Kallt

Juldagen, tisdag den 25 december 2012

Under en veckas tid har det nu varit 35-36 grader kallt. Därför kändes det bra när det endast var 33 grader kallt då jag gick till julottan vid sextiden på juldagsmorgonen.

Jag var med i kören som sjöng på julottan. Det är så mysigt och stämningsfullt att vara med på julottan i Jokkmokks vackra kyrka. Det var inte lika många besökare idag som de senaste årena julottor. Jag gissar att det har med kylan att göra.

Direkt efter julottan var jag och några till bjudna på frukost hos en körmedlem och god vän. Det var trevligt och mysigt att sitta och äta och prata tidigt på juldagsmorgonen.

Senare på dagen hade temperaturen stigit så på eftermiddagen när jag och mellandottern åkte söderut för att hälsa på släktingar i Hälsingland stod kvicksilvret på minus 25. Det kändes varmt.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Jul

Julafton, måndag den 24 december 2012

Så är det julafton. Hela familjen har varit tillsammans även om äldsta dottern jobbat i hemtjänsten på dagen.

På eftermiddagen var vi i Gamla kyrkan där vi fick lyssna på många vackra julsånger.

På kvällen blev det mat och paketöppning.

 
 
 
 
 
 
 
 

Vintersolstånd

Fredag den 21 december 2012

Idag infaller vintersolståndet. Det innebär att det från och med nu blir ljusare och ljusare. Fortfarande är det dock ungefär tio dagar kvar innan vi kan se solen i Jokkmokks samhälle.

På morgonen var jag på Strukturums morgonmöte. Det var ett möte utan tema. Vi pratade om allehanda aktuella frågor. Sedan jobbade jag med diverse administrativa uppgifter innan jag gick på julledighet.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Skatten höjs

Torsdag den 20 december 2012

På morgonen var jag på Västra skolans julshow.
 
 
Därefter var jag med på ett möte där vi träffade ägare och företrädare för verksamheten i varmförzinkningsanläggningen här i Jokkmokk. Vi fick en bra presentation om verksamheten och vi förde andra intressanta diskussioner kring olika fastighetsfrågor.
 

På eftermiddagen hade jag ett samtal med vår ena utvecklingschef. På kvällen genomfördes ett extra kommunfullmäktigemöte. Vi fick först en presentation gällande den förstudie som jobbats fram gällande en gestalningsplan för Jokkmokks kommun.

Sedan behandlades punkten om skattehöjning. Efter en lång debatt slogs fast att skatten höjs med 50 öre till år 2013.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Samråd med Strukturum

Onsdag den 19 december 2012

På morgonen hade vi ett samrådsmöte med Strukturum. Vi pratade om allehanda olika aktuella frågor. Sedan hade jag en genomgång med vår strateg och biträdande kommunchef Sture Bryggman som idag har gjort sin sista dag som anställd åt Jokkmokks kommun.

Vi gick igenom olika saker som Sture nu lämnar över till mig och utvecklingscheferna. Sture kommer dock att göra vissa små jobb åt oss även efter årsskiftet.

På eftermiddagen var jag på matpolen och åt julmat. Idag har det varit två sittningar och i morgon är det ytterligare två sittningar. Även i Vuollerim och i Porjus serveras julmat till samtliga anställda åt Jokkmokks kommun. Det var mycket god mat.

Efter den sena jullunchen jobbade jag vidare med olika administrativa göromål. Bland annat gjorde jag klart snabbrapporten som visar på hur vi tror att helåret ska sluta efter den information vi har efter elva månader. Just nu är bedömningen att Jokkmokks kommun kommer att göra en vinst på sex miljoner kronor för helåret 2012.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Strömavbrott

Fredag den 14 december 2012

Tidigt på morgonen blev det ett strömavbrott i Jokkmokk. På morgonmötet på Strukuturum fick vi därför sitta i mysigt sken av stearinljus och vi fick vara utan kaffe då vi lyssnade på företrädare för InUngIn. De berättade om idétävlingen för ungdomar och pristagarna presenterades. Det visade sig att min egen dotter Signe vann förstapriset i tävlingen. Och jag som inte ens visste att hon hade varit med på tävlingen.

Signe hade föreslagit att man ska göra en Jokkmokksbakelse som kan representera Jokkmokk i olka sammanhang.

Senare på förmiddagen kom strömmen tillbaka och jag blev intervjuad i Radio Norrbotten kring detta strömavbrott. Därefter hade jag ett samtal med avdelningschefen för teknik- och serviceavdelningen.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Lucia

Torsdag den 13 december 2012

Idag har vi haft en chefsdag. Alla kommunens chefer samlades för att jobba med värdegrundsfrågor och medskapandefrågor enligt Sunnanå-modellen. Vi har jobbat med medskapandefrågor sedan snart två år tillbaka.

