Tromsö universitet

Torsdag den 30 maj 2013

Studiebesöket i Tromsö fortsatte med ett besök på universitetet. Vi fick först lyssna på Aase Tveito från universitetsledningen. Det finns 9.300 studenter och 2.500 anställda på Tromsö universitet. Det är det fjärde största och det fjärde äldsta universitetet i Norge.

Vi fick sedan lyssna på Bård Hall som representerade forskningsparken på universitetet. Man forskar bland annat inom hälsoområdet, bioteknologi och innovation/entreprenörskap.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tromsö

Onsdag den 29 maj 2013

Tidigt på morgonen tog jag bilen till Luleå. Där sammanstrålade länets kommunalråd och kommunchefer samt landstingsråd, landshövdingen samt ytterligare några tjänstemän från länsstyrelsen och näringslivet.

Vi flög till Tromsö för ett tre dagar långt studiebesök. Vi började med att träffa fylkesmann Hans Kristian Rönningen. Vi fick ta del av mycket allmän information av aktuell och strategisk karaktär. I Troms Fylke bor cirka 160.000 invånare. Av dessa finns ungefär 70.000 invånare i Tromsö kommun.

Jordskred och laviner är ett stort problem i Troms Fylke. Hälften av alla i Norge som omkommer i jordskred och laviner finns i Troms Fylke. I Norrbotten övar vi dammhaverier och här i Tromsö har man jordskredsövningar.

Vi fick också ta del av hur arbetet med att skapa en reguljär flyglinje i öst-västlig riktning på Nordkalotten går. Prov har genomförts tidigare men just nu finns ingen sådan flyglinje.

Vi fick ta del av Tromsös regionala utvecklingsplaner och hur de jobbar med bostadsfrågor, ungdomsfrågor, bredbandsfrågor och liknande.

I slutet av dagen fick vi höra på hur man jobbar med rekryteringsfrågor med koppling mot utländsk arbetskraft.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kvikkjokks helikopterflygplats

Tisdag den 28 maj 2013

På förmiddagen jobbade jag med diverse olika administrativa uppgifter. På eftermiddagen åkte jag med några kollegor till Kvikkjokk. Vi hade ett möte på Kvikkjokks helikopterflygplats. Vi från kommunen träffade representanter från de tre bolagen som flyger helikopter och som använder sig av Kvikkjokks helikopterflygplats.

Vi pratade om olika förslag till helhetslösningar för flygplatsområdet. Ett flygbolag vill bygga ytterligare en kontorsbyggnad och behovet av mer parkeringsplatser diskuterades. Kanske måste en ny väg uppföras inom området i syfte att öka flygsäkerheten.

Det var ett bra möte som vi höll utomhus. Vi hade ett fantastiskt väder med sol, värme och framförallt var vi mycket nöjda med det faktum att det inte fanns en endaste mygg där.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Arbetsmiljö och ekonomiska utmaningar

Måndag den 27 maj 2013

På förmiddagen hade vi ett ledningsgruppsmöte. Vi pratade om bland annat olika arbetsmiljöfrågor och olika frågor om de ekonomiska utmaningar vi står inför. Vi pratade desstom om en mängd andra aktuella frågor.

Vi fortsatte ledningsgruppsmötet på eftermiddagen då vi hade IT-chefen på besök. Vi pratade systemsäkerhetsplaner, IT-arbetsplatsfrågor samt det nya intranätet som heter Insidan.

Därefter var inköpschefen på plats och vi pratade olika upphandlings- och inköpsfrågor.

Sedan hade jag olika möten med avdelningschefen för teknik- och serviceavdelningen samt kost- och städchefen och slutligen gatuchefen.

 
 
 
 
 
 
 
 

Renslakt på Sydgeorgien

Fredag den 24 maj 2013

På morgonen var jag på Strukturums morgonmöte. Där berättade Rickard Länta, Ristin Gaup Eira och Annika Länta hur det var att jobba två månader med renskötsel och renslakt på Sydgeorgien nära Antarktis.

Uppdraget var att samla och slakta vildren som funnits där sedan ungefär hundra år tillbaka. Tio renskötare från Sverige och Norge utförde uppdraget. Det var väldigt spännande att lyssna på och se på bilder från detta annorlunda uppdrag.

Sedan var jag på Kunskapens Hus där jag var med på en workshop där vi pratade attraktivitetsfrågor, storytelling och besöksnäringsfrågor med fokus på att få mer turister till Jokkmokks kommun.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Storytelling

Torsdag den 23 maj 2013

 

På morgonen hade jag ett möte med gatuchefen och med avdelningschefen för teknik- och serviceavdelningen. Sedan hade jag ett möte med personalchefen och sedan med ekonomichefen.

