Samverkan HVB-hem

Tisdag den 26 januari 2016

På förmiddagen var jag med på ett möte med kommunledningsgberedningen där vi gick igenom olika aktuella strategiska frågor. På eftermiddagen hade jag ett telefonmöte inför en träff med ledningsgruppen inom kort.

Sedan var jag med på ett videomöte med kommuncheferna inom Lapplands Kommunalförbund. Vi jobbar med flera viktiga samverkansfrågor bland våra fyra kommuner där bland annat gemensamt HVB-hem nu är under utredning.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Extrapengar till Jokkmokk

Måndag den 25 januari 2016

På morgonen hade jag ett möte med funktionscheferna i vår nya avdelning inom kommunstyrelsens område, näringslivs- och samhällsavdelningen (NSA).

Sedan var jag med på årets första möte med kommunstyrelsens arbets- och tillväxtutskott. Vi behandlade till att börja med frågan om Jokkmokks kommuns tjänstemannaorganisation. Sedan hanterades frågan om fördelningen av de extra medel som regeringen beslutat om med anledning av flyktingsituationen.

Vi hanterade ett antal olika fastighetsfrågor och ett ärende om ordinarie borgensåtaganden gentemot Jokkmokkshus och Jokkmokks Värmeverk behandlades.

Frågan om visionsdokumentet hanterades och ett antal olika bygdemedelsärenden behandlades.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Integration och arbetsmarknad

Fredag den 22 januari 2016

På förmiddagen var jag med på ett möte där vi gick igenom olika frågor som har bäring på integration och arbetsmarknad. Utifrån den omorganisation vi jobbat med länge och som vi är mitt inne i nu så behöver vi gå igenom olika interna frågor så att vi minimerar att saker hamnar mellan stolarna.

På eftermiddagen jobbade jag med olika frågor inför måndagens möte med arbetsutskottet i kommunstyrelsen.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kommunledningsberedning

Torsdag den 21 januari 2016

Idag har jag varit med på ett möte med det vi kallar kommunledningsberedningen. Vi har bildat en ny beredningsgrupp där några av oss tjänstepersoner träffas tillsammans med kommunalrådet för att gå igenom olika viktiga och strategiska frågor. Tanken med kommunledningsberedningen är att vi ska kunna vara en brygga mellan politiken och tjänstepersonerna.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nu lämnar vi stabsläget

Onsdag den 20 januari 2016

På morgonen var jag med i ett möte med beredningsgruppen kring flyktingfrågan. Vi har sedan den första december 2015 jobbat i ett så kallat stabsläge vad gäller hanteringen av flyktingfrågorna i Jokkmokks kommuns organisation.

Idag tog jag ett beslut om att avsluta detta stabsläge vilket innebär att vi idag går tillbaka till en ordinarie linjeorganisation där vår nya organisation ska hantera alla viktiga flyktingfrågor tillsammans med alla andra viktiga verksamhetsfrågor.

Vår säkerhetssamordnare Nina Ström har haft utökade befogenheter och mandat sedan den första december 2015 och idag går hon därmed tillbaka till sin ordinarie roll som säkerhetssamordnare.

Det betyder i sig inte att alla utmaningar inom flyktingfrågan är löst. Men det har skett stora förändringar vad gäller flyktinginströmningen till landet under den senaste tiden och det i sin tur har lett till att det inte kommer lika många ensamkommande asylsökande ungdomar till Jokkmokks kommun nu som tidigare.

Vi behöver dock fortfarande fler medarbetare och mer boendeplatser men vi bedömer nu att vi kan jobba med dessa frågor i vår ordinarie linjeorganisation.

På eftermiddagen var jag med på ett möte där vi gick igenom behovet av kontorsarbetsplatser i kommunhuset.


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Flyktingfrågan samordnas

Tisdag den 19 januari 2016

Idag har jag haft ett möte gällande rekryteringsläget efter en kommande pensionsavgång inom samhällsbyggaravdelningen. Vi jobbar dessutom med att höja kompetensen inom de strategiska samhällsutvecklingsfrågorna vilket känns väldigt spännande.

