Ovädret som uteblev

Onsdag den 27 januari 2010

När jag vaknade i morse tittade jag med spänning ut genom fönstret. Hade nu ovädret kommit hit till Jokkmokk inatt? Nej, det hade det inte. Det hade i princip inte kommit någon snö alls och det blåste inte någonting. På eftermiddagen började det att snöa här i Jokkmokk. Jag skottade cirka en decimeter snö efter jobbet och ytterligare en decimeter innan jag gick och la mig.

I samhället har jag inte märkt av någon blåst alls. Vi måste ha haft väldigt stor tur här i Jokkmokk. Visst, vi har fått cirka 20 centimeter snö men det känns inte som att vi har haft något oväder här. Däremot hör jag på nyheterna att ovädret varit runt om kring oss i Norrbotten och i övriga landet.


Förändrade styrprocesser

Tisdag den 26 januari 2010

Idag har ledningsgruppen varit samlad för att diskutera frågor om hur vi ska jobba på olika sätt. Dagen handlade om allt från hur de knappa resurserna ska fördelas till metoder för hur vi ska jobba med styrprocessfrågor.

Mycket av detta jobb känns ibland flummigt och inte så konkret. Just därför känns det viktigt att vi viker tid för att jobba med frågorna. Trots att vi många gånger använder samma ord så går vi nog omkring och menar lite olika saker med dessa ord.

Vi pratade även om hur viktigt det är att jobba med måldokumentet och att vi alla fokuserar på samma målbild.

Under dagen kom information om en vädervarning klass två på en tregradig skala. Det ska nu bli väldigt blåsigt och det ska komma mycket snö. Ovädret har inte ännu sent på tisdagskvällen börjat. Men det lär väl komma i natt.


Ensamkommande asylsökande ungdomar

Måndag den 25 januari 2010

Idag har vi haft årets första möte i kommunstyrelsens arbetsutskott. Vi fick till att börja med en information gällande skolinspektionens positiva rapport om verksamheten på Kunskapens Hus.

Sedan behandlades ett antal olika fastighetsfrågor och tilläggsinvesteringsfrågor. Bland annat diskuterade vi frågan om fastigheterna kring Vuollerim 6000. Där sa arbetsutskottet att en annons ska ut där vi efterfrågar synpunkter från föreningar eller andra där intresserade får beskriva hur man vill utveckla verksamheten och området.

Folkhälsorådsfrågor gicks igenom. Vi fick också en information kring frågan om samisk äldreomsorg. En rapport om projektet sameprofilerad äldreomsorg har jobbats fram.

Frågan om ensamkommande asylsökande ungdomar diskuterades. Eventuellt ska befintligt boende utökas med en eller två platser. Kommunstyrelsens arbetsutskott tyckte också att vi bör utreda om huruvida Jokkmokks kommun ska upprätta ytterligare ett boende för ensamkommande flyktingar.


Hyresfrågor som inte är riktigt korrekta

Måndag den 25 januari 2010

På morgonen fick jag ett samtal från en representant på länsstyrelsen här i Jokkmokk. Jag fick en fråga kring en tidningsartikel. I dagens tidning kan vi läsa om att Vattenfall har ett förslag till en omorganisation lokalt i Jokkmokks kommun. En viss omflyttning kommer att ske så att arbetstillfällen försvinner från Porjus och Vuollerim samtidigt som dessa arbetstillfällen kommer att läggas i Jokkmokk.

Huruvida denna omflyttning är bra eller dålig kan man nog ha lite olika åsikter om. Det är definitivt Vattenfall som äger frågan.

Artikeln i dagens tidning avslutas med att Vattenfall mest troligt kommer att hyra de lokaler som länsstyrelsen idag hyr av AB Jokkmokkshus i centrala Jokkmokk. Samtidigt kan vi läsa att länsstyrelsen enligt uppgifter till Kuriren kommer att flytta till andra lokaler som idag står tomma och som Jokkmokks kommun äger.

Jag har full förståelse för att länsstyrelserepresentanter höjer på ögonbrynen när de läser tidningen och ser detta stå skrivet. För ingenstans från kommunens sida finns ett sådant resonemang. Jag har absolut ingen aning om varifrån dessa uppgifter kommer. Det måste helt enkelt vara ett önskemål från någon på Vattenfall som gärna vill in i de lokaler som länsstyrelsen hyr av AB Jokkmokkshus.

