Attraktivitetsfrågor

Måndag den 30 juni 2014

Idag har jag varit med på ett möte i olika attrativitetsfrågor gällande hur saker och ting ser ut i våra olika samhällen i Jokkmokks kommun. Vi träffade några aktiva medborgare som berättade hur de såg på saken. Vi gick igenom hur vi är organiserade inom parkskötseln och liknande frågor.

Vi konstaterade att det finns ett stort behov av att göra snyggt i våra samhällen. Jokkmokks kommun håller bland annat på att jobba fram en gestaltningsplan som ska visa hur vi kan göra med olika attraktivitetsfrågor.

Det är jätteviktigt att våra medborgare är engagerade och kommer med tips, idéer och synpunkter. Vi fick med oss många olika tips på hur vi kan göra i dessa frågor. Bland annat diskuterade vi en fråga som handlade om att det finns medborgare som till exempel vill ”adoptera” olika parkområden och liknande i syfte att sköta om dessa delar utifrån sina egna intressen.

Spännande tankar som i alla fall inte jag hört talas om tidigare.

 
 
 
 
 
 
 

Strukturum i nya lokaler

Fredag den 27 juni 2014

På morgonen var jag på Strukturums fredagsmöte. Det hölls nu för första gången i deras nya lokaler. Det var många besökare som var där. Förutom att vi fick lyssna på Janne Nordström från regionens företagarorganisation när han pratade om företagsklimat och liknande frågor fick vi smaka på lokala godsaker av Eva Gunnare och vi fick också titta runt på de nya lokalerna.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gruvbolaget informerar

Torsdag den 26 juni 2014

På morgonen var jag med på ett samrådsmöte med Strukturum. Vi pratade om allehanda övergripande och aktuella frågor.

På eftermiddagen hade jag ett möte i olika mångfaldsfrågor. Vi planerara olika aktiviteter inom detta område under hösten.

På kvällen var jag på ett möte med gruvbolaget. De informerade om olika aktuella frågor.


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bredbandsutbyggnad

Onsdag den 25 juni 2014

Idag har jag haft ett telefonmöte med Gällivares kommunchef och jag har haft en genomgång med personalchefen i de frågor som handlar om samverkan kring löneadministrationen mellan Gällivare och Jokkmokks kommuner.

På eftermiddagen var jag med på ett videomöte gällande frågor kring bredbandsutbyggnaden i länet.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Chile på besök

Tisdag den 24 juni 2014

Idag har vi haft chilenskt besök i Jokkmokk. Den chilenska ambassadören i Stockholm var här i Jokkmokk tillsammans med Chiles förre president, Ricardo Lagos. De besökte ett antal företagare i Jokkmokk och de tog del av den samiska kulturen på olika sätt.

Här ser ni några bilder från dagens besök.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gruvfrågan beforskas

Måndag den 23 juni 2014

Idag har jag varit med på en träff där flera deltagare i ett forskningsprojekt träffats och diskuterat olika aspekter kring gruvfrågor. Det är olika representanter från Umeå Universitet som forskar i frågan om gruvdrift i fjällnära områden. Kallak utanför Jokkmokk och Rönnbäcken i Västerbotten är med i gruvprojektet.

Jag upplever att det är bra att vi är många från olika organisationer och företag samt representanter från samebyarna och föreningar av olika slag som är med och diskuterar dessa frågor.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Glad midsommar!

Torsdag den 19 juni 2014

Idag har vi i ledningsgruppen träffat representanter från Övertorneå kommun och jobbat med jämställdhetsfrågor. Vi har redovisat en hemläxa i hur det kan se ut i olika situationer på våra olika arbetsplatser ur ett jämställdhetsperspektiv.

Det är intressant och viktigt att djupdyka i olika konkreta situationer och enbart fokusera på en specifik fråga i en specifik situation. Det är sannerligen många olika strukturella frågor som göra att vi agerar på ett specifikt sätt i en specifik situation. Genom att lyfta upp och prata om dessa situationer så finns det goda förutsättningar att vi ändrar vårt beteende så att vi blir mer jämställda i vårt dagliga arbete och i vårt dagliga liv.

Jag önskar nu alla läsare en riktigt glad midsommarhelg!
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kirunabesök

Onsdag den 18 juni 2014

Idag har jag varit i Kiruna på ett direktionsmöte inom Lapplands Kommunalförbund. På förmiddagen genomfördes en diskussion tillsammans med gymnasienämndens representanter kring olika frågor om gymnasieskolfrågor inom Lapplands Gymnasium. På eftermiddagen pratade vi om olika ekonomiska och organisatoriska frågor samt frågor om upphandling och inköp.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Chefsdag

Tisdag den 17 juni 2014

Idag har Jokkmokks kommuns samtliga cirka 30 chefer samlats för att tillsammans gå igenom olika övergripande och aktuella frågor. Vi pratade om olika samverkansfrågor och vi pratade om och gick igenom olika frågor kring det mycket viktiga jämställdhetsarbetet som pågår i hela vår organisation.

