att få ta del av årets luciafirande. Elever från år fem på Västra skolan bidrog som vanligt med årets luciatåg. Det var mycket vackert.


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Revisorer på besök

Torsdag den 11 december 2014

På morgonen hade jag ett möte i frågan gällande ekonomichefsrekryteringen. Jag hade sedan ett möte med revisorerna gällande frågan om kommunstyrelsens tillsynsplikt gentemot socialtjänsten.

På eftermiddagen var jag med på ett uppföljningsmöte med representanter från räddningstjänsten och från socialtjänsten i hur vi jobbade med olyckan då en buss med ryska resenärer körde av vägen strax norr om Jokkmokk i fredags i förra veckan. Olyckan gick förhållandevis bra med endast lättare skador på några av resenärerna. Vi konstaterar att räddningsarbetet i stort sett gick bra och att vi hela tiden kan bli bättre i dessa situationer.


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ekonomisk uppföljning

Onsdag den 10 december 2014

Idag har jag bland annat jobbat med ekonomiska frågor. Årets sista prognos och en analys av perioden januari-november håller på att upprättas. Jag har även haft ett möte med inköpschefen och jag har jobbat med ekonomichefsrekryteringen. Jag har dessutom haft ett medarbetarsamtal idag.
Processen Focus Jokkmokk

Tisdag den 9 december 2014

På morgonen hade vi ett möte i projektgruppen för jämställdhetsarbetet. Sedan var jag med på ett samrådsmöte med referensgruppen för inflyttning och integration. Vi pratar om att jobba för att projektet Focus Jokkmokk nu ska övergå till att bli en bestående verksamhet. Vi säger att nu är målet att det ska bli processen Focus Jokkmokk.

Vi fick också ta del av information om inflyttningssiffror och konstaterar att tack vare arbetet som bedrivits i projekt Focus Jokkmokk och tack vare integrationsarbetet som pågår så har inflyttningssiffrorna för Jokkmokks kommun förbättrats avsevärt.

I de senaste helårssiffrorna för in- och utflyttning redovisas för första gången på många många år en positiv nettosiffra.


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Avtackningslunch

Måndag den 8 december 2014

På förmiddagen hade vi ett ledningsgruppsmöte. Sedan hade vi i ledningsgruppen en avtackningslunch för vår ekonomichef som slutar sin anställning inom kort.

På eftermiddagen jobbade jag med förberedelser inför kommunfullmäktigemötet i nästa vecka.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bussolycka

Fredag den 5 december 2014

Igår var jag bland annat på ett möte på Strukturum. Jag och personalchefen hade en genomgång med VD:n i olika aktuella frågor.

Idag har jag varit på Strukturums morgonmöte. Vi höll till hos Lapplands Eltjänst. Där fick vi bland annat ta del av hur man jobbar med vindkraftsfrågor inom Lapplands Eltjänst.

Mitt på dagen fick jag information från räddningschefen om att en bussolycka hade skett strax norr om Jokkmokk. Det var en ryskregistrerad buss med 34 ryska arbetare som kört av vägen. Som tur var blev ingen allvarligt skadad.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Polisbesök

Onsdag den 3 december 2014

Igår var jag med på ett möte med länspolismästare Håkan Karlsson och ytterligare två representanter från polisen. Även företagare i Jokkmokk och företagarföreningen i Jokkmokk var med på mötet.

Vi pratade om olika regler kring demonstrationer och vi pratade om vad polisen gör i olika situationer och vad företagare får göra i olika situationer då demonstranter agerar på olika sätt i olika situationer.

Det är väldigt viktigt att slå fast att rätten till att demonstrera och yttrandefriheten är mycket viktiga rättigheter som självklart gäller.

Det betyder dock inte att vem som helst får demonstrera hur som helst och man får in säga vad som helst var som helst.

Idag har jag jobbat med olika administrativa göromål.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Grattis till våra 25-åringar!

Tisdag den 2 december 2014

Igår kväll var jag på en trevlig middag tillsammans med några av våra medarbetare. Det är viktigt med kontinuitet och erfarenhet.

Vi uppmärksammar och uppvaktar våra medarbetare som jobbat 25 år åt Jokkmokks kommun och som står för denna kontinuitet och erfarenhet genom att överlämna en gåva och samtidigt bjuda på en middag.

Tack för att ni väljer att jobba hos oss!


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kommunalrådet avtackas

Måndag den 1 december 2014

På morgonen hade vi ett ledningsgruppsmöte. Sedan startade årets sista kommunstyrelsemöte. Vi började med en punkt där vi fick en information från IT Norrbotten. Informationen gavs via videolänk.

Sedan fick vi en genomgång av och överläggning med revisorerna gällande måluppfyllelse inom kommunstyrelsens område. I samband med lunchen avtackades kommunstyrelsens ordförande Stefan Andersson som idag gör sitt sista sammanträde som ordförande i kommunstyrelsen under denna mandatperiod.

Ett antal ärenden av ekonomisk karaktär hanterades. Några fastighetsärenden hanterades. Bygdemedelsärenden inför år 2015 gicks igenom och några ärenden kring taxor och avgifter behandlades.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Morgonmöte på Strukturum

Fredag den 28 november

Igår hade jag först ett medarbetarsamtal. Sedan var jag med på ett möte där vi gick igenom läget med ekonomichefsrekryteringen.

Idag på morgonen var jag på Strukturums morgonmöte. Vi fick en genomgång av olika frågor som Strukturum jobbat med under året. VD Annika Almqvist meddelade att hon kommer att sluta sitt jobb som VD på Strukturum.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

RSS 2.0