 

På eftermiddagen var jag på en föreläsning som handlade om storytelling. Storytelling utifrån en paketering av upplevelser och utifrån ett försäljningsperspektiv. Vi var ett 20-tal åhörare som lyssnade på Lena Mossberg från Göteborgs Universitet. Det var turistföretagare och representanter från Jokkmokks kommun och från Destination Jokkmokk som var med.

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ekonomiska utmaningar

Onsdag den 22 maj 2013

Idag har vi haft en budgetberedningsträff med socialnämnden. Vi pratade ekonomi- och verksamhetsfrågor inför framtiden. Det finns ett utökat behov och de ekonomiska resurserna räcker inte riktigt till.

Vi pratade även om ekonomiska utmaningar innevarande år. Just nu håller den första tertialrapporten för år 2013 på att upprättas. Socialnämnden prognostiserar nu ett ännu större underskott efter april månad jämfört med bedömningen som gjordes efter mars månad.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Markfrågor

Tisdag den 21 maj 2013

På morgonen hade jag ett telefonmöte gällande olika markfrågor i Kvikkjokk. Resten av förmiddagen var jag och ekonomichefen med på ett telefonmöte med övriga kommunchefer och ekonomichefer inom Lapplands kommunalförbunds område. På det mötet diskuterades ekonomi- och budgetfrågor.

På eftermiddagen hade jag ett möte med ekonomichefen i lite olika aktuella frågor. Sedan hade jag en träff med inköpschefen i olika strategiska upphandlingsfrågor.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Lönefrågor

Måndag den 20 maj 2013

På morgonen hade jag en sittning med personalchefen. Sedan hade vi en ledningsgruppsträff och därefter startade sista mötet innan sommaren i kommunstyrelsens arbetsutskott.

Första punkten var en budgetberedningsfråga där samhällsbyggarnämnden var på besök. Vi pratade om framtiden med fokus på ekonomiska frågor.

Sedan behandlades ytterligare en samhällsbyggarfråga och därefter behandlades lite olika fastighetsfrågor. Vi pratade om ett ärende kring uppföljningsansvaret för ungdomare mellan 16 och 20 år och som inte går en gymnasieutbildning.

Därefter hanterades ett antal ärenden som hade att göra med lönekartläggningsfrågor och lönerevisionsfrågor. De centrala avtalen är klara och nu ska vi göra klart allt arbete lokalt. Målet är att de nya lönerna för år 2013 ska betalas ut i slutet av juni.

Vi pratade om överförmyndarfrågor och vi behandlade lite olika planer för hantering av extraordinära händelser. Årets första tertialrapport är under framtagande och det formella bokslutsdokumentet ska nu upp till fullmäktige för beslut i juni.

En fråga om framtagande av ett gestaltningsprogram för Jokkmokks kommun behandlades och frågan om att anlägga en designträdgård i Jokkmokks kommun diskuterades.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Strategiska framtidsfrågor

Fredag den 17 maj

På morgonen var jag på Strukturums fredagsmöte. Vi fick lyssna på representanter från Centek och Luleå Tekniska Universitet som berättade hur de jobbade med olika frågor.

Därefter var jag med på ett möte med chefen för arbetsförmedlingen. Vi pratade om olika arbetssätt och vi diskuterade kring frågan om hur vi kan jobba fram en lokal överenskommelse i olika frågor.

På eftermiddagen hade jag ett möte med avdelningschefen för teknik- och serviceavdelningen gällande diverse strategiska framtidsfrågor.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kollektivtrafik och färdtjänst

Torsdag den 16 maj 2013

På morgonen jobbade jag med tertialbokslutsfrågor. Sedan var jag med på ett möte med representanter från kamratföreningen A8. Det handlade om ett ärende som har att göra med A8:s anläggning i Kvikkjokk. Vi hade ett bra samtal och vi löste ett antal frågor.

På eftermiddagen hade jag och utvecklingschefen en träff med representanter från länstrafiken och från regionala kollektivtrafikmyndigheten i Norrbotten. Vi fick information om olika aktuella frågor och framförallt pratade vi färdtjänstfrågor.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gruva och transportfrågor

Onsdag den 15 maj 2013

Idag har jag varit på ett möte och en workshop som handlar om kommunikationer och transportfrågor som har koppling till en eventuell gruva utanför Jokkmokk inom några år.

Trafikverket har bjudit in till mötet och de höll i hela upplägget. På mötet var vi några representanter från Jokkmokks kommun. Gällivare kommun var representerad, länsstyrelsen likaså och självklart var Jokkmokk Iron Mines AB med. Dessutom var VD:n för Inlandsbanan AB med och representanter från berörda samebyar och markägaren Jokkmokks Allmänning var med på mötet.

Vi fick till att börja med en presentation om läget just nu från gruvbolagets sida.

Gruvbolaget lämnade in en bearbetningskoncession till Bergsstaten den 25 april. En provbrytning ska genomföras nu i sommar. Cirka 400 ton ska provbrytas.

