Dags att sätta ned foten

Måndag den 26 oktober 2009

Idag hölls ett möte i kommunstyrelsen. I de följande inläggen på min blogg kommer jag att kommentera några av de ärenden som behandlades idag.

Vi fick till att börja med en presentation av projektet som heter Attraktiva Jokkmokk.

Vi jobbar alltså med ett paraplyprojekt där syftet är att hitta möjliga vägar att få en bättre utveckling i Jokkmokks kommun. Det känns jättespännande.

Vi pratar mycket om att ta ett helhetsgrepp kring alla olika utvecklingsprojekt och att samtidigt få en förankring i utvecklingsarbetet.

Alltså, det är jätteviktigt att fokusera på ”rätt” saker samtidigt som vi vill ha stor förankring så att många är överens om vad som faktiskt är ”rätt” saker om att fokusera på.

Man skulle också kunna uttrycka det som att nu är det dags att sätta ner foten i frågan om vad vi ska göra och samtidigt skapa delaktighet i den frågan.


Jokkmokk redovisar många nya företag

Måndag den 26 oktober 2009

VD för Strukturum, Annika Almqvist, presenterade verksamheten i det av Jokkmokks kommun delägda näringslivsbolaget AB Strukturum.

Vi kan konstatera att Strukturum jobbar med mycket viktiga saker och att vi får ut väldigt mycket av de insatser som stoppas in i Strukturum. Det är en väldigt hög andel företagsamma i kommunen och det är väldigt många nya företag som startas i Jokkmokks kommun.


Skatten höjs med 35 öre

Måndag den 26 oktober 2009

Frågan om huruvida skattesatsen ska höjas eller inte diskuterades. Förslaget blev att skattesatsen ska höjas med 35 öre. Det vill säga en höjning från 21,88 till 22,23 kronor.

Därmed ökar skatteintäkterna med 2,8 miljoner kronor för år 2010. Förslaget är att barn- och utbildningsnämnden samt socialnämnden ska ha 1,4 miljoner kronor vardera i ökade resurser.

Kommunfullmäktige den 9 november fattar slutgiltigt beslut i frågan.

Ett utkast till förslag till ny strategisk plan och budgetramar för år 2011 lyftes också fram som förslag till kommunfullmäktige.

Även investeringsbudgeten för år 2010 och den andra tertialrapporten för år 2009 gicks igenom. Nytt förslag till nettoinvesteringsbudget uppgår till 17.295 tusen kronor för år 2010. Frågan om att höja det långsiktiga investeringsmålet ska diskuteras vidare.

En diskussion fördes även kring bygdemedelsansökningarna.


Energikällan förändras

Måndag den 26 oktober 2009

Frågan kring Energikällan behandlades. Efter en lång diskussion blev beslutet att förändra friskvårdsorganisationen enligt det förslag som jobbats fram. Det vill säga att vi inte längre ska ha två medarbetare anställda inom Energikällan.


Övriga ärenden på kommunstyrelsen

Måndag den 26 oktober 2009

Matdistributionsfrågan i Vuollerim revs upp. Frågan får behandlas på nytt i kommande möten.

Frågan kring Vuollerim6000 diskuterades och sedan diskuterades frågan om ändring av taxan för förskole- och fritidsverksamhet.

En mängd andra ärenden diskuterades också och avslutades med att Anna Hövenmark och jag informerade om olika aktuella frågor.


Jokkmokksdagar i Huddinge

Fredag den 23 oktober 2009

Hela dagen idag har jag varit i Huddinge centrum. Där pågår Jokkmokksdagarna i Huddinge. Väldigt många människor kommer och går. Vi informerar om Jokkmokks kommun och allt som har med Jokkmokks kommun att göra.

Jag passade dessutom på att ha en träff med Huddinge kommuns kommundirektör. Hon heter Vesna Jovic. Det var ett väldigt bra och intressant möte. Trots att Huddinge kommun har cirka 95.000 invånare och Jokkmokks kommun endast knappt 5.300 invånare har vi ändå många likheter.

Jag träffade även Uno Eriksson VD för Huge Fastigheter (se bilden nedan, Uno är han i mitten) och den som från Huddinges sida varit den person som drivit på att utveckla samarbetet mellan Jokkmokk och Huddinge.

                

Klicka gärna på länken nedan och läs om vad som händer i Huddinge. Länken går till en bilaga i tidningen Metro.

http://www.huddingecentrum.se/pdf/jokkmokk_2009.pdf


Samverkan

Torsdag den 22 oktober 2009

På morgonen hade vi ytterligare en anställningsintervju gällande utvecklingschefstjänsten. Vi har nu som planerat från början intervjuat fyra kandidater.

