Integrationsfrågor

Torsdag den 28 november 2013

Idag har jag varit i Luleå tillsammans med utvecklingschefen och integrationssamordnaren. Vi har varit på Länsstyrelsen och pratar integrationsfrågor. Representanter från länets kommuner, Arbetsförmedningen och Försäkringskassan var på plats. En representant från Sveriges Kommuner och Landsting var också med och föreläste.

Vi pratade om hur man på ett bra sätt kan jobba fram en lokal överenskommelse mellan alla inblandade myndigheter på respektive ort.

Något vi i Jokkmokk absolut inte är glada över är att Försäkringskassan inte finns representerade i Jokkmokk. Det är väldigt mycket administrativa rutiner som ska hanteras med myndigheten Försäkringskassan då nyanlända invåndare från andra länder kommer till Jokkmokk. Det kan alltså inte göras i Jokkmokk idag.

De nyanlända medborgarna hänvisas då till Gällivare. Då man saknar kunskap i det svenska språket och då man kommer från en kultur som inte på något sätt är likt den svenska kulturen fungerar det helt enkelt inte att man som nyanländ ska åka buss i tio mil för att försöka få hjälp med diverse olika administrativa uppgifter som man inte har en aning om vad det betyder och sedan tio timmar senare åka tillbaka tio mil till Jokkmokk. Man fixar helt enkelt inte det.

Det krävs andra politiska beslut om var Försäkringskassan ska finnas lokaliserad. Vårt förslag är att det åtminstone under en dag var fjortonde dag ska finnas medarbetare från Försäkringskassan i Jokkmokk som kan hjälpa våra nyanlända invånare med alla administrativa frågor som Försäkringskassan kräver att de nyanlända ska besvara.
 
 
 
 
 
 
 
 

Nästa medborgardialog planeras

Onsdag den 27 november 2013

På förmiddagen hade jag ett medarbetarsamtal. På eftermiddagen var jag med på ett telefonmöte där vi gick igenom och planerade inför nästa medborgardialog gällande gruvfrågan.

Nu rustas det i samhället inför första advent. Parken i Jokkmokk utsmyckas på ett vackert sätt.

 
 
 
 
 
 
 
 

Renskiljning

Tisdag den 26 november 2013

På morgonen var jag med på ett videomöte med länets kommunchefer. Sedan hade jag en träff med personalchefen och sedan hade personalchefen, ekonomichefen och jag ett möte.

På eftermiddagen hade vi i jämställdhetsgruppen ett möte. Vi diskuterar olika övergripande frågor om hur vi ska jobba vidare med de väldigt viktiga jämställdhetsfrågorna. En handlingsplan ska jobbas fram och jämställdhetsaspekten ska arbetas in i alla verksamhetsplaner och i alla policydokument.

På eftermiddagen åkte jag och utvecklingschefen västerut. Vi var inbjudna till renskiljning. Det var väldigt informativt och trevligt. Jag lärde mig mycket under den tid vi var där. Kunskap är inte tungt att bära. Men att dra ren är tungt.

 
 
 
 
 
 
 
 

Gruvfrågan diskuteras

Måndag den 25 november 2013

På morgonen hade vi ett ledningsgruppsmöte. Sedan hade jag en träff med socialchefen. På eftermiddagen förberedde jag mig inför den stundande medborgardialogen.

På kvällen var jag tillsammans med nästan 200 andra medborgare och pratade gruvfrågor på Folkets Hus i Jokkmokk. Ikväll hölls nämligen den andra av höstens tre planerade medborgardialoger i gruvfrågan. Det är ett hett och ibland infekterat ämne. Det finns många olika åsikter i denna fråga. Idag var temat att gå igenom var olika myndigheter och organisationer står just nu.

Jag tror att det är jättebra att vi träffas och diskuterar dessa viktiga frågor. Att vi tycker olika är självklart när det gäller sådana komplexa frågor som denna. Ingenting är självklart och jag tror att ju mer information man får i denna svåra fråga desto svårare är det att ha en klar uppfattning om vad som är rätt eller fel.

Jag menar återigen att det viktigaste är att vi ska kunna tycka olika i olika sakfrågor och ändå fortsätta diskutera och umgås utan att kränka och hota varandra.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

En företagardag

Fredag den 22 november 2013

På morgonen var jag på Strukturums fredagsmöte. Där presenterades årets UF-företag. Det är alltså ungdomar som går på gymnasiet och som i sin gymnasieutbildning lär sig att starta, driva och avveckla ett företag. Det är alltid lika roligt att lyssna på ungdomarnas affärsidéer och hur de resonerar i olika företagsfrågor. De är otroligt duktiga och kreativa.