Just nu siktar gruvbolaget på en start av gruvbrytningen år 2018. Man beräknar att vid full produktion ska 4,2 miljoner ton per år i koncentrat transporteras ut från gruvan.

Huvudalternativet är att transportera malmen på järnväg. Antingen till Luleå eller också till Narvik. På malmbanan är det trångt men det finns ändå utrymme för mer tåg. Den största utmaningen är att ta sig till Gällivare med malmen.

Tre alternativ finns just nu.

• Bygg ny järnväg från Kallak till inlandsbanan strax söder om Porjus. Elektrifiera inlandsbanan och rusta upp den till 30 tons axeltryck.

• Kör lastbil till en omlastningsplats på inlandsbanan vid Vaijkijaur norr om Jokkmokks samhälle. Elektrifiera inlandsbanan och rusta den till att klara 30 tons axeltryck.

• Kör lastbil hela vägen från Kallak till Gällivare. Rusta väg E45.

Att bygga järnväg är en lång process. Det tar många år innan en eventuellt ny järnväg är byggd. Vi pratade även om ett alternativ att bygga tunnel för den nya sträckningen.

Att bygga en tunnel blir dyrare jämfört med att bygga järnväg på marken men kanske inte jättemycket dyrare. Det vore intressant att få se en kalkyl på vad det skulle kosta. Man löser många andra utmaningar med flyttleder och renbetesland genom en tunnellösning. Dessutom blir det en kortare sträcka som ska byggas om det blir en tunnel jämfört med att bygga på land.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Utvärdering

Tisdag den 14 maj 2013

På morgonen hade jag en sittning med personalchefen om olika aktuella frågor. Sedan hade jag en träff med vår säkerhetssamordnare. Vi gick igenom hur vi jobbade då kommunal varslade om strejk och om hur vår beredskap ser ut för sådana situationer. Vi håller på att dokumentera hur vi agerade under dessa dagar. Vi gör detta för att bli ännu bättre vid liknande situationer i framtiden.

På eftermiddagen hade jag ett möte med vår nya ekonomichef. Det finns ett stort uppdämt behov av olika saker som blivit liggande nu under början av året. Det mest akuta just nu är framtagande av årets första tertialbokslut.

 
 
 
 
 
 
 
 

Jämställdhetsdeklaration

Måndag den 13 maj 2013

På morgonen hade jag en träff med vår nya ekonomichef gällande framförallt tertialbokslutet som vi nu håller på att upprätta. Sedan hade vi ett ledningsgruppsmöte och därefter var jag med på ett kommunstyrelsemöte.

Där behandlades vissa planer för extraordinära händelser. Ett finansieringsärende gällande LIS-arbetet behandlades. LIS står för Landsbygdsutveckling i strandnära läge och handlar mycket om vilka områden vi från Jokkmokks kommun tycker ska prioriteras i frågor om att få bygga nära vatten.

Diverse bidragsansökningar behandlades och ett svar på en JO-anmälan behandlades. En jämställdhetsdeklaration som kallas CEMR behandlades. Kommunstyrelsen föreslår att Jokkmokks kommun ska anta den deklarationen.

Ett samverkansavtal och ett reglemente gällande e-nämnd i länete behandlades. Diverse olika granskningsrapporter gicks igenom och ett antal medborgarförslag behandlades.

Direkt efter det att kommunstyrelsens möte var klart fortsatte deltagarna i kommunstyrelsens arbetsutskott med att jobba vidare med att uppdatera och utveckla den strategiska planen som sakta men säkert nu växer fram.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Klämdag

Fredag den 10 maj 2013

Så här på våren är det många klämdagar. Många medarbetare är lediga idag. Jag jobbade under förmiddagen idag.

Först hade jag ett möte med tekniska chefen i lite olika strategiska frågor. Sedan hade vi ett möte där dagordningen inför kommunstyrelsens sista politiska möte innan sommaruppehållet bestämdes.

På onsdagseftermiddagen och på torsdagen var jag ute på för min del sista pimpeltur för säsongen. Fångsten blev några fina harrar.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Forskning, utveckling och innovation

Tisdag den 7 maj 2013

På morgonen var jag med på ett skyddskommittémöte. Vi pratade om arbetsmiljöfrågor och om olika sätt att arbeta på. Vi diskuterade ett nytt upplägg där man skulle kunna samordna mötet med skyddskommittén samt de allmänfackliga möten som sker ungefär samtidigt.Sedan åkte jag till Luleå. Först var jag med på ett lunchmöte där vi träffade representanter för MAF arkitektbyrå. Vi pratade om hur vi ska gå vidare med arbetet med att ta fram en gestaltningsplan. En förstudie är redan gjort och nu diskuterar vi hur vi ska gå vidare.