Sedan var jag på ett samordningsmöte på församlingshemmet i Jokkmokk. Vi är många olika representanter från den kommunala organisationen som med jämna mellanrum träffar representanter från landstinget, arbetsförmedlingen, svenska kyrkan, näringslivsbolaget samt olika representanter från civilsamhället.

Högst upp på dagordningen står frågor kring flyktingverksamheten, integrationsfrågor, arbetsmarknadsfrågor och liknande.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Viktig medborgarinformation

Måndag den 18 januari 2016

På morgonen ledde jag ett möte med funktionscheferna inom näringslivs- och samhällsavdelningen, vilket är namnet på den nya avdelningen inom kommunstyrelsens verksamhetsområde.

Sedan var jag med då kommunstyrelsen hade en dag där samtliga kommunala bolag presenterade sin verksamhet från året som gått samtidigt som bolagen blickade framåt.

Jag hade dessutom förmånen att få träffa flera av våra nyanlända kommunmedborgare som var på besök i kommunhuset idag. Vi berättade och gav information om vad kommunen jobbar med och vilka olika regler som gäller i Sverige och i Jokkmokks kommun. Det är viktigt och väldigt intressant att få träffa nya medborgare.

Välkommen till Sverige och välkommen till Jokkmokk!

Hoppas ni trivs här. Vi behöver er!

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Planering av Nordenskiöldsloppet

Fredag den 15 januari 2016

Idag har jag haft diverse olika interna möten och jag har jobbat med olika bokslutsfrågor.

Igår var jag först med på ett möte med kommunalrådet och med ekonomichefen där vi gick igenom olika strategiska och övergripande frågor. På eftermiddagen var jag med på årets första ordförandeberedning där vi satte dagordningen till nästa möte i kommunstyrelsens arbetsutskott.

Senare på eftermiddagen var jag med på ett möte där vi gick igenom olika frågor gällande Nordenskiöldsloppet. Tävlingsledningen och arrangörerna till Nordenskiöldsloppet var samlade och vi hade en gemensam genomgång gällande olika frågor där kommunens organisation kommer in i bilden.

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Posomgruppen informerar

Onsdag den 13 januari 2016

 

Idag har jag bland annat varit med på ett uppföljningsmöte efter den tragiska båtolyckan i höstas. Vi har gått igenom vad Posomgruppen jobbar med och hur vi bättre kan informera om vad som gäller i olika tragiska olyckssituationer.

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gruvor och trafikfrågor

Tisdag den 12 januari 2016

På morgonen var jag med på ett möte med en representant från gruvbolaget som är på besök i Jokkmokk. Regeringen har meddelat att man ännu inte tagit något beslut i frågan om huruvida det ska bli en bearbetningskoncession eller inte i Kallak.

På eftermiddagen var jag med på ett möte med representanter från Trafikverket. Vi pratade om frågor kring rastplatsen vid polcirkeln vid väg E45 samt olika frågor kring informationstavlor.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Uppdatering i flyktingfrågan

Måndag den 11 januari 2016

Idag har jag haft några olika möten gällande flyktingfrågan. Migrationsverket har varit på besök i Jokkmokk idag och vi har gått igenom aktuellt läge i flyktingfrågan.

Jag konstaterar att läget är lite lugnare nu jämfört med i höstas. Vi behöver ännu lösa många olika frågor kring boendelösningar och kring rekryteringar i Jokkmokks kommun. Det finns dessutom många olösta frågor kring skolgång och elevsituationen för de nyanlända människorna som finns på flyktingboendena i Porjus och Vuollerim.

Vi funderar också på hur tidplanen ser ut för att tömma boendet på Vattenfalls före detta kontorslokaler i Porjus. Det finns dock inget besked i den frågan ännu.

Idag finns 416 människor i Jokkmokks kommun som är ensamkommande asylsökande ungdomar eller flyktingar i Migrationsverkets olika anläggningar inom Jokkmokks kommun.


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

RSS 2.0