Sedan var jag med på ett telefonmöte med moderatorn inför måndagens medborgardialog i gruvfrågan. Efter det hade jag och tekniska chefen ett möte med en företagare som söker verkstadslokaler. De önskar även köpa en tomt för att bygga ett bostadshus i Jokkmokk. Det känns verkligen roligt.

På eftermiddagen hade jag och tekniska chefen ytterligare ett möte med en lokal företagare som vill utveckla sin befintliga verksamhet.

Det känns verkligen som att det är framtidstro i Jokkmokk. Allt från unga UF-företagare via nya företagare i kommunen till redan befintliga och etablerade företagare som vill utöka.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gestaltningsprogram och gruvfrågor

Torsdag den 21 november 2013

Idag har jag och utvecklingschefen varit i Luleå. Vi har träffat representanter från Länsstyrelsen. Syftet med träffen var att gå igenom läget i det arbete vi gör med att jobba fram ett gestaltningsprogram för Jokkmokks kommun. Länsstyrelsen har beviljat medfinansiering och vill följa arbetet som görs i Jokkmokk för att kunna använda som ett gott exempel och för att andra kommuner i Norrbotten ska kunna använda sig av ett liknande arbetssätt och dra nytta av det vi jobbar med i Jokkmokks kommun just nu.

Vi pratade även om gruvfrågan och de medborgardialoger som just nu pågår. Länsstyrelsen har ju olika representanter med på medborgardialogsmötena och är en viktig myndighet i frågor som har med gruvetableringar att göra.

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Jobbsökarmässa

Onsdag den 20 november 2013

På morgonen hade jag ett medarbetarsamtal. På eftermiddagen var jag med på ett möte med representanter från arbetsförmedlingen. Vi pratade om nystartsjobb, arbetsförlagda praktikplatser och en massa liknande frågor. Det är verkligen inte lätt att sätta sig in i alla frågor inom detta område.

I Jokkmokks kommun är det cirka 75-80 individer som är inskrivna på arbetsförmedlingen. Vi landade i ett förslag till att arrangera en jobbsökarmässa i vinter. Vi spånar vidare kring denna fråga och återkommer med mer information så fort som möjligt.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Strategiska lösningar

Tisdag den 19 november 2013

På morgonen hade jag olika möten med chefer inom socialtjänsten. Sedan var jag med på ett telefonmöte som handlade om planering inför nästa medborgardialog. Strax innan lunch hade jag ett möte med socialchefen.

På eftermiddagen hade jag till att börja med ett medarbetarsamtal och sedan hade jag en genomgång med socialchefen och personalchefen i olika aktuella frågor. Jag hade även ett samtal med ordförande i socialnämnden. Vi har nu bestämt oss för att göra en tillfällig och strategisk lösning för att öka möjligheten att komma tillrätta med de ekonomiska utmaningar som finns inom socialtjänstens område.Socialtjänsten går back

Måndag den 18 november 2013

På morgonen hade jag ett kort ledningsgruppsmöte. Sedan var jag med på ett möte i kommunstyrelsens arbetsutskott. Första punkten handlade om information i olika flyktingfrågor. Vi får signaler om att främlingsfientligheten ökat under den sista tiden. Det är bland annat mycket klotter runt om i samhället.

Vi gick igenom ett antal olika fastighetsfrågor och klottersaneringsfrågor. Vi hanterade en fråga som handlade om destinationsbolaget Destination Jokkmokk och en skolmatsfråga i Vuollerim diskuterades.

Vi fick en presentation om den ekonomiska uppföljningen. Inom socialnämndens område finns nu signaler om att underskottet blir ännu högre än tidigare under året. Just nu säger analysen efter oktober månads utgång att socialnämnden kommer att gå med ett negativt budgetunderskott på 10,5 miljoner kronor.

Förslaget till investeringsbudget 2014 gicks igenom. Kultur- och fritidsavdelningen var sedan på besök. Vi pratade olika frågor kring bygdemedelsfinansierade projekt. Bland annat fick vi en lägesbeskrivning om hur frågan kring en designträdgård som nu kallas för Midnattssolens trädgård ser ut.

Avgifter för kulturskolan diskuterades och även andra avgifter diskuterades. Ett förslag till revidering av upphandlings- och inköpspolicy gicks igenom. Riklinjer för krishantering och introduktion för nyanställda slogs fast.

