Gruvfrågor besvaras

Torsdag den 28 augusti 2014

På eftermiddagen var jag med på ett möte med statssekreterare Håkan Ekengren från näringsdepartementet där vi gick igenom läget inför kvällens medborgardialog. Och på kvällen genomförde vi en medborgardialog på gruvtemat.
 
Flera obesvarade frågor från vinterns medborgardialoger behandlades nu. Det var bra diskussioner. Vi har verkligen engagerade kommunmedborgare vilket känns väldigt bra. Att vi medborgare tycker olika i olika frågor är jättebra. Det viktiga är att vi respekterar varandras olika åsikter utan att hota och kränka varandra. Det känns som att vi respekterar varandras olika åsikter bättre nu än för ett år sedan.

Vi får nu följa utvecklingen och se hur vi går vidare med eventuellt ytterligare medborgardialoger på gruvtemat. Just nu planeras inga ytterligare medborgardialoger men utifrån vad som händer i frågan kommer vi eventuellt att arrangera ytterligare dialoger.

Vi återkommer i frågan.


 
 
 
 
 
 
 

Hur får vi gymnasieelever att inte hoppa av?

Torsdag den 28 augusti 2014

På förmiddagen var jag på en skolkonferens i Gällivare. Konferensen handlade om hur vi ska göra för att minimera skolavhopp på gymnasienivå. Vi var politiker och tjänstemän från de fyra nordligaste kommunerna som deltog. Vår gemensamma gymnasieskola Lapplands Gymnasium stod för arrangemanget.

Den största anledningen till att elever hoppar av gymnasieutbildningar förklaras med faktorer som mobbning och socialt utanförskap.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tillväxt Jokkmokk

Onsdag den 27 augusti 2014

På morgonen hade jag ett telefonmöte med Pajala kommun i olika frågor kring integration och nyanlända medborgare. Sedan hade utvecklingschefen och jag en genomgång inför morgondagens medborgardialog.

På eftermiddagen hade vi en uppstartsträff med styrgruppen för projektet Tillväxt Jokkmokk. Ett arbete ska nu starta där en analys ska göras för att se vad som händer i samhället och i näringslivet vid en eventuell gruvetablering i Kallak.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Näringslivsinformation

Fredag den 15 augusti 2014

På morgonen var jag på Strukturums fredagsmöte. Vi fick idag ta del av information som är på gång inom Strukturums olika områden. Vi pratade även lite om den kommande medborgardialogen i gruvfrågan. Vi pratade om läget kring flyktingfrågan i Jokkmokks kommun och vi fick av nya ordförande i bolaget ta del av lite information kring Destination Jokkmokk AB.

På eftermiddagen hade vi ett möte där vi bestämde dagordningen inför första mötet efter sommaruppehållet i kommunstyrelsens arbetsutskott.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Asylboenden i Porjus och i Vuollerim

Torsdag den 14 augusti 2014

På förmiddagen var jag med på ett möte gällande olika utvecklingsfrågor som handlar om området kring Dálvvadissjön i Jokkmokks centralort. Det har sedan en tid tillbaka arbetats med tre olika separata objekt i området som tillsammans kompletterar varandra på olika sätt. De tre objekten vid Dálvvadissjön som planeras är en designträdgård, en parlamentsbyggnad för sametinget samt ett nytt hotell.

Vi fick en lägesbeskrivning om hur arbetet fortskrider. En miljökonsekvensbeskrivning för området håller på att arbetas fram.

På eftermiddagen hade vi ett möte med representanter från migrationsverket. Vi pratade om olika aktuella frågor kring etableringarna av de tillfälliga asylboendena i Porjus och i Vuollerim.

Vi fick reda på att det just nu finns 75 stycken nyanlända i Porjus och 60 stycken i Vuollerim. Ytterligare några kommer att komma inom kort.

Vi diskuterade mycket kring rutiner om hur det fungerar med skol- och förskolefrågor där kommunen har ett ansvar för de nyanlända. Det är viktigt att vi på Jokkmokks kommun får korrekt och snabb information så vi kan planera den verksamhet som behöver bedrivas inom skolområdet.

 
 
 
 
 
 
 

Statsarkitekt

Onsdag den 13 augusti 2014

 

På förmiddagen hade jag olika möten med socialchefen och personalchefen. På eftermiddagen träffade jag vår stadsarkitekt och ytterligare en konsult inför en träff som sker i morgon gällande utvecklingsfrågor vid Dálvvadisområdet i Jokkmokk.

 

 

 
 
 
 
 
 

Sparbanken Nord

Tisdag den 12 augusti 2014

Idag har jag och ekonomichefen varit på ett möte med Sparbanken Nord. Vi gick igenom olika avtal och andra samverkansområden mellan våra organisationer.

Jag hade sedan ett möte och en genomgång med skolchefen gällande frågan kring situationen som uppstått då nya skolelever kommer till Jokkmokks kommun via de tillfälliga asylboendena som startat i Vuollerim och i Porjus.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

RSS 2.0