Sametingets parlamentsbyggnad till Jokkmokk

Torsdag den 25 februari 2016

Igår och idag har jag varit i Gällivare. Jag har varit med och lyssnat på Sametingets plenum. Jag har även varit med och träffat olika politiker i Sametinget för att diskutera placeringsort för en parlamentsbyggnad för Sametinget.

Jag och ytterligare några till tycker att Jokkmokk vore den bästa orten att placera en parlamentsbyggnad i. Många upplever Jokkmokk som den naturliga samiska huvudstaden i den svenska delen av Sápmi. Det finns redan idag många olika samiska institutioner i Jokkmokk och vi vill gärna utveckla Jokkmokk än mer som ett samiskt centrum. Därför skulle det passa väldigt bra med att bygga Sametingets parlamentsbyggnad i Jokkmokk.

Plenum bordlade ärendet om parlamentsbyggnaden så frågan tas nu upp på nästa möte i plenum som kommer att hållas i Östersund 31 maj – 2 juni.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Introduktion för nyanställda

Tisdag den 23 februari 2016

På morgonen var jag med på ett möte med kommunledningsberedningen där vi gick igenom olika strategiska frågor. Därefter hade jag och IT-chefen en genomgång med kommunalrådet gällande olika aktuella IT-frågor.

Jag hade sedan en genomgång med personalchefen och på eftermiddagen var jag med på ett möte med några kollegor där vi gick igenom frågor som vi ska presentera för våra nyanställda kollegor.
 
Jag hade dessutom ett lunchmöte med representanter från gruvbolaget som är på besök i Jokkmokk just nu.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Inflyttningen ökar

Måndag den 22 februari 2016

På morgonen hade jag ett möte med funktionscheferna inom näringslivs- och samhällsavdelningen. Vi pratade bland annat om frågor kring ansvarsfördelningen mellan avdelningschefsrollen och rollen som biträdande avdelningschef inom näringslivs- och samhällsavdelningen.

Sedan var jag med på årets första möte med Jokkmokks kommuns kommunfullmäktige. Jag och ekonomichefen var med och föredrog ärendet om omorganisationen inom Jokkmokks kommun. Efter en lång debatt beslutade kommunfullmäktige att genomföra den föreslagna organisationsförändringen.

På eftermiddagen var jag med på ett telefonmöte med kommuncheferna inom Lapplands kommunalförbund. Vi gick igenom dagordningen inför nästa veckas direktionsmöte.

Idag kom befolkningssiffrorna för helåret 2015. Glädjande nog noterar vi en ökad inflyttningssiffra för Jokkmokks kommun. Hela 364 inflyttare noteras under år 2015 vilket ska jämföras med 291 stycken under år 2014.

Tyvärr dör det fler personer än vad som föds vilket totalt sett ledde till att Jokkmokks kommun minskade invånarantalet med 14 invånare under helåret 2015 och vi var vid senaste årsskiftet 5.072 invånare.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Region Norr

Fredag den 19 februari 2016

Igår och idag har jag varit i Luleå på en kommunchefs- och kommunalrådsträff. Länets kommunchefer och kommunalråd träffas några gånger per år för att jobba med gemensamma och övergripande strategiska frågor i ett länsperspektiv.

Igår kväll var vi med på IT Norrbottens 20-årsmiddag och idag har vi bland annat pratat om regionfrågan och effekterna vid en eventuell regionbildning.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Facklig information

Onsdag den 17 februari 2016

På förmiddagen hade jag bland annat ett avstämningsmöte med ekonomichefen. Jag var även med på en allmänfacklig informationsträff och ett skyddskommittémöte idag.

I slutet av dagen var jag med på ett möte med revisorerna som just nu håller på att utvärdera och analysera vår inköps- och upphandlingsorganisation.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

En snöboll på polcirkeln

Tisdag den 16 februari 2016

Idag har jag varit med på en workshop som handlat om hur vi kan utveckla polcirkeln och olika aktiviteter kring polcirkeln.

Det var ett 40-tal deltagare som samlats i Jokkmokk för att diskutera dessa frågor. Det var ett projekt som heter Platsinnovationer i Swedish Lapland som arrangerade träffen. En spännande platsinnovation som vi fick ta del av handlade om att bo i en snöboll. En entreprenör vid namn Cecilia Lundin i Jokkmokk har jobbat fram ett nytt spännande koncept.


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Uppföljning och kompetensförsörjning

Måndag den 15 februari 2016

På morgonen hade jag ett möte med funktionscheferna inom näringslivs- och samhällsavdelningen. Sedan hade jag ett ledningsgruppsmöte där vi bland annat följde upp förra veckans uppstart med vår nya ledningsgrupp.