Datum för nästa års politiska möten lyftes fram. Olika frågor kring reglementen och liknande gicks igenom. Även ett svar på ett medborgarförslag behandlades.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gruvfrågan på näringslivsrådet

Fredag den 15 november 2013

På morgonen var jag på Strukturums fredagsmöte. Idag stod det näringslivsråd som rubrik. Allehanda olika näringslivsfrågor diskuterades. En punkt på dagordningen var gruvan och det blev uppföljningssnack från gårdagskvällens medborgardialog.

Direkt efter näringslivsrådet hade vi ett uppföljningsmöte med moderatorn där vi gick igenom gårdagens medborgardialog. Vi diskuterade hur vi ska lägga upp nästa medborgardialog som genomförs nästa måndag den 25 november.

Idag är det sista dagen för vår praktikant Jonna Enetjärn. Hon har under nio veckor praktiserat på Jokkmokks kommun. Hon har jobbat med bland annat medborgardialogerna och även med arbetet med att ta fram en gestaltningsplan. Det har varit väldigt nyttigt och bra för oss att jobba med Jonna som utmanat oss med nya sätt att se på saker och ting. Förhoppningsvis har det gett Jonna något positivt också. Hon fortsätter nu studierna på Lunds universitet. Lycka till med det Jonna!

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kan vi leva och bo sida vid sida trots att vi tycker olika?

Torsdag den 14 november 2013

På förmiddagen hade jag ett möte tillsammans med personalchefen då vi träffade en konsult och diskuterade upplägget i ett arbete gällande kompetensförsörjning.

På eftermiddagen hade vi olika möten där vi gick igenom och förberedde oss inför kvällens medborgardialog.

På kvällen genomfördes en medborgardialog som en första del i en serie av tre stycken medborgardialoger som ska genomföras nu under tre veckor. Medborgardialogen handlar om den eventuella gruvetablering som kanske blir av i Kallak, väster om Jokkmokks samhälle.

Vi har för en tid sedan redan haft en medborgardialog i detta ämne och nu kör vi en ny serie av medborgardialoger.

Vi fick en genomgång av gruvetableringsprocessen från olika myndigheter. Bergsstaten och Länsstyrelsen var på plats och berättade tillsammans med oss från kommunen om hur läget ligger i olika frågor.

Det var cirka 160-170 deltagare på medborgardialogen och det blev väldigt bra frågor och diskussioner under mötet.

Jag inledde och hälsade välkommen. Jag poängterade vikten av att vi medborgare ska kunna leva sida vid sida med varandra och acceptera varandras olika åsikter i olika frågor utan att kränka eller hota varandra.

Jag upplever att det var en bra start på trilogin. Vi har ett bra underlag att jobba vidare med och det finns absolut inte någon som helst risk att vi inte har något att fortsätta prata om på nästa medborgardialog den 25 november.

Den som har möjlighet att vara med är varmt välkommen till Jokkmokks Folkets Hus måndag den 25 november klockan 18.00.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Främlingsfientlighet

Onsdag den 13 november 2013

På morgonen hade jag ett möte med utvecklingschefen och vår praktikant som nu gör sin sista vecka som praktikant. Vi diskuterade möjligheten att praktikanten under kommande vår skriver sin c-uppsats här hos oss på Jokkmokks kommun.

Sedan var jag på ett samrådsmöte med Focus Jokkmokk. Vi jobbade med olika främlingsfientlighetsfrågor. Det har under den senaste tiden visat sig att nivån på främlingsfientligheten i Jokkmokks kommun tyvärr har ökat.

Vi diskuterade om varför det har blivit så och hur vi kan göra för att ändra på dessa attityder och värderingar hos oss alla.

På eftermiddagen hade jag ett möte med utvecklingscheferna. Vi gick igenom och diskuterade nästa steg med arbetet med den strategiska planen som kommunfullmäktige nyligen slog fast. Nu ska vi jobba fram ett förslag till beslut om hur de särskilda uppdragen ska hanteras.

Vi jobbar dessutom fram ett förslag till vem som ska hantera vilket särskilt uppdrag. Det ska lyftas fram till politiken och sedan ska varje särskilt uppdrag tidssättas och pengasättas.

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Socialtjänstfrågor

Tisdag den 12 november 2013

Idag har jag bland annat jobbat med olika frågor om hur vi kan organisera oss inom socialtjänsten, och då framförallt gällande stödfunktioner inom olika områden.

Sedan var jag med på socialnämndens möte där vi fick en presentation och genomgång av del två av en konsultrapport gällande socialtjänstens ekonomi.

Den avgående socialchefen avtackades av socialnämndens ledamöter.

Sedan hade jag ett möte med personalchefen och ekonomichefen.