Nåväl, vi kan väl återigen konstatera att det som står i tidningen är inte riktigt sant alla gånger.


Ministerbesök till Jokkmokks kommun

Fredag den 22 januari 2010

Idag har jag varit i Piteå på skid-SM och tillsammans med kollegor gjort reklam för Jokkmokks marknad. Vi har en tältkåta uppställd på skidstadionområdet. Jag står där i en – om jag får säga det själv – mycket vacker vargskinnspäls från 1800-talet.Vargskinnspälsen är verkligen en dörröppnare. Inte för att jag brukar ha problem att prata med folk på mässor och liknande men när man står där i en vargskinnspäls så är det väldigt många som kommer fram och börjar prata om just pälsen.

Nåväl, en intressant träff idag var med en representant från ”Mötesplats upplevelseindustrin Piteå”. Hon berättade om en, sedan en tid tillbaka, planerad konferens i Årrenjarka den 9-10 februari. En konferens om infrastrukturfrågor i kombination med kommunikations- och turismfrågor kommer att genomföras där. Mycket fokus kommer att hållas gentemot de nya sociala medierna och vilken roll de har i samhällsutvecklingen och liknande

Personen jag pratade med är med och arrangerar denna konferens och idag blev det klart att infrastrukturminister Åsa Torstensson kommer till konferensen.

Det känns jättekul att vi får ministerbesök till kommunen. Kul att seminariet blir i Årrenjarkas mycket vackra och fina nybyggda anläggning.

Vad kul att vi i Jokkmokks kommun ena veckan har två partiledare på besök och veckan därefter en minister.


OJ!-gruppen

Torsdag den 21 januari 2010

Idag på förmiddagen hade vi ett möte i OJ!-gruppen. Vi förberedde oss inför den 9 februari. Det blir en viktig dag då vi ska ha en träff med alla chefer och en medarbetarrepresentant från alla olika enheter. Vi ska jobba vidare med ledarskaps- och medarbetarskapsfrågorna.

Vi som jobbar med dessa organisationsutvecklingsfrågor kallar oss för OJ!-gruppen. En kommentar som kommit på min blogg gäller just namnet på vår grupp.

Det är jättekul med olika kommentarer. Jag har full förståelse och respekt för att man tycker lite olika i sådana frågor också.

Jag är helt säker på att det kan finnas bättre namn på gruppen än just OJ!-gruppen. Det jag kan göra är att beskriva hur vi resonerade då vi bestämde namnet på OJ!-gruppen.

När vi startade detta förändringsarbete i augusti 2008 kallade vi oss för OU-gruppen. Bokstäverna ”OU” stod för OrganisationsUtvecklingsgruppen.

Ganska snart, jag tror det var på vårt andra möte, resonerade vi kring namnfrågan. OU-gruppen kändes inte som ett bra namn. Då dök namnförslaget OJ!-gruppen upp. Bokstäverna ”OJ” skulle betyda Organisationsutveckling i Jokkmokks kommun. Samtidigt är ordet ”oj” ett utrop över något i de fall något speciellt händer. Utropstecknet skulle därmed också vara med i namnet.

Så blev det och nu känns det som ett väl inarbetat namn.

När nu namnet är så inarbetat som det är bedömer jag att det just nu inte är läge att byta namn på gruppen. Däremot har vi börjat en diskussion om hur länge just OJ!-gruppen ska finnas kvar. Det kanske är läge att nu snart avveckla denna grupp. En sådan diskussion fördes i Årrenjarka i november förra året och vi ska diskutera detta vidare inom en snar framtid.

Därmed inte sagt att förändringsarbetet ska upphöra. Men vi kanske ska jobba med förändringsfrågorna på ett annat sätt än vad vi gör nu. Det får framtiden utvisa.

På eftermiddagen åkte jag till Piteå där jag ska vara med och göra reklam för Jokkmokks marknad på det pågående skid-SM:et.


Jokkmokk 2015

Onsdag den 20 januari 2010

Idag har ledarskapsutbildningen fortsatt för oss i ledningsgruppen. Vi har som en del i den utbildningen jobbat med en konkret och aktuell fråga. Vi har jobbat med Jokkmokks kommuns måldokument. Det som heter Jokkmokk 2015.

