Spelregler

Tisdag den 31 augusti 2010

På förmiddagen hade vi en övning med ledningsgruppen. Vi jobbade med frågan om hur vi ska jobba i ledningsgruppen. Vi har bytt mycket folk i ledningsgruppen och vi har tidigare haft diskussioner om hur vi ska jobba i ledningsgruppen. Vi har aldrig riktigt satt ned foten i den frågan tidigare utan vi har jobbat på och haft ledningsgruppsmötena mer som ett forum för informationsutbyte.

Nu har vi bestämt att vi ska jobba på ett mer strukturerat sätt. Vi fortsätter det arbetet i morgon.

På eftermiddagen hade jag och kommunsekreteraren ett möte med revisorerna gällande ärendeberedningsfrågor. Vi diskuterade om hur vi bereder ärenden och hur vi jobbar för att frågor ska vara genomlysta på ett bra sätt innan frågorna kommer till politikernas bord. Ju bättre vi tjänstemän förberett frågorna desto klokare beslut kan politikerna fatta.

Sedan var jag på ett möte med redaktionsrådet för JokkmokksMagasinet. Vi gick igenom vilka artiklar vi vill ha med i nästa nummer av tidningen JokkmokksMagasinet.

JokkmokksMagasinet sprids till alla kommuninvånare och ibland även till invånare utanför kommunen. I år ska vi ha tidningen klar tills dess att vi ska till Huddinge på Jokkmokksdagarna i slutet av oktober. Det är viktigt att kunna sprida information om mycket av det som händer runt om i vår kommun.  

Möten

Måndag den 30 augusti 2010

Idag har kommunstyrelsens arbetsutskott träffats för första gången efter semesterperioden. På ärendelistan stod ett antal fastighetsfrågor och dessutom ett stort antal utvecklingsfrågor.

Direkt efter det mötet var jag på ett möte med Näringslivsrådet. Och på kvällen var jag på ett möte med revisorerna.


Höstmarknad

Söndag den 29 augusti 2010

I helgen har det varit höstmarknad här i Jokkmokk. Den marknaden är inte på långa vägar jämförbar med vintermarknaden men den är trevlig ändå. Det är en av Jokkmokks lokala idrottsföreningar som arrangerar, JSK. Marknaden är ur ekonomisk synvinkel mycket viktig för JSK.

På fredagskvällen var jag ”vuxen på stan”. Det innebär att man tillsammans med andra föräldrar går omkring och kollar läget. Vi pratade mycket med alla ungdomar vi såg. Jag tyckte det var mycket städade ungdomar som var ute då jag var ute. Självklart är det några som i allt för unga år druckit alkohol men som jag bedömde det var det inte så många.

Jag var också på en mycket härlig konsert på Bio Norden på fredagskvällen. Nina Nordvall Vahlberg med musikerkompisar framförde hennes egna nyskrivna låtar.


Spaden i jorden

Fredag den 27 augusti 2010

På eftermiddagen idag kom ett mycket glädjande beskedet från regeringen. Nu har man tagit ett beslut som innebär att världsarvet Laponia ska förvaltas lokalt, precis som vi önskat.

Detta är ett ofantligt viktigt beslut som jag tror kommer att påverka oss i Jokkmokks kommun på ett mycket positivt sätt. Jag tror att detta positiva beslut är mycket viktigare än vad kommunmedborgaren i gemen tror och förstår just nu.

Det finns många som genom åren kritiserat arbetet med Laponiaprocessen. Många tycker att arbetet tagit väl lång tid och att det gått åt mycket resurser för att sy ihop det hela. Med dagens regeringsbeslut så visar det sig att det arbete som lagts ned nu kommer att återbetala sig många gånger om. Det handlar om investeringsnivåer på totalt ungefär 57 miljoner kronor som kommer att ske i området.

Jag vill rikta ett stort tack till alla som jobbat målmedvetet tillsammans för att detta skulle kunna bli verklighet. Nu återstår att se till att spaden kommer i jorden så fort som möjligt.