På eftermiddagen var jag med på ett möte som handlade om forskning, utveckling och innovation. Jokkmokks kommun är med i en arbetsgrupp som jobbar med dessa viktiga frågor tillsammans med tre andra kommuner och Kommunförbundet Norrbotten. Det finns nu ett konkret förslag på hur man kan gå vidare med dessa frågor. Förslaget ska nu skickas ut till alla kommuner i Norrbotten och på kommunförbundets styrelsemöte i början av juni ska frågan behandlas.

Lite kortfattat kan man säga att det handlar om att kommunerna i mycket större grad än vad som sker idag ska samverka med Luleå Tekniska Universitet och även med andra universitet. Det handlar inte om att kommunerna eller kommunförbundet ska anställa någon forskare utan det är samverkan vi pratar om. Vi har konstaterat att kommunerna har behov av att vissa områden inom den kommunala sektorn borde beforskas.

Ledorden vi pratar om är:

• Synliggöra
• Möjliggöra och
• Nyttiggöra

Vi tror och bedömer att detta handlar om en överlevnadsfråga för många kommuner. Genom att jobba med forskning, utveckling och innovation kommer de tjänster som kommunerna producerar och levererar att bli bättre jämfört med att man inte jobbar med dessa frågor.
 
 
 
 
 
 
 

EPC-avtalet är undertecknat

Måndag den 6 maj 2013

Idag har Jokkmokks kommuns nya ekonomichef börjat ”på riktigt”. Vi hälsar Jan Nilsson välkommen. Jan har redan smygstartat och jobbat några dagar tidigare åt oss i vår.

Vi hade ett ledningsgruppsmöte direkt på morgonen. Mitt på dagen skrev vi på EPC-avtalet. Därmed startar nu ett energieffektiviseringsarbete som kommer att sänka kostnaderna och göra mindre miljöpåverkan jämfört med hur vi jobbat innan.

På eftermiddagen hade jag ett mycket bra möte med representanter för en lokal förening. Efter flera år där vi sökt lösningar i olika ekonomiska frågor har vi äntligen kommit till en lösning.

Lite senare på eftermiddagen hade vi som är deltagare i jämställdhetsarbetet en träff där vi gick igenom och reflekterade kring utbildningsdagen som vi var med på för en halvannan vecka sedan. Vi pratade om hur vi ska jobba vidare med dessa mycket vikta frågor i framtiden.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tanzanierna lämnar Jokkmokk

Söndag den 5 maj 2013

Igår åkte jag slalom hela dagen. Det var mycket fint väder och det är fortfarande mycket snö kvar i backen i Kåbdalis. Eftermiddagen och kvällen var fantastisk. Vi satt på altanen och tittade ner mot Kåbdalissjön som fortfarande har tjock is kvar. Solen gassade och då kan det se ut så här:
 

Idag har jag varit i Jokkmokk och tagit farväl av tanzanierna som nu lämnat Jokkmokk. De sjöng otroligt vackert i kyrkan och sedan tog vi farväl av dem när de steg på bussen.
 
 
 
 
Senare på kvällen sjöng jag med kören på det årliga och vårliga evenemanget som kallas för vårcafé. Ett antal musikelever spelade och sjöng. Vi fikade gott och hade en trevlig stund tillsammans på församlingshemmet.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Näringslivsråd

Fredag den 3 maj 2013

På morgonen var jag på Strukturums fredagsmöte. Idag hölls ett näringslivsråd. Vi pratade om gruvfrågor och andra aktuella frågor som hade koppling till näringslivet. Sedan jobbade jag med diverse administrativa sysslor.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Åtta månader i rad

Torsdag den 2 maj 2013

På förmiddagen var jag ledig. Jag åkte slalom i Kåbdalis. Trots att vi skriver den 2 maj så är det otroligt bra skidåkning i backen. Det är fortfarande mycket snö i backen och idag på förmiddagen kom det dessutom mer snö från himlen.

Jag konstaterade att jag nu åkt skidor under åtta olika månader i följd i Kåbdalis. Säsongspremiären hölls nämligen den 26 oktober förra året.

På eftermiddagen jobbade jag. Jag hade lite olika samtal med kollegor om allehanda olika frågor.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Budgetberedning

Tisdag den 30 april 2013

Idag har jag varit med på en träff med budgetberedningen. Budgetberedningen utgörs av kommunstyrelsens arbetsutskott. Idag har representanter från socialtjänstens verksamhetsområde varit på besök.

Just inom socialtjänstens verksamhetsområde finns väldigt stora utmaningar. Omvårdnadsbehovet tenderar att öka. Vi diskuterade verksamhetsfrågor och hur verksamheten kan bedrivas på ett kostnadseffektivt och bra sätt.

 
 
 
 
 
 
 
 

RSS 2.0