Gruvfrågan diskuteras med samebyarna

Tisdag den 30 oktober 2012

På morgonen var jag med på ett videomöte med länets kommunchefer. Sedan hade vi en träff med samebyarnas ordföringar samt andra representanter från de fem samebyar som finns i Jokkmokks kommun.

Vi pratade om allehanda saker som berör samebyarna och kommunen. Självklart handlade mötet mest om gruvfrågan.

Vi pratade om järnvägsfrågor, vägupprustningar, renstängselfrågor, rovdjursfrågor, skoterförbud och LIS-områden. Vi förde mycket bra samtal.

Vi konstaterade att den politiska ledningen i Jokkmokks kommun och samebyarna har olika uppfattningar om huruvida det är bra eller dåligt med en gruvetablering i Jokkmokks kommun. Trots det gäller det att vi för samtal för att lösa olika frågor på bästa möjliga sätt för alla parter under de förutsättningar som råder.

På eftermiddagen hade jag ett möte och en genomgång med kultur- och fritidschefen i lite olika frågor.

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kommunalskatten höjs

Måndag den 29 oktober 2012

Temperaturen var låg på morgonen. Minus 20 grader kunde jag läsa på min termometer.

Jag började dagen med att vi hade ett ledningsgruppsmöte. Sedan var jag med på kommunstyrelsens möte.

Vi började med att få en information om projektet Vuollerim 6000, natur och kultur. En fråga om taxor och avgifter på idrottsplatsen behandlades. En fråga om införande av IT-arbetsplatser diskuterades. Syftet är att sänka kostnaderna och höja standarden på våra administrativa IT-arbetsplatser.

Investeringsbudgeten gicks igenom. Just nu är förslaget från kommunstyrelsen till kommunfullmäktige att Jokkmokks kommun ska investera för 12.260.000 kronor för år 2013. Då finns dessutom utrymme för ytterligare investeringar som kan tas löpande under år 2013.

De interna budgetramarna inom kommunstyrelsens område behandlades och slogs fast. Tertialbokslutet gicks igenom. Prognosen just nu är att Jokkmokks kommun kommer att gå plus med 6,7 miljoner kronor för år 2012.

En ny finanspolicy slogs fast som är mer heltäckande jämfört med den gamla finanspolicyn.

Frågan om EPC-projektet diskuterades. Projektet boende- och besökarservice i Jokkmokks kommun slogs fast.

Kommunstyrelsen föreslår att skattesats ska höjas med 50 öre till år 2013. Det innebär att det kommer att bli ungefär fyra miljoner kronor ytterligare i intäkter för Jokkmokks kommun år 2013. Frågan om hur dessa fyra miljoner kronor ska användas diskuterades och förslaget från kommunstyrelsen är att barn- och utbildningsnämnden ska få ytterligare 1,1 miljoner kronor år 2013 samtidigt som socialnämnden ska få ytterligare 2,9 miljoner kronor i budgeten för år 2013.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Företagsstöd

Fredag den 26 oktober 2012

På morgonen var jag på Strukturums fredagsmöte. Där kunde vi lyssna på representanter från länsstyrelsen som berättade om företagsstöd av olika slag. Det är viktiga och komplicerade frågor och det var många besökare idag.

Sedan var jag med på ett möte med personalchefen och kommunsekreteraren. Därefter jobbade jag med allehanda administrativa uppgifter och förberedde mig inför måndagens kommunstyrelsemöte

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Turistbyrån fräschas upp invändigt

Tisdag den 23 oktober 2012

På morgonen hade vi en genomgång på turistbyrån. Vi gick igenom vad man skulle kunna göra för förändringar invändigt i turistbyrån i syfte att fräsch upp lokalen.

Sedan hade jag två olika telefonmöten och direkt efter lunch var jag med på en intern försäkringsutbildning.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Turistbyråns entré flyttas

Måndag den 22 oktober 2012

På morgonen hade vi ett kort ledningsgruppsmöte. Sedan var jag med på en anställningsintervju. Därefter hade jag ett möte med ekonomigänget om allehanda ekonomiska frågor.

Sedan hade jag en träff med personalchefen och biträdande kommunchefen i olika strategiska frågor. Sent på eftermiddagen var jag med på ett möte med två arkitekter i frågan om hur vi ska agera med eventuella upprustningar av turistbyråhuset.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Taghi berättar om flykten från Afghanistan

Fredag den 19 oktober 2012

På morgonen var jag på fredagsmötet på Strukturum. Där fick vi lyssna på Christel Falk som berättade hur asylboendet och integrationsarbetet i Jokkmokks kommun fungerar. En av de som kommit som ensamkommande asylsökande till Jokkmokk – Taghi Alirezai – var med och berättade om hans flykt och resan till Sverige och Jokkmokk.

