Fiske i Sitojaure

Söndag den 28 februari 2010

I helgen har jag varit i Sitojaure på en fisketur. Efter att ha varit väldigt kallt länge och väl så blev det mycket bra väder i helgen. Strålande sol från klarblå himmel och cirka 15 grader kallt på dagtid.

Det blev lite äventyrligt med ett skoterhaveri men som tur var så hade vi flera skotrar med.Förändringsarbetet fortsätter

Torsdag den 25 februari 2010

Idag på förmiddagen hade vi ett möte i OJ!-gruppen. Vi diskuterade hur vi ska jobba vidare med förändringsarbetet bland våra ledare och medarbetare. Glädjande nog fick vi i går ett positivt besked i finansieringsfrågan. Det känns verkligen bra.

Vi hade mötet hemma hos mig. Yngsta dottern är sjuk och frugan är på resande fot. Tur man bor på andra sidan gatan jämfört med kontoret. Då fungerar det ju faktiskt med att hålla möten hemma.

På eftermiddagen hade vi ett möte där vi gick igenom dagordningen inför nästa möte i kommunstyrelsens arbetsutskott.


Myggfritt

Onsdag den 24 februari 2010

Minus 37,9 grader på morgonen. Hyfsat myggfritt med andra ord. Ett planerat direktionsmöte inom Lapplands kommunalförbund som skulle hållas här i Jokkmokk ändrades till att i stället hållas via videokonferens.

Det var ett klokt beslut i denna bistra kyla. Vi har ofta videokonferensmöten i samband med träffar inom Lapplands kommunalförbund. Men ibland träffas vi fysiskt. Och idag var en sådan dag för ett planerat fysiskt möte.

Men det gick alltså mycket bra att även idag ta ett möte via videokonferens. Vi fick bland annat en presentation om hur läget ligger så här i uppstarten av det nya Lapplands Gymnasium.

Vi hade även ett möte i ledningsgruppen idag. Vi diskuterade bland annat hur vi ska jobba vidare med ungdomsfrågor, folkhälsofrågor samt brottsförebyggande frågor.

Sedan hade vi en punkt om hur vi ska gå vidare med jobbet att ta fram en strategisk plan. Det är ett arbete som vi gör med politikerna. Målet är att kommunfullmäktige i juni ska kunna fatta beslut i frågan.


Bra med snökaos!

Tisdag den 23 februari 2010

Här kommer en utstickande haka. Redo att ta emot en riktig käftsmäll.

Jag tycker så här. Vad bra att vi inte har satsat resurser på att klara dessa extrema snöoväder. Okej, det är ju inte bra att vi bygger ishallar och andra stora byggnader vars tak inte klarar trycket från en meter snö. Men, det jag menar är att jag tror att det vore omöjligt eller i alla fall enormt dyrt att ha en beredskap inom till exempel tågtrafiken som skulle klara dessa extrema väderlägen som förekommer väldigt sällan.

Om jag förstått informationen rätt så var det 1995 det var så här dåligt väder senast. I alla fall i något område efter västkusten och i Dalsland och i Värmland.

Jag tycker inte det är rimligt att vi ska satsa allmänna resurser i att ha eluppvärmda järnvägsväxlar och andra liknande saker som innebär att tågen kan gå precis som under en vanlig sommardag trots att det är kraftigt snöfall och extrem kyla.

Tänk vilka resurser samhället skulle behöva satsa för att klara dessa extremt ovanligt förekommande situationer. Nej, då tycker jag det är bättre att vi satsar dessa resurser på skola, vård och omsorg och faktiskt accepterar att tåg blir stående under några dagar vart 15:e år.


Utveckling av Jokkmokks Marknad

Måndag den 22 februari 2010

Årets första möte i kommunfullmäktige hölls idag. Mötet började med en information om hur årets Jokkmokks Marknad varit och hur tankarna går i utvecklingsarbetet gällande Jokkmokks Marknad.

Definitiva besökssiffror har nu kommit för år 2010. Det var 48.000 besökare under årets marknadsvecka. Förra året var det 39.000. Det var till exempel hela 80 bussar på besök under marknadslördagen.

Målet år 2013 är att Jokkmokks Marknad har 60.000 besökare. Vi fick en bra presentation om hur tankarna går i frågan om att utveckla Jokkmokks Marknad. Det var en spännande presentation och det blev en bra diskussion efteråt.


Skogliga kontroverser

Måndag den 22 februari 2010

Kommunfullmäktigeledamöterna fick idag lyssna på en föreläsning om kontroverser och konflikter kring skogliga frågor.

