Strejken är avblåst

Måndag den 29 april 2013

På morgonen hade vi en ledningsgruppsträff där vi skulle prata om strejken och hur vi löser olika akuta frågor som en följd av den av kommunal varslade strejken. Nu blev ju avtalsparterna överens under gårdagen så strejken är avblåst.

Sedan hölls ett möte i kommunstyrelsens arbetsutskott. Under hela förmiddagen diskuterades olika frågor om årsredovisningen 2012 och olika nyckeltal som ska arbetas in i den. Vi pratade även olika frågor som har att göra med budget 2014.

Vi fortsatte på eftermiddagen med att behandla ett antal fastighetsfrågor. Ett antal olika planer gällande extraordinära händelser behandlades och ett ärende kring en bostadsförsörjningsplan diskuterades.

En fråga om LIS-områden behandlades, även ett ärende om en JO-anmälan samt ett ärende om antagande om en jämställdhetsdeklaration behandlades. En fråga om ett samverkansavtal mellan länets samtliga kommuner i frågan om e-hälsa behandlades och en överförmyndarfråga fanns på dagordningen. Avslutningsvis behandlades ett antal revisionsrapporter och några medborgarförslag.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Hur ska vi jobba i framtiden?

Fredag den 26 april 2013

Tidigt på morgonen åkte jag genom ett mycket vackert vårvinterlandskap från Jokkmokk till Pajala. Där hölls ett direktionsmöte i Lapplands kommunalförbund (LKF). Förmiddagen ägnades åt olika seminariediskussioner där såväl gymnasieskolverksamheten och LKF som helhet diskuterades.

På eftermiddagen behandlades de ordinarie frågorna och man tog ett antal olika beslut inom olika områden.

Jag har dessutom varit engagerad i strejkfrågan. Varsel är lagda inom olika områden inom kommunals avtalsområde. Om det blir strejk med start på måndag kommer det att få vissa konsekvenser. Framförallt kommer skolbarnen inte att serveras skolmat som det ser ut nu.

Vi får följa utvecklingen under helgen.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vi är inte jämställda

Torsdag den 25 april 2013

Idag har jag varit på en väldigt inspirerande och bra utbildningsdag på Sunderby folkhögskola. Utbildningen handlade om jämställdhetsfrågor. Samtliga kommuner i Norrbotten har tagit ett beslut om att vara med på detta jämställdhetsarbete.

Vi fick bland annat reda på att Sverige ligger som fjärde bästa land i världen vad gäller jämställdhet. Trots det finns det otroligt mycket att jobba vidare med för att göra oss jämställda.

Vi ska nu jobba vidare med dessa viktiga frågor på respektive hemmaplan.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Satsning på UF-företag

Onsdag den 24 april 2013

På morgonen var jag med på ett samrådsmöte med Strukturum. Avgående ordförande Håkan Grahn var med på detta möte för sista gången. Tack för ett bra samarbete, Håkan.

Sedan var jag med på ett möte som Sparbanken Nord kallat till. Mötet handlade om hur vi skulle kunna utveckla arbetet med UF-företagen inom gymnasieskolan. Representanter från gymnasieskolan Bokenskolan samt från regionala UF-organisationen var också med på mötet.

Vi förde väldigt goda och lösningsinriktade samtal. Vi bestämde på sittande möte att vi ska genomföra några konkreta åtgärder som innebär att vi utvecklar arbetet med UF-företagen i Jokkmokk.

Det handlar bland annat om att jobba för att de elever som kommer från årskurs nio och som inte har behörighet för gymnasiestudier i stället kan jobba med och gå kurser som har att göra med UF. Vi ska även jobba för att vara mer aktiva med att ta tillvara på elevernas engagemang för att jobba med UF-företagen. Elevernas intresse och engagemang ska stimuleras så mycket som möjligt.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Strejk eller inte strejk

Onsdag den 24 april 2013

På eftermiddagen var jag på ett möte i frågan om den stundande strejken inom kommunals avtalsområde. För Jokkmokks kommuns del handlar det om att medarbetare i matpolen – alltså de som lagar mat till skolelever och förskolebarn samt mat till kommunens äldreboenden – är uttagen till strejk. Även vaktmästare och medarbetare på vattenverken är uttagna.

Vi söker nu dispens inom de områden som kan betraktas som samhällsviktiga. Exakt vad definitionen på samhällsviktiga områden är vet vi i dagsläget inte. Vi informerar löpande om strejkläget via kommunens hemsida.

Läs mer om den eventuella strejkens effekter i Jokkmokks kommun genom att klicka på denna länk: http://www.jokkmokk.se/ext/templates/extPage.aspx?id=13616

Därefter var jag med på ett telefonmöte med kommuncheferna inom Lapplands kommunalförbund inför fredagens direktionsmöte i Pajala.
 
 
 
 
 
 
 

Tanzania är i Jokkmokk

Tisdag den 23 april 2013

På morgonen var jag med på ett videomöte med länets kommunchefer. Mitt på dagen fick jag den stora äran att hälsa elever och lärare från Tanzania välkommen till Jokkmokk. Östra skolan i Jokkmokk har ett utbyte med Tweyambe secondary school i norra Tanzania.

Utbytet har pågått under många år. Det är åtta elever och tre lärare som nu kommer att vistas i Jokkmokks kommun under nästan två veckor.