Vi har haft en mycket bra dag med stort engagemang och bra diskussioner. Vi kommer nu att jobba vidare med dessa frågor på olika sätt i såväl ledningsgruppen som runt om på våra olika arbetsplatser.
 
 
På förmiddagsfikat kom lucia, tärnor och stjärngossar på besök till kommunhuset. Det är alltid årskurs fem från Västra skolan som lussar på kommunhuset. Denna gång hade jag yngsta dottern med i luciatåget.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

121212

Onsdag den 12 december 2012

Idag är det återigen ett roligt datum. Nu tar det lång tid innan nästa lustiga datum kommer nästa gång. Det måste bli den första januari 2101. Då är det alltså 010101 igen.

På förmiddagen hade vi en allmän facklig informationsträff.

På eftermiddagen hade vi i ledningsgruppen en utbildningsinsats tillsammans med Sunnanå Utveckling AB. Vi pratade värdegrund och medskapande. Vi har tidigare jobbat med Sunnanå i dessa frågor och nu gör vi en uppföljning av detta. I morgon har vi en heldag med dessa frågor tillsammans med alla chefer i Jokkmokks kommun.

 
På kvällen tackade vi i ledningsgruppen av kommunstrateg och biträdande kommunchef Sture Bryggman som vid årsskiftet går i förtida pension. Jag passade även på att agera tomte och dela ut julklappar till medarbetarna i ledningsgruppen.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Strategiska frågor

Tisdag den 11 december 2012

Idag har vi haft en strategisk beredningsdag där politiker och tjänstemän diskuterat övergripande strategiska frågor. Det handlade dels om hur vi ska jobba med våra dokument. Det är dags att förnya det långsiktiga visions- och måldokumentet vi har sedan år 2008. Vi har dessutom ett dokument som vi kallar strategisk plan som visar vad som är viktigast att prioritera på kort sikt i syfte att nå de långsiktiga målen.

Vi har dessutom pratat om mer konkreta saker kring vilka områden som ska prioriteras i det läge vi är i just nu. Det var mycket bra diskussioner med grupparbeten och redovisningar. Mycket spännande saker kom fram. Vi ska nu sammanställa materialet och jobba vidare med frågorna så växer nya dokument fram.

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Träff med gruvbolaget

Tisdag den 11 december 2012

Sent på eftermiddagen hade vi en träff med representanter från gruvbolaget. Vi pratade om frågan kring att ta fram en socioekonomisk plan.

Det är väldigt viktigt att alla olika intressenter får komma till tals och att man analyserar konsekvenser för alla olika parter som berörs av en eventuell framtida gruva.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Avtackning med glöggafton

Tisdag den 11 december 2012

På kvällen hade vi en glöggafton på kommunhuset. Vi samlades och drack glögg och åt paj och sallad. Det var mycket gott. Vi fick också vara med på en tipspromenad med jultema. Mycket bra initiativ.

Vi passade även på att avtacka två medarbetare som slutar nu vid årsskiftet. Vår ekonomichef Ingela Karlsson slutar och går vidare till Övertorneå kommun samt att hon startar eget företag.

Vår strateg och biträdande kommunchef Sture Bryggman slutar också vid årsskiftet. Han har jobbat två år hos oss nu efter det att han varit skolchef i Luleå kommun. Sture har bidragit väldigt mycket med vårt övergripande strategiska arbete.

 
 
 
 
 
 
 

Årets sista kommunstyrelsemöte

Måndag den 10 december 2012

På morgonen hade vi ett ledningsgruppsmöte. Där tackade vi från ledningsgruppen av vår ekonomichef som slutar vid årsskiftet och går vidare mot nya uppdrag.

Sedan var jag med på årets sista kommunstyrelsemöte. Vi började med presentationer från de kommunala bolagen. Vi fick lyssna på redovisningar från Strukturum, Jokkmokkshus och Värmeverket.

Sedan var representanter från kultur- och fritidsavdelning på plats. De informerade om olika bygdemedelsprojekt och hur resurserna har använts under de senaste åren.

Vi pratade sedan om huruvida Jokkmokks kommun ska utöka flyktingmottagandet eller ej. Kommunstyrelsen beslutade att så ska ske och att antalet platser ökas från 15 till 30 platser.

Diskussioner om försäljning av Porjus skola fördes. Två anbund har kommit in. Beslutet blev att sälja Porjus skola.

Internhyresfrågan diskuterades. Beslutet blev att internhyrorna behålls och att vissa förändringar i olika frågor genomförs. Beslutet innebär att inga internramar förändras utifrån internhyresfrågan.

Socialchefen och socialnämndens ordförande var sedan på plats och informerade om anledningarna till att socialnämnden nu prognostiserar ett underskott på cirka fem miljoner kronor för helåret 2012.