Han berättade om svårigheterna under första tiden i Jokkmokk och han berättade även positiva saker med verksamheten i Jokkmokk. Det var väldigt intressant och det blev väldigt många följdfrågor från publiken.

Sedan hade jag ett möte med personalchefen och socialchefen. På eftermiddagen hade vi ett möte med deltagare från tekniska alliansen.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gruvinformation

Torsdag den 18 oktober 2012

På kvällen var jag med på kommunens informationsmöte på Folkets Hus. Allmänheten var inbjuden till att lyssna på vad vi från Jokkmokks kommun vet i gruvfrågan. Vi presenterade hur vi jobbar med gruvfrågan och vi förklarade vad Jokkmokks kommuns roll är i denna viktiga fråga.

Det var väldigt många som kom och lyssnade. Säkert minst 200 personer uppskattade vi det till.

Vi kommer att fortsätta hålla dessa informationsträffar och en ny inbjudan kommer när det är dags för nästa möte.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Acadamy of Swedish Lapland

Torsdag den 18 oktober 2012

Idag har jag varit på en konferens gällande turistiska frågor. Det var på Kulturens Hus i Luleå. Acadamy of Swedish Lapland hette konferensen.

Det var en mycket bra konferens med tankar som förde en lite utanför boxen. Spännande.

Norrbottens läns nya landshövding inledde och öppnade konferensen.

 
 
 
 

Ny informatör i gruvbolaget

Onsdag den 17 oktober 2012

På morgonen hade jag ett möte med Jokkmokk Iron Mines nya kommunikatör och informatör. Sedan hade vi allmän facklig informationsträff där vi gick igenom allehanda aktuella frågor.

På eftermiddagen var jag först med på ett möte gällande olika inflyttningsfrågor. Sedan hade jag och chefen för kommunledningskontoret en genomgång med ekonomerna i lite olika aktuella frågor.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Inlandsbanan återinvigs av Catharina Elmsäter Svärd

Tisdag den 16 oktober 2012

Idag har det varit en stor tågdag. Tidigt på morgonen åkte jag och kommunalrådet till Arvidsjaur. Där steg vi på tåget för färd på inlandsbanan till Jokkmokk. Infrastrukturminister Catharina Elmsäter Svärd var med på tåget. Vi förde ett långt resonemang om inlandsbanans vikt i samband med såväl personbefordran som godsbefordran.

Framförallt pratade vi om den eventuella framtida gruvbrytningen väster om Jokkmokk. Vi pratade mycket om behovet av ett stickspår till gruvområdet i Kallak.

Inlandsbanan har i sommar rustats mellan Kåbdalis och Jokkmokk. Nu är banan färdig och när vi kom till Jokkmokk genomfördes en återinvigningsceremoni. Infrastrukturministern fick slå i den sista spiken vid järnvägsstationen i Jokkmokk.

På eftermiddagen hade vi ett ägarmöte med Inlandsbanan AB och med Inlandsbanan Turism AB. Inlandsbanan Turism AB har satt ett mål att mer än fördubbla resenärerna till 40.000 resenärer år 2017. Nu i år var det cirka 18.000 resenärer.

 
 
 
 
 
Infrastrukturminister Catharina Elmsäter Svärd och Inlandsbanana VD Otto Nilsson vid minnesstenen i Kåbdalis.
 
 
 
 
 
Här återinviger infrastrukturministern inlandsbanan vid järnvägsstationen i Jokkmokk. 
 
 
 Infrastrukturministern slår i sista spiken på den nyrustade inlandsbanan.
 
 
 
 
 
 
 

Skattesatsen blir oförändrad

Måndag den 15 oktober 2012

På morgonen hade vi ett kort ledningsgruppsmöte. Sedan var jag på möte med kommunstyrelsens arbetsutskott.

Vi fick en föredragning om kommunens folkhälsoarbete. Ett antal fastighetsärenden behandlades. Bland annat en försäljning av en fastighet samt olika investeringsärenden inför år 2013. I och med att skolan i Porjus nu från och med höstlovet ska in i nygamla lokaler har en diskussion om huruvida skolmaten i Porjus ska lagas i Porjus eller köras från Jokkmokk tagits upp igen.

Vi fick en presentation om hur verksamheten på Notuddens campinganläggning gått sedan kommunen tog över driften från senaste årsskiftet. Mycket har rustats och fräschats upp under våren och sommaren.

Tertialrapporten gicks igenom. Jokkmokks kommun kommer att göra ett positivt resultat på totalnivå för år 2012 som det ser ut just nu. Skattesatsen för nästa år föreslås ligga kvar på oförändrad nivå.