Karin Lindahl Beland har forskat i dessa frågor och hon beskrev problematiken på ett tydligt och överskådligt sätt.

Hon konstaterar att ett grundproblem är att olika medborgare och aktörer ser skogen och de skogliga frågorna på lite olika sätt. Olika aktörer tänker och tycker helt enkelt lite olika i dessa frågor.

“We don’t agree about the problems and we don’t agree about the solutions.”

Det verkar vara ett ständigt återkommande problem – eller är det kanske en möjlighet – att vi tycker lite olika i olika frågor.

Det mest intressanta är om det i många andra frågor också är som så att vi tycker olika. Och hur ska vi hantera frågor som vi tycker lite olika kring.

Vi måste jobba med frågan om att alla ska kunna få komma till tals och att alla ska kunna få lyfta fram sin egen åsikt utan att man ska känna sig nedtryckt eller trakasserad.

Om det nu är som så att vi har ett klimat och en stämning i samhället som innebär att vi inte vågar yttra oss i olika frågor så måste vi göra något åt det. Vi måste få ett klimat i vårt samhälle där det är okej att vi tycker olika i olika frågor utan att vi därför ska känna oss rädda för att torgföra våra åsikter.

Jag upplever att det inte är något problem i de allra flesta frågorna men utifrån Karin Lindahl Belands redovisning är det uppenbart ett problem i frågorna om hur skogen ska användas och hanteras i Jokkmokks kommun. 


Vuxenutbildningarna övergår till Lapplands kommunalförbund

Måndag den 22 februari 2010

Kommunfullmäktige behandlade ett antal medborgarförslag och motioner. En ny investeringspolicy antogs.

Kommunfullmäktige beslutade sedan att anta den nya organisationen för högskoleenheter och vuxenutbildningar inom Lapplands kommunalförbund. Det betyder att från och med det kommande halvårsskiftet övergår vuxenutbildningarna i de fyra nordligaste kommunerna, det vill säga Jokkmokk, Gällivare, Kiruna och Pajala från kommunal regi till att ligga under Lapplands kommunalförbund.

En ny energiplan och en klimatstrategi för Jokkmokks kommun antogs. Ett nytt handlingsprogram för räddningstjänsten i Jokkmokks kommun antogs.


Laponiaprocessen är klar

Måndag den 22 februari 2010

Vi fick också en information om hur arbetet med Laponiaprocessen går. Det har varit en lång process och nu är de sista hindren och frågetecknen utredda. En förvaltningsplan är därmed klar. En remiss kommer att skickas till alla partier nu under våren.

Ett världsarvskansli kommer att inrättas i Jokkmokks kommun. Ett arbete ska nu ske med platsbunden information. Det är allt från naturum till skyltar, pärminformation, guideböcker, mp3-spelare i stugor och liknande.

Ett besökscentrum ska inrättas på Ájtte. Den kallas för Laponianoden. Man jobbar nu operativt med frågan om hur detta besökscentrum ska se ut. Vi fick se väldigt spännande och intressanta förslag till upplägg.


Hur kan kommunfullmäktiges roll stärkas?

Fredag den 19 februari 2010

På morgonen var jag på morgonmötet på Strukturum. Där pratade vi om demografiska problem och generationsväxlingsproblematiken.

Direkt efter det var jag på en utbildning. Kommunfullmäktige har bestämt att vi i Jokkmokks kommun ska utreda och analysera hur den politiska organisationen ska se ut i framtiden.

Inbjudna till utbildningen var hela kommunfullmäktige, alla tjänstemän i ledningsgruppen och nämndssekreterare.


Lite mer detaljer om dagens utbildning för den intresserade läsaren

Fredag den 19 februari 2010

Anna Lindström från Sveriges kommuner och landsting var inbjuden som föreläsare på utbildningen om hur kommunfullmäktigerollen kan stärkas.

Frågor som diskuterades var om hur vi kan stärka kommunfullmäktige och hur ska vi se ut i framtiden. Alltså vilken styrning och ledning ska gälla inom den politiska organisationen.

Arbetet stämmer väl in i det förändringsarbete vi jobbar med i OJ!-gruppen. Vi konstaterade även i dag att det är väldigt viktigt med frågor om attityder och värderingar. Det handlar alltså om att förändra en organisationskultur. Det handlar inte bara om att flytta rutor och boxar i ett organisationsschema.

Vi fick se olika exempel på hur andra kommuner har löst dessa frågor. Olika alternativ med kommuner som inte har några facknämnder, alltså ingen barn- och utbildningsnämnd eller socialnämnd till exempel, gicks igenom.

