LKF gör ett plusresultat

Fredag den 27 februari 2015

Idag har jag varit i Pajala på direktionsmöte inom Lapplands Kommunalförbund (LKF). Direktionen hanterade boksluts- och budgetfrågor. LKF redovisar glädjande nog ett positivt resultat för år 2014. Den största förklaringen till det positiva resultatet är att det studerat väldigt många fler utifrånkommande elever från andra kommuner jämfört med vad man trodde när budgeten upprättades.

Vi gick igenom olika finansiella och verksamhetsmässiga mål och frågan om prioriteringar kring olika utbildningsönskemål diskuterades.


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Inflyttning

Torsdag den 26 februari 2015

Idag har jag haft en sittning med vår nya ekonomichef. Jag har också varit med på ett möte med facken och skyddskommittén där vi informerat och diskuterat kring olika aktuella frågor. Sedan var jag på ett möte med referensgruppen för arbetet med Focus Jokkmokk. Det gällde frågor kring inflyttning, inkludering och samverkan för att få fler människor att vilja bo i Jokkmokks kommun.

Senare på eftermiddagen var jag med på ett möte där vi bestämde dagordningen till nästa möte i kommunstyrelsens arbetsutskott.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Hur gick det med Ole?

Onsdag den 25 februari 2015

Idag har jag bland annat varit på ett uppföljningsmöte där vi gick igenom olika saker som hände i samband med stormen Ole. Vi gick igenom informationsvägar och liknande. Jag har idag också jobbat med att bereda olika ärenden inför nästa möte i kommunstyrelsens arbetsutskott och jag har jobbat med att förbereda nästa strategiska beredningsdag som sker i nästa vecka.


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Testverksamhet

Tisdag den 24 februari 2015

Idag har jag varit i Arvidsjaur på en konferens som handlade om testverksamheten i vår region. Landshövdingen inledningstalade på konferensen som Invest in Norrbotten anordnade.

Den handlade om såväl biltestverksamheten som testning av lastbilar och bussar samt tågtester. Vi fick även ta del av försvarets testverksamhet och vi disktuerade olika finansieringsfrågor.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bert Karlsson informerar

Måndag den 23 februari 2015

På morgonen hade jag ett ledningsgruppsmöte. Sedan var jag på årets första kommunfullmäktigemöte. Vi fick till att börja med ta del av information om verksamheten och ekonomin i Lapplands kommunalförbund och Lapplands gymnasium. Därefter informerade jag om det positiva bokslutsresultatet och det ökade invånarantalet för år 2014.

Sedan hanterades ett antal motioner och medborgarförslag. En fråga om planändring hanterades och kommunfullmäktige beslutade att barn- och utbildningsnämnden skulle upphöra vara en egen anställningsmyndighet och ett antal olika val genomfördes.

Sedan var jag med på ett möte i frågan kring placeringsort för Sametingets parlamentsbyggnad och därefter var jag med på ett telefonmöte med kommuncheferna i kommunerna inom Lapplands kommunalförbund.

På kvällen åkte jag till Porjus och var där med på ett informationsmöte som Migrationsverket kallat till. Bert Karlsson var med och informerade på kvällsmötet. Det blev ett bra möte med mycket folk och mycket frågor och resonemang.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

20 fler jokkmokkare

Fredag den 20 februari 2015

Idag presenterades invånarantalet för år 2014. Glädjande nog har Jokkmokks kommun ökat invånarantalet med 20 personer under året. Det är första gången sedan 1996 som invånarantalet ökar i Jokkmokks kommun. Det är framförallt antalet inflyttade som ökat rejält vilket är mycket glädjande.

På morgonen var jag på Strukturums morgonmöte. Där fick vi ta del av en genomgång av frågan kring datahallar och hur frågan kring sametingets parlamentsbyggnad ligger. Vi pratade även om kommunens resultat för år 2014 och om befolkningsökningssiffrorna för Jokkmokks kommun.