Frågan om skattesatsen diskuterades igen. Kommunstyrelsens förslag är att skatten höjs med 50 öre. Kommunfullmäktige ska fatta beslut den 20 december.

Som en följd av detta slogs nya internramar fast där man tagit hänsyn av effekten av en eventuell skattehöjning samt skatteväxlingen gentemot landstinget samt ökade statsbidrag för gymnasieskolverksamheten.

Ett investeringsärende behandlades. Även frågan om delägarskap i BD-pop behandlades och ett antal olika ytterligare ärenden behandlades.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Körhelg

Söndag den 9 december 2012

Vilken härligt musikhelg det varit. På lördagen var jag med kören till Kvikkjokk där vi sjöng en adventskonsert i Kvikkjokks kyrka. Vi hade en solist av modell yngre med oss i Kvikkjokk. Indra sjöng på såväl samiska som svenska. Det var mycket vackert.
 
 
 
Idag har vi sjungit en adventskonsert i Gamla kyrkan i Jokkmokk. Det två fina upplevelser med mycket folk i såväl Kvikkjokk som i Jokkmokk.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gruvbolaget informerar

Fredag den 7 december 2012

På morgonen var jag med på Strukturums morgonmöte. Idag var det gruvbolaget Jokkmokk Iron Mines AB som var på besök. Vi fick lyssna på aktuella frågor och hur läget ligger just nu. Det var ett mycket välbesökt möte. Det togs ett beslut om att dessa informationsträffar ska genomföras kontinuerligt och regelbundet på Strukturums fredagsmöten.

Sedan hade jag en träff med kultur- och fritidschefen. På eftermiddagen var jag först med på ett möte med en lokal förening gällande diverse verksamhets- och ekonomiska frågor. Sedan var jag med på ett telefonmöte med kommuncheferna inom Lapplands kommunalförbund.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Utvärdering

Torsdag den 6 december 2012

På morgonen var jag med på ett möte med några medarbetare på teknik- och serviceavdelningen. Vi pratade om diverse frågor där fokus var hur det gått nu under hösten. Vi provar en lösning som ska utvärderas under våren.

På eftermiddagen var jag med på ett telefonmöte med ekonomicheferna från kommunerna inom Lapplands kommunalförbund. Det handlade om budgetfrågor och andra frågor av ekonomisk karaktär.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Upphandlingsfrågor

Tisdag den 4 december 2012

På morgonen hade jag en genomgång med vår upphandlingscontroller i lite olika upphandlingsfrågor. Sedan jobbade jag med att förbereda mig inför den strategiska beredningsdagen vi har tillsammans med politikerna nästa tisdag.

På eftermiddagen hade jag ett möte och ett samtal med kultur- och fritidschefen.

På kvällen var jag på dansuppvisning där yngsta dottern deltog. Det var ett stort antal dansare som visade upp vad de har jobbat med under hela hösten.

 
 
 
 
 
 
 
 
 

25-åringar uppvaktas

Måndag den 3 december 2012

På förmiddagen hade vi ett ledningsgruppsmöte där vi hade bjudit in kommunalrådet för att diskutera upplägget inför nästa strategiska beredningsdag.
 
 
På eftermiddagen var jag med på ett möte med Tekniska Alliansen. Vi pratade om hur vi kan jobba för att hitta samverkans- och samarbetsområden inom kommunen, Jokkmokkshus och Värmeverket.

På kvällen var jag och kommunalrådet med och uppvaktade våra medarbetare som jobbat 25 år åt Jokkmokks kommun. Vi åt en god middag tillsammans och vi överlämnade de gåvor som medarbetarna får efter 25 års tjänst.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Adventsmarknad

Söndag den 2 december 2012

På förmiddagen var jag i kyrkan och sjöng med kören. Sedan blev det kyrkkaffe och lotteri i församlingshemmet. Där lyckades jag vinna första pris i lotteriet. En stor julmatskartong. Vilken tur jag hade. Härligt!
 
 
Därefter gick vi i kören ut på adventsmarknaden där vi sjöng två sånger. Det var en väldigt mysig marknad i år. Temperaturen låg på behagliga minus tio grader. Helt perfekt. Adventsmarknaden hade i år flyttats från parken till ett lite mer historiskt marknadsområde vid Hotel Gästis, Bio Norden och det som förut var Pihls café. Det var väldigt mysigt och trevligt.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ny marknadssymbol

Fredag den 30 november 2012

Parken i Jokkmokk har nu smyckats inför adventhelgerna. En ny marknadssymbol är på plats i parken. Det var verkligen mysigt och snyggt i parken på fredagskvällen.

 
 
 
 
 
 
 
 
 

RSS 2.0