Attraktivitet

Tisdag den 29 september 2015

På morgonen var jag med på ett videomöte i en fråga kring ett projekt med fokus på attraktivitet, design och folkhälsa. Vi jobbar mycket med attraktivitetsfrågor nu och känslan är att vi genom att vara med på detta projekt tillsammans med Luleå Tekniska Universitet kan jobba ännu mer med dessa viktiga frågor.

Efter det var jag med på ett möte gällande ensamkommande asylsökande ungdomar. Just nu är det ett stort antal ungdomar som kommer till Sverige och alla kommuner får ta emot fler ungdomar jämfört med det avtal som är upprättat. I Jokkmokks kommun har vi tagit ett beslut om att dubbelbelägga i våra olika boenden för ensamkommande ungdomar. Vi jobbar vidare med att hitta bra lösningar i dessa frågor.

Sedan var jag på ett möte med länsorganisationen för Svenskt Näringsliv. Vi fick då ta del av rankinglistan över företagsklimatet i Sverige. Vi konstaterade att det finns frågor att jobba vidare med gällande attityder, värderingar och förhållningssätt. Vi från den kommunala organsisationen bör underlätta processer på olika sätt så att kvaliteten och effektiviteten höjs.

Sedan var jag med på ett möte där vi fick träffa representanter från Piteå kommun och från andra organisationer som beskrev hur man nu planerar att genomföra SM-veckan i Piteå i slutet av januari 2016. Vi förde samtal om olika samverkansformer mellan Piteå och Jokkmokk kring dessa frågor.

Efter det hade jag ett möte med skolchefen och personalchefen kring olika aktuella frågor. Jag pratade även med avdelningschefen för samhällsbyggaravdelningen kring olika frågor.


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Basketsmycken

Måndag den 28 september 2015

Idag har kommunstyrelsens arbetsutskott haft ett möte. Ett antal ärenden kring vatten- och avloppsfrågor hanterades. Vi diskuterade också olika frågor kring flyktingar och vilken beredskap vi har att kunna ta emot fler flyktingar i ett läge då en krissituation uppstår.

Vi fick en information från Leader Polaris kring hur de jobbar med olika utvecklingsfrågor. Vi fick en genomgång av tertialbokslutet och den ekonomiska prognosen för helåret 2015. Som bedömningen görs nu så kommer ett negativt resultat på 1,9 miljoner kronor att redovisas för Jokkmokks kommun som helhet.

En fråga om Nordenskiöldsloppet och en eventuell förlustgaranti behandlades och olika ärenden kring riktlinjer och policydokument inom personalområdet diskuterades. Vi pratade också om samarbetet med Gällivare kommun vad gäller gemensam löneadministration och ett antal bygdemedelsansökningar hanterades.

På eftermiddagen var jag tillsammans med många andra hos Jokkmokks Tenn. De visade upp sin verksamhet och de presenterade ett samarbete mellan Jokkmokks Tenn och Luleå Basket. På kvällen var jag på Ájtte där jag träffade och åt middag med Försvarshögskolan som är på besök i Jokkmokk denna vecka.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Lapplands Gymnasium är lyckosamt

Fredag den 25 september 2015

Idag har jag varit i Gällivare på Lapplands kommunalförbunds (LKF) direktionsmöte. Vi fick till att börja med en genomgång av verksamheten i gymansieskolverksamheten. Jag konstaterar att beslutet att starta samarbetet mellan de fyra kommunerna inom LKF och att bedriva en gemensam gymnasieskola för några år sedan visat sig vara väldigt lyckosamt.

Kvaliteten har höjts, kostnaderna har sänkts och utbudet av gymnasieprogram för eleverna har blivit större jämfört med vad situationen skulle ha varit om vi inte skulle ha bildat Lapplands Gymnasium år 2010.

Vi fick också en genomgång av ekonomin och ekonomiska rapporter under 2015 och vi pratade om budgetfrågor inför år 2016 samt treårsplaner för perioden 2016-2018. Direktionen behandlade också en fråga om att jobba med att försöka minska ungdomsarbetslösheten och vi pratade om en fråga kring LKF:s pensionspolicy.


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Byggboom i Kåbdalis

Torsdag den 24 september 2015

På morgonen hade jag ett möte med personalchefen. Sedan hade jag och kommunalrådet först en träff med ordförande för kultur- och fritidsnämnden och sedan med ordförande för samhällsbyggarnämnden.

