Miljardinvestering

Onsdag den 26 november 2014

På förmiddagen var jag med på ett samrådsmöte med Strukturum och utvecklingscheferna där vi gick igenom aktuella frågor som berör såväl Jokkmokks kommun som Strukturum.

På eftermiddagen var jag med på ett studiebesök i Akkats vattenkraftanläggning. Där pågår sedan flera år tillbaka en stor investering där Vattenfall byter ut ett 150 megawattsaggregat till två stycken 75 megawattsaggregat. Det var väldigt intressant att se hur denna jätteinvestering fortskrider.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ekonomiska frågor

Tisdag den 25 november 2014

På morgonen var jag med på ett videomöte med länets kommunchefer. Sedan hade jag ett möte och en genomgång med ekonomichefen gällande frågor inför kommunfullmäktiges budgetärende. Vi gick även igenom olika praktiska och aktuella frågor för att undvika att saker och ting ska hamna mellan stolarna i samband med att vår ekonomichef snart slutar.

På eftermiddagen jobbade jag bland annat med ekonomichefsrekryteringen.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Risk- och sårbarhetsanalys

Måndag den 24 november 2014

Idag har vi haft ett ledningsgruppsmöte. På förmiddagen diskuterade vi många övergripande och aktuella frågor kring ekonomi och ekonomiska utmaningar inför framtiden. Snart ska vi summera år 2014 samtidigt som vi planerar för år 2015 och 2016.

På eftermiddagen diskuterade vi hur vi ska jobba med frågor kring risk- och sårbarhetsanalyser. Vi pratade om hur vi ska jobba för att klara av att undvika olyckor av olika slag och hur vi ska kunna vara förberedda för situationer då olyckor uppstår. Det är viktigt att jobba förebyggande i så stor utstreckning som möjligt. Vi samverkar med Bodens kommun på olika sätt i dessa frågor.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Information och Teknologi

Onsdag den 19 november 2014

På förmiddagen hade jag ett medarbetarsamtal. På eftermiddagen hade jag en genomgång med facken gällande frågan kring ekonomichefsrekryteringen. Sedan var jag med på ett möte med personalchefen och IT-chefen gällande olika aktuella och strategiska IT-frågor.


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ett ungdomsråd är bildat

Tisdag den 18 november 2014

Idag har jag varit med på några anställningsintervjuer för ekonomichefsjobbet. På kvällen var jag med på en mingelträff med det nybildade ungdomsrådet.

Vi vill ha aktiva ungdomar som ska trivas och som vill stanna kvar och bo och jobba i Jokkmokks kommun. Det är därför jättebra att vi träffas och att vi lär känna varandra så att vi kan bolla olika frågor med varandra i framtiden.

Bra jobbat!


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ekonomiska läget

Måndag den 17 november 2014

Idag har jag varit på årets sista möte i kommunstyrelsens arbetsutskott. Första ärendet handlade om bygdemedelsansökningar för år 2015. Sedan hanterades ett antal fastighetsärenden samt förslag till förändringar av taxor och avgifter.

Vi diskuterade och behandlade ett flertal ekonomiska ärenden. Såväl ärendet om budgetramar 2015, investeringsbudgeten 2015 och månadsrapporten för perioden januari-oktober 2014 behandlades.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

EU-pengar

Fredag den 14 november 2014

Överläggningarna mellan kommunchefer och kommunalråd i Haparanda fortsatte idag. Vi fick bland annat ta del av information kring strukturfonder och de medel som finns att söka från EU nu.

Vi pratade även om samverkan inom räddningstjänstområdet. L-G Uddholm från Södertörns Brandförsvarsförbund utanför Stockholm var på plats och berättade hur man jobbade på Södertörn.

Under denna träff har nu sju av fjorton kommunalråd i Norrbotten avtackats. Det blir en förhållandevis stor förändring då hälften av länets kommuners kommunalråd byts ut samtidigt. Även direktören för Kommunförbundet Norrbotten slutar och även han avtackades under dessa dagar.

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Samtal, samsyn, samförstånd

Torsdag den 13 november 2014

Idag har jag varit i Haparanda. Den gamla mandatperiodens sista träff med samtliga länets kommunalråd och kommunchefer sker nu i dagarna två.

På dagordningen stod bland annat frågor kring bredbandsutbyggnad och länets digitala agenda.

Vi pratade även om samverkansfrågor som är allt viktigare och intressant i alla olika sammanhang för att klara alla framtida utmaningar vi står inför.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Övning ger färdighet

Onsdag den 12 november 2014

Idag har jag varit med på en krisledningsövning. Vi övade larmkedjan och hur vi ska agera för att få tag i olika viktiga medarbetare och funktioner om olyckan är framme och om vi behöver agera på något sätt. Sedan var jag med på ett möte på näringslivsbolaget Strukturum och efter det hade jag ett möte med utvecklingscheferna.

Jag har också från och till under dagen gått igenom ansökningarna till ekonomichefsjobbet.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Möte med samebyarna

Tisdag den 11 november 2014

På morgonen var jag med på ett möte med samebyarnas ordförande. Vi gick igenom olika aktuella frågor och utbytte information av olika slag. Med på mötet från kommunens sida var kommunalrådet tillsammans med vice kommunalråd samt jag och vår praktikant.

Sedan hade jag en träff med chefen för kulturskolan där vi gick igenom olika principiella frågor. Vår fastighetschef var också med på delar av det mötet. På eftermiddagen hade jag ett medarbetarsamtal.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nya kommunfullmäktige har sammanträtt

Måndag den 10 november 2014

På morgonen hade jag ett ledningsgruppsmöte. Sedan åkte jag till Porjus för att vara med på den nya mandatperiodens första kommunfullmäktigemöte. På dagens möte gjordes ett antal val. Till ny ordförande i kommunfullmäktige valdes Catharina Johansson. Ett antal olika medborgarförslag och motioner behandlades.