På eftermiddagen var jag med på ett möte i det vi kallar Dálvvadisgruppen. En utvecklingsplan håller på att tas fram för arbetet med att etablera en parlamentsbyggnad, ett hotell och en designträdgård i området kring Dálvvadissjön i centrala Jokkmokk.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Migrationsverket informerar

Torsdag den 19 februari 2015

På förmiddagen var jag med på ett möte med samebyarnas ordförande. Vi pratade om allehanda aktuella frågor. På eftermiddagen hade jag ett möte med ekonomerna där vi bland annat summerade bokslutsarbetet.

På kvällen var jag på ett möte i Vuollerim. Migrationsverket hade bjudit in allmänheten till ett informationsmöte som handlade om deras tillfälliga boende i Vuollerim och hur de jobbar med olika frågor.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ungdomsarbetslöshet

Onsdag den 18 februari 2015

Idag har jag varit i Luleå på en konferens om ungdomsarbetslöshet. Arbetsmarknadsminister Ylva Johansson pratade och vi fick ta del av olika goda exempel på arbeten från olika delar av länet.


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ledarskap

Tisdag den 17 februari 2015

På förmiddagen var jag med på ett telefonmöte med länets kommunchefer. På eftermiddagen hade jag ett möte och en genomgång med en konsult gällande ledarskapsfrågor och personalutvecklingsfrågor. Sedan hade jag en träff med medarbetare inom utvecklingskontoret.


Jokkmokk redovisar ett plusresultat

Måndag den 16 februari 2015

På förmiddagen hade vi ett ledningsgruppsmöte. Vi gick bland annat igenom resultatet för år 2014 som blev klart idag. Glädjande nog redovisar Jokkmokks kommun ett positivt resultat för helåret 2014.

Efter att under större delen av året gjort bedömningar om att vi skulle göra ett negativt resultat slutade Jokkmokks kommuns resultat på plus 0,2 miljoner kronor för år 2014. Det känns riktigt bra och skönt att slippa upprätta ett åtgärdsprogram för att återställa ett eventuellt minusresultat.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Landshövdingen på besök

Fredag den 13 februari 2015

På morgonen var jag på Strukturums fredagsmöte där vi kunde lyssna på planerna kring att återuppliva Nordenskiöldsloppet. En 22 mil lång skidtävling som ska gå av stapeln mellan Jokkmokk och Kvikkjokk tur och retur. Planerad tävlingsstart blir den 2 april 2017.

Därefter var jag på ett möte där länsledningen med landshövdingen i spetsen var på besök i Jokkmokk. Vi gick igenom olika aktuella och strategiska nuläges- och framtidsfrågor.

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sociala företag

Torsdag den 12 februari 2015

På morgonen var jag med på ett möte med kommunalrådet och utvecklingscheferna där vi diskuterade och gick igenom olika aktuella frågor. Sedan hade jag ett möte med en representant från Svenska Kyrkan och chefen för arbetsmarknadsfunktionen.

Vi pratade om sociala företag och hur vi kan samverka mellan olika myndigheter för att lättare få människor att engagera sig i socialt företagande och på så sätt lättare komma ut på arbetsmarknaden. En konferens kring detta planeras under maj månad.

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ekonomiska utmaningar

Onsdag den 11 februari 2015

Idag har vi haft en heldag som vi kallar chefsdialog. Alla avdelningschefer och kontorschefer samt ekonomichefen och jag träffades och vi gick igenom olika ekonomiska frågor. Vi pratade om hur 2014 gått och vi gick igenom läget nu i år 2015 och framförallt pratade vi om förutsättningarna inför år 2016.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Samtalet gör skillnad

Tisdag den 10 februari 2015

Idag har jag och flera andra jokkmokkare och länsbor varit i Luleå på den sista konferensen i det som kallas Kraftsamling. Hela länet kraftsamlar och vi jobbar med frågor som handlar om att ändra attityder och värderingar i syfte att nå ett mer attraktivt län så att fler människor vill bo och jobba här.