På eftermiddagen var jag sedan med på ett möte där vi jobbade med att ta fram en risk- och konsekvensanalys gällande den framtidsbild för vår organisation som vi nu har fått ett politiskt inriktningsbeslut om.

Sedan var jag och personalchefen på ett informationsmöte med cheferna inom kultur- och fritidsavdelningen. Jag informerade om ett förslag till tillfällig lösning för att leda kultur- och fritidsavdelningen under en tid då vår kultur- och fritidschef snart går i pension.

Efter det var jag med på ett möte med en företagare kring olika fastighetsfrågor.

På kvällen var jag sedan med på ett möte i Kåbdalis. Samhällsbyggarnämnden hade bjudit in företagare och entreprenörer som planerar olika former av satsningar och investeringar i Kåbdalis. Jag konstaterar att det är många olika företag som har investeringsplaner i Kåbdalis. Kåbdalis skidliftar planerar väldigt mycket satsningar med nya restauranger, nya nedfarter, nya husvagnsplatser, nya fritidshus och liknande. De satsningarna har även gjort att andra företag vill investera i Kåbdalis. Just nu – under den senaste veckan – har tio nya huskroppar växt upp i byn.

Från kommunens sida är vi väldigt glada till den framtidstro som finns och vi jobbar vidare med att hitta bra lösningar för infrastrukturfrågor kring främst vatten- och avloppsfrågor.


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Platsinnovationer

Onsdag den 23 september 2015

Igår och idag har jag varit i Piteå på en konferens och en utbildning i forskningsprojektet Platsinnovationer i Swedish Lapland. Det handlar om att vidareutveckla besöksnäringen på olika sätt. Det är viktigt att vi samarbetar och samverkar på olika sätt, frågan är bara hur vi gör det på bästa möjliga sätt.

Vi konstaterade att det mesta nog är ogjort.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dubbelbeläggning i våra boenden

Måndag den 21 september 2015

På morgonen hade jag och ekonomichefen en genomgång med kommunalrådet. Sedan var jag med på ett möte kring frågan om ensamkommande asylsökande ungdomar. Just nu har vi 25 ungdomar i vår verksamhet där vi har ett avtal om att ta emot 22 ungdomar. Avtalen gäller inte just nu under de svåra förhållanden som finns i hela Europa och i hela Sverige. Prognosen säger att vi kommer att få många fler ungdomar under den närmaste tiden.

Vi har tagit ett beslut om att dubbelbelägga de rum som vi har i vår verksamhet. Det är inget optimalt beslut men innan vi hittar andra lösningar på boenden så är det dubbelbeläggning som gäller.

Vi fick idag också ett besked från Migrationsverket att Migrationsverket nu tagit ett beslut om att hundra flyktingar ska bo i Vattenfalls gamla kontorslokaler i Porjus. De hundra flyktingarna kommer enligt uppgift från Migrationsverket att komma till Porjus i morgon tisdag.

På eftermiddagen var jag med på ett samrådsmöte med näringslivsbolaget Strukturum och därefter hade vi ett möte kring jämställdhetsfrågor och värdegrundsfrågor.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Filmpremiär

Fredag den 18 september 2015

Igår kväll var jag på filmpremiär. Glada hälsningar från Missångerträsk har spelats in i bland annat Jokkmokk med omnejd. Martina Haag och andra aktörer var på plats och vi var många jokkmokkare som tog plats i ett fullsatt Folkets Hus för att se filmen. Det var kul och intressant att se alla inspelningsställen som man kände igen och det var kul att se alla statister och skådespelare som man kände igen. Och dessutom tyckte jag filmen var bra.

Idag har jag bland annat haft olika möten i frågan kring omorganisationen. Just nu håller vi på att upprätta en risk- och konsekvensanalys.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ökade flyktingströmmar

Torsdag den 17 september 2015

Idag har jag bland annat haft ett möte med representanter från Migrationsverket. Vi alla konstaterar att de ökade flyktingströmmarna påverkar oss alla på olika sätt. I södra Sverige kommer cirka 700 asylsökande människor varje dygn och prognosen nu är att det ska öka till 1.000 personer per dygn. Dessutom kommer många människor in i Sverige och åker rakt igenom landet norrut utan att söka asyl i Sverige för att de vill ta sig in i Finland.

Just nu håller Migrationsverket på att analysera och utvärdera anbud från de som erbjuder sig att ta emot flyktingar på olika sätt.

Den information som finns idag är att det mest troligt ganska snart blir många, många fler människor som kommer att bo på flyktingboenden i olika former i Jokkmokks kommun jämfört med den siffra som finns idag.