Vi pratade även kompetensförsörjningsfrågor och andra aktuella frågor.

På eftermiddagen hade jag bland annat ett medarbetarsamtal och jag jobbade med lite olika administrativa uppgifter.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Syfte och mål

Torsdag den 11 februari 2016

Idag har vi haft ytterligare en dag tillsammans med ledningsgruppen. Vi har gått igenom syften, mål och spelregler kring arbetet i ledningsgruppen.

Vi har haft hjälp av en utomstående resurs som lotsat oss fram under dagens lopp. Vi har bollat frågor med varandra och diskuterat olika spörsmål.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Visionen växer fram

Onsdag den 10 februari 2016

Idag har vi haft en heldag tillsammans med den nya ledningsgruppen. På förmiddagen fick vi en presentation av hur långt gånget arbetet med det nya visionsdokumentet är. Vi diskuterade olika frågor kring innehållet och lyfte fram synpunkter som tas med i det fortsatta arbetet.

Sedan gick vi igenom den nya organisationen som är uppe för beslut och ska behandlas i kommunfullmäktige den 22 februari.

På eftermiddagen fortsatte vi med att jobba med olika ekonomiska frågor kring framtiden, främst med fokus på år 2017.

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Samordning med Strukturum

Tisdag den 9 februari 2016

På förmiddagen var jag med på ett samordningsmöte med Strukturum. Vi gick igenom olika aktuella och gemensamma frågor som berör Jokkmokks kommuns organisation och Strukturums organisation.

På eftermiddagen hade jag bland annat ett möte med en ljusdesigner kring olika frågor som har bäring på vårt gestaltningsprogram.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Organisationsfrågan diskuteras

Måndag den 8 februari 2016

På morgonen hade jag ett möte med funktionscheferna inom näringslivs- och samhällsavdelningen. Sedan var jag på det första ordinarie kommunstyrelsemötet under 2016.

Revisorerna var på plats och de gick igenom en enkät som visar hur representanterna i kommunstyrelsen upplever olika frågor kring mål, måluppfyllelse och liknande.

Sedan diskuterades flyktingfrågan och hur läget ser ut här i Jokkmokks kommun just nu. Vi pratade bredbandsutbyggnadsfrågor och kommunstyrelsen behandlade frågan gällande omorganisationsärendet.

Frågor om ekonomiska fördelningar kring flyktingmedel diskuterades och andra ekonomiska ärenden kring förnyade borgensåtaganden hanterades. Ett antal fastighetsfrågor hanterades och ett antal bygdemedelsärenden hanterades.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ambassadörer för Jokkmokk

Söndag den 7 februari 2016

Idag på morgonen tog jag farväl av Lisa Syrén, Anton Yngvesson och övriga i Ring så spelar vi-gänget.

De lämar nu Jokkmokk efter flera fina dagar tillsammans. Jag vill nu glädjande nog meddela att Lisa Syrén och Anton Yngvesson är ambassadörer för Jokkmokk.

Att vara ambassadörer för Jokkmokk innebär inga andra åtaganden än att vi ska fortsätta hålla kontakten och att de ska prata gott om Jokkmokk i alla möjliga olika sammanhang som de känner passar.

Senare på förmiddagen var jag med på ett möte med sametingets styrelseordförande. Vi pratade om olika aktuella frågor där vi har kopplingar med varandra.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ring så spelar vi

Lördag den 6 februari 2016

På morgonen var jag med och tittade på livesändningen av Ring så spelar vi som sändes från Jokkmokks Folkets Hus idag. Det var väldigt kul att se hur ett program går till och det var kul att de valt att göra programmet från Jokkmokk nu idag då det är Jokkmokks Marknad samtidigt som det är den samiska nationaldagen.

På eftermiddagen var jag tillsammans med den australiensiska ambassadören från Stockholm som är på besök i Jokkmokk. Han deltog i och vann dagens renrace.

Jag har även varit på en bildvisning av Thomas Öberg och jag har besökt en matmässa och olika utställningar på Ája och på Samernas Utbildningscentrum samt dessutom var jag på hantverksmässan på Västra skolan.

Det har varit en intensiv och bra marknadslördag.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Renrace

Fredag den 5 februari 2016

På förmiddagen var jag på kontoret. Vid lunch tog jag emot en delegation från utrikesdepartementet som är på besök i Jokkmokk. Jag informerade lite om Jokkmokk och Jokkmokks Marknad. Sedan gick vi till Ájtte där vi var med på en guidad tur.

