Avtackning

Måndag den 29 september 2014

På morgonen hade vi ett ledningsgruppsmöte. Vi pratade bland annat om olika ekonomiska frågor samt samverkansfrågor på olika nivåer.

Sedan var jag med på den gamla mandatperiodens sista kommunfullmäktigemöte. Det var ett kort möte med få ärenden. Ordförande för kommunfullmäktige, Bertil Fors, genomförde sitt sista möte och avtackades med blommor och tal.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Naturum Laponia

Lördag den 27 september 2014

Idag har jag varit i Stora Sjöfallet. Där har Naturum Laponia invigts. En mycket fin byggnad och utställningslokal är nu färdig och invigd. Den står vackert på Vietasudden i Stora Sjöfallet. Det var väldigt mycket folk på plats i det inte så vackra vädret. Det var regn och rusk och tämligen kraftiga vindar.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ekonomiska utmaningar inför framtiden

Fredag den 26 september 2014

Igår var jag bland annat med på ett förmöte som handlar om ekonomiska resursfördelningsfrågor inför år 2015. I nästa vecka ska vi ha en strategisk beredningsdag med tema budget 2015. Jag konstaterar att verksamheternas behov av ekonomiska resurser överstiger de resurser vi ser ut att få under år 2015.

Idag har jag varit på Strukturums morgonmöte. Vi fick ta del av en presentation och en historisk beskrivning av hur arbetet skett på Vuollerim6000 genom åren och hur man idag jobbar.

På eftermiddagen var jag med på ett telefonmöte med kommuncheferna inom Lapplands kommunalförbund inför direktionsmötet i nästa vecka. Den största frågan handlar om en ekonomisk utmaning inom SFI-utbildningen. Nya regler kring finansieringen av SFI-utbildningen leder till att politikerna i direktionen tvingas ta beslut om olika vägval.


 
 
 
 
 

Asylboendena i Porjus och Vuollerim förlängs

Onsdag den 24 september 2014

Idag har vi haft ett möte i en upphandlingsfråga. Jag har även pratat med representanter från de båda asylboendena i Porjus respektive Vuollerim. De informerar nu Jokkmokks kommun att de har för avsikt att lämna in ytterligare anbud för de tillfälliga boendena i Porjus respektive i Vuollerim.

De nya rutinerna från Migrationsverket säger att alla anbudsgivare ska informera kommunen skriftligt och vi har bestämt att den informationen ska gå direkt till mig på högsta tjänstemannanivå.


Perspektivträngsel

Måndag den 22 september 2014

Idag har vi haft ett ledningsgruppsmöte. Vi gick bland annat igenom läget kring projektet Tillväxt Jokkmokk. Tillväxt Jokkmokk handlar om att vi nu påbörjat en förstudie kring frågan om hur Jokkmokks kommun kommer att påverkas om det kommer att bli en gruvetablering i Kallak. Vi pratade också om arbetet med datahallar samt om olika interna processer som har bäring på kompetensförsörjning och mycket annat kring det viktiga arbetet som pågår för att uppfylla alla prioriterade saker vi ska jobba med enligt vår strategiska plan för 2014 och 2015.

Vi konstaterar att ordet perspektivträngsel som växt fram under senaste tiden stämmer väl in i vår arbetssituation just nu. Det är väldigt många olika superviktiga arbetsuppgifter som ska göras nu och det är stora utmaningar som krävs för att alla frågor ska hinnas med. Det är många olika perspektiv som trängs med varandra.

Vi hade även ett ekonomipass där vi gick igenom läget kring kommunens andra tertialbokslut för året. Vi gick också igenom läget i frågan om budget 2015. I början av oktober ska vi ha strategiska beredningsdagar samt budgetberedningsdagar med politiken gällande budget 2015.


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dags för Jokkmokk att bege sig till Huddinge igen

Fredag den 19 september 2014

Igår var jag med på diverse olika interna möten. Bland annat jobbade vi med ett arbete för att hitta optimala tidpunkter för de olika politiska mötena nästa år så att det passar in med delårsboksluten, ekonomiska månadsrapporter, budget- och bokslutsarbetet.

Jag jobbade även med en upphandlingsfråga. Det är nu dags för Jokkmokks kommun att göra en livsmedelsupphandling och det är några frågor mer av strategisk karaktär som ska gås igenom som jag är inblandad i.