Vi har jobbat med frågeställningen om hur vi ska kunna jobba med måldokumentet så att det blir ett levande dokument. Vi sa också att vi måste jobba med dokumentet så att det får genomslag i alla delar av våra verksamheter. Jag tror att vi har stora möjligheter att lyckas med detta arbete. Det är viktigt att vi kopplar ihop vårt målarbete med andra förändringsarbeten vi jobbar med. Bland annat det arbetet vi gör i OJ!-gruppen.

Våra politiker har också sagt att vi måste jobba mer med frågan om måluppfyllelse. Ett arbete pågår som innebär att varje avdelning och organisatorisk enhet inom Jokkmokks kommun ska jobba med att tolka in det som står i Jokkmokk 2015 så att det stämmer in i respektive avdelning.

En medarbetarenkät är nu på gång att genomföras vilket också är en viktig del i målarbete. Genom medarbetarenkäter kan vi mäta hur vår måluppfyllelse är.

Det känns som att det just nu är rätt tajming i detta med att ta tag i vårt måldokument.

På kvällen övade jag med kören. Nu tränar vi inför våra framföranden under marknadsveckan.


Ledarskapsutbildning

Tisdag den 19 januari 2010

Hela dagen igår satt vi några stycken på en utbildning och genomgång i olika arbetsmiljöfrågor.

Idag har hela ledningsgruppen varit på en ledarskapsutbildning. Det har varit en mastig men nyttig utbildning. Vi har pratat om förtroende, feedback och andra liknande viktiga frågor som handlar om kommunikation och ledarskap.


Telefonförsäljare som hade otur att ringa till mig

Söndag den 17 januari 2010

Ikväll pratade jag med en telefonförsäljare som ringde hem till vår privata fasta telefon. Det var absolut inte den första. De ringer titt som tätt.

Denna gång var det en ung herre som presenterade sig med sitt namn och det företag han företrädde. Han representerade ett försäkringsbolag och han beskrev att han jobbade med olycksfallsförsäkringar. Efter ett tag sa han att han på uppmaning av kommunen nu ringde runt till föräldrar och erbjöd kompletteringar av kommunens olycksfallsförsäkringar som gäller barnen i kommunen.

Jag lyssnade med spänning på det han sa och bad honom upprepa vad han sa och vad han erbjöd. Jodå, han sa precis samma sak, nämligen att han på uppmaning av kommunen nu ringde runt.

Då förklarade jag för honom att jag inte riktigt trodde på det han sa. Han blev väldigt förvånad och undrade vad jag menade med det. Jag förklarade för honom att jag jobbade med dessa försäkringsfrågor på Jokkmokks kommun och att det inte alls stämde med det han nyss beskrev för mig.

Då ändrade han sig snabbt och sa att det inte var Jokkmokks kommun som han menade utan det var andra kommuner runt om i Sverige som han menade. Jag sa då att han uttryckte sig väldigt tokigt och jag visade verkligen att jag inte tyckte om att han sa vad han sa. Jag sa också något om att jag gärna skulle vilja prata med hans chef om detta. Och då svarade han snabbt att det kunde jag få göra.

Det tog någon sekund så hade jag en annan ung mansröst i luren. Han förklarade att han inte kunde ta ansvar för hur hans säljare uttryckte sig och att de absolut inte skulle säga på det sätt som hans säljare hade sagt. De skulle nu lyssna på inspelningen av samtalet och absolut inte säga så här igen.

Nå, det tror jag vad jag vill om. De kommer säkert att säga på samma sätt även i fortsättningen. Jag förklarade att jag inte var intresserad av någon kompletterande försäkring och han svarade att det hade han förståelse för.

Jag konstaterade efteråt att de ikväll hade otur att komma fram till just mig. Även om jag formellt sett inte längre är försäkringsansvarig i Jokkmokks kommun så vet jag att vi från Jokkmokks kommuns sida inte uppmanar något speciellt försäkringsbolag att gå ut med kompletterande erbjudande till föräldrar gällande olycksfallsförsäkringar.


Heldag i Piteå

Lördag den 16 januari 2010

På morgonen stack mammorna ut på en skidtur med våra vänners hundar. Det blev en härlig och fartfylld upplevelse.

