Budgetutmaningar inför 2016

Tisdag den 28 april 2015

På morgonen hade jag ett möte med IT-chefen samt personalchefen och utvecklingscheferna tillsammans med vår informationsansvarige. Vi pratade om hur vi ska jobba med vår hemsida och vi pratade om olika informationsfrågor nu då vår informatör ska sluta inom kort.

Sedan var jag på möte med budgetberedningen. Vi gick igenom olika verksamheter och vi diskuterade olika utmaningar. Därefter var jag med på en träff tillsammans med 25-30 andra företrädare för organisationer, föreningar och företag där vi lyssnade på och deltog i diskussioner med representanter från kulturdivisionen på Norrbottens läns landsting som var på besök i Jokkmokk.


 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ny VD på Strukturum

Fredag den 24 april 2015

Idag har jag bland annat lyssnat på AB Strukturums nya VD Ulf Hägglund som presenterade sig själv och berättade om olika frågor på fredagens morgonmöte på Strukturum.


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Östra skolan

Torsdag den 23 april 2015

Idag har jag bland annat varit på ett möte med representanter från Östra skolan. Vi har gått igenom olika frågor kring fasadskyltning. För snart ett år sedan uppvaktade jag Östra skolan på deras 50-årsdag med en gåva av en fastadskylt. Alldeles snart ska skylten sättas upp.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Arctic Camp Jokkmokk

Onsdag den 22 april 2015

På morgonen var jag med på ett avstämningsmöte som handlade om kommunens campinganläggning. Den har nu fått nytt namn – Arctic Camp Jokkmokk.

Sedan hade jag ett möte med skolchefen och på eftermiddagen var representanter från Migrationsverket på plats. Vi gick igenom olika aktuella frågor kring de tillfälliga boendena som finns i vår kommun.

Därefter hade jag och ekonomichefen en sittning där vi gick igenom frågor kring ekonomiska ramar inför år 2016. Budgetberedningen pågår för fullt och vi jobbar med olika ekonomiska utmaningar.

Sent på eftermiddagen höll jag i ett möte i referensgruppen gällande verksamhets- och ledningsorganisationsanalysen. Vi har nu startat vårt analysarbete.


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ekonomiska utmaningar inför framtiden

Tisdag den 21 april 2015

Idag har det första mötet av de inplanerade ordinarie budgetberedningsmötena hållits. Budgetberedningen består av de fem politikerna som finns i kommunstyrelsens arbetsutskott.

Vi började med att jobba med visionsdokumentet som ska gälla från och med nästa år. Vi diskuterade olika frågor kring vad det ska innehålla. Sedan fick vi besök av representanter från kommunledningskontoret som berättade om innehållet i de olika delarna av deras olika verksamheter.

Vi pratade sedan om arbetsmiljöfrågor rent generellt. Sedan fick vi besök av samhällsbyggarnämnden och därefter kom representanter från barn- och utbildningsnämnden. Vi hade bra presentationer och vi förde bra resonemang kring aktuella frågor och utmaningar i de olika verksamheterna.

Efter budgetberedningens slut var jag med på ett telefonmöte med kommuncheferna inom Lapplands kommunalförbund där vi gick igenom dagordningen inför nästa veckas direktionsmöte.


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kommunalrådet pratar visioner

Måndag den 20 april 2015

På förmiddagen hade jag ett möte med min ledningsgrupp. Vi hade besök av kommunalrådet som berättade om hur arbetet med att ta fram ett nytt visionsdokument fortskrider. Vi fick sedan en presentation på videolänk om hur en så kallad chefshandbok skulle användas av oss kommunala chefer i vår organisation i syfte att förenkla och förbättra vårt arbete.

Vi fortsatt med att prata ekonomi och upplägg inför de ordinarie budgetberedningsträffarna som startar i morgon.