Idag på morgonen var jag på Strukturums fredagsmöte. Under dagens fredagskaffe fick vi lyssna på planerna och läget inför Jokkmokksdagarna i Huddinge som genomförs för 15 gången nu i slutet av oktober. Då åker ett stort antal företagare från Jokkmokk till Huddinge för att under några dagar sälja sina varor. Vi från Jokkmokks kommun är också med och säljer Jokkmokk på olika sätt.


Fastighetsförsäljning

Onsdag den 17 september 2014

Idag har jag bland annat haft en träff med ett antal företagar som tillsammans med mig och några kollegor gått igenom och diskuterat olika frågor kring en fastighetsförsäljning.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Resurserna ska fördelas

Tisdag den 16 september 2014

Idag har jag jobbat med olika interna frågor. Jag ägnade mycket tid åt att jobba med olika budgetfrågor inför år 2015 då vi i början av oktober ska ha olika beredningsdagar tillsammans med avdelningschefer och politiker för att diskutera budgetfrågor och resursfördelning.

Valresultat

Måndag den 15 september 2014

På morgonen hade vi ett ledningsgruppsmöte. Vi började med att gå igenom valnattens valresultat i kommunalvalet i Jokkmokk.

De största mandatförändringarna i jokkmokkspolitiken skedde då Framtid i Jokkmokks kommun ökade från tre till fem mandat och då Vänsterpartiet minskade från fyra till två mandat. Centern förlorade sitt enda mandat och finns därmed inte kvar i kommunfullmäktige samtidigt som Sverigedemokraterna gick från noll till ett mandat. Socialdemokraterna tappade ett mandat och har nu 14 mandat och slutligen ökade Miljöpartiet med ett mandat från tre till fyra mandat. Nu återstår att se vem som blir kommunalråd i Jokkmokks kommun kommande mandatperiod.

 
 
 
 
 
 
 
 

Datalagringshallar

Torsdag den 11 september 2014

Idag har jag varit med på ett möte som handlade om datalagringshallar. Utifrån den utveckling som råder finns det en stor marknad för datalagring. Det är väl känt att den norra regionen i Sverige är ett lämpligt ställe för detta ur många aspekter. Nu är vi intresserade av att jobba med detta även i Jokkmokk.
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Islamofobi

Tisdag den 9 september 2014

Idag har jag varit på ett samrådsmöte med Focus Jokkmokk där många representanter från olika organisationer deltagit. Vi fick till att börja med träffa två representanter – Beatrice Nordin och Aya Mohammed – från studieförbundet Sensus som pratade om ett projekt som handlar om islamofobi och hur vi kan motverka rasism. Projektet heter MIO (Mångfald, Islam, Organisering).

De var i Jokkmokk även i går kväll och föreläste för samtliga lärare i de kommunala skolorna i Jokkmokks kommun.

Vi jobbar väldigt mycket med dessa frågor inom Jokkmokks kommun. Det är väldigt viktigt att förändra attityder och värderingar inom detta område. Vi konstaterar att vi har ett system av ojämlikhet.

Inom MIO-projektet pratar man om att det handlar om:

• Attityder
• Organisering och
• Strukturella frågor

När vi pratar om attityder handlar det om hur vi pratar om muslimer på bussen i vardagslivet. När det handlar om organiseringsfrågor menar MIO-projektet att ett exempel på det är då politiska partier som Sverigedemokraterna i organiserad form jobbar med att minska invandring och liknande. Och slutligen handlar det om strukturella problem då Hassan eller Mohammed inte får ett jobb utifrån att de personerna heter just det de heter.

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nordenskiöldsloppet kanske återuppstår

Måndag den 8 september 2014

Idag har jag varit med på första kommunstyrelsemötet efter sommaruppehållet. Vi fick först ta del av ärendet kring en förstudie om att Nordenskiöldsloppet ska återupptas. Sedan behandlades ett antal fastighetsfrågor och ett antal olika medfinansieringsfrågor.

Ett förslag till en förlängning av turistbyråavtalet med Destination Jokkmokk AB behandlades. Vi fick ta del av Jokkmokks kommuns ekonomiska uppföljning för perioden januari – juli 2014 och vi fick en verksamhetsredovisning av representanter från IT Norrbotten som var på besök.