Sedan åkte vi vuxna ut och åkte långfärdsskridskor på en upplogad bana i norra hamn ut mot Fårön i Piteå. Solen hade precis gått upp över horisonten och det var ganska friskt i det öppna landskapet på isen. Men det var en härlig tur och vi konstaterade att det var ett populärt ställe för många att prova på isbanan. Många åkte långfärdsskridskor medan andra åkte spark och promenerade.

Sedan blev det shopping för alla kvinnliga medlemmarna över åtta år i våra båda familjer. De två minsta tjejerna och papporna stannade hemma. Sedan blev det ett trevligt besök på Pite Havsbad. Vi badade och lekte så det stod härliga till.


Upphandlingsfrågor

Fredag den 15 januari 2010

På morgonen var jag på fredagsmötet på Strukturum. Temat var upphandlingsfrågor. Det blev intressanta diskussioner och ett bra möte.

Sedan hade jag ett möte med representanter från samhällsbyggaravdelningen. Vi gick igenom lite inför bokslutet.

På eftermiddagen jobbade jag med administrativt arbete. Idag är sista dagen för att hantera leverantörsfakturor i vårt elektroniska fakturasystem innan vi stänger systemet för år 2009.

På kvällen åkte vi till några goda vänner i Piteå.


Änglavakt

Torsdag den 14 januari 2010

På kvällen skulle min fru och ytterligare en person till Boden på ett möte. Strax norr om Harads körde de på en älg. Som tur var klarade de sig oskadda medan älgen dog omedelbart. Bilen fick plåtskador men de lyckades ändå köra den fram till Harads där en bärgare tog över.

De lyckades ändå ta sig till mötet i Boden. Jag fixade en annan bil och jag och mellandottern åkte för att hämta dem. När vi kom till olycksplatsen hade ytterligare en älgolycka precis inträffat. En bil låg uppochner i diket och en död älg låg mitt på vägen. Vi stannade och en nedblodad person kom uppkravlandes från diket över snöplogkanten och sedan ut på vägen. De visade sig vara en bekant jokkmokkare. Även om han var blodig så hade även han klarat sig hyfsat bra i krocken.

Det är bara att konstatera att ikväll har änglavakten slagit till åtminstone två gånger. Det var ungefär två timmar och cirka 2,5 kilometer mellan olyckstillfällena. Två döda älgar, två krockade bilar och tre personer som klarat sig hyfsat bra.


Ungdomsfrågor

Torsdag den 14 januari 2010

Jag hade inte ett enda möte inbokat under förmiddagen. Jag jobbade med diverse olika avstämnings- och avslutningsjobb inför bokslutet. Direkt efter lunch hade jag en genomgång med ekonomiansvarige. Vi pratade också mycket bokslutsfrågor men vi gick även igenom diverse andra saker.

Sedan var jag och några andra tjänstemän och politiker på ett möte med en representant från kommunförbundet Norrbotten.

Jokkmokks kommun är med i ett projekt där vi på olika sätt jobbar med ungdomsfrågor. Vi ska på ett seminarium i Arvidsjaur om två veckor och vi gick nu igenom lite olika saker inför det seminariet.


Resultatförbättring

Onsdag den 13 januari 2010

På morgonen hade vi en träff där vi gick igenom dagordningen inför årets första möte i kommunstyrelsens arbetsutskott. Sedan var jag och utvecklingschefen på ett möte tillsammans med Strukturum.

Direkt efter lunch hade vi ett möte i teknikgruppen. Vi har under hösten jobbat med ett analysarbete om hur vi bör jobba och hur vi skulle kunna organisera oss inom koncernens tekniska verksamheter. Det har varit och är fortfarande ett bra och intressant arbete. Vi är inte klar men vi har kommit ganska långt i arbetet.

Ett antal olika spännande förslag har diskuterats. Nästa steg är att göra en SWOT-analys tillsammans med de olika medarbetarna inom de tekniska verksamheterna.

Senare under eftermiddagen gick jag igenom leverantörsfakturor och annat administrativt arbete. Bokslutsarbetet är i full gång. Nu på fredag stänger vi möjligheten att bokföra leverantörsfakturor på år 2009.

Glädjande nog kommer nu signaler från vissa verksamheter som tyder på att Jokkmokks kommun inte kommer att gå med så stor förlust som vi trodde bara för någon månad sedan. De kostnadssänkande åtgärderna vi jobbat med sedan våren 2009 har fått förhållandevis stor effekt vilket känns väldigt bra. Det återstår dock mycket arbete innan vi vet det exakta resultatet för Jokkmokks kommun år 2009.


