Simmande älg

Onsdag den 27 juni 2012

 

På vägen hem från Kvikkjokk spanade vi efter björn. Vi såg ingen björn men väl en simmande älg. Det var ganska häftigt att se hur älgen tog sig fram i vattnet.

 

 

 

 

 

 

 


Kvikkjokks helikopterflygplats

Onsdag den 27 juni 2012

 

På eftermiddagen var jag och en kollega till Kvikkjokk. Där finns en kommunal helikopterflygplats. Det är nu nya operatörer där efter det att Lapplandsflyg avslutat sin verksamhet i Kvikkjokk.

 

En stor fråga är nu hur vi ska göra med den kommunala bränsleanläggningen till helikopterflygplatsen. Det finns ett framtida miljöproblem vad gäller denna förhållandevis gamla anläggning. Det är absolut ingen fara ännu men vi måste nu agera på ett klokt sätt för att undvika framtida kostnader och framtida negativa miljökonsekvenser.

 

 

 

 


Attityder och värderingar

Onsdag den 27 juni 2012

På förmiddagen var jag med på ett möte i det vi kallar för värdegrundsgruppen. Vi gick igenom läget och hur vi ligger till nu med alla olika arbetsplatsaktiviteter som handlar om våra nyligen framarbetade värdegrundsord.

Vi gick också igenom upplägget av en gemensam dag som ska genomföras den 12 september. Då ska alla chefer och värdegrundsgruppen genomföra ett arbetspass där vi ska jobba med attityder och värderingar på olika sätt.

 
 
 
 
 
 
 
 

Stort kulturutbud i Jokkmokk

Tisdag den 26 juni 2012

 

Man kan verkligen inte klaga på kulturutbudet i lilla Jokkmokk. Jo, förresten, det kan man säkert men jag gör det inte.

 

I söndags var jag med på en bussresa som Ájtte Musei Vänner anordnade. Bussresan gick till Udtja som är en by väster om Kåbdalis. Byn ligger i ett avgränsat område i det man i folkmun kallar robotfältet. Det är alltså inte tillåtet för allmänheten att vistas där. Utom en gång per år då denna bussresa anordnas.

 

Kyrkoherde emeritus Johan Märak genomförde en friluftsgudstjänst för alla närvarande och vi drack kyrkkaffe och hade en trevlig stund. Vi fick mycket information från bybor om historiken i byn. Det var mycket intressant.

 

Så ikväll har jag varit på en alldeles fantastisk konsert i Gamla Kyrkan i Jokkmokk. Oline Bakkom med gruppen Dalakopa spelade, berättade och sjöng för en stor publik. Jag var alldeles lyrisk efteråt.

 

 

 

 

 

 


Region Norrbotten

Tisdag den 26 juni 2012

 

Sent på eftermiddagen var jag med på ett möte som handlade om regionbildningsfrågan. Utredare Jan-Åke Björklund var på besök i Jokkmokk tillsammans med ytterligare tjänstemän från landstinget och Kommunförbundet Norrbotten.

 

Det finns nu ett förslag om att bilda Region Norrbotten.

 

Vad betyder då detta? Jo, det skulle kunna sägas bli som så att landstinget avvecklas och ersätts av en Region. Regionen tar då över vissa saker från dagens länsstyrelse. Men länsstyrelsen Norrbotten blir kvar som myndighet med ansvar för viss myndighetsutövning.

 

Det kan dessutom bli som så att om man lyckas med denna regionbildning så skulle det i framtiden kunna bli som så att myndighetsdelarna av länsstyrelserna i Norr- och Västerbotten slås ihop. Det finns en utredning som säger att det skulle kunna räcka med tio länsstyrelser i landet som helhet.

 

Med det resonemang som nu förs skulle det bli en mycket större tydlighet. Länsstyrelsens roll skulle då renodlas som statens företrädare och Regionen skulle företräda Norrbotten.