Vi pratade också om delaktighetsfrågor. Vi konstaterade att medborgardialogen måste utvecklas så att medborgarna känner att de har möjlighet att påverka i olika frågor. Det är politiken, kanske via nya beredningsorgan direkt under fullmäktige, som är ansvarig för detta.

En annan beredning under kommunfullmäktige kunde vara den som är ansvarig för det pågående arbetet med att ta fram en ny strategisk plan. Idag är det kommunstyrelsen som bereder och som sedan lyfter upp frågan till kommunfullmäktige.


Kommunchefsträff

Torsdag den 18 februari 2010

Idag har jag varit i Luleå på kommunchefsträff för länets kommunchefer. Ytterligare två nya kommunchefer har tillkommit sedan förra träffen i november. Det är verkligen stor omsättning på kommunchefer i länet.

Jag har jobbat som kommunchef i drygt ett halvtannat år. Efter det att jag började som kommunchef i Jokkmokks kommun har Boden, Kiruna, Piteå, Haparanda och Luleå bytt kommunchef. Arjeplog har också rekryterat ny kommunchef och Övertorneå håller på att rekrytera.

Vi hade ett bra möte med mycket intressant informationsutbyte. Vi pratade bokslutssiffror, tillväxtfrågor, förändringsarbete, politiska organisationsfrågor och mycket annat.


Intervju om vindkraftsfrågor

Torsdag den 18 februari 2010

I en paus av kommunchefsträffen blev jag och kommunchefen i Piteå kommun intervjuad av en svensktalande tysk journalist från Radio Schweden. Det handlade om vindkraftfrågor och kopplingen gentemot vattenkraftfrågor.

Journalisten frågade bland annat om hur våra kommuner såg på dessa etableringar. Jag förklarade att vi i Jokkmokks kommun nu ställer krav på att vi vill vara med som delägare i de vindkraftsetableringar som är på gång i vår kommun. Vi vill alltså inte stå vid sidan om och titta på, på samma sätt som vi tittat på under de senaste ett hundra åren av vattenkraftetableringar i Jokkmokks kommun. Vi vill vara delägare i vindkraftsinvesteringarna.

Jag fick klart för mig att riktigt så resonerar man inte från Piteå kommuns sida gällande vindkraftetableringarna i Markbygden. Jag respekterar naturligtvis Piteås synpunkter i den frågan men jag poängterade i intervjun att det är precis så vi har resonerat i Jokkmokks kommun under de senaste ett hundra åren och just nu ångrar vi att vi inte var med som delägare i utbyggnaden av vattenkraften.

Vi ska inte göra om det misstaget en gång till.


Möte med politiker och tjänstemän

Onsdag den 17 februari 2010

Idag hade vi tjänstemän och politiker en träff. Vi började med att prata om Jokkmokks kommuns positiva resultat för år 2009.

Varje avdelningschef presenterade sitt resultat och vi gick igenom måluppfyllelse på varje avdelning.

Vi hade sedan en genomgång om hur det går med förändringsarbetet i Jokkmokks kommun. Vi backade tillbaka till olika grupparbeten som politikerna genomförde under förra året. Vi diskuterade de tre viktiga nyckelorden som politikerna gav oss tjänstemän att jobba vidare kring. I höstas fick vi tjänstemän från politiken att ledarskapet i Jokkmokks kommun ska kännetecknas av Mod, Engagemang och Kompetens.

Nu har vi från tjänstemannasidan, chefer och medarbetare, jobbat med att klä dessa tre vackra ord med ett innehåll. Vi stämde av detta arbete med våra politiker.

Vi gick också igenom den strategiska plan som nu håller på att jobbas fram. Vi har från ledningsgruppens sida jobbat med detta dokument under en tid. Vi har lyssnat på det som politikerna kommit fram till och vi spånar fram detta dokument. Vi har också haft en genomgång med facken där en dialog har förts.

Dokumentet är långt ifrån klart. Vi ska jobba vidare med den strategiska planen på tjänstemannanivå och på nästa kommunstyrelsemöte.

Den 24 mars har vi nästa heldag tillsammans med politikerna.


Besök av polisen

Onsdag den 17 februari 2010

Vi fick idag ett besök av länspolismästare Håkan Karlsson och ytterligare några medarbetare till honom. Vi fick en presentation av läget inom olika polisiära frågor och olika statistikuppgifter.

Jokkmokks kommun har en låg brottslighet enligt statistik. Enligt polisen själva finns ett visst mörkertal men enligt uppgifter är det inte något större mörkertal i Jokkmokks kommun jämfört med andra kommuner.

En förklaring till den