Därefter hade vi en träff med de fackliga organisationerna om hur vi ska jobba med frågan kring ett framtida samverkansavtal.

På kvällen flög jag till Stockholm. I Huddinge pågår nu Jokkmokksdagarna. Företagarna i Jokkmokk är nu för tionde gången i Huddinge centrum där man säljer sina lokala produkter från Jokkmokks kommun. Från kommunens och Strukturums sida är vi med och har en monter där vi informerar om Jokkmokks kommun på alla olika sätt.


Fikafrågor

Onsdag den 21 oktober 2009

På morgonen var jag med på ett möte om hur vi ska gå vidare med frågan om fiket i kommunhuset. Vi slog bland annat fast att det är avdelningschef Britta Suorra som nu har huvudansvaret för att jobba vidare med dessa frågor.

Kaffeautomater ska beställas och frågan om fikabröd och övrigt tilltugg utreds.

Därefter hade jag en genomgång med kommunalrådet och utvecklingschefen om läget inför vintermarknaden och hur vi resonerar kring utvecklingschefsrekryteringen.

På eftermiddagen jobbade jag och vår ekonomiansvarige med budgetfrågor inför kommunstyrelsemötet kommande måndag.


Engagemang, kompetens och mod

Tisdag den 20 oktober 2009

På förmiddagen hade vi ett möte i OJ!-gruppen, det vill säga den grupp som jobbar med alla våra övergripande interna organisationsutvecklingsfrågor.

OJ!-gruppen har kommit fram till att den allra viktigaste gruppen hos alla våra medarbetare på Jokkmokks kommun är våra chefer som är närmast våra medarbetare längst fram i organisationen.

Vi har dessutom klara signaler från våra politiker – såväl från de styrande som från oppositionen – att detta förändringsarbete är otroligt viktigt. Vi vill få en förändrad organisationskultur till stånd med nyckelord som delaktighet, kommunikation, förtroende, tillit och liknande.

Från politiskt håll har man dessutom genomfört ett arbete där man kommit fram till att det som är viktigt hos alla oss chefer i Jokkmokks kommun är att det finns ett engagemang, att vi har kompetens och att det finns ett mod hos oss.

Vi har under våren och försommaren 2009 bestämt att vi ska genomföra en utbildningsinsats under hösten 2009 som är ämnad för första linjens chefer där dessutom en medarbetare i varje personalgrupp också är med på utbildningen.

Vi har också bestämt att denna utbildning ska genomföras på annan ort än på hemmaplan i Jokkmokk. Då uppkommer återigen dessa ekonomiska frågetecken eftersom vi är mitt i en väldigt tuff och svår ekonomisk situation.

Frågorna som uppstår är om huruvida vi ska betala en summa för att genomföra utbildningen på annan ort än Jokkmokk och i annan lokal än i våra egna.

Efter mycket diskussioner i vår OJ!-grupp och efter att stämt av dessa frågor med politikerna så har en helt enigt OJ!-grupp bestämt att det är viktigt att detta görs utanför vår vanliga miljö och på annan ort än där vi bor.

För att få en bättre effekt på utbildningsinsatsen bedömer vi att vi måste hålla till på annan ort. Annars kommer vi alltid till den situationen att någon måste gå på ett annat möte eller att någon måste hämta barn på förskolan och så vidare. Så vill vi inte ha det på denna träff.

Vi kommer nu i slutet av november att genomgöra denna utbildningsinsats och vi kommer att diskutera mycket om vad engagemang, kompetens och mod betyder egentligen. Säkert betyder detta väldigt olika för olika människor. Och vi tror att det är viktigt att belysa dessa frågor.

Jag har full respekt och förståelse för att alla inte tycker precis som vi alla i OJ!-gruppen och som en enig politikerkår tycker. Men i detta fall har vi ändå bestämt att alla våra första linjens chefer måste vara med på denna resa.


25-åringar

Tisdag den 20 oktober 2009

På eftermiddagen hade jag och kommunalrådet en genomgång med en representant från länsstyrelsen. Vi diskuterade olika frågor om samråd och samverkan och om vilka problemområden vi har inom Jokkmokks kommun. Men även om vilka positiva saker som händer här i Jokkmokks kommun.

Efter det mötet hade vår fastighetsansvariga, Jennifer, och jag ytterligare en träff med representanter från en av våra hyresgäster och företagare i Jokkmokk. Direkt efter det mötet hade vi en genomgång med ett företag som jobbar med att hjälpa fastighetsägare med att sänka energi- och underhållskostnader.

Efter det mötet var klart var det dags att bege sig till restaurang Ájtte där vi uppvaktade våra medarbetare som varit anställda 25 år i Jokkmokks kommun. Det är kommunalrådet och jag som kommunchef som har den stora äran att få vara med på denna uppvaktning. I år var det tolv stycken som passerade denna 25-årsgräns. Nio av dessa kunde vara med på kvällen.