 

För medborgaren i sig skulle denna förändring inte märkas. För företagare skulle det mest troligt bli förbättringar i och med att det blir en tydlighet att Region Norrbotten jobbar med de regionala utvecklingsfrågorna.

 

Beslut i denna fråga ska tas under hösten.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


På besök i Kiruna

Tisdag den 26 juni 2012

Idag har jag varit i Kiruna. Sista direktionsmötet i Lapplands Kommunalförbund (LKF) innan sommaruppehållet har nu genomförts.

På dagordningen fanns lite olika punkter som handlar om förändringar av olika regelverk. Bland annat diskuterades investeringsfrågor och regelverk kring investeringar och lån inom LKF.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vi skyltar på samiska

Måndag den 25 juni 2012

På morgonen hade vi sista ledningsgruppsmötet innan semesterperioden. Sedan hade vi ett besök från Bodens kommun. Mötet handlade om hur vi jobbar med minoritetsspråksfrågor i Jokkmokks kommun.

Jokkmokks kommun har varit förvaltningskommun för samiska språket sedan år 2000. Vi har jobbat länge med dessa frågor och vi har rutiner för olika frågor inom detta område. Boden står nu inför samma frågor som vi gjorde för 12 år sedan.

Vi besökte äldreboendet på Kaitumgården och vi fick från verksamhetshåll höra hur vi i Jokkmokks kommun jobbar med sameprofilerad äldreomsorg. Vi pratade om hur vi jobbat med skyltningen på lule- och nordsamiska. Vi pratade samiska förskole- och skolfrågor och en mängd andra saker.

Jag konstaterar återigen att det är bra med samverkan och samarbete över kommungränserna.

 
 
 
 
 

Midsommarafton i Jokkmokk

Midsommarafton, fredag den 22 juni 2012

Igår jobbade jag ungefär halv dag. Jag hade bland annat ett möte med kostchefen. I övrigt handlade det mycket om administrativa sysslor.

Idag är det midsommarafton och sommarsolståndet har redan passerat. Äntligen har vi fått bra väder. Det är soligt och varmt i Jokkmokk. Jag och yngsta dottern har varit på hembygdsgården och ätit glass, och lyssnat på musik och tittat på när dansen gick runt midsommarstången.

Sedan gick vi till fjällträdgården. Vilken fantastisk anläggning. Det var mycket besökare där idag med lite olika aktiviteter för stora och små. Härligt!
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fantastiska gymnasieutbildningar

Onsdag den 20 juni 2012

På morgonen var jag med på en förhandling med facken. Sedan hade jag ett möte med fastighetschefen.

På eftermiddagen var jag på gymnasieskolan Bokenskolan. Representanter från ABB är på besök i Jokkmokk. ABB har skänkt utrustning som möjliggör att energiutbildningarna i Jokkmokk kan fortgå på ett bra sätt.

Det var intressant att träffa ABB:s representanter och höra hur de lovordar de utbildningar som finns i Jokkmokk.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Landshövdingen avtackas

Tisdag den 19 juni 2012

På morgonen var jag med på ett videomöte med länets kommunchefer. Sedan hade jag en träff med vår tillförordnade gatuchef. Sedan åkte jag till Luleå där Norrbottens landshövding Per-Ola Eriksson avtackades.

Det var väldigt många som var där i residensparken och uppvaktade Per-Ola Eriksson som slutar inom kort.
 
 
 
 
 
 
 
 

Pengar har fördelats

Måndag den 18 juni 2012

På morgonen hade vi ett ledningsgruppsmöte. Sedan hade jag en genomgång med personalchefen och sedan med kostchefen.

Därefter var jag på sista kommunfullmäktigemötet innan sommaren. Det blev en lång diskussion i frågan om hur de ekonomiska resurserna ska fördelas till nästa år.

