Jag slutar som kommunchef

Tisdag den 5 april 2016

Jag har idag bestämt mig för att inte fortsätta arbetet som kommunchef i Jokkmokks kommun.

Jag har jobbat som kommunchef i Jokkmokks kommun under snart åtta år. Under det senaste året har jag jobbat intensivt med ett förändringsabete inom den kommunala tjänstemannaorganisationen och nu då det förändringsabetet ska verkställas går kommunchefsuppdraget in i en ny fas.

Jag bedömer att det är fullt naturligt att någon annan tar vid och verkställer de förändringar som beslutats.

Jag kommer att fortsätta jobba kvar i Jokkmokks kommun med andra arbetsuppgifter. Exakt vad det innebär är inte riktigt klart ännu.

Ett arbete med att rekrytera en ny kommunchef har påbörjats. Ekonomichef Annika Almqvist går in som tillförordnad kommunchef under rekryteringsprocessen.
Samverkan integration och flyktingfrågor

Måndag den 4 april 2016

På morgonen hade jag ett möte med funktionscheferna inom näringslivs- och samhällsavdelningen.

Sedan var jag med på ett samverkansmöte med Integrationen och med representanter från olika organisationer och myndigheter där vi pratade om inflyttning, integration, flyktingläget, praktikplatser och allmänna frågor som berör oss alla.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Glad Påsk

Torsdag den 24 mars 2016

Idag har jag jobbat med diverse olika administrativa sysslor. Jag vill nu passa på att önska alla en riktigt Glad Påsk.

Bilden jag bifogar nedan visar den absolut häftigaste rondellutsmyckning jag någonsin sett. En rondellskoter med påskutsmyckning. Helt fantastiskt!

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Klokt och effektivt

Onsdag den 23 mars 2016

På förmiddagen hade jag ett ledningsgruppsmöte. Vi jobbade med olika övergripande strategiska frågor kring hur vi kan jobba på ett klokt och effektivt sätt.

På eftermiddagen var jag först med på ett samrådsmöte med Strukturum och därefter hade jag ett möte och en genomgång med min IT-chef.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Arbetsmiljö

Tisdag den 22 mars 2016

På förmiddagen genomförde vi en arbetsmiljöutbildning tillsammans med samtliga chefer i Jokkmokks kommun. Vi informerade även om olika aktuella övergripande frågor och gick igenom lite förutsättningar inför nästa steg i vårt jämställdhetsarbete.

På eftermiddagen var jag med i ett möte med kommunledningsberedningen och därefter hade jag ett möte med ekonomichefen där vi gick igenom lite olika aktuella frågor. Jag hade även en genomgång med socialchefen gällande olika övergripande frågor.


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Jämställdhet

Måndag den 21 mars 2016

På morgonen hade jag ett möte med funktionscheferna inom näringslivs- och samhällsavdelningen. Vi pratade kring hur vi ska jobba fram en verksamhetsplan inom den nya avdelningen. Vi börjar nu ett arbete med att identifiera och prioritera strategiskt viktiga frågor inom vår nya avdelning.

Sedan hade jag ett möte med skolchefen och därefter var jag med på ett kommunstyrelsemöte.

Efter det mötet hade vi en genomgång av olika frågor kring jämställdhet och hur vi jobbar och hur vi ska jobba för att bli jämställda i Jokkmokks kommun.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Storregion

Fredag den 18 mars 2016

Igår och idag har jag varit på kommundirektörsföreningens vårkonferens. Många av landets kommunchefer träffas och går igenom olika strategiska och aktuella övergripande frågor.

Flera punkter handlade om migrationsfrågor och flyktingrelaterade frågor. Vi ägnade också mycket tid till storregionfrågan och vilka olika typer av effekter de olika förslagen innebär för kommunerna i Sverige.

Vi pratade även om olika frågor som berör skolans verksamhetsområden och vi fick lyssna på olika punkter kring digitaliseringsfrågor och sociala medier inom kommunsektorn.


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Strategiska frågor

Onsdag den 16 mars 2016

På morgonen hade vi ett avdelningsmöte med funktionscheferna inom näringslivs- och samhällsavdelningen. Sedan var jag med på ett videomöte med länets kommunchefer.

Resten av dagen var jag med på en strategisk beredningsdag tillsammans med politiker och tjänstepersoner i Jokkmokks kommun.

Där gick vi igenom olika strategiska frågor och vägval. Vi presenterade även föregående års resultat och även hur vi tror att 2016 ska gå och de förutsättningar som råder inför år 2017.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Flyktingfrågor

Tisdag den 15 mars 2016

Igår jobbade jag med rekryteringsfrågan gällande kommunikationsstrategen. Idag har vi bland annat haft ett möte med Migrationsverket.