Förändringsarbetet

Tisdag den 12 januari 2010

På förmiddagen hade vi ett möte i OJ!-gruppen. Vi diskuterade hur vi ska jobba i vårt förändringsarbete. Vi fokuserar på ledarskaps- och medarbetarskapsfrågor och frågor om vilken värdegrund som ska gälla i organisationen Jokkmokks kommun. Den 9 februari har vi en heldag tillsammans med alla som var med på arbetet i Årrenjarka i november.

På eftermiddagen hade vi ett möte med ledningsgruppen. Även där diskuterade vi förändringsarbetet. Men även ett antal andra övergripande frågor diskuterades.


Vintermarknad och vindkraft

Måndag den 11 januari 2010

Åter på jobbet med full mötesagenda igen. Det har varit väldigt skönt med jul- och nyårsledighet men, precis som några kollegor sa idag, det känns direkt precis som om man aldrig varit ledig. Med det menar vi att man direkt kommer tillbaka till ordinarie rutiner.

På förmiddagen hade vi ett möte i marknadsgruppen. Vintermarknaden närmar sig med stormsteg. Många saker är klara men inte alla detaljer. Nästa vecka är Jokkmokks kommun med på skid-SM i Piteå och marknadsför vintermarknadsveckan. Det kanske blir som så att även jag åker ner till Piteå en sväng.

Sedan åkte vi till Porjus för ett möte tillsammans med Gällivare kommun gällande vindkraftsfrågor. Vi hade ett uppstartsmöte i frågan kring vindkraftsutredningen. Jokkmokks kommun ska tillsammans med Gällivare kommun titta på vindkraftsfrågan som ska ligga till grund för kommunernas översiktsplanering.

I de områden som finns på gränsen mellan våra båda kommuner och där det är goda vindförhållanden finns två områden som är intressanta att jobba vidare med. Det är vid Suorvadammen och vid Högträsk. Vi ska nu jobba vidare med dessa frågor.


Solen är åter

Lördag den 9 januari 2010

Enligt kalendern har polarnatten i Jokkmokk varit slut i drygt en vecka. Men eftersom Jokkmokks samhälle ligger i en sänka med en förhållandevis hög horisont mot söder så tar det ytterligare några dagar innan man i själva samhället kan se solen.

Idag har det varit en härlig vinterdag med temperaturer som känns helt okej trots att det ändå varit minus 20 grader mitt på dagen. Jämfört med minus 30 eller 35 känns minus 20 som väldigt okej temperatur. På kvällen kom det dessutom in varmare luft över Jokkmokk vilket ledde till att vi endast hade tio minusgrader på sen eftermiddag och klockan sju på kvällen var det minus tre grader.

Vi var ut på en promenad på förmiddagen och även en skotertur mitt på dagen. När vi kom en bit utanför samhället fick vi under några minuter se solen som tittade upp precis över horisonten. Det känns verkligen härligt och fantastiskt att åter se solen.

Under veckan som gått har jag både jobbat men också varit ledig. Vårterminen för eleverna i skolorna i Jokkmokks kommun började igår fredag. Jag antar att många familjer kommer att komma tillbaka till alla vanliga rutiner nu under nästa vecka.


Gott Nytt År

Lördag den 2 januari 2010

Nu har det gått många dagar sedan senaste inlägget. Jag har varit julledig och hela familjen har varit till släkten i Hälsingland.

Vi har haft en mycket bra julhelg med mycket mat och ledighet. Vi har hälsat på många släktingar och vänner. Det har varit väldigt kallt och snöigt även i Hälsingland. Även i Jokkmokk är det kallt. Just nu är det minus 31.

Enligt uppgift är nu polarnatten över för denna gång här i Jokkmokk. Fast jag har ännu inte sett solen stiga upp över horisonten.

Vintersolståndet inträffade den 21 december. I parken i Jokkmokk uppmärksammades denna händelse med en rad aktiviteter. Tyvärr hade jag inte möjlighet att vara med på allt detta. Men nu är alltså solen på väg tillbaka och vi ser fram emot ett nytt spännande år.


RSS 2.0