Idag finns 80 människor via Migrationsverkets upphandlingar i vår kommun och en uppskattning är att det kan vara drygt 300 människor som kommer att vara hos oss innan årsskiftet.

Det är jättebra att vi nu kan vara med och hjälpa till med olika frågor då det är krig runt om i världen och då så många människor är på flykt i Europa. Det är nu mycket viktigt att vi från kommunens sida är väl förberedda och att vi kan ordna skolgång för de barn som ska gå i skola hos oss och att vi kan hantera andra viktiga utmaningar som vi står inför i denna svåra situation.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Östra Hörnet

Onsdag den 16 september 2015

Idag har jag bland annat varit på en ordförandeberedning där vi bestämde dagordningen för nästa möte i kommunstyrelsens arbetsutskott.

Jag var senare på dagen på ett möte med referensgruppen för inflyttningsfrågor och integrationsfrågor. Idag besökte vi Östra Hörnet där vi fick en genomgång av alla spännande saker som händer där. Östra Hörnet är en förhållandevis ny mötesplats som utvecklas på ett mycket positivt sätt. Unga och gamla, killar och tjejer, och alla som vill träffas där.

Vi pratade mycket om behovet av samverkan för att få bra verksamhet.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Träff med kultur- och fritidsavdelningen

Tisdag den 15 september 2015

På morgonen hade jag ett möte med en representant från gruvbolaget som är på besök i Jokkmokk. Jag fick information om olika aktuella frågor. Sedan var jag med på en arbetsplatsträff hos kultur- och fritidsavdelningen där vi gick igenom läget med arbetet kring organisationsanalysen.

Jag var därefter med på ett möte med utvecklingscheferna kring en fråga om turistinformationen och sedan hade jag en genomgång med personalchefen.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Jämställdhet och tertialbokslut

Torsdag den 10 september 2015

På morgonen var jag på Strukturum. Där hade jag ett möte kring olika jämställdhetsfrågor. Såväl Strukturum som Jokkmokks kommun jobbar med jämställdhetsfrågorna på olika sätt.

Sedan jobbade jag med tertialbokslutet och med organisationsfrågan. Jag hade även en träff med skolchefen i olika aktuella frågor.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Jämställdhet som tillväxtfaktor

Onsdag den 9 september 2015

Idag har jag varit i Luleå på en jämställdhetskonferens. Vi var 180 personer som var på plats. Norrbottens jämställdhetspris delades ut. Efter en hård kamp där två av totalt 22 nominerade var från Jokkmokks kommun så förkunnades att Ulrica Åström vann.

Stort grattis till dig Ulrica.

Samtidigt känns det som att idag är hela Norrbotten vinnare. Det är väldigt många olika aktiviteter som sker runt om i länet som syftar till att öka jämställdheten mellan kvinnor och män och mellan flickor och pojkar. Med ett jämställt samhälle kommer vi alla att få det bättre.
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

En risk- och konsekvensanalys ska upprättas

Tisdag den 8 september 2015

På morgonen hade jag och ekonomichefen en genomgång med kommunalrådet. Sedan hade jag ett sista och avslutande möte med referensgruppen i frågan kring organisationsanalysen. Nu ska vi upprätta en risk- och konsekvensanalys och jobba vidare med berörda chefer och fack i denna fråga.

Sedan var jag med på ett videomöte med länets kommunchefer där vi gick igenom läget inför Kommunförbundet Norrbottens kommande styrelsemöte.

På eftermiddagen hade jag olika samtal med chefer i min organisation gällande organisationsanalysen.

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nordenskiöldsloppet återuppstår 132 år senare

Måndag den 7 september 2015

På morgonen hade jag en genomgång med några chefer i frågan kring omorganisationsanalysen. Sedan hade vi ett ledningsgruppsmöte. Även där pratade vi om läget i arbetet med organisationsanalysen.

Sedan var jag på kommunstyrelsens sammanträde. Vi fick till att börja med ta del av en krisledningsutbildning. Vi fick även lyssna på statistik från Arctic Camp Jokkmokk gällande antalet gäster på campingen vid Notudden i Jokkmokk under de senaste åren.

Vi fick också ta del av läget kring Nordenskiöldsloppet och arbetet med att återupprätta den skidtävlingen igen under nästa vår, exakt på dagen 132 år efter det att skidloppet genomfördes första gången. I alla fall är det ett förslag att göra så. Fortfarande återstår ett arbete innan vi definitivt kan säga att loppet blir av.