Kommunstyrelsen slog fast riktlinjer för bygdemedelshanteringen i Jokkmokks kommun och ett antal bygdemedelsansökningar gicks igenom. En fråga kring överförmynderiverksamheten behandlades och ett nytt förslag till timtaxor och timavgifter inom livsmedelslagstiftningen hanterades. Kommunstyrelsen slog fast teckningsrätten för bank- och plusgiro och ett antal olika medborgarförslag, motionssvar samt delegationsbeslut gicks igenom.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Strategiska utvecklingsfrågor

Torsdag den 4 september 2014

Idag har jag varit med på första samrådsmötet med Strukturum efter sommaren.

På eftermiddagen hade jag ett möte med en medarbetare och sedan hade jag en genomgång med utvecklingscheferna om olika aktuella strategiska utvecklingsfrågor.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vi förändrar attityder och värderingar

Onsdag den 3 september 2014

Idag har jag varit på Kraftsamlings tillväxtråd. Vi var cirka 30 personer från olika organisationer runt om i länet som samlades och diskuterade hur vi ska jobba för att öka invånarantalet i Norrbotten och i alla respektive kommun.

Vi konstaterar att det handlar om att ändra på attityder och värderingar hos oss som redan finns här i Norrbotten. Vi pratar om mångfald, integration, jämställdhet och ungdomsfrågor.

Jag tror att ett viktigt sätt att göra skillnad är att vi alla som jobbar med detta föregår med gott exempel och lever som vi lär. Får vi bara oceanångaren att börja ändra riktining så är det jättesvårt att stoppa den positiva förändringen.

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vad händer om det blir en gruva i Kallak?

Tisdag den 2 september 2014

 

På morgonen var jag med i ett telefonmöte med kommuncheferna inom Lapplands kommunalförbund. Vi diskuterade de nya ekonomiska utmaningar som uppstått då regelverket för finansieringen av SFI-undervisningen förändrats.

 

Sedan var jag med på ett uppstartsmöte i frågan om vad som kommer att hända i Jokkmokks kommun om det blir en gruvetablering i Kallak inom några år. Förstudien är väldigt viktig att göra för att vi ska kunna se olika scenarier i samhällsutvecklingen, näringslivsutveckling och andra viktiga frågor.

 

Jag vill poängtera att denna studie och analys inte ska komma fram till om huruvida det är bra eller dåligt med en gruva i Kallak.

 

Det handlar istället om att vi från organisationen och myndigheten Jokkmokks kommun ska kunna vara förberedda på olika situationer vid en eventuell gruvetablering om några år.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Forskning, utveckling och innovation

Måndag den 1 september 2014

Idag har jag haft en heldag tillsammans med ledningsgruppen samt ett antal olika externa och interna besökare. Vi har tagit del av hur den nya programperioden gentemot EU ser ut och hur vi kan jobba för att hitta större möjligheter till externfinansiering av våra olika verksamheter.

Vi lyssnade sedan på representanter från Kommunförbundet Norrbotten. Först i frågan om eHälsa och frågor kring den nybildade eNämnden som 13 av länets 14 kommer är med i. Detta är frågor som berör alla områden och även fast det är intressant med eHemtjänst, GPS-klockor och liknande så berör dessa frågor även alla andra områden.

Sedan jobbade vi med och gick igenom frågor kring FoUI – forskning, utveckling och innovation. Kommunförbundet Norrbotten har tagit tag i dessa frågor och alla 14 kommuner i Norrbotten jobbar med dessa frågor i syfte att klara framtida utmaningar. Vi hade spännande diskussioner kring hur vi kan beforska dessa områden.


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Valet närmar sig

Fredag den 29 augusti 2014

På morgonen var jag på Strukturums morgonmöte. Idag var samtliga partier inbjudna för att kort beskriva vilka frågor de tycker är viktigast i lokalpolitiken.

På förmiddagen blev jag sedan uppvaktat av mina kollegor som sjöng och överlämnade en 50-årspresent till mig. Stort tack till er alla. Det känns skönt att äntligen ha uppnått denna mogna ålder. Alternativet att inte fylla 50 år hade varit sämre var det någon som sa. Så sant, så sant.

På eftermiddagen hade vi ett möte med referensgruppen vad gäller framtagandet av ett gestaltningsprogram. Om drygt en månad är detta arbete klart och ett gestaltningsprogram för Jokkmokks kommun ska vara klart.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

RSS 2.0