Problemen med Jokknet ska nu lösas

Fredag den 27 augusti 2010

På morgonen var jag på Strukturums fredagsmöte. Vi fick höra om ett kompetensutvecklingsprojekt som startar nu.

Direkt efter det mötet var jag på ett möte där vi bestämde att Jokkmokks kommun ska börja samarbeta med företaget OpenNet. På så sätt tror vi nu att vi löser alla problem som varit under den senaste tiden vad gäller bredbandsfrågor i samband med Jokknet. Läs mer om vad som gäller kring detta på Jokknets hemsida www.jokknet.se.

På eftermiddagen var jag till Porjus på ett möte som handlade om vindkraftsfrågor. Nu finns det fyra olika områden vid vår norra kommungräns där vi från Jokkmokks kommun tillsammans med Gällivare kommun föreslår att vindkraftsetableringar ska kunna göras.


Tågolycka i Jokkmokk

Torsdag den 26 augusti 2010

Som tur är så har - trots rubriken - ingen olycka inträffat.

Men om ett år kommer det att bli en mycket stor övning efter Lule älvdal. Det handlar om ett samarbete mellan Sverige, Norge, Finland och Ryssland. Övningen kommer att gå ut på att träna på kommunikation, samarbete och samverkan mellan myndigheter och över nationsgränserna. Det handlar om att öva ett möjligt olycksscenario som skulle kunna bli verklighet inom Barentsområdet. Övningen heter Barents Rescue 2011.

Vartannat år sker en övning i denna regi. Förra året hölls den i Murmansk och nästa år blir det alltså i Norrbotten.

Idag har jag varit på en informationsträff och ett uppstartsmöte kring denna övning. Vi höll till i Luleå och det var folk från en mängd olika myndigheter samlade där.

Det är fyra olika huvudscenarier som vi kommer att öva kring. Två av dessa kommer att hållas inom Jokkmokks kommuns gränser. Det handlar om en olycka i en tunnel i Letsi kraftstation och det handlar om en tågolycka efter inlandsbanan strax söder om Jokkmokks samhälle.

Det är myndigheten för samhällsskydd och beredskap som håller i allt detta. Men vi alla andra myndigheter – inklusive Jokkmokks kommun – kommer i allra högsta grad att bli inblandade i arbetet.

Nu gäller det bland annat att vi går igenom och ser till att vår egen krisorganisation fungerar.

Vi får se detta som en jättemöjlighet för ytterligare ett evenemang i vår kommun. Uppskattningsvis kommer minst 500 personer från Barentsområdet att vara med på dessa övningar som går av stapeln mellan den 18 och 23 september nästa år.

En sådan här stor övning lär ju leda till att det spiller över ganska mycket på det lokala näringslivet kan man gissa. Det känns riktigt bra.

Sedan får vi hoppas att vi tränar i onödan. Med det menar jag att jag inte vill att någon olycka ska ske.


Födelsedag

Onsdag den 25 augusti 2010

Idag fyller jag år. Jag blev uppvaktad med sång och fika på sängen i morse. Yngsta dottern hjälpte mig sedan att hissa flaggan. Det är ju nu inte så mycket att fira men vi gör ändå som så att vi hissar flaggan på våra bemärkelsedagar. Det är ju ändå ganska stiligt med en gul och blå flagga som vajar i vinden.

Väl på jobbet så har vi idag haft första ledningsgruppsmötet efter semesterperioden. Vi gjorde bland annat ett formellt avslut av OJ!-gruppen. Förändringsarbetet fortsätter dock. Det är nu ledningsgruppen som är den ansvariga instansen för dessa frågor.

På kvällen blev det kaffe och tårta med grannar och vänner.


Personalchefen slutar

Tisdag den 24 augusti 2010

Under sommaren meddelade vår personalchef, Jari, att han kommer att sluta. Familjen Rubenson kommer att flytta till Skåne. Jari jobbar kvar november månad ut. Vi har precis gått ut med en annons och hoppas att vi hittar en ny personalchef så fort som möjligt.