Vi fick även en genomgång och en genomlysning av olika frågor som handlar om kommunens intranät och vi har pratat ekonomi, upphandling och personalrelaterade frågor.

Tre gånger per år samlas vi alla chefer. Jag tror det är mycket viktigt att vi genomför dessa träffar i syfte att vi tillsammans kan gå igenom olika aktuella frågor. Det är alltid bra att emellanåt träffa kollegor från andra delar av organisationen för att utbyta erfarenheter från varandras områden.

På kvällen var jag med på en enkel och mycket trevlig sommarfest i fiket på kommunhuset. Några kollegor hade tagit initiativet till att äta en sallad tillsammans så här inför den stundande sommarledigheten. En annan kollega tog med sig gitarren och sjöng och spelade några låtar. Tack alla inblandade för ett bra initiativ.


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Jokkmokk blir mer attraktivt

Måndag den 16 juni 2014

På morgonen genomfördes ett extra kommunstyrelsesammanträde där två fastighetsaffärer diskuterades. Besluten blev att Jokkmokks kommun köper marken vid Getberget där ett stort rekreationsområde finns och att Jokkmokks kommun säljer mark på industriområdet till en lokal företagare.

Sedan hade jag ett ledningsgruppsmöte och därefter hade jag ett möte med personalchefen och biträdande chefen för kommunledningskontoret. Sedan började det sista mötet med kommunfullmäktige innan sommaruppehållet. Där fick vi till att börja med ta del av en presentation gällande ett projekt som heter Nytänk och som handlar om ungdomsfrågor på olika sätt.

Vi fick på kommunfullmäktigemötet även ta del av en presentation av det arbete som pågår för att ta fram det vi kallar gestaltningsplan. Det handlar om attraktivitetsfrågor på olika sätt, allt från färger, former, skyltar, belysning, piktogram och liknande.

Sent på eftermiddagen var jag med på ett ägarmöte med representanter från ägarparterna till Destination Jokkmokk AB.


 
 
 
 
 
 
 
 

Sápmi Awards

Söndag den 15 juni 2014

Nu har årets upplaga av Sápmi Awards avslutats. I slutet av veckan har tredje årets arrangemang genomförts. Det har varit mycket folk i farten. Många arrangemang, tävlingsmoment, musikupplevelser och galamiddag har genomförts. Tre värdiga vinnare har tagit emot 100.000 kronor vardera.

Exakt vad som händer i framtiden vad gäller Sápmi Awards vet vi inte riktigt. Det finns olika förslag som säger att det kan vara som så att Sápmi Awards 2015 ska arrangeras någon annanstans än i Jokkmokk. Östersund finns omnämnt som ett förslag. Att genomföra Sápmi Awards någonstans i Norge år 2015 är också ett alternativ. Förhoppningsvis kommer det att genomföras någonstans och förhoppningsvis kommer Sápmi Awards tillbaka till Jokkmokk år 2016 eller 2017.

Stort tack till alla inblandande som gjort detta möjligt att genomföra.

 
 
 
 
 
 

e-handel ökar företagens försäljning

Fredag den 13 juni 2014

På morgonen var jag på Strukturums sista fredagsmorgonmöte i de gamla lokalerna. Nästa fredag är det midsommarafton och då är det inget möte och fredagen därefter träffas vi alla som vill i de nya lokalerna vid Dálvvadissjöns strand där Bäckstugans förskola tidigare bedrev sin verksamhet.

Vi kunde idag lyssna på hur e-handelsfrågor hanteras bland företagare i Jokkmokk. Genom att erbjuda försäljning via internet så är förhoppningen att försäljningen kan öka.

Sedan var jag med på ett telefonmöte med kommuncheferna inom Lapplands kommunalförbund inför nästa veckas direktionsmöte. Jag var också på besök i kyrkan och på kyrkbacken och kunde ta del av min dotters och många andras skolavslutning här i Jokkmokk. Solen sken och vi var glada att vi slapp de senaste dagarna regnoväder.

På eftermiddagen hade jag ett möte och en genomgång med en utbildningsledare som jobbat med olika personalaktiviteter i några av våra olika personalgrupper under några dagar.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Byamöte i Murjek

Onsdag den 11 juni 2014

Matlandetkonferensen fortsatte under förmiddagen. Jag var med och lyssnade på intressanta föreläsningar och paneldiskussioner kring matfrågor på olika sätt. Konferensen pågick i tältkåtorna vid området mellan Hotel Jokkmokk och Dálvvadissjön. Vid lunch avslutades konferensen och då hade vi verkligen vädret med oss. Solen sken och vi fick en fin smakupplevelse i det fria då Greta Huuva bjöd på lunch utomhus.