På eftermiddagen hade vi ett möte med jämställdhetsfrågor på agendan. En utbildningsinsats ska genomföras för samtliga medarbetare och vi förbereder oss nu inför ett första pass på vår nästa träff med våra 30 chefer som kommer att hållas i början av maj.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kåbdalis Skidliftar presenterar nya satsningar

Fredag den 17 april 2015

Idag har jag varit på möte i Kåbdalis. På morgonens fredagsmöte som Strukturum anordnar var vi på företagsbesök hos Kåbdalis Skidliftar AB. Johan Gunnarstedt berättade om familjeföretaget som firar 50 år nästa år. Han berättade om den utveckling som skett underr årens lopp och han beskrev hur framtidsplanerna ser ut.

Kåbdalis Skidliftar planerar nya liftar, nya nedfarter, nya restauranger och boendeanläggningar inom de närmaste åren.

Efter fredagsmötet hade jag samt tekniska chefen och gatuchefen en genomgång med Johan Gunnarstedt utifrån de investeringsplaner som ligger närmast i tiden och som påverkar den kommunala investeringsbudgeten i forma av infrastruktur i vatten- och avloppslösningar.


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ett riktigt hedersuppdrag

Torsdag den 16 april 2015

Idag har jag hållt i en facklig information som handlade om arbetet med visionsdokumentet och att jag fått i uppdrag att göra en verksamhets- och ledningsorganisationsanalys. De fackliga organisationerna Vision och Kommunal är inbjudna att vara med och jobba med den analysen.

Sedan var jag på ett riktigt hedersuppdrag. Jag och en kollega var och hälsade på och uppvaktade en kommuninvånare som precis fyllt 100 år. För första gången i mitt liv så sjöng jag ”Ja må hon leva uti två hundra år”.

Stort grattis till dig Birgit Gustafsson. En pigg dam som bor hemma i sin egen lägenhet och klarar sig själv. Det var riktigt kul och trevligt att komma och resonera med dig.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gruvbolaget på besök

Onsdag den 15 april 2015

På morgonen hade jag ett möte med representanter från gruvbolaget JIMAB som var på besök i Jokkmokk. De informerade om läget i deras verksamhet. De berättade bland annat att de nu väntar på regeringens beslut i frågan om bearbetningskoncession för järnmalmsfyndigheten i Kallak.

På eftermiddagen var jag på en utbildning som hölls för politiker och tjänstepersoner inom socialnämndens område. Jag var också inbjuden och jag fick mycket matnyttig information om många olika viktiga saker som handlar om sekretessfrågor, jäv, ansvarsfördelning och liknande.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vi går åt rätt håll

Tisdag den 14 april 2015

Idag har jag varit i Stockholm och pratat om hur vi i Jokkmokk jobbat med attraktivitetsfrågor, design, färg och form utifrån det vi arbetat med i projektet Dags att designa Norrbotten. Jag berättade hur vi jobbat när vi tagit fram ett gestaltningsprogram och jag visade lite bilder från vårt arbete.

Det var Stiftelsen svensk industridesign, SVID, som bjudit in för att ta del av olika exempel från runt om i landet.

Det känns jättekul att vårt arbete uppmärksammas. Och även fast det säkert kommer att ta många år innan allt i gestaltningsprogrammet är förverkligat så har vi nu i alla fall bestämt spelregler kring hur vi ska jobba inom detta område och vi har börjat gå i rätt riktningl. Det tror jag är det viktigaste vi kan göra just nu.


Information om minoritetsfrågor


Måndag den 13 april 2015

På morgonen hade jag ett ledningsgruppsmöte. Sedan hade jag en sittning med socialchefen där vi gick igenom lite aktuella frågor.

Därefter var jag på årets andra kommunfullmäktigemöte. Vi fick bland annat ta del av en presentation kring minoritetsfrågor och hur vi jobbar med dessa frågor i Sverige, Sápmi och Jokkmokk.

Bokslutet för år 2014 slogs fast. Några investeringsärenden, medborgarförslag och liknande slogs fast. Avfallsplanen återremitterades och ett antal olika valärenden gicks igenom.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vindkraft

Fredag den 10 april 2015

På morgonen var jag på Strukturums fredagsmöte. Vi fick ta del av en presentation kring vindkraftsfrågor och hur det ser ut i den frågan i den norra regionen.