Det var en trevlig tillställning med fotografering, middag och uppvaktning med presenter.


Dags för personalfest

Måndag den 19 oktober 2009

Under förmiddagen hade vi ett möte med ledningsgruppen. Vi diskuterade om allt från mediabevakningsfrågor via rekryteringsfrågor, julbord, befolkningsprognoser och övertalighetsfrågor.

Under dagen blev det också klart att vi ska genomföra en personalfest även i år. Trots det ekonomiskt svåra läget har vi nu bestämt att vi genomför en personalfest. Det är en viktig signal att vi uppskattar alla medarbetare och att vi gör något tillsammans. Vi kommer att köra en enklare variant i år.

Jag är dock helt övertygad om att det kommer att bli en trevlig personalfest. Genom att vi alla tar med oss ett glatt humör kommer vi att få en god och trevlig middag med efterföljande dans.


Slalompremiär i Kåbdalis

Söndag den 18 oktober 2009

Igår lördag var vi till Kåbdalis och åkte skidor. Snacka om rekordtidig premiär!

Jag har aldrig åkt skidor den 17 oktober någon gång tidigare. Backen öppnade redan på fredagskvällen vilket måste vara rekordtidig öppning för anläggningen.

Solen sken som under en marsdag så det var väldigt härligt i backen. Kul att åter vara på snö i skidbacken. Vi hoppas på en lång och bra säsong.

               Thumbnail

Vi åkte skidor endast under förmiddagen. Yngsta dottern var på ett barnkalas på eftermiddagen. På kvällen hade vi middagsgäster. Vi planerade en familjefest som ska gå av stapeln i mitten av november.

I morse regnade det trots att det var minusgrader. Det blev med andra ord underkylt regn. Tur att man inte behövde vara ute och köra bil.

Vi tog en promenad på eftermiddagen. Det var fortfarande halt på många ställen men det gick ändå bra att promenera.


Vintermarknaden närmar sig

Fredag den 16 oktober 2009

På morgonen var jag med på fredagsmötet på Strukturum. I dag handlade det om företagshälsovårdsfrågor. Direkt efteråt var jag på ett marknadsmöte. Vintermarknaden närmar sig.

Vi i marknadsgruppen fick en presentation av hur det går med frågorna om hur marknaden ska utvecklas. Pär Röckner är vår nya marknadsutvecklare och han jobbar med dessa frågor. Det känns jättespännande.

Sedan handlade det om olika möten gällande fastighetsfrågor. Först om en investering i industrihus Tranan och sedan en fråga om VTC – Vattenfall Training Centre – och den utrustning som Vattenfall har i Bokenskolans lokaler.

Sent på eftermiddagen hade jag en träff om hur vi går vidare med utvecklingschefsrekryteringen.


Skolchefen slutar

Torsdag den 15 oktober 2009

Idag blev det klart att ytterligare en chef slutar sin anställning hos Jokkmokks kommun. Det är vår skolchef B-O Ström som nu efter snart sex år som skolchef i Jokkmokks kommun lämnar sin anställning.

B-O har fått ett nytt jobb som chef och ledare för den nya gymnasieorganisationen Lapplands Gymnasium.

Hur än tråkigt det kan vara att ytterligare en chef lämnar vår organisation så får vi vända detta beslut från B-O:s sida till något positivt.

Jag är verkligen en av de första att gratulera B-O. Jag vet att det känns jättekul för B-O personligen att ha fått detta jobb och jag känner en stolthet att vi från Jokkmokks kommun kan vara med och bidra med en så kompetent person och ledare till den nya gymnasieorganisationen.

Än en gång grattis B-O!

På förmiddagen idag hade jag en genomgång med en konsult gällande olika personalfrågor. Det var ett mycket intressant möte.

Sedan hade jag en genomgång med vår ekonomiansvarige, Jonas, kring tertialbokslutet och andra ekonomiska frågor.

Resten av dagen handlade om fastighetsfrågor. Vår fastighetsansvariga, Jennifer, och jag gick igenom olika investeringsfrågor gällande ett av kommunens industrihus i Jokkmokk.

Vi var sedan ut och tittade på lokalen ifråga och vi träffade några av företagarna i lokalen.

På kvällen var jag bland annat på en informationsträff som några från YFU (youth for understanding) höll i gällande frågan om internationellt ungdomsutbyte.

De gav alltså lite information om vad som gäller i frågor kring det vi i vardagligt tal kallar för frågor kring utbytesstudenter.