Som det ser ut just nu kommer kommunerna i Sverige att få ett utökat statsbidrag för gymnasieskolan. Förslaget är att de resurser som Jokkmokks kommun får i denna fråga ska gå direkt till Lapplands Gymnasium.

Ärendet om den strategiska planen gicks igenom. Frågan behandlades även i förra veckan på vår strategiska beredningsdag och förslaget nu är att ärendet återremitteras. Vi ska jobba vidare med innehållet i den strategiska planen och fokusera mer på utvecklingsområdena och de särskilda uppdragen.

De interna budgetramarna för kommunstyrelsens område år 2012 gicks igenom.

En ny finanspolicy gicks igenom. Den nya policyn fokuserar mer på totala placeringsfrågor inom hela finansieringsområdet jämfört med den gamla som mer fokuserar på finansieringsfrågor inom pensionsplaceringsområdet.

Vi pratade om inflyttarserviceprojektet och vi pratade om körkortsutbildningen för gymnasieelever. Vi pratade även om ärendet kring IT-arbetsplats.

Några olika taxe- och avgiftsärenden behandlades också. Det blev en lång dag med många intressanta diskussioner.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kreativa näringar

Fredag den 12 oktober 2012

På morgonen var jag på Strukturums morgonmöte. Idag var Krenova på besök. Vi fick ta del av en musikföreställning och vi fick sedan höra hur man jobbar med kreativa näringar.

Sedan jobbade jag med ett antal olika administrativa uppgifter. På eftermiddagen hade jag en genomgång tillsammans med kommunalrådet och utvecklingscheferna inför måndagens möte i kommunstyrelsens arbetsutskott.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kostnad eller inte kostnad

Torsdag den 11 oktober 2012

Igår var det en strategisk beredningsdag där politiker och tjänstemän samlades och gick igenom investeringsbehoven inför 2013. Dessutom gicks den strategiska planen igenom.

Jag hade tyvärr inte möjlighet att vara med på denna dag för jag var på ett återbesök på sjukhuset.

Där fick jag en information som kändes lite märklig och jag tror faktiskt att jag fick en felaktig information från personalen i kassan.

Det handlade om reseersättningar man får som patient då man tar sig till sjukhuset. Jag åkte buss och då får man ersättning för vad bussbiljetten kostar. Jag sa när jag satt och väntade på att få resekostnaden utbetald att ibland kommer jag inte för att hämta någon ersättning för jag har inte alltid kostnader för att ta mig till sjukhuset.

Jag har nämligen kunnat åka med en kollega som skulle på ett möte i Luleå en gång. Eftersom jag då inte har någon kostnad för att ta mig till sjukhuset så ska jag enligt min mening självklart inte ha någon ersättning för min resa.

Döm om min förvåning då personalen säger att jag enligt regelverket ändå har rätt att få ersättning från landstinget för att jag tar mig till sjukhuset.

Jag ifrågasatte om det verkligen var så reglerna säger. Det måste väl ändå vara som så att man först måste ha en kostnad för sin resa innan man kan begära ersättning för sin resa.

Nej då, säger personalen, så är det absolut inte. Nåväl, jag sa att min moral inte tillåter mig att begära ersättning för en resa som jag inte har någon kostnad för. Och där stannade samtalet.

Gruvmöte

Tisdag den 9 oktober 2012

På morgonen var jag med på ett möte med teknik- och serviceavdelningen. Sedan hade jag en träff med personalchefen.

Därefter var jag med på ett LIS- och gruvmöte. Vi pratade om erfarenheterna från besöket i Pajala i fredags. Vi pratade mycket om bostadsfrågan och de utmaningar som vi står inför.

Vi pratade om industriområden och en eventuellt ökad efterfrågan på industrimark i framtiden.

Vi pratade även om den kommande medborgardialogen den 18 oktober där vi från Jokkmokks kommuns sida ska informera allmänheten om hur läget med gruvetableringsfrågan ligger just nu.

Sedan pratade vi om LIS-områden. Det handlar alltså om att vi från kommunens sida vill peka ut områden där vi tycker att det är lämpligt att bygga hus och fritidsboende närmare vatten än 100 meter.

Vi jobbar nu ut ett förslag som någon gång i november eller december ska ut på samråd så att allmänheten får tycka till. Förhoppningsvis kan kommunfullmäktige i juni 2013 fatta beslut om vilka områden som blir LIS-områden i Jokkmokks kommun.

Senare på eftermiddagen var jag på ett möte i ett utökat arbetsmarknadsråd. Vi var ett antal tjänstemän och politiker som träffades. Chefen för arbetsförmedlingen i Jokkmokks och Gällivare kommuner höll i mötet. Vi fick information om arbetslöshetssiffror och lite annan matnyttig information.