Vi har väldigt stora utmaningar inom området som har bäring på Migrationsverkets verksamhet. Det är över 400 personer från andra länder som kommit till Jokkmokk, Porjus och Vuollerim nu nyligen. Vi har svårt att hitta lärare, socialsekreterare och andra medarbetare som kan jobba med de nya uppdrag som finns.

Rätt hanterat tror vi ändå att det här kan vara en lösning på våra framtida utmaningar att hitta nya medarbetare i vår verksamhet. Kan vi förändra attityder och värderingar hos oss själva och om vi eller någon annan bygger mer lägenheter och bostäder så tror vi att fler personer kan och vill bo i Jokkmokks kommun.

Vi vill dock att Migrationsverket ska följa de politiskt fattade besluten som tas hos Jokkmokks kommun. Vi upplever just nu att så inte är fallet.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Administrativa uppgifter

Torsdag den 10 mars 2016

Igår och idag har jag bland annat jobbat med olika administrativa uppgifter. Jag har också haft olika möten med bland annat IT-chefen gällande olika aktuella frågor och med ekonomichefen och kommunalrådet.


Plusresultat

Tisdag den 8 mars 2016

Igår var det möte i kommunstyrelsens arbetsutskott. Bokslutet för Jokkmokks kommun är nu klart och ska behandlas på nästa kommunfullmäktigemöte.

Jokkmokks kommun redovisar glädjande nog ett positivt balanskravsresultat för helår 2015.

Idag på morgonen var jag med på ett möte med kommunledningsberedningen. Sedan hade jag ett möte med ekonomichefen inför nästa veckas strategiska beredningsdag. På eftermiddagen var jag med på ett möte där vi pratade om Tolerans, Integration och Mångfald.

Vi har sedan en tid tillbaka infört något i Jokkmokks kommun som kallas för TIM-peng där olika personer och organisationer kan söka medel för att jobba med att förebygga främlingsfientlighet och liknande.

Vi gick idag igenom lite mer kring hur vi ska jobba kring dessa frågor i framtiden. Sedan var jag med på en genomgång i ärendet kring rekryteringen av kommunikationsstrategen.

 
 
 
 
 
 
 
 

Cheferna samlas

Onsdag den 2 mars 2016

På morgonen hade jag ett möte med ledningsgruppen. Sedan hade vi en träff med det vi kallar 30-chefsgruppen.

Under några tillfällen per år samlas alla våra chefer för att vi tillsammans kan gå igenom olika aktuella frågor som berör oss alla.

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Samebyarnas ordförande

Tisdag den 1 mars 2016

På morgonen var jag med på ett möte i kommunledningsberedningen. Sedan hade jag ett möte och en genomgång av aktuella frågor med skolchefen.

På eftermiddagen hade jag och kommunalrådet ett möte med samebyarnas ordförande. Och efter det mötet var jag med och gick igenom läget kring de olika rekryteringsärenden vi jobbar med nu.

 
 
 
 
 
 
 
 

Sametingets parlamentsbyggnad till Jokkmokk

Torsdag den 25 februari 2016

Igår och idag har jag varit i Gällivare. Jag har varit med och lyssnat på Sametingets plenum. Jag har även varit med och träffat olika politiker i Sametinget för att diskutera placeringsort för en parlamentsbyggnad för Sametinget.

Jag och ytterligare några till tycker att Jokkmokk vore den bästa orten att placera en parlamentsbyggnad i. Många upplever Jokkmokk som den naturliga samiska huvudstaden i den svenska delen av Sápmi. Det finns redan idag många olika samiska institutioner i Jokkmokk och vi vill gärna utveckla Jokkmokk än mer som ett samiskt centrum. Därför skulle det passa väldigt bra med att bygga Sametingets parlamentsbyggnad i Jokkmokk.

Plenum bordlade ärendet om parlamentsbyggnaden så frågan tas nu upp på nästa möte i plenum som kommer att hållas i Östersund 31 maj – 2 juni.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Introduktion för nyanställda

Tisdag den 23 februari 2016

På morgonen var jag med på ett möte med kommunledningsberedningen där vi gick igenom olika strategiska frågor. Därefter hade jag och IT-chefen en genomgång med kommunalrådet gällande olika aktuella IT-frågor.

Jag hade sedan en genomgång med personalchefen och på eftermiddagen var jag med på ett möte med några kollegor där vi gick igenom frågor som vi ska presentera för våra nyanställda kollegor.
 
Jag hade dessutom ett lunchmöte med representanter från gruvbolaget som är på besök i Jokkmokk just nu.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

RSS 2.0