Försäkringsfrågor

Onsdag den 14 oktober 2009

Direkt på morgonen fick jag en lägesrapport från ett möte som hölls igår gällande olika ekonomiska och administrativa frågeställningar som måste lösas i samband med att gymnasieorganisationen ska gå över från Jokkmokks kommun till LKF vid årsskriftet. Det är fortfarande många frågor som är obesvarade och årsskiftet är ganska nära.

Vi får jobba vidare med att hitta lösningar inom detta område.

Sedan hade jag och Jonas, vår ekonomiansvariga, en genomgång med kommunens försäkringsmäklare. Jonas är ju i rollen som ekonomiansvarig även kontaktperson och ansvarig för Jokkmokks kommuns försäkringar.

Därefter hade vi ett möte i det vi kallar brandlarmsgruppen. Vi går igenom kommunens olika fastigheter och gör bedömningar om vilka skadeförebyggande insatser vi måste göra för att undvika framtida skador på fastigheterna.

Direkt efter lunch hade vi ett möte i det vi kallar riskhanteringsgruppen. Vi diskuterade bland annat om hur vi ska gå vidare med olika frågor gällande extraordinära händelser. Vi pratade också om hur vi ska jobba med säkerhetsfrågor på olika avdelningar och organisatoriska enheter samt olika utbildningsinsatser för skolelever.

På kvällen var jag på körövning. Vi har verkligen ett digert program att träna in inför de advents- och julkonserter vi ska vara med på. Det ska bli jättekul att framträda med Anna-Lotta Larsson, Göran Fristorp och Cyndee Peters.


Fastighetsfrågor

Tisdag den 13 oktober 2009

På förmiddagen hade utvecklingschefen och jag en träff med VD:n och ordföranden i Strukturum.

På eftermiddagen handlade det om en mängd fastighetsfrågor. Först hade jag en genomgång med vår fastighetsansvarige och sedan hade vi en träff med en hyresgäst till en av våra industrilokaler.

På kvällen var jag på ett föräldramöte i vår yngsta dotters klass.


Kommunstyrelsens arbetsutskott

Måndag den 12 oktober 2009

Idag har det varit ett möte i kommunstyrelsens arbetsutskott. Första ärendet handlade om olika bygdemedelsansökningar.

Representanter från kultur- och fritidsnämnden var på besök. Bland annat gick man igenom en ansökan som heter Kreativa Jokkmokk. Kreativa Jokkmokk är en del av paraplyprojektet Attraktiva Jokkmokk.

Kreativa Jokkmokk består av tre delprojekt: 

  • Växtkraft på polcirkeln
  • Samiskt kulturinstitut
  • Kultur- och upplevelseutveckling (KUPP3)

Dessutom diskuterades frågan om att bygdemedelsfinansiera en del av våra kostnader i organisationsutvecklingsfrågorna.

Trafikfrågor diskuterades. Helgtrafiken Jokkmokk – Kvikkjokk föreslås läggas ner under vårvinterperioden. De bussar som åker den sträckan nyttjas inte av speciellt många resenärer. I genomsnitt åker mellan två och tre resenärer med bussen dessa lördagar och söndagar i mars och april.

Ett ärende finns om att utveckla och skapa ett regionalt serviceprogram. Det handlar om att ta ett helhetsgrepp och att jobba med frågor om hur människor i glesbygden kan få en tillfredsställande service.

Frågan om huruvida skattesatsen ska höjas eller inte diskuterades. Man bestämde att frågan om skattehöjning ska diskuteras mer inom partierna och lämnar därmed frågan öppen för att diskutera mer på kommunstyrelsemötet om två veckor. Inget förslag till beslut om skattehöjning togs med andra ord idag.

Barn- och utbildningsnämndens och socialnämndens ekonomiska ramar år 2010 ska behandlas nu i oktober och november. Hur mycket pengar de ska ha att röra sig med under nästa år kopplas ihop med frågan om huruvida Jokkmokks kommun ska höja skatten eller inte.

Eftersom frågan om skattehöjning lämnas obesvarad till kommunstyrelsemötet om två veckor lämnas även frågan om ekonomiska ramar år 2010 för barn- och utbildningsnämnden och socialnämnden utan eget förslag.

På dagens möte bestämde man också att politikerna ska jobba vidare med frågan om hur den politiska organisationsstrukturen ska se ut i Jokkmokks kommun i framtiden.

Man diskuterade frågan om huruvida Jokkmokks kommun ska gå med i EU:s borgmästaravtal. Borgmästaravtalet handlar mycket om energifrågor. Eftersom Jokkmokks kommun är med i Sveriges ekokommuner och eftersom man anser att detta är mycket viktigt så föreslog kommunstyrelsens arbetsutskott att Jokkmokks kommun ska gå med i EU:s borgmästaravtal.