Kommunfullmäktige slog fast årets andra tertialbokslut. Skattesatsen för år 2015 slogs fast till att vara på oförändrad nivå till 22,95 per skattekrona.

Kommunfullmäktige behandlade de ekonomiska ramarna för år 2015. Ärendet återremitterades och beslut ska tas på kommunfullmäktigemötet den 15 december.

Med på kommunfullmäktigemötet var även praktikanten Lirigzon Karaqica. Han går i årskurs nio på Östra skolan och kommer att praktisera hos kommunalrådet och kommunledningen under denna vecka.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Idrottsgala

Lördag den 8 november 2014

Ikväll har jag varit på en fantastisk upplevelse. Jokkmokks första idrottsgala.

Tidigare i år vann Jokkmokk utmärkelsen som årets idrottskommun i Norrbotten år 2013. Som en följd av den utmärkelsen har nu Föreningsalliansen i Jokkmokk tillsammans med kultur- och fritidsnämnden i Jokkmokks kommun arrangerat en lokal idrottsgala. Vår regionala bank, Sparbanken Nord är med som en huvudfinansiär.

Från början fanns nästan etthundra nomineringar till de sju klasser som tävlade. Nästan 300 personer var samlade i Östra skolans idrottshall som för kvällen var utsmyckad och uppiffad till oigenkännlighet. Det kändes som att vi var i världens finaste festlokal. Och det var vi ju!

Det var god mat och en mycket proffsigt genomförd kväll med kulturella inslag av några av kommunens mycket duktiga musikelever från kulturskolan. Vilka talanger vi har i Jokkmokks kommun.

Jag tror det är mycket viktigt att lyfta alla fantastiska krafter som finns inom kultur- och föreningslivet i alla orter. Utan alla dessa ideella krafter som brinner för det man är intresserad av och som engagerar sina egna och andras barn och ungdomar fungerar inte våra samhällen. Stort tack till alla som gjort detta möjligt.

Och vinnarna är…

Årets idrottare med funktionshinder: Ellen Uusitalo.
Årets kvinnliga idrottare: Anna Rimpi.
Årets manliga idrottare: Robin Welander.
Årets ledare/tränare: Christer Högström.
Årets lag: Polcirkelgymnasterna.
Årets förening: Jokkmokks motorsällskap.
Årets eldsjäl: Tommy Sundgren.

Grattis till alla segrare. Och grattis till alla nominerade. Ikväll var alla vinnare.


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Resebyråbesök

Fredag den 7 november 2014

På morgonen var jag på Strukturums fredagsmöte. Denna gång var mötet utlokaliserat till en av Jokkmokks företagare. Vi var på resebyrån SN-resor. Vi fick ta del av Britt-Ingers och Marias berättelse om hur det är att jobba i resebyråbranschen och hur deras företagarresa sett ut under åren de jobbat med detta.

På eftermiddagen hade jag ett telefonmöte med kommunchefskollegorna och förbundschefen i Lapplands kommunalförbund.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gruvfrågor

Onsdag den 5 november 2014

Idag har jag jobbat med gruvfrågor på olika sätt. På förmiddagen var jag med på träffar i forskningsprojektet som kallas gruvdrift i fjällvärlden. Det här var fjärde träffen och idag pratade vi bland annat om tillståndsprocesser, påverkansmöjligheter och synpunkter på minerallagen.

På eftermiddagen var jag med på ett möte med projektgruppen för projektet Tillväxt Jokkmokk. I det projektet jobbar vi med att ta fram analyser och scenarier om hur samhälls- och näringslivsutvecklingen blir i Jokkmokks kommun om det blir en gruva i Kallak.

Sedan var jag med på ett möte där dagordningen för årets sista kommunstyrelsemöte bestämdes.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Hur olik är du?

Tisdag den 4 november 2014

Idag har alla vi cirka 30 chefer i Jokkmokks kommuns organisation haft en heldag tillsammans. På förmiddagen hade vi olika pass kring viktiga aktuella och strategiska frågor som berör oss alla. På eftermiddagen lyssnade vi på Jan-Olov Madeleine Ågren. Vi lyssnade på en föreläsning med temat Hur olik är du?

Det handlar om attityder, värdering och förhållningssätt och hur vi ska behandla varandra.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ungdomsråd

Måndag den 3 november 2014

På förmiddagen hade vi ett ledningsgruppsmöte. Vi pratade bland annat om kompetensförsörjningsfrågor, ledarskapsfrågor och vi gick igenom det ekonomiska läget inför år 2015.

På eftermiddagen hade jag bland annat ett telefonmöte med representanter från det blivande ungdomsrådet. Just nu planeras ett möte där ungdomsrådet ska träffa politiker och tjänstepersoner i syfte att vi ska lära känna varandra och ungdomsrådets representanter vill presentera sina tankar och idéer med ett ungdomsråd.

 
 
 
 
 
 
 
 

Idrottsgala

Fredag den 31 oktober 2014

På morgonen var jag på Strukturums fredagsmöte. Där lysnnade vi på representanter från FAJ – föreningsalliansen i Jokkmokk – och från kultur- och fritidsavdelningen. De informerade om sitt arbete, om verksamheten på Östra skolans idrottshall – Östra Hörnet – och om den stundande idrottsgalan den 8 november.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

RSS 2.0