Idag har jag bland annat varit på ett möte med skyddskommittén och sedan med folkhälsorådet. Vi tog bland annat ett beslut i folkhälsorådet om att vi ska vara med och uppmärksamma en trygghetsdag eller en seniordag som kommer att hållas den 1 oktober. Vi ska på något sätt samordna aktiviteter den dagen.


Skolstart

Måndag den 23 augusti 2010

Idag har skolorna börjat igen. Jag följde minstingen till hennes upprop. Fast något upprop var det inte fråga om. Det kanske är länge sedan man slutade med upprop. Minnesbilden från mina egna skolstarter i småskolan är dock att det var upprop och det är väl det man bär med sig. Det är bara att konstatera att det är många år sedan jag började i trean.

Klassen var i princip intakt från i våras. En elev har flyttat. Treorna har samma huvudlärare som de hade i tvåan. Vi var ganska många föräldrar som hade följt våra barn till skolan. Vi föräldrar droppade av undan för undan.

På kontoret jobbade jag med olika administrativa sysslor. På grund av olika ombokningar av möten hade jag helt mötesfritt idag.

På kvällen kom en gammal barndomskompis förbi. Han hade åkt från Bollnäs till Gällivare för att lämna sin son i Gällivare där han börjar i skidgymnasiet. Nu var han på väg tillbaka till Bollnäs och vi åt middag tillsammans och surrade gamla minnen innan han fortsatte söderut.

Åter i Jokkmokk

Fredag den 20 augusti 2010

Igår avslutades Kommek-mässan. Vi var på mycket intressanta seminarier under dagen och åkte norrut tillbaka till Jokkmokk på kvällen.

Idag var jag åter på kontoret. Direkt på morgonen var jag dock på Strukturums fredagsmöte som idag hade säsongsupptakt.

Sedan var jag på ett möte där vi gick igenom läget med frågorna kring samarbetet med företaget Open Net. Frågorna handlar alltså om hur vi ska jobba med vårt stadsnät, Jokknet.

Vi hade också ett möte om vilka frågor som ska tas upp på den politiska dagordningen när nu dessa möten börjar om drygt en vecka.


Kommek-mässa i Malmö

Onsdag den 18 augusti 2010

Idag har jag tillsamman med mina kollegor och 3.400 andra tjänstemän och politiker från kommuner och landsting runt om i landet varit på Kommek-mässan i Malmö.

Thumbnail     Thumbnail

Kommek-mässan är verkligen en mötesplats. Man träffar många gamla bekanta från olika delar i landet. Vi har också varit på många intressanta föreläsningar. Bland annat var jag på ett seminarium som Piteå kommun var värd för. De har lyckats bra med sitt arbete om medborgardialog och delaktighetsfrågor gentemot medborgarna.

Här ser ni en bild från det seminariet.
Jag var också på ett seminarium om regionfrågan. Gunnar Wetterberg är ett förhållandevis känt namn i dessa frågor och han är alltid lika intressant att lyssna på.

Frågan är om lösningen på Sveriges regionindelning blir klar under kommande mandatperiod. Just nu är det många frågetecken men förhoppningen är att allt kan klaras ut inom fyra år.
Kommek-mässan stundar

Tisdag den 17 augusti 2010

Nu är mina kollegor på plats i Malmö. Vi har två spännande dagar framför oss på Kommek-mässan. Jag läste någonstans att det blir nytt deltagarrekord i år. Tydligen har över 3.400 personer anmält sig till Kommek 2010.


Region Skåne

Tisdag den 17 augusti 2010

Regnet formligen öser ner här i Malmö idag.

Träffarna med representanter från Region Skåne fortsatte. Vi fick också lyssna på en presentation från Lunds kommun. Då fick vi bland annat höra om den stora forskningssatsning som görs där.
Efter lunch skingrades vi kommunchefer åt olika håll. Några ska gå på Kommek-mässan som startar i morgon och andra åkte hem till Norrbotten.