Frågan om kommunens friskvårdsfrågor diskuterades. Det handlar om huruvida Energikällan ska fortsätta eller ej.

Ett förslag är att friskvårdsinsatserna ska fortsätta men på ett annat sätt än idag. De hälsoinspiratörer som finns på våra arbetsplatser föreslås fortsätta jobba aktivt med friskvårdsfrågorna och varje enskild chef har ett stort ansvar att få igång medarbetarna på olika friskvårdsinsatser. Förslaget som nu finns innebär att vi inte längre ska ha två medarbetare som enbart jobbar med dessa frågor.

Fastighetsfrågor diskuterades som vanligt. Jag informerade om den nyligen påbörjade utredningen som förhoppningsvis ska leda fram till att vi jobbar effektivare, billigare och smartare inom kommunkoncernens olika tekniska verksamheter.

Frågan om tomterna i Kvikkjokk som Jokkmokks kommun försöker sälja diskuterades återigen.

Investeringsbudgeten diskuterades. En grundfråga som diskuterades var om huruvida Jokkmokks kommuns långsiktiga finansiella mål ska höjas från tio miljoner kronor till en nivå som uppgår till samma nivå som Jokkmokks kommuns avskrivningskostnader uppgår till, det vill säga till ungefär 17 miljoner kronor.

En annan grundfråga som diskuterades var om huruvida politiken ska behandla varje investeringsprojekt var och ett för sig eller om man ska besluta kring ramarna till nästa år.

Arbetet med styrprocesser och en strategisk plan samt ramar 2011 och 2012 diskuterades.

Årets andra tertialbokslut är precis klart. Prognosen för helåret 2009 är att Jokkmokks kommun kommer att gå back med 8,9 miljoner kronor. Vi bedriver alltså en verksamhet som gör av med nästan nio miljoner kronor mer än vad som faktiskt finns att använda nu i år 2009.

Frågan om vilka bidrag som ska ges till olika stiftelser och föreningar behandlades. Jokkmokks kommun betalar idag många små bidrag till olika företag och föreningar. Vår kommunsekreterare fick ett uppdrag att kolla upp vad nyttan är att ge olika företag och föreningar dessa småbelopp.

Frågan om huruvida adoptionsbidraget ska avvecklas eller inte diskuterades. Även andra typer av bidrag till exempel hemsändningsbidrag och resebidrag diskuterades. Storleken på bidragen till Samernas Utbildningscentrum och Àjtte diskuterades också.

Flyktingfrågor diskuterades. Ett förslag finns om att Jokkmokks kommun ska förlänga aktuellt avtal gällande flyktingmottagande. Det har att göra med att ett nytt regelverk är på gång att införas gällande dessa flyktingfrågor. Förlängningen av avtalet föreslås i sådana fall gälla till och med år 2010.

Sammanträdesdagarna för de politiska mötena inom kommunstyrelsen och kommunfullmäktige år 2010 gicks igenom.

Kommunstyrelsens delegationsordning föreslås ändras marginellt.

En förfrågan om en träff med Vuollerims friskola behandlades.

Barn- och utbildningsnämnden har behandlat frågan om att ta bort den avgiftsfria månaden inom förskolan och fritids. Den frågan ska nu behandlas även i kommunstyrelsen och i kommunfullmäktige.

Frågan om mathanteringen i Vuollerim diskuterades. Beslutet från förra kommunstyrelsemötet har överklagats. Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår nu att kommunstyrelsebeslutet om att lägga ut matlagningen till det företag som kommit in med en intresseanmälan rivs upp.

Även beslutet om att avveckla Vuollerim6000 har överklagats.

Anna och jag informerade om att Murjeks järnvägsstation nu är såld och att en tvistlighet gällande elfrågor på Notuddens campinganläggning är löst.

Ytterligare några småärenden diskuterades också.


Jokkmokk har fått en världsmästare

Måndag den 12 oktober 2009

I helgen blev Oskar Markusson från Jokkmokks Danssportförening världsmästare i dans. Stort grattis till Oskar och även till hans partner Mikaela. Dessutom var det ytterligare två jokkmokkare i form av Jonny Falk och Annelie Sandström med i samma VM.

Jättekul att Jokkmokk håller sig så väl framme och ett stort grattis till Oskar och Mikaela. 


Marsdagar i oktober

Söndag den 11 oktober 2009

Det har varit otroligt vackert väder i Jokkmokk de senaste dagarna. Ända sedan i torsdags har det varit en vårvinterkänsla. Strålande sol från nästan klarblå himmel, cirka 15 centimeter snö och några minusgrader.