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Socialchefen avtackas

Måndag den 11 november 2013

På förmiddagen hade jag ett ledningsgruppsmöte. Vi pratade bland annat om friskvårdsfrågor, datoranvändningsfrågor och jämställdhetsfrågor.

Vi avtackade vår avgående socialchef Ted Sandin som nu inom kort slutar och går vidare mot nya uppdrag. Tack för den tid vi jobbat tillsammans, Ted.

På eftermiddagen hade jag ett möte med vår tillträdande socialchef. Sedan var jag med på ett samrådsmöte med utvecklingscheferna och med representanter från Strukturum.

 
 
 
 
 
 
 

Arjeplog

Fredag den 8 november 2013

Överläggningarna i Arjeplog med länets kommunalråd och kommunchefer fortsatte idag. Vi hade också separata möten där vi kommunchefer var för oss själva medan kommunalråden hade ett eget möte.

Vi pratade jämställdhetsfrågor, former för kommunchefsträffar, forsknings- och utvecklingsfrågor samt frågor om den nybildade e-nämnden.

 
 
 
 
 
 
 

Region Norrbotten diskuteras

Torsdag den 7 november 2013

Idag har jag varit i Arjeplog. Där hålls i dagarna två en träff med länets kommunalråd och kommunchefer. Vi diskuterar allehanda olika övergripande och strategiska frågor ur ett länsperspektiv.

Vi har pratat mycket om Kommunförbundet Norrbottens roll i olika frågor. Det är många som tycker att det är tråkigt att regeringen tidigare i höst fattade ett beslut som innebar att Region Norrbotten inte fick bildas.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

LávvuHotel

Onsdag den 6 november 2013

På morgonen var jag på ett möte i skogen. Jag träffade olika representanter från naturskyddsföreningen, steget före samt från Sirges sameby i frågan om ett förslag till ny placering av det som kallas LávvuHotel. Vi gick runt på området som ligger i närheten av fågelmatningsstället vid Dálvvadissjön på vägen upp mot Storknabben och vid elljusspåret. Vi tittade på olika skisser och förslag till placeringar av hotellet.

Vi diskuterade olika för- och nackdelar med det förslag som nu finns framtaget. Det är många aspekter som ska tas i beaktande då entreprenörer vill göra satsningar. Naturturism är viktigt. Så är även renskötseln och vetenskapliga projekt av olika slag. Förhoppningsvis hittar vi lösningar som gör att vi kan kombinera alla dessa olika önskemål på ett bra sätt.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Jämställdhet

Onsdag den 6 november 2013

Idag har vi haft ett möte där vi gått igenom dagordningen till nästa möte i kommunstyrelsens arbetsutskott. Sedan var jag med på ett möte där vi diskuterade hur vi ska jobba vidare med olika jämställdhetsfrågor. Jokkmokks kommun har antagit en jämställdhetsdeklaration. En arbetsgrupp är bildad och vi diskuterar nu hur vi ska jobba vidare med dessa väldigt viktiga frågor.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gestaltningsprogrammet växer fram

Tisdag den 5 november 2013

På morgonen var jag på brandstationen på ett möte och en genomgång där vi utvärderade krisledningsövningen häromveckan.

Sedan var jag på ett möte om framtagandet av ett gestaltningsprogram. Vi har sedan något år tillbaka jobbat med attraktivitetsfrågor av olika slag. En förstudie för ett gestaltningsprogram är framtagen och Jokkmokks kommun har fått ett positivt finansieringsbeslut från länsstyrelsen så nu ska ett gestaltningsprogram jobbas fram. Det handlar om skyltar, färger, former, belysning och liknande.

En referensgrupp har bildats sedan tidigare med representanter från näringslivet, turismbranschen och kommunen.

Vi pratade mycket om skyltar och ett skyltprogram. Vi önskar jobba fram ett förslag till hur skyltar av olika slag skulle kunna se ut. Vårt önskemål från referensgruppens sida är att såväl kommunala skyltar som skyltar från olika institutioner och privata företag skulle kunna se enhetliga ut.

Det var ett bra möte och vi jobbar nu vidare med olika upplägg och förslag till hur vi ska arbeta med detta. Vi tror bland annat att det är läge för en medborgardialog kring detta någon gång i början av nästa år.

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ledningsgruppsmöte

Måndag den 4 november 2013

På morgonen hade jag ett möte med ledningsgruppen. Vår nya socialchef var med för första gången. Återigen, välkommen till Jokkmokks kommun Kaisa!

Sedan hade jag olika sittningar med såväl socialchefen som personalchefen.

 
 
 
 
 
 

RSS 2.0