Här ser ni några bilder på mina kollegor, kommuncheferna i Norrbotten.


 


Skillnader och likheter

Måndag den 16 augusti 2010

Idag har vi kommunchefer från Norrbotten varit på besök och träffat representanter från Region Skåne.

Man kan konstatera att det är många likheter mellan oss trots att det kanske ändå är mer olikheter.

Man har varit först i landet med att slå ihop två län. Kristianstads län och Malmöhus län blev Region Skåne redan för drygt tio år sedan.

I regionfrågan ligger också samarbetet med Köpenhamn. Öresundsregionen är den region man jobbar med i Skåne i mångt och mycket. Det är alltså inte bara Region Skåne utan även ett större perspektiv.

Jag konstaterar att det är en lite omvänd situation jämfört med oss i norr. Skåne är ju ett landskap som sedan år 1719 delat landskapet mitt itu. Nästan 100 år senare, 1810, bildades länet Norrbotten.

Skillnaden hos oss i norr är att länet Norrbotten består av två (eller egentligen ett och ett halvt) landskap.

I hela vårt län bor cirka 270.000 invånare. Det är ungefär lika många som bor i Malmö kommun – eller Malmö Stad som de kallar sig trots att stadsprivilegierna är borta för länge sedan och att det därför inte längre formellt sett finns några städer kvar.

Dessa 270.000 invånare bor alltså i Malmö som är en (1) kommun av totalt 33 kommuner i landskapet och regionen Skåne. Skåne är lite drygt hälften så stort som Jokkmokks kommun till ytan – 11.000 kvadratkilometer jämfört med Jokkmokks knappa 20.000 kvadratkilometer.

I Jokkmokks kommun är vi drygt 5.000 invånare. I Skåne bor det 1,2 miljoner invånare.

Direkt och spontant känns det som att det borde ske lite kommunsammanslagningar i Skåne. Men det är väl en så känslig fråga så ingen vågar eller orkar ta den diskussionen.

Det känns alltså som att det är ganska stora skillnader mellan oss i Skåne och Norrbotten. Men det finns många likheter också. Det handlar kanske främst av olika samverkansformer men jag ska bespara er läsare allt detta. Men det var en mycket intressant dag idag.


Malmö

Måndag den 16 augusti 2010

Nu är jag i Skåne. Jag åkte hit igår kväll. Jag plockade blåbär i Jokkmokk på söndagsförmiddagen och gick och la mig i Malmö. Tänk vad snabbt man förflyttar sig.

Snart ska jag träffa mina kommunchefskollegor från Norrbotten. Vi ska bland annat träffa representanter från Region Skåne för att höra vilka erfarenheter de har gällande regionfrågan.

 

 


Tur eller otur?

Fredag den 13 augusti 2010

Idag är det en otursdag enligt många. Jag har ännu inte råkat ut för något oturligt och jag hoppas det fortsätter så resten av dagen.

Jag har nu haft ett ganska långt avbrott i mitt bloggande. Nu känner jag att det är dags att ta tag i det igen. Trots att jag nu jobbat i tre veckor efter min huvudsemester så har jag inte förrän nu kommit igång med bloggande.

Jag har haft en bra semester med några veckors vistelse i Hälsingland efter cykelturen dit.

Semesterperioden är över för många och nu börjar snart de vanliga rutinerna komma igång. Nu på måndag börjar nog de flesta som ännu har semester att jobba. Och i alla fall här i Jokkmokks kommun är det drygt en vecka kvar till skolstarten.

Nästa vecka är jag i Malmö måndag till torsdag. Norrbottens alla 14 kommunchefer träffar representanter från Region Skåne på måndag och tisdag. Och på onsdag och torsdag är jag på Kommek-mässan i Malmö tillsammans med övriga i vår tjänstemannaledningsgrupp.


RSS 2.0