Det är främst inom fyra områden som vi konstaterar att attityder och värderingar bör förbättras för att vi ska bli ett än mer attraktivt län. Det handlar om frågor kring jämställdhet, integration, mångfald och ungdomsfrågor.

På dagens konferens fick vi bland annat lyssna på Paul Rusesabagina. Han berättade om hans tankar och livsinställning och hur han jobbade i krigets Rwanda då han genom hans agerande räddade många liv. Vi fick också lyssna till Mona Sahlin som berättade hur hon jobbar i frågor kring att bekämpa främlingsfientlighet och rasism.

Förutom dessa berättelser fick vi själva vara med och delta i olika workshopar. Jag var med på en workshop som handlade om ungdomars delaktighet och vad som skulle behöva göras för att öka möjligheten till att ungdomar ska trivas och att de i högre grad än nu vill stanna kvar här i vår region eller att andra i högre grad än nu vill flytta hit.

Jag var också med på en workshop som handlade om HBTQ-frågor. RFSL höll i den workshopen och det blev väldigt intressanta samtal.

Från Jokkmokk var vi alltså många som deltog. Bland annat var vi flera deltagare från integrationens verksamhet. Vi var alltså många deltagande jokkmokkare som var födda i andra länder än i Sverige. Jag är jätteglad att alla deltagare är med och bidrar aktivt. Vi är alla olika och vi är alla superviktiga.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Jokkmokk 2022

Måndag den 9 februari 2015

På morgonen hade jag ett möte med personalchefen och sedan hade jag ett ledningsgruppsmöte. Vi gick igenom den marknadsvecka vi precis varit med om och vi pratade om läget vad gäller ekonomiska frågor.

Sedan var jag med på den nya mandatperiodens första ordinarie kommunstyrelsemöte. Kommunstyrelsen behandlade många olika frågor under dagen. Bland annat en fråga om lönerevisionen år 2015 och en fråga om ändrade detaljplaner i Porjus. Frågor om jämställdhetsarbetet och frågor kring validering av olika former av utbildningar diskuterades.

En rad olika fastighetsfrågor behandlades och kommunstyrelsen beslutade att genomföra vissa investeringar gällande frågan kring energiintensiva verksamheter i industrihuset i Porjus.

Vi pratade om hur vi ska jobba med vårt långsiktiga måldokument. Jokkmokk 2015 ska omarbetas. Vi pratar om ett nytt dokument som har en målbild på 5-7 år. Ett alternativ skulle kunna vara att jobba mot år 2022.

Ett ärende om att inflyttningsprojektet Focus Jokkmokk ska förlängas diskuterades och ett antal olika bygdemedelsärenden behandlades. Kommunstyrelsens interna budgetramar för år 2015 slogs fast och ett antal olika valärenden behandlades.

Ett extraärende som handlade om frågan kring sametingets parlamentsbyggnad behandlades. En enig kommunstyrelse ställer sig positiv till att erbjuda sametinget plats i Jokkmokk.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Den samiska nationaldagen

Fredag den 6 februari 2015

 

Idag är det den samiska nationaldagen. Ofta infaller den samiska nationaldagen under marknadsveckan. Och i år är det alltså nationaldagsfirande på marknadsfredagen. Jag var själv med och sjöng den samiska nationalsången med Dálvvadiskören på snöscenen.

 

Flera olika talare var där och högtidlighöll nationaldagen. Ordförande i Sametinget Stefan Mikaelsson talade och även ansvarig minister för samiska frågor Alice Bah Kuhnke talade.

 

På morgonen var jag på ett morgonmöte i Strukturums regi. Idag var vi på besök hos c/o Gerd och fick ta del av deras företagarresa och deras framtidsplaner.

 

På kvällen var jag och lyssnade på en fantastisk konsert i Jokkmokks kyrka. Jokkmokks Marknad med mångfaldstema är verkligen en fantastisk upplevelse.