Där anslöt Lisa Syrén och hennes medhjälpare från Ring så spelar vi, som ska sändas från Jokkmokk i morgon.

Lisa och hennes kollega Anton Yngvesson var bland annat med på renracet. Anton Yngvesson vann dagens race. Mycket kul!

Vi gjorde även lite andra saker under eftermiddagen och vi avslutade dagen med att besöka Katarina Spiik Skum på Sameslöjdsstiftelsen där vi tittade på hennes fantastiska utställning.

 
 
 
 
 
 
 
 

Förnyelsebar energi

Torsdag den 4 februari 2016

Nu har marknadsstånden öppnat och den moderna Jokkmokks Marknad är igång. Temperaturen är på en lagom nivå tycker jag, minus tretton grader mitt på dagen och solen tittar fram mellan molnen.

På eftermiddagen var jag med och lyssnade på en paneldebatt i Vattenfalls tältkåta på marknadsområdet. Vattenfalls VD och koncernchef Magnus Hall är på besök i Jokkmokk. Han tillsammans med vårt kommunalråd Robert Bernhardsson och flera andra var med på en paneldebatt gällande förnyelsebar energi.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Så är årets Jokkmokks Marknad invigd

Onsdag den 3 februari 2016

På eftermiddagen var jag med och ledde ett fackeltåg från den Historiska Marknaden på hembygdsgårdsområdet till invigningen vid snöscenen i parken. Där var det flera fina framträdanden av våra unga och lite äldre. Det var tal, rap, jojk, kulturstipendieutdelning och mycket annat.

Så är den 411:e Jokkmokks Marknad invigd. Tänk att alla år sedan 1606 har det hållits marknad i Jokkmokk. Fantastiskt.

Det var mycket folk på invigningen trots minus tjugotvå grader.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vi lär av varandra

Onsdag den 3 februari 2016

Idag har vi haft besök av representanter från Övertorneå kommun. De ville träffa oss för att lyssna på hur vi jobbat i vårt lyckosamma inflyttningsprojekt. Det är bra med samverkan och samarbete. Vi lär av varandra.

 
 
 
 
 
 
 
 

Kommunförbundet Norrbotten på länsturné

Tisdag den 2 februari 2016

På morgonen hade vi ett möte i kommunledningsberedningen. Sedan var jag med på en träff som Kommunförbundet Norrbotten anordnat. De är på en länsturné och träffar tjänstemän från länets samtliga kommuner under tre dagar. Idag var Bodens och Gällivare kommuner på besök i Jokkmokk.

Vi gick igenom mål och aktiviteter som gäller inom Kommunförbundet Norrbotten och vi pratade om olika utmaningar som vi alla står inför.

På eftermiddagen var jag med på ett möte med representanter från Polisen. Det handlade om hur de prioriterar sina resurser i olika mindre kommuner som Jokkmokk. Vi vill gärna se en ökad polisiär närvaro i Jokkmokk utifrån den situation som råder just nu.


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Den politiska organisationen ses över

Måndag den 1 februari 2016

Vi har bestämt oss för att gå igenom och analysera den politiska organisationsstrukturen i Jokkmokks kommun. Det arbetet börjar nu med att se hur några andra kommuner jobbar och organiserar sitt arbete.

Därför har jag och många övriga tjänstemän och politiker från Jokkmokk varit i Älvsbyn idag. Vi har träffat kommunledningen där och vi har fått en bild över hur de jobbar i sin politiska organisation i Älvsbyns kommun. Det var väldigt intressant.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Historisk marknadsgudstjänst

Söndag den 31 januari 2016

Idag har jag varit med och sjungit med kören på en historisk gudstjänst. Den historiska marknaden har därmed startat och jag var i min vargskinnspäls med och gick i ett fackeltåg från gamla kyrkan till hembygdsgården.

Nu är den fantastiska marknadsveckan i Jokkmokk äntligen här.


 
 
 
 
 
 
 

Gemensam IT-strategi

Onsdag den 27 januari 2016

Idag har jag varit i Gällivare och träffat mina kommunchefskollegor i de fyra kommunerna som tillsammans är en del av Lapplands kommunalförbund. Det är alltså förutom Jokkmokk även Gällivare, Kiruna och Pajala kommuner.

Vi har pratat samverkansfrågor inom olika områden. Igår handlade telefonmötet om samverkan gällande HVB-hem och idag pratade vi om olika samverkansfrågor inom IT-sidan.

Vi har även många andra områden som vi kan samverka och samarbeta kring. Genom en ökad samverkan kan vi höja kvaliteten, minska sårbarheten och samtidigt sänka kostnaderna.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

RSS 2.0