Eftersom årets första snö kom tidigare än vad många av oss trodde så blev det undanplockning av sommargrejer i snö i år. I går lördag plockade vi undan studsmattan som hade cirka 15 centimeter snö på sig. Det har jag inte varit med om tidigare. Även husvagnens vinterplacering fick genomföras i vacker vinterskrud.

Vi gick ut på en långpromenad i det vackra vädret - se bild nedan - innan vi gick till Östra skolans sporthall och tittade på när äldsta dottern spelade en basketmatch. Ett lag från Skellefteå var på besök. Vi var några på läktaren som spekulerade i om huruvida dessa tjejer från Skellefteå nu kommer med den nya influensan hit till Jokkmokk. Förhoppningsvis blir det inte så.

Efter basketmatchen som för övrigt Jokkmokk vann blev det lite mer övningskörning innan jag bänkade mig framför TV:n för att titta på den viktiga fotbollsmatchen mellan Danmark och Sverige. Tyvärr vann Danmark och nu känns det väldigt osannolikt att Sverige ska kunna ta sig till fotbolls-VM i Sydafrika nästa sommar.Jokkmokksdagar i Huddinge

Fredag den 9 oktober 2009

I går hade vi en träff i rekryteringsgruppen till ny utvecklingschef. Jag hade sedan en genomgång med vår ekonomiansvarige inför måndagens möte i kommunstyrelsens arbetsutskott.

Jag hade också en sittning med vår nya avdelningschef inom teknik- och serviceavdelningen.

På eftermiddagen gick jag igenom lite detaljer med de två medarbetare som jag bedömer vara de sista som tackar ja till erbjudandet om avgångsvederlag enligt de gamla reglerna. För bra precis exakt tio år sedan infördes dessa regler och nu är det dags för lite förändringar.

Kommunstyrelsen beslutade nämligen på sitt senaste möte om att införa nya erbjudanden gällande förtida avgångar. Det innebär att vi nu kommer att sluta med erbjudandet om avgångsvederlagen.

Senare på torsdagskvällen idkade jag lite trevlig motion i form av gubbhockey.

I morse inleddes dagen med det vanliga fredagsmötet på Strukturum. Idag gick man igenom lite inför de kommande Jokkmokksdagarna i Huddinge. I år är det tionde gången som företag från Jokkmokks kommun i organiserad form besöker Huddinge centrum.

Den nya EU-ambassadören från Jokkmokk, Marie Nygårds, uppmärksammades och gratulerades också på fredagsmötet på Strukturum. Hon fick möjlighet att berätta lite om vad det innebär att vara en EU-ambassadör och hon berättade också lite om hur det gick till i måndags och i tisdags då hon var tillsammans med de övriga EU-ambassadörerna i Stockholm.

Direkt efteråt hade jag en genomgång tillsammans med vår pedagogiska utvecklare och med vår ordförande i barn- och utbildningsnämnden.

Jag hade sedan ett telefonmöte med en representant från Vattenfall gällande fastighetsfrågor kring VTC – Vattenfall Training Centre. Vi konstaterade att vi har helt olika uppfattningar kring frågan vi diskuterar och måste jobba vidare med dessa frågor på ett lite annat sätt.

På eftermiddagen hade jag diverse olika möten om olika frågor.

Jag lyckades för en gångs skull lämna kontoret redan strax innan klockan 16 vilket innebar att jag gick för att hämta minstingen på fritids idag.

Sedan var äldsta dottern och jag ute och övningskörde innan vi åt middag. Sedan blev det att titta på Idol innan det blev sovdags.


Första linjens chefer

Onsdag den 7 oktober 2009

I natt och idag har det kommit mycket snö. Jag bedömer att det nu ligger cirka två decimeter snö på marken därute, kanske till och med lite mer.

På förmiddagen hade vi ett ledningsgruppsmöte. Direkt efter mötet åt vi i ledningsgruppen en gemensam lunch på det nya centralköket där vi avtackade avgående tekniska chefen och utvecklingschefen.

Direkt efter lunch hade vi en träff i OJ!-gruppen. Vi skulle förbereda oss inför en sittning på en timme med alla våra första linjens chefer och en representant från varje arbetsplats. Vi gick igenom hur vi resonerat om att definiera ledarskapet i Jokkmokks kommun. Anna Hövenmark var med och beskrev hur man resonerar från politiskt håll.

Vi konstaterar att första linjens chefer är en mycket viktig grupp i vår organisation. Diskussioner fördes och arbetet med att definiera ledarskapet och klä en mängd olika ord i konkreta betydelser ska ske i ett annat sammanhang på ett viktigt arbete i slutet av november.

Precis innan vi skulle börja OJ!-gruppens möte kom det fram att kommunal menar att Jokkmokks kommun systematiskt och medvetet bryter mot medbestämmandelagstiftningen.