På eftermiddagen hade vi ett möte med Tekniska Alliansen. Vi jobbade mest med att gå igenom effekterna av upphandlingen gällande nytt elavtal. Sedan hade jag en genomgång med personalchefen gällande olika aktuella ärenden. Just nu är det mycket fokus på den eventuella strejk som sker på måndag om inte parterna kommer överens innan dess.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Samrådsmöte Focus Jokkmokk

Måndag den 22 april 2013

På morgonen hade jag en träff med kommunal och fick en information om ett personalärende. Sedan hade jag en träff i ledningsgruppen. Där pratade vi bland annat om läget kring frågan om varsel, blockad och strejkhot ligger. Vi jobbar nu med hur vi ska lösa dessa frågor om det blir strejk inom kommunals område med start nästa måndag den 29 april 2013. Vi försöker förbereda oss på bästa möjliga sätt.

På eftermiddagen var jag med på ett samrådsmöte med Focus Jokkmokk. Där pratade vi om hur vi ligger till i inflyttningsfrågor. Både vad gäller integrationsfrågor och inom andra områden. Vi pratade om hinder och möjligheter och om hur vi ska jobba med inflyttningsfrågor på olika sätt.

 
 
 
 
 
 
 
 

Norrlandsfonden informerar

Fredag den 19 april 2013

På morgonen var jag på Strukturums morgonmöte. Vi fick först lyssna på aktuell information om Sápmi Awards som genomförs i Jokkmokk helgen innan midsommar, fredag och lördag, 14-15 juni 2013.

Mycket kommer att hända då. Alla är välkomna att vara med och ta del av musikutbudet, mässor, föreläsningar och marknadsförsäljning.

Sedan lyssnade på på Per Nilsson från Norrlandsfonden. Det var ett välbesökt och intressant morgonmöte.

Sedan var jag med på ett möte då dagordningen inför nästa möte i kommunstyrelsens arbetsutskott bestämdes. Sedan fortsatte träffarna då budgetberedningen – det vill säga kommunstyrelsens arbetsutskott – pratar med respektive avdelning.

Först lyssnade vi på representanter från barn- och utbildningsnämnden och efter lunch var teknik- och serviceavdelningen på besök.

Det var återigen matnyttig och bra information som presenterades.

 
 
 
 
 
 
 
 
 

20 år

Fredag den 19 april 2013

På kvällen firade vi äldsta dotterns 20-årsdag. Det känns osannolikt att det gått hela 20 år sedan Signe föddes. Tiden går verkligen fort. Vi åt tårta i fikaavdelning på lanthandeln i Kåbdalis. Sedan gick vi på Träkolsrestaurangen och åt middag.

Grattis Signe!

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Budgetberedning

Torsdag den 18 april 2013

Idag har vi haft möten gällande budgetfrågor och verksamhetsfrågor. Kommunstyrelsens arbetsutskott träffade socialnämnden samt kultur- och fritidsnämnden.

Det var bra diskussioner. Frågor om hur resurserna ska fördelas är viktiga och svåra.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fjällsäkerhetskommitté

 
Onsdag den 17 april 2013

Så är jag åter efter några dagar i fjällvärlden. Jag har varit på en inspektionsresa med Jokkmokks fjällsäkerhetskommitté. Här kommer några bilder från resan.

 
 
 
Så här ser ravinen ut vid Mikka-stugan där den tragiska dödsolyckan där en polack omkom i slutet av mars. 
 
 
 
 
 
Ett glatt födelsedagsbarn.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

En ny strategisk plan växer fram

Fredag den 12 april 2013

På förmiddagen var jag med på ett möte med utvecklingscheferna och kommunstyrelsens arbetsutskott. Vi jobbade med den strategiska planen som håller på att arbetas om.

Därefter var jag med på ett möte i frågan om Sápmi Awards. Arbetet fortskrider och vi ser fram emot en intressant helg i mitten av juni.

På eftermiddagen var jag med på ett möte gällande budgetfrågor inom samhällsbyggarnämndens område.

 
 
 
 
 
 
 
 

Snabbrapport

Tisdag den 9 april 2013

 

På morgonen hade jag en genomgång med personalchefen och socialchefen kring en fråga om lönekriterier och den stundande lönerevisionen.

 

Sedan gick personalchefen och jag igenom snabbrapporten för perioden januari – mars avseende kommunledningskontoret.

 

På eftermiddagen var jag ledig och jag åkte västerut för två dagars vistelse i fjällen. Magnefika Akka-massivet mötte oss när vi kom fram.

 

 
 
 
 
 
 
 
 

ILO 169

Måndag den 8 april 2013

På morgonen var jag med på ett extra kommunstyrelsemöte. Jag hade sedan en träff med personalchefen, socialchefen och kultur- och fritidschefen. Sedan började kommunfullmäktigemötet. Vi fick en dragning om EPC-projektet. Bokslutsärendet behandlades och återremitterades. Nu blir det kommunfullmäktige den 17 juni som behandlar bokslutet.

Den längsta debatten idag handlade om huruvida Jokkmokks kommun på ett symboliskt sätt ska ratificera ILO 169. Även den frågan återremitterades till nästa kommunfullmäktige.

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Påsk

Tisdag den 2 april 2013

Så har påskhelgen passerat. Det har varit väldigt vackert väder under påskhelgen. Vi har tillbringat den i affären i Kåbdalis och på sjöisar och i skoterspår. Vi har grävt oss en stor kokgrop utanför huset där vi lagat mat och ätit ute.

Idag har jag jobbat. Jag har haft en träff med personalchefen och jag har haft ett medarbetarsamtal. Jag har dessutom jobbat med olika administrativa uppgifter.

Nu är jag påsklovsledig resten av veckan.


RSS 2.0