Tertialbokslutet slogs också fast av kommunfullmäktige. Vi konstaterar att Jokkmokks kommun som helhet kommer att generera ett förhållandevis stort resultat, hela 5,1 miljoner kronor bättre än budgeterat.
Sápmi Awards

Söndag den 17 juni 2012

Nu är världens första Sápmi Awards avslutad. Det har varit en fantastiskt trevlig helg med många aktiviteter och häftiga upplevelser. Jag tänker närmast på alla konserter och musikframträdanden. Jag tänker också på själva prisutdelningen där finalisterna blev rodda i ekor över Talvatissjön. Det var riktigt häftigt och fint.

Jag kommer även att bära med mig lassokastningsfinalerna i midnattssolens sken på Talvatissjöns strand. Det var mäktigt och spännande att få vara med och bevittna.

Och självklart tar jag med mig alla glada människor och alla vackra koltar. Det är så härligt att kunna få vara med och ta del av detta. Stort tack till alla som gjort detta möjligt att genomföra.Belysning, skyltar och färger

Fredag den 15 juni 2012

På morgonen var jag med på näringslivsrådet på Strukturums morgonmöte. Sedan jobbade vi vidare med frågan om vilka former, färger, skyltar, ljussättning och så vidare som vi vill ha i Jokkmokks kommun.Det är otroligt viktigt och spännande. Vi vill ha ett attraktivt samhälle. Då gäller det att ha en tanke bakom hur vi målar och hur våra skyltar ser ut. Det är viktigt att poängtera att dessa frågor är viktiga ur alla aspekter. Det är inte bara den kommunala organisationen som är berörd. Representanter från näringslivet och från turismbranschen var också med på dagens träff.

Vi pratade om att jobba fram en gestaltningsplan. Det innebär allt från ljusplan, färgplan, skyltplan och en massa annat.

Turistbyrån blir vit

Torsdag den 14 juni 2012

Idag fortsatte mötet med Dags att designa Norrbotten. Vi summerade hela projektet och pratade igenom föredraget om samisk design som Gunvor Guttorm höll i går kväll.På eftermiddagen gick vi runt och tittade på fyra olika byggnader i Jokkmokks samhälle som alla ska målas om i år. Gestaltningsplan och färgplaner ska jobbas fram och vi har nu ett läge där vi kan ta hänsyn till den samlade expertisen och få fram ett förslag till vilka färger vi ska måla i.Det som kom fram som förslag var att turistbyrån ska få tillbaka sin originalfärg som är en nyans av vit. Västra skolan föreslås bli grå i två olika nyanser i stället för den nuvarande laxrosa färgen.


Samma sol i Jokkmokk som i Barcelona

Onsdag den 13 juni 2012

På eftermiddagen startade sista träffen i projektet Dags att designa Norrbotten. Vi håller nu till i Jokkmokk igen. Vi höll till på hembygdsgården och redovisade uppgiften från Barcelona.

I Barcelona hade vi strålande sol och plus 25 grader. I Jokkmokk har vi nu äntligen fått sol men tyvärr inte plus 25. Temperaturen var cirka 12-13 grader i Jokkmokk vilket vi är mycket glada över efter plus 6-7 grader och regn i många dagar.Vi fick en guidad tur på Ájtte där vi bland annat kunde lyssna på Lars Piraks barnbarn som berättade om Nils-Antti Pirtsi.

Här är en avbild av Lars Piraks styvfar Nils-Antti Pirtsi.


STF och Åsgård

Onsdag den 13 juni 2012

På morgonen hade vi ett möte med STF. Hyreskontraktet mellan STF och Jokkmokks kommun gällande vandrarhemmet Åsgård går ut nu kommande årsskifte. STF har dessutom ett franchiseavtal med en företagare gällande vandrarhemmet i Jokkmokk och även det avtalet går ut nu vid årsskiftet. Vi hade ett mycket bra samtal.

Sedan hade jag en genomgång med först gatuchefen och sedan personalchefen.

Hur ska vi hantera drogproblematiken?