Det är verkligen inte arbetsgivarens syn på saken och resten av dagen gick åt till att hantera den frågan.

På kvällen träffade jag åter frugan som kom hem från några hektiska dygn i huvudstaden efter att ha blivit utsedd till EU-ambassadör av näringslivsminister Maud Olofsson och av Kronprinsessan Victoria.

Hon är alldeles upprymd och fylld av entusiasm och tacksamhet för denna utnämning. Det känns verkligen kul för både henne personligen och för Jokkmokks kommun som helhet.

Jag plumsade mig sedan fram i snön till träningen med kören där vi nu övar för fullt inför alla olika framträdanden vi har under resten av året.


Café Akka stänger

Tisdag den 6 oktober 2009

I går morse hade vi ett möte i frågan om hur vi ska jobba inom de tekniska verksamheterna inom kommunkoncernen.

Efter det var jag med på två anställningsintervjuer gällande utvecklingschefstjänsten. Jag var också på ett möte gällande en hyresfråga gentemot Vattenfall och den utbildningsverksamhet som finns i Bokenskolans lokaler.

I dag har jag under förmiddagen haft förmånen att kunna vara med min yngsta dotter under en skoldag. Hon går i tvåan och då är man väldigt populär som förälder att vara med i skolan. Det är inte lika populärt hos storasyster om man skulle säga att man följer med en skoldag i sjuan.

På eftermiddagen hade vi ytterligare en anställningsintervju gällande utvecklingschefsjobbet. Ytterligare några träffar och möten hann jag också med att vara på.

Idag höll fiket i kommunhuset öppet för sista dagen. Utifrån en mängd olika anledningar kommer Café Akka att stänga. Vi har fått en lång rad påpekanden från arbetsmiljöverket om att vi som arbetsgivare måste göra en rad förändringar på arbetsplatsen för att den ska vara godkänd.

Vi har verkligen försökt göra vårt bästa i denna fråga. Vi har avsatt mycket medel för att bygga om där men arbetsmiljöverket har hela tiden kommit med nya påpekanden om hur mycket fel det är som måste åtgärdas i princip omedelbart.

Det är helt enkelt inte möjligt att åtgärda dessa saker omedelbart och vi väljer därför att stänga arbetsplatsen och därmed fiket.

Vi jobbar nu med att lösa kaffefrågan på ett annat sätt.


Jokkmokk har fått en EU-ambassadör

Måndag den 5 oktober 2009

Under våren 2008 utsågs 880 svenska kvinnliga egna företagare till svenska ambassadörer i kvinnligt entreprenörskap.

Nu har tolv stycken av dessa 880 företagare från Sverige utsetts till EU-ambassadörer i kvinnligt entreprenörskap.

Av dessa tolv är tre stycken från Norrbotten. Och av dessa tre norrbottningar är en från Jokkmokk. Jokkmokks nya EU-ambassadör är min fru Marie Nygårds.

Jättekul för Norrbotten, Jokkmokk och framförallt för Marie. Stort grattis!

 


Säsongens första snö

Söndag den 4 oktober 2009

Tidigt på lördagsmorgonen åkte de två yngsta barnen mot Kiruna. Det var en gymnastiktävling där igår. Det var en heldag. De hade jättekul och var väldigt nöjda. Just denna tävling är en lagtävling vilket gör det hela lite annorlunda. Det är en mycket uppskattad tävling hos gymnasterna.

Även jag var med om olika idrottsupplevelser under gårdagen. Först var jag med och spelade en gubbhockeymatch och sedan såg jag Luleå - Färjestad i Coop arena. Tyvärr förlorade såväl mitt lag i gubbhockeyn som Luleås riktiga hockeylag. Men det var väldigt kul ändå.

I morse låg snön vit på gator och mark. Det har varit kallt de senaste dagarna och nu kom säsongens första snö. Det ligger fortfarande kvar lite snö ännu på söndagskvällen men den lär nog försvinna snart nog.

På förmiddagen gick vi på familjegudstjänst i kyrkan. Många barn framträdde och det var mycket sång och musik. 

Resten av dagen har handlat om innearbete i form av städning och undanplockning av en massa saker. 

Murjeks järnvägsstation

Fredag den 2 oktober 2009

Morgonen inleddes med det vanliga fredagsmötet på Strukturum. Idag var ämnet den förestående julmarknaden och alla planer om vad som ska hända då.

Efter det hade jag en genomgång med vår ekonomiansvariga. Ett nytt cirkulär har nu äntligen kommit gällande de ekonomiska förutsättningarna inför framtiden.

Tidigare har det pratats om fyra miljoner kronor i ökade intäkter för Jokkmokks kommun. Den siffran har inte varit bekräftad via Sveriges kommuner och landsting tidigare men vi har ändå räknat med den siffran för Jokkmokks kommun.

