Tanzania i Jokkmokk

Onsdag den 27 april 2011

På morgonen var jag på Östra skolan och hälsade välkommen till ett antal elever och lärare från vår vänortsskola i Tanzania. Vi har haft detta utbyte under lång tid.

Jag tycker det är väldigt bra och viktigt att vi har det internationella utbytesprogram som vi har. Inom skolan i Jokkmokk har man jobbat väldigt mycket med dessa frågor under en lång tid.

Sedan hade jag en sittning med kommunalrådet i olika frågor. Och därefter var jag en stund på Västra skolan tillsammans med yngsta dottern.

På eftermiddagen var jag med på ett seminarium och en workshop gällande frågor kring hur vi kan sänka energiförbrukningen och energikostnader i Jokkmokks kommunkoncerns fastighetsbestånd.Senare på eftermiddagen hade jag ett telefonmöte med kommuncheferna inom LKF inför morgondagens direktionsmöte i Pajala.

På kvällen åkte jag till Luleå och hämtade äldsta dottern och hennes kompis som varit på resa till Dublin under påsklovet. De hade haft det jättebra där.

 


Svensk mästare

Tisdag den 26 april 2011

På förmiddagen var jag med på ett videomöte med kommuncheferna i norrbotttenskommunerna.

Sedan var jag på årets andra kommunfullmäktigemöte. Kommunfullmäktige började med att gratulera Johan Blind som nyligen blivit svensk mästare i styrkelyft.Jokkmokks kommuns bokslut för år 2010 slogs fast. Diverse olika investeringsärenden klubbades igenom och ett antal andra ärenden gicks igenom.

Ingen av frågorna på dagordningen föranledde någon längre debatt. Kommunfullmäktigemötet var över på drygt 30 minuter.

På kvällen var jag med och uppvaktade en kollega och god vän som fyller 50 år idag.

 


Hemma igen

Måndag den 25 april 2011.

Så är jag åter efter två veckor i vår vackra fjällvärld. Vi har haft det väldigt bra. Vädret har varit omväxlande. Glädjande nog var vädret under själva påskhelgen väldigt bra. Strålande sol från klarblå himmel.

Här ser ni några bilder från Gisuris:
Gruva

Fredag den 8 april 2011

Idag har vi pratat mer om den eventuella gruvetableringen som är på gång i Björkholmen. Jag har informerat om läget till våra medarbetare på miljökontoret och samhällsbyggarkontoret. Även andra intresserade och berörda medarbetare var med.

Det känns väldigt viktigt att vi alla berörda tjänstemän är informerade och uppdaterade i denna fråga.Sedan uppvaktade jag och några kollegor en medarbetare som fyller 40 år i nästa vecka.Under veckan som gått har vi haft en tysk grabb som bott hos oss. Det är ett led i ett utbytesprogram och ett samarbete mellan Östra skolan och en tysk skola. På kvällen lämnade han oss och bytte familj här i Jokkmokk.Under kvällen packade vi för två veckors fjällvistelse. Därmed blir det ett uppehåll i mitt bloggande fram till och med påskhelgen.

Hållbar utveckling

Torsdag den 7 april 2011

Idag har jag varit med på en spännande konferens här i Jokkmokk. Det är föreningen Sveriges ekokommuner som hållit årsmöte här i Jokkmokk. I samband med årsmötet hölls också en framtidskonferens. Konferensen handlade om olika frågor kring hållbar utveckling.

Det var ett mycket stort deltagande på konferensen och på årsmötet. Hela 80 personer från 50 kommuner var representerade på konferensen här i Jokkmokk.

Det är riktigt kul att denna typ av arrangemang och konferenser sker i Jokkmokks kommun. Det är bara att konstatera att vi är en viktig och en bra mötesplats.
Strategisk plan 2012-2013

Onsdag den 6 april 2011

På förmiddagen hade vi ett möte i ledningsgruppen. Vi pratade bland annat om den strategiska planen för år 2012-2013 som ska uppdateras i syfte att klubbas av kommunfullmäktige i juni 2011.

På eftermiddagen hade jag diverse olika genomgångar med olika kollegor.

På kvällen var jag på körövning. Vi tränar nu inför ett musikcafé den 8 maj och en vårkonsert den 25 maj i Jokkmokk. Vi ska också ha en sommarkonsert i Vuollerim den 12 juni och vi ska sjunga samiska sånger på SSR:s årsmöte i Jokkmokk den 13 juni.

Kom gärna och lyssna på oss vid något av dessa tillfällen.Delar av Dálvvadiskören tränar.
Två minuters reklam om Jokkmokk

Tisdag den 5 april 2011

Kolla in denna två minuter långa reklamfilm om Jokkmokk.

www.youtube.com/destinationjokkmokk

Visst är den bra!Små steg framåt

Tisdag den 5 april 2011

Idag har vi haft en träff i frågan gällande Tekniska Alliansen. Sakta men säkert tar vi små steg framåt i olika samarbets- och samverkansfrågor inom Jokkmokkshus, Värmeverket samt teknik- och serviceavdelningen.

Jag har också varit med på ett samrådsmöte med Strukturum idag.Sedan hade jag en genomgång i olika frågor med utvecklingscheferna och med kommunstrategen.


Kommunstyrelsemöte

Måndag den 4 april 2011

Idag har jag varit på ett möte med kommunstyrelsen. Årsbokslutet och årsredovisningen gicks igenom.

Diverse olika projekt och investeringar gicks igenom. Kommunstyrelsen bestämde att en förlängning av uppdragsavtalet med Strukturum ska arbetas fram.

Lönekartläggningen behandlades och slogs fast. Utvecklingskontorets verksamhetsplan slogs också fast. Olika revisionsrapporter gicks igenom och behandlades. Bland annat bestämdes att alla ärenden som behandlats i kommunstyrelsen ska följas upp och återrapporteras kontinuerligt.

Kommunstyrelsen uppmanar dessutom alla facknämnder att göra på samma sätt.

Karin Wannar valdes som ordförande för Jokkmokks kommuns hälso- och brottsförebyggande rådet. Henrik Blind valdes som oppositionens ledamot till minoritetsspråkgruppen.

Olika fastighetsfrågor behandlades också.

Ledamöterna i kommunstyrelsen fick dessutom information om gruvfrågan från förra veckans seminarium.


Avtalet med bostadsakuten är klart

Fredag den 1 april 2011

På morgonen var jag på Strukturums morgonmöte. Det blev en fortsättning på gruvdiskussionen från igår.

Sedan hade vi en träff om hur vi går vidare med socialchefsrekryteringen. Jag var också med på ett möte om lite frågor kring överförmynderiet.

På eftermiddagen hade vi ett besök från Svenska bostadskreditnämnden (BKN). Avtalet från år 2003 då Jokkmokks kommun skrev ett avtal med bostadsakuten gicks igenom och följdes upp.

Enligt avtalet skulle bland annat 230 lägenheter bort från bostadsmarknaden. Så har skett och nu är det därmed klart att avtalet är fullföljt.


RSS 2.0