Ett antal olika fastighetsfrågor hanterades och gestaltningsprogrammet slogs fast. Frågor kring bostadsbehovet i Jokkmokks kommun hanterades och internramarna för kommunstyrelsens budget 2016 slogs fast. Flera ärenden om avgifter hanterades och frågor kring medborgarförslag och motioner hanterades. Frågan om hur vi ska jobba vidare med Midnattssolens Trädgård återremitterades till kommunstyrelsens arbetsutskott.


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Positivt resultat

Fredag den 4 september 2015

På morgonen hade jag ett möte med personalchefen och förhandlingsansvarige där vi gick igenom läget kring omorganisationsanalysen. En risk- och konsekvensanalys ska genomföras utifrån det förslag som nu arbetats fram.

Sedan var jag på ett videomöte där vi fyra kommuner inom Lapplands Kommunalförbund (LKF) var med och fick ta del av LKF:s halvårsbokslut. Glädjande nog är prognosen ett positivt resultat för år 2015. Mycket bra.

På eftermiddagen jobbade jag vidare med frågor kring omorganisationsanalysen som vi nu är mitt uppe i.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Flyktingtragiken

Torsdag den 3 september 2015

På morgonen hade jag ett möte med flera medarbetare kring flyktingfrågan och det väldigt stora tryck som finns på alla kommuner runt om i Sverige.

Just nu tar vi i Jokkmokks kommun emot fler ensamkommande ungdomar än vad vi har kommit överens om med länsstyrelsen. Och fler beräknas komma. Självklart ska vi vara behjälpliga och erbjuda plats för alla som kommer till oss. Det är en enorm flyktingkatastrof som pågår i Europa och då ska vi vara med och hjälpa till.

För att klara av att hitta boendelösningar på kort sikt har vi nu tagit ett beslut om dubbelbeläggning för våra ensamkommande asylsökande ungdomar.

Sedan var jag på en utbildning gällande krisledning. Vi gick igenom olika planer och vi pratade om hur vi ska agera om det blir samhällsstörningar.

Efter den utbildningen var jag med på ett möte med några representanter från ett lokalt företag gällande olika aktuella fastighetsfrågor. Och på det sista mötet för dagen var jag med och diskuterade kring hur vi ska agera och jobba med frågan kring en samisk parlamentsbyggnad och vår synpunkt om att den skulle passa väldigt bra att placeras i Jokkmokk.


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Rasism, radikalisering och islamofobi

Onsdag den 2 september 2015

Idag har vi haft en träff i det vi kallar 30-chefsgruppen. Alla chefer i den kommunala organisationen träffas fyra gånger per år. Vi pratar på dessa möten om olika aktuella och strategiska frågor.

På förmiddagen gick vi först igenom läget i arbetet med organisationsanalysen. Sedan fick vi ta del av information kring olika inköps- och ekonomihanteringsfrågor. Vi pratade också om olika frågor kring telefoni och datorer. Och på ett pass innan lunch pratade vi om jämställdhetsfrågor och hur vi ska jobba vidare med dessa frågor.

På eftermiddagen hade vi besök av Aya Mohammed och Salahuddin Barakat. De berättade för oss om frågor kring rasism, radikalisering, utanförskap och islamofobi. Ett mycket allvarligt och viktigt ämne.


 
 
 
 
 
 
 
 

Organisationsanalys

Tisdag den 1 september 2015

Idag har kommunstyrelsens arbetsutskott, tillika personalutskottet, sammanträtt. Jag var med på mötet och vi diskuterade frågan kring Jokkmokks kommuns framtida organisation. Efter ett långt arbete har nu politiken kommit med ett övergripande inriktningsbeslut som vi nu ska jobba vidare med.Skoband på våra rondeller

Måndag den 31 augusti 2015

På morgonen hade jag ett möte kring frågan om ensamkommande ungdomar. Sedan hade jag ett ledningsgruppsmöte och därefter var jag på ett möte med lantmäteriet gällande en fråga om GIS (geografiskt informationssystem) och hur vi ska jobba vidare med den typen av frågor.

På eftermiddagen åkte jag till Luleå där jag hade ett möte med länsstyrelsen och trafikverket i frågan kring cirkulationsplatsers utsmyckning i Jokkmokks samhälle. Representanter från Sameslöjdsstiftelsen var också med på träffen. De har jobbat med ett projekt som heter samisk design i offentlig miljö vilket har lett fram till olika förslag om hur vi kan jobba med attraktivitetsfrågor.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

RSS 2.0