Sedan hade jag ett möte och en genomgång med ekonomichefen gällande ekonomiska förutsättningar inför framtiden.

Därefter jobbade jag med att ta fram material till en presentation av Jokkmokks kommun som handlar om det arbete vi gör kopplat till attraktivitetsfrågor och design som en följd av arbetet vi gjort med Centek och Luleå Tekniska Universitet som kallas för Dags att designa Norrbotten.

På tisdag i nästa vecka ska jag till Stockholm och hålla ett föredrag kring detta. Det är SVID, Stiftelsen svensk industridesign, som bjudit in mig till att berätta om hur vi jobbar med dessa frågor i Jokkmokks kommun.


 
 
 
 
 
 
 
 
 

Budgetförutsättningar

Torsdag den 9 april 2015

Idag har jag varit med på ett möte med kommunstyrelsens arbetsutskott. Mötet handlade om budgetförutsättningar inför 2016 och vi diskuterade om frågan kring processen för att jobba fram nästa visionsdokument.

Det arbetet har nu påbörjats och utifrån tankarna kring nästa visionsdokument samt utifrån olika andra förutsättningar bestämde kommunstyrelsens arbetsutskott på dagens möte att vi ska påbörja ett arbete tillsammans med berörda fackliga organisationer som innebär att vi ska utföra en verksamhets- och ledningsorganisationsanalys av alla verksamheter utom för barn- och utbildningsnämnden och för socialtjänsten.
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sociala företag

Onsdag den 8 april 2015

På morgonen var jag med på ett möte med revisorerna. Bokslutet för år 2014 har nu reviderats och vi hade en genomgång med revisorerna kring detta arbete.

Efter det fick vi ta del av information kring arbetet med en konferens som ska genomföras här i Jokkmokk den 19 maj och som ska handla om socialt företagande. Birgit Meier-Thunborg jobbar insom Svenska Kyrkan för Jokkmokks Församling med dessa frågor.

Från kommunens sida är vi väldigt intresserade av att sociala företag ska bildas och att vi på sådant sätt kommer att ha flera människor som idag har svårt att komma ut på arbetsmarknaden att faktiskt kunna komma ut på arbetsmarknaden.

Har du som läser denna blogg frågor kring detta kan du gärna ta kontakt med:

Birgit Meier-Thunborg, Jokkmokks Församling, 0971-588 83. Hennes mejladress är: birgit.meier-thunborg@svenskakyrkan.se

På eftermiddagen var jag med på ett möte med representanter från kultur- och fritidsavdelningen där vi disktuerade vissa frågor kring arbetet med och upplägget av rekryteringen av ny kulturskolechef. 
 
 

Försvarets verksamhet i Jokkmokk

Onsdag den 1 april 2015

På morgonen var jag med på ett informationsmöte där jag fick ta del av hur man jobbar i Föreningsalliansen (FAJ). Sedan var jag och kommunalrådet på ett möte på militäranläggningen strax utanför Jokkmokk. Luleås flygflottilj F21 har en utlokaliserad flygbas på Koivoheden strax utanför Jokkmokk.

Vi fick ta del av olika frågor som man jobbar med inom försvarsmakten och vi förde en konstruktiv dialog kring olika viktiga frågor som har beröring på kopplingen mellan Jokkmokks kommun och försvarets organisation.

På eftermiddagen var jag på ett möte där vi gick igenom läget i frågan kring en samisk parlamentsbyggnad i Jokkmokk.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ny VD på Strukturum

Fredag den 27 mars 2015

På morgonen var jag på Strukturums fredagsmöte. Vi var på besök hos Sameslöjdsstiftelsen och fick en presentation av deras verksamhet.

Vi fick också information om att det nu är klart med rekryteringen av en ny VD för AB Strukturum. Inom kort börjar Ulf Hägglund som VD för Strukturum.

Senare på förmiddagen hade jag ett möte med skolchefen där vi gick igenom olika aktuella frågor och på eftermiddagen jobbade jag bland annat med en fastighetsaffär och olika juridiska vinklingar kring den fastighetsaffären.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

RSS 2.0