Klassträff

Lördag den 29 augusti 2015

Idag har jag haft förmånen att få prata om Jokkmokks kommun för 18 personer som hade en klassträff här i Jokkmokk. De hade ett 58-årsjubileum sedan de gick i realskolan här i Jokkmokk.

Det var väldigt intressant och givande att få träffa dem och höra deras berättelser om Jokkmokk från förr i tiden samtidigt som jag berättade om hur vi jobbar med olika frågor just nu. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Perspektivträngsel

Tisdag den 25 augusti 2015

Idag har jag haft ett möte med referensgruppen kring verksamhets- och ledningsorganisationsanalysen. Tolv olika förslag har bantats ned till sju och de presenterades för kommunstyrelsens arbetsutskott igår.

Sedan hade jag ett möte med socialchefen och ytterligare medarbetare inom socialtjänsten där vi diskuterade olika strategiska utbildningsfrågor.

Vi lever i ett stort perspektivträngsel vilket innebär att vi har väldigt många olika saker som ska göras och alla dessa saker är viktiga på olika sätt. Vi konstaterade att det är svårt att välja och prioritera rätt för att få allt att gå ihop.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Populära lärarstipendium

Måndag den 24 augusti 2015

 

Idag har jag varit på det första mötet efter sommarsemesterperioden med kommunstyrelsens arbetsutskott.

 

Jag återrapporterade till att börja med vad vi i referensgruppen kommit fram till då vi jobbat med att analysera kommunens verksamhets- och ledningsorganisation. Sedan diskuterade vi i frågan kring ensamkommande asylsökande ungdomar och hur vi ska agera för att kunna ta emot fler ungdomar till Jokkmokks kommun.

 

Ett antal olika fastighetsfrågor och bygdemedelsfrågor diskuterades. Frågan om kommunstyrelsens internramar hanterades och vi gick igenom kommunens gestaltningsprogram. Frågan om en framtida turistorganisation diskuterades och vi fick en presentation kring frågan om den nya programperioden för landsbygdsprogrammet.

 

Vi diskuterade skolfrågor på olika sätt. Bland annat fick vi information om frågan kring stipendium för lärarstudenter vilket fallit mycket väl ut.

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


Kommunsammanslagningar

Fredag den 21 augusti 2015

Idag och igår har jag varit i Skellefteå på en konferens gällande kommunal ekonomi, ledarskap och styrning. Det var många diskussioner om alla utmaningar som vi kommuner står inför.

Det var också ett antal föreläsningspass som handlade om regionfrågan och om kommunsammanslagningsfrågor.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Förbättrad kvalitet

Onsdag den 19 augusti 2015

På morgonen hade jag ett möte i frågan kring sametingets parlamentsbyggnad. Sedan hade vi ett möte i referensgruppen för organisationsövesynen. Det här var sista mötet innan vi på måndag ska presentera det vi kommit fram till för kommunstyrelsens arbetsutskott.

På eftermiddagen var jag med på ett möte där vi diskuterade olika strategiska frågor kring kommunens IT-frågor och e-nämndsfrågor. Vi gick igenom och pratade kring hur vi ska agera för att kunna erbjuda våra medborgare bästa servicen inom detta område och därigenom öka kvaliteten för våra medborgare.

Sedan hade vi ett möte i jämställdhetsgruppen. Vi gick igenom läget med vårt jämställdhets- och värdegrundsarbete och diskuterade hur vi ska agera under hösten.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fastighetsdag

Tisdag den 18 augusti 2015

Idag har jag varit med kommunstyrelsens arbetsutskott på en dag där vi tittat på olika fastigheter som vi i kommunen äger och som är aktuella på olika sätt.

Vi har varit i Jokkmokks samhälle, Murjek och i Vuollerim.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ökad befolkning i Jokkmokks kommun

Måndag den 17 augusti 2015

Idag har jag bland annat varit på ett möte där vi gått igenom och satt dagordningen inför första mötet med kommunstyrelsens arbetsutskott efter sommaruppehållet.

SCB har idag presenterat befolkningssiffrorna för årets första sex månader för alla kommuner runt om i Sverige.

Glädjande nog ökar invånarantalet för oss i Jokkmokks kommun. Det är inflyttningssiffrorna som förbättrats jämfört med tidigare. Fortfarande dör fler människor jämfört med de som föds men det är alltså många fler som flyttar in till Jokkmokks kommun jämfört med de som flyttar härifrån.

Jämför man med första halvåret 2014 så konstaterar jag att siffrorna är mycket bättre nu i år 2015. Kul!

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ny hemsida

Onsdag den 5 augusti 2015

Nu är kommunens nya hemsida släppt. Om du är intresserad av att se den kan du klicka på detta länk så hamnar du där.

www.jokkmokk.se  

Hoppas du tycker att den känns bra och att du hittar det du söker där.
Virituella hälsorum

Tisdag den 4 augusti 2015

Igår jobbade jag bland annat med frågan kring ensamkommande asylsökande flyktingar. Jag hade även ett möte med kommunalrådet och med tekniska chefen.

Idag har jag varit med på ett möte med referensgruppen i organisationsanalysfrågan. Vi gick igenom läget och diskuterade de aktuella alternativ som finns.

Jag har också varit med på ett möte där en representant från glesbygdsmedicinskt centrum i Västerbotten varit på besök och presenterat olika frågor kring hur vi kan jobba med bland annat virituella hälsorum, kompetensfrågor och rekryteringsfrågor inom hemtjänst och socialtjänsten.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

RSS 2.0