Tisdag den 12 juni 2012

På förmiddagen hade vi ett möte i skyddskommittén. Vi gick igenom lite oroväckande siffror gällande sjukfrånvaron som nu ökar. I och för sig marginellt men det är ändå en ökning som ska jämföras med minskningar under en följd av år nu.

Vi hade sedan ett möte med Polisen. Länspolismästare Håkan Karlsson samt ytterligare två medarbetare från Polisen deltog. Från kommunens sida var vi ett antal tjänstemän samt kommunalrådet som deltog. Vi pratade om allehanda saker. Men främst handlade samtalen om den ökande drogproblematiken i Jokkmokks kommun.Senare på eftermiddagen hade jag ett möte med Björn och Frans Helamb från Arctic Air AB i Vuoggatjålme. Arctic Air är det helikopterflygbolag som övertar Lapplandsflygs verksamhet i Kvikkjokk. Vi gick igenom lite olika dokument. Vi ska nu upprätta nya arrende- och skötselavtal.


 


Hur ska våra skyltar se ut?

Måndag den 11 juni 2012

På förmiddagen hade vi ett ledningsgruppsmöte. Sedan var jag med på ett möte där utredarna i frågan om hur arbetsmarknadsfunktionen och återvinningscentralen ska organiseras i framtiden presenterade vad man kommit fram till.

Det finns några olika alternativ som vi diskuterade kring.

Sedan var jag med på ett telefonmöte gällande framtagande av en gestaltningsplan för Jokkmokks kommun. Vi ska ha en träff kring detta på fredag och nu gick vi igenom lite olika saker inför det mötet. 


Sjung om studentens...

Lördag den 9 juni 2012

Vår äldsta dotter har tagit studenten. Eller i alla fall har hon gått klart gymnasieskolan. I torsdags var det studentbal och igår var det avslutning i kyrkan.

Det var väldigt vackert med alla uppklädda gymnasister. Tyvärr var vädret inte det bästa. På kyrkbacken mitt på dagen igår var det endast sju grader. Det regnade stilla och många frös. Nåväl, det snöade i alla fall inte.

Studentbalen i torsdags kväll hölls i kåtorna vid Hotel Jokkmokk och Talvatissjön. Det var väldigt stämningsfyllt och vackert.

Igår eftermiddag hade dottern studentbjudning för grannar och vänner. Hon hade bjudit ganska många så vi hade lånat ett partytält som vi satt upp på tomten i fall att det skulle bli dåligt väder.

Lustigt nog – eller snarare olustigt nog – blev det så dåligt väder så vi kunde inte använda partytältet. Det var så kallt så vi ville verkligen undvika att vara utomhus. Vi åt i omgångar inomhus i stället. Hela Sverige ska leva

Fredag den 8 juni 2012

På morgonen var jag på Strukturums fredagsmöte. Vi fick lyssna på hur man jobbar i projektet Hela Sverige ska leva. Det finns mycket man kan göra för att få bättre servicenivå gentemot invånarna i små orter som Jokkmokk och framförallt i alla ännu mindre orter runt om i Jokkmokks kommun.

Samverkan och samarbete

Torsdag den 7 juni 2012

Idag har jag varit i Gällivare på ett möte med kommunchefer och ekonomichefer från kommunerna inom Lapplands kommunalförbund (LKF). Även representanter från LKF var med.

Vi pratade om budgetprocessen, investeringsfrågor och andra frågor av ekonomisk strategisk karaktär. Även upphandlingsfrågor diskuterades.

Det är bra med samverkan. Vi behöver samarbeta mer och mer för att klara framtida åtaganden.Gruvfrågan diskuteras med samebyarna

Tisdag den 5 juni 2012

På morgonen hade jag ett möte i ett personalärende. Sedan jobbade utvecklingschefen och jag med projektet Dags att designa Norrbotten. Sedan hade vi en allmän facklig information. Vi informerade bland annat om ett förslag som vi som arbetsgivare har jobbat fram och som handlar om hur vi kan jobba inom teknik- och serviceavdelningen då vår nuvarande avdelningschef går i pension i höst.