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Jokkmokks Marknad, en viktig mötesplats

Torsdag den 5 februari 2015

Igår kväll invigdes årets upplaga av Jokkmokks Marknad. För 410:e året i rad i obruten följd genomförs nu Jokkmokks Marknad. Jokkmokk och Jokkmokks Marknad är verkligen en mötesplats. Väldigt många kommer hit och besöker marknaden. I år verkar vi dessutom få temperaturen med oss. Idag på morgonen var det minus 19 grader men prognosen för fredag och lördag är mildare temperaturer så vi hoppas på ett stort besökarantal.

Eftersom Jokkmokk är en stor mötesplats under dessa marknadsdagar så passar vi på att träffa folk i olika former av viktiga möten. Idag har jag och kommunalrådet bland annat träffat två representanter för sametinget i frågan kring placeringsort för Sametingets parlamentsbyggnad.

Vi träffade Sametingets styrelseordförande Håkan Jonsson och styrelseledamot Ingrid Inga. Vi fick information om att man från Sametingets sida jobbar med frågan kring placeringsort för parlamentsbyggnaden.

Vi förklarade från vårt perspektiv att vi från Jokkmokks kommuns sida gärna ställer upp och bidrar till att hitta konstruktiva lösningar i denna fråga. Sedan en tid tillbaka har vi jobbat med frågan och vi har funnit en plats vid Dálvvadissjöns strand där vi tror att en parlamentsbyggnad för Sametinget skulle bli väldigt bra.

På eftermiddagen hade jag ett möte med Österrikes Sverigeambassadör. Vi diskuterade diverse olika frågor och vi informerade om Jokkmokk och Jokkmokks kommun.


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Samhällsomvandling

Onsdag den 4 februari 2015

Förutom att vårt vackra samhälle här i Jokkmokk just nu är en del av den årliga samhällsomvandlingen inför Jokkmokks Marknads invigning har jag dessutom idag på förmiddagen varit med på en presentation av arbetet som pågår med att analysera den samhällsomvandling som kommer om det blir en gruva i Kallak. Det är ett stort och avancerat arbete som pågår.

På eftermiddagen blev jag intervjuad av en gymnasieelev från Åmål som gör ett arbete om samer och fördomar kring samer. Vi hade ett spännande och intressant samtal. Bra att gymnasieelever från södra Sverige också intresserar sig för den samiska kulturen och frågor kring minoriteter.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Energi- och klimatfrågor i fokus

Tisdag den 3 februari 2015

På förmiddagen var jag med på olika seminarier på Jokkmokk Winter Conference (JWC). JWC arrangeras nu för åttonde året i rad. Det är en konferens som handlar om klimat- och energifrågor ur ett hållbarhetsperspektiv. Konferensen vänder sig till stor del till morgondagens beslutsfattare och har ofta bäring på den arktiska regionen. I år är det deltagare från ett 20-tal länder som är med på konferensen.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Marknadsveckan är här

Måndag den 2 februari 2015

Så är marknadsveckan här. I går kväll var jag med på delar av invigningsprogrammet då jag var med och sjöng med kören på den historiska gudstjänsten i Gamla kyrkan.

Idag på morgonen hade jag ett möte och en genomgång med kommunalrådet. Sedan hade jag ett ledningsgruppsmöte och därefter hade jag ett möte med socialchefen.

På eftermiddagen var jag med på ett möte där vi diskuterade datahallsfrågor och elintensiva investeringar med en representant från Luleå Tekniska Universitet.

Sedan begav jag mig till det historiska marknadsområdet vid hembygdsgården där jag tog del av hur en marknad kunde bedrivas för 400 år sedan.

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Direktionsmöte

Fredag den 30 januari 2015

Idag har jag varit i Gällivare på ett direktionsmöte med Lapplands kommunalförbund. Det var första mötet för den nya mandatperioden. Robert Bernhardsson valdes till ordförande under denna mandatperiod.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

RSS 2.0