På kvällen var jag med på ett möte i Murjek. Jag var där tillsammans med kommunalrådet och fastighetschefen och vi träffade ett antal bybor som jobbar med olika frågor kring utvecklingen i Murjek. Vi hade ett bra samtal. Vi fick ta del av hur man jobbar med olika frågor i Murjek och vi från kommunens sida fick presentera hur vi jobbar i olika utvecklingsfrågor.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Matlandethuvudstaden Jokkmokk

Tisdag den 10 juni 2014

På morgonen var jag med på en övning gällande krisledningsfrågor. Vi fick ett scenario uppspelat för oss om att det var en händelse som hade inträffat som ledde till ett långvarigt strömavbrott i Jokkmokk med omnejd. Utifrån det scenariot fick vi agera och kalla in olika instanser och helt enkelt öva hur vi ska göra om detta blir verklighet. Det var en bra övning.

På eftermiddagen var jag med på konferensen om Jokkmokk som matlandethuvudstad år 2014. Landshövdningen var på plats och landsbygdsminister Eskil Erlandsson var på plats. Även Carl-Jan Granqvist var med och föreläste på konferensen. Vi fick även ta del av synpunkter från och samtal mellan olika lokala entreprenörer i livsmedelsbranschen. Det var intressanta seminarier och föreläsningar under hela eftermiddagen.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Jämställdhetsinformation

Måndag den 9 juni 2014

På förmiddagen hade vi ett ledningsgruppsmöte där vi pratade om övergripande strategiska frågor. På eftermiddagen hade vi ett allmänfackligt informationsmöte och möte med skyddskommittén.

Vi fick bland annat ta del av det jämställdhetsarbete som pågår i Jokkmokks kommun.

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Hög Radioaktivitet

Torsdag den 5 juni 2014

På morgonen hade jag ett telefonmöte inför ett möte under nästa vecka. Sedan var jag med på en friskvårdsaktivitet som Radio Norrbotten startat. Den kallas för Radioaktiv och bygger på att vi medborgare runt om i länet ska röra på oss. Det var väldigt många medborgare i Jokkmokks kommunare som deltog i detta idag.

 
Personligen gick jag runt och tittade på olika andra spännande saker som pågår i samhället. Vid Dálvvadissjöns strand sker nu en uppbyggnad av sju gigantiska kåtor som ska husera olika aktiviteter under den kommande veckan. Det blir konferenser och seminarier i såväl Matlandethuvudstadsårets samt Sápmi Awards regi. Jag gick även igenom fjällträdgården som ligger så otroligt vackert till i samma område.
 
 
 
 
 
På eftermiddagen var jag med på ett möte om riskhanteringsarbetet i Jokkmokks kommun. Ett sätt att få låga försäkringspremier är att jobba aktivt med skadeförebyggande frågor. Försäkringsbolagen rent generellt säger att vi från kommunernas sida ska uppfylla lagar, förordningar, myndighetsbeslut och särskilda föreskrifter samt att vi ska jobba skadeförebyggande.

Nu är det dags för oss att återuppta detta arbete så vi kan få lägre försäkringspremier i framtiden.

Vi gick igenom olika frågor om hur vi jobbar idag och hur vi kanske bör jobba i framtiden. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Spelregler

Tisdag den 3 juni 2014

Idag har jag varit i Gällivare. Kommuncheferna och ekonomicheferna i kommunerna inom LKF-området (Kiruna, Gällivare, Pajala och Jokkmokk) har träffats tillsammans med representanter från Lapplands kommunalförbund för att diskutera budgetfrågor, investeringsfrågor, löneberäkningsfrågor samt andra övergripande och viktiga frågor.

Vi bestämde bland annat att ekonomicheferna får ett uppdrag att i en arbetsgrupp jobba med olika frågor som handlar om vilka spelregler vi kan tänkas ha inom olika områden som handlar om resursfördelning av olika slag.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Socialnämndens kostnader diskuteras

Måndag den 2 juni 2014

På morgonen hade vi ett ledningsgruppsmöte. Sedan var jag med på det sista kommunstyrelsemötet inför sommarledigheten.

Vi fick ta del av en slutredovisning av projekt Sájtte som nu snart är färdigt. Representanter från socialnämnden var på besök och presenterade olika förslag på hur man kan sänka kostnaderna inom socialtjänstens verksamhetsområde.

I media cirkulerar uppgifter om att olika äldreboenden i Jokkmokks kommun ska avvecklas. Socialnämnden har fått i uppdrag av kommunstyrelsen om att redovisa olika förslag om hur man kan sänka kostnaderna i syfte att uppnå kommunfullmäktiges beslut.

Jag vill bara poängtera och klargöra att det inte finns något politiskt beslut i dessa frågor från vare sig socialnämnden eller från någon annan politisk instans. Socialnämnden kommer att behandla frågan om hur kostnaderna ska sänkas på tisdag den 10 juni.

Årets första tertialbokslut behandlades och frågan om förlängning av turistbyråuppdraget hanterades.

En fråga om taxor samt olika medfinansieringsfrågor och bygdemedelsfrågor diskuterades och frågan om hur migrationsverkets medel ska fördelas diskuterades.

Ett tillägg till översiktsplan för LIS-frågor behandlades. Det handlar om frågor kring områden för landsbygdsutveckling i strandnära lägen.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

RSS 2.0