Mitt på dagen hade jag ett möte med en företagare gällande Jokkmokksdagarna i Huddinge. Och efter det hade vi ett samrådsmöte med Strukturum där vi gick igenom olika aktuella frågor.

Sedan var det dags för ett möte med fastighetschefen gällande olika fastighetsfrågor. Och slutligen hade vi ett möte med representanter från samebyarna i Jokkmokks kommun.

Vi pratade om diverse allehanda frågor. Men framförallt handlade resonemanget om den eventuella framtida gruvetableringen i Kallak.

Vi stötte och blötte olika frågor. Vi konstaterade att det finns olika synsätt på dessa frågor. Samebyarnas representanter klargjorde sina åsikter och berättade kring problematiken för renskötseln vid en eventuell gruvetablering. Kommunalrådet förklarade hur man från den politiska ledningen ser på olika saker i gruvfrågan.

Jag och alla andra var överens om att det är jätteviktigt att vi träffas och resonerar med varandra i dessa frågor. Vi bokade in nya datum för nya träffar. Bland annat pratade vi om ett kommande seminarium gällande gruvfrågan som kommer att hållas i slutet av augusti.


 

 


Arbetet med lönerevisionen startar

Måndag den 4 juni 2012

På morgonen hade vi ett ledningsgruppsmöte. Det var första ledningsgruppsmötet med vår nya personalchef. Bland annat bestämde vi att vi nu kör igång med den lokala lönerevisionen trots att läraravtalen inte ännu är klara på central nivå.Sedan var jag med på sista kommunstyrelsemötet innan sommaren. Ett ärende handlade om den strategiska planen och de ekonomiska resurserna som finns att fördela inför framtiden. Ett förslag lyftes fram som nu går till kommunfullmäktige för beslut. Den strategiska planens övriga innehåll kommer dock att bestämmas i höst.

Frågan om hur vi ska göra med projektet Kultur i skolan diskuterades. Vi fick en presentation om folkhälsoarbetet från en medarbetare på Kommunförbundet Norrbotten.

Några fastighetsfrågor behandlades och en avloppshanteringsfråga gällande Kåbdalis diskuterades.

Tertialbokslutet för årets första tertial presenterades. Vi redovisar ett positivt resultat för perioden och prognosen för helåret 2012 är också positivt. Det kommer att bli ett antal olika engångsposter som påverkar intäktssidan positivt i år så just nu tror vi att resultatet för helåret 2012 blir 8,3 miljoner kronor.

Såväl kommunstyrelsen, barn- och utbildningsnämnden och socialnämnden har förbättrat det prognostiserade helårsresultatet jämfört med rapporten från mars månad.

Frågan om övertagandet av hemsjukvården från landstinget behandlades. Några detaljplaneärenden diskuterades och nya torghandelsföreskrifter behandlades.

Aktieägaravtalet gällande AB Destination Jokkmokk diskuterades.

Det blev ett långt kommunstyrelsemöte och direkt efter det var jag med på ytterligare ett möte innan det blev kväll och dags att gå hem.

Radioaktiv

Fredag den 1 juni 2012

På morgonen var jag på Strukturums morgonmöte. Vi fick lyssna på Dan Ek på Galvteknik AB. De har nya ägare och Dan berättade på de satsningar som varmförzinkningsföretaget nu gör.Vår nya personalchef började idag. Vi var tillsammans och gick igenom olika saker. Vi hade bland annat en genomgång gällande ett personalärende tillsammans med tekniska chefen.

Sedan var det dags för årets Radioaktiv. Jag hälsade välkommen i parken och vi var många som gick tillsammans runt elljusspåret. Friskvård och folkhälsa är viktigt. Det är ett mycket bra initiativ som Radio Norrbotten tagit i syfte att få Norrbottens medborgare att röra sig.
 


RSS 2.0