Tyvärr bekräftas det vi nu misstänkt. Nämligen att vi inte kommer att få fyra miljoner kronor. Det handlar istället om 2,7 miljoner kronor för Jokkmokks kommun.

Vi får se hur vi hanterar det i våra budgetplaner för framtiden.

Direkt efter den genomgången hade jag ett lunchmöte med representanter från Samhall. De berättade om deras verksamhet och om deras framtidsplaner. Det är alltid bra att få information om olika verksamheter och områden i vårt samhälle. Samhall är en av de största arbetsgivarna i Jokkmokks kommun. De har cirka 60 anställda i lilla Jokkmokk.

Efter lunch hade vi en träff med den nya ägaren av Murjeks järnvägsstation. Vi gick igenom lite olika saker gällande stationshuset och hur vi från kommunen ser på saker och ting.

Eftersom SJ under de senaste åren inte alls varit intresserad av att ansvara för en väntsal i Murjek så har vi från kommunens sida hyrt väntsalen i Murjek. Nya ägaren av järnvägsstationen vill gärna fortsätta att ha Jokkmokks kommun som hyresgäst. Vår inställning är att vi kan tänka oss att fortsätta vara hyresgäst av väntsalen så länge tågen stannar i Murjek.

Förhandlingarna lär fortsätta.

Senare under eftermiddagen hade vi ett möte om hur vi ska jobba med de ramtekniska förändringarna mellan olika styrelser och nämnder samt inom olika delar av kommunstyrelsen. Ett beslut har tagits om att vi ska flytta ut budgetansvaret för alla anställda med lönebidrag, OSA och liknande till de områden som har personalansvaret för dessa medarbetare.

Sedan hade jag en genomgång med gatuchefen i olika frågor.

Efter hämtning på fritids följde jag med och lämnade de två yngsta barnen på gymnastikträningen. I morgon är det tävling i Kiruna så det var nu dags för sista träningen inför den tävlingen.

På kvällen gick jag och barnen ut och åt en pizza som fredagsmiddag. Sedan packade vi inför resan till Kiruna.


Teknik och service

Torsdag den 1 oktober 2009

På morgonen hade vi ett uppstartsmöte gällande utredningen om hur vi ska organisera oss inom de tekniska områdena. Det var ett bra möte. Vi ska nu träffas igen på måndag.

Efter den träffen hade jag ytterligare en sittning med nya avdelningschefen inom teknik- och serviceavdelningen. Sedan hade jag åter en träff med nya fastighetsansvariga.

Efter att ha hämtat på fritids och fixat allt som ska fixas hemma var vi till en granne och uppvaktade en tioåring. Sedan blev det en sväng till hockeyladan för att köra lite gubbhockey.


Körövning

Onsdag den 30 september 2009

På morgonen hade jag ett möte med avgående tekniska chefen och med vår nya fastighetsansvariga gällande ett investeringsärende i en industrifastighet.

Därefter hade kommunalrådet och jag ett möte med Vattenfall i olika frågor. Idag handlade mötet inte om vindkraftfrågor som igår utan mötet handlade om diverse olika frågor av annan karaktär.

Sedan hade jag en genomgång med vår nya avdelningschef inom teknik- och serviceavdelningen. Det följdes av ett möte där vi gick igenom vilka frågor som ska behandlas på nästa möte med kommunstyrelsens arbetsutskott den 12 oktober samt kommunstyrelsemötet den 26 oktober följt av kommunfullmäktigemötet den 9 november.

Jag var sedan med på ett möte i den arbetsgrupp som jobbar med frågan om den nya influensan. Kort sammanfattat kan vi konstatera att läget är under kontroll. Inget onaturligt sjukdomsmönster noteras. Som det ser ut nu kommer vaccinationerna i Jokkmokk att påbörjas den 13 oktober.

Frugan åkte söderut på eftermiddagen idag. Hon kommer först att besöka sin sjuka mor och efter helgen ska hon vara med på en tillställning i Stockholm.

Efter att ha hämtat yngsta dottern på fritids konstaterade jag att jag var med på en körövning gånger två.

Första körövningen var med äldsta dottern som precis fått börja övningsköra bil. Andra körövningen var med Dalvvadiskören. Ikväll började vi repetera inför den adventskonsert som vi ska ha med Anna-Lotta Larsson och Göran Fristorp den första advent.

Ni som hängt med mitt bloggande kanske kommer ihåg mitt intresse för homografer. Här ser ni nu ett konkret exempel på en homograf. Ett ord som stavas på samma sätt men uttalas olika och betyder olika saker – körövning.


RSS 2.0