Vi fick lära oss att arbetsförmedlingens mål inte är att minska arbetslösheten. Deras mål är att öka sysselsättningen.

Därefter hade jag en kort genomgång med personalchefen och ekonomichefen i lite olika frågor.

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Övning ger färdighet

Måndag den 8 oktober 2012

På förmiddagen hade vi ett ledningsgruppsmöte. Sedan fick vi i ledningsgruppen en information från säkerhetssamordnaren gällande olika frågor kring dammsäkerhet och andra viktiga frågor kring extraordinära händelser. Övning ger färdighet konstaterade vi. Vi jobbade mycket med krishändelser för ett år sedan när en fingerad tågolycka skedde i Jokkmokk. Nu är det dags för mer övningar.

Jag var sedan med på ett telefonmöte gällande förstudien till gestaltningsplanen som är på väg att färdigställas.

Senare på eftermiddagen hade jag en träff med personalchefen och ekonomichefen.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Utbyte med Pajala och besök i gruvan

Fredag den 5 oktober 2012

Tidigt på morgonen åkte alla i kommunstyrelsens arbetsutskott, kommunsekreteraren och jag till Pajala. Vi träffade Pajalas kommunledning och utbytte erfarenheter.

Vi fick höra hur man i Pajala kommun jobbat med gruvfrågan i Kaunisvaara. Vi fick även information om den kommunala verksamheten i Pajala. På eftermiddagen besökte vi den blivande gruvan och gruvområdet.

Vi tittade även på bostadsområdet i Pajala där man byggt sex nya Älvsbyhus och där man ska bygga ett nytt hyreshus med 28 bostäder. Det var ett mycket fint och trevligt område.

Det var en nyttig och bra träff.

På vägen hem stannade vi i Malmberget och tittade på LF baskets premiärmatch i Basketligan. Eftersom Pontushallen byggs om spelar LF basket sina hemmamatcher på lite olika ställen nu i höst. Det var en jämn och spännande match som LF tyvärr förlorade. Solna vann med tre poäng. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kulturhuvudstadsår 2014

Torsdag den 4 oktober 2012

På morgonen var jag på ett möte där dagordningen inför nästa möte i kommunstyrelsens arbetsutskott bestämdes. Sedan var jag med på ett samordningsmöte med Strukturum. Efter det hade vi en träff där jag, biträdande kommunchefen, ekonomichefen och kommunalrådet gick igenom upplägget inför den strategiska beredningsdagen som kommer att hållas i nästa vecka.

På eftermiddagen hade jag ett möte med personalchefen. Sedan hade vi ett möte där vi diskuterade frågan kring Jokkmokks kommuns roll i Umeås kulturhuvudstadsår 2014. Vi kommer att vara en stor del av Umeås aktiviteter 2014.

 
 
 
 
 
 
 

Samverkan

Onsdag den 3 oktober 2012

Idag har jag varit i Gällivare på ett direktionsmöte med Lapplands kommunalförbund. Vi fick en information om hur arbetet med konsumentvägledning genomförs. Vi gick igenom ekonomiska rapporter och revisionsrapporter. Viss farhåga finns nu att budgeterade personalkostnader inte kommer att hålla sett på helårsbasis.

Vi fick även information från Lapplands Gymnasium och vad som är på gång inom gymnasieskolverksamheten. Bland annat fick vi en siffra på att 84 procent av gymnasieeleverna från Jokkmokks kommun går en utbildning inom Lapplands Gymnasium. Bra! 

Vi pratade om möjligheten till ytterligare samverkansområden mellan våra fyra kommuner. Det handlade om allt från administrativa rutiner, fakturahantering, växelfunktioner och överförmyndarfrågor.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Region Norrbotten

Måndag den 1 oktober 2012

På morgonen hade vi ett ledningsgruppsmöte. Därefter åkte jag till Porjus för att vara med på ett kommunfullmäktigemöte.

Bland annat behandlades regionfrågan. Region Norrbotten är på väg att bildas. Vi fick möjlighet att lyssna på utredaren och kommunfullmäktige tog sedan beslut om att tillstyrka ansökan om att bilda Region Norrbotten.

 
 
 
 
 
 
 
 

Jokkmokksmodellen

Fredag den 28 september 2012

På morgonen var jag på Strukturums fredagsmöte. Vi fick lyssna på Barbro Skoglund som berättade hur man jobbat med det som kallas för Jokkmokksmodellen. Det handlade bland annat om utbildningsfrågor och generationsväxlingsfrågor.

Sedan var jag med på en träff med en representant från STF.
 
 
 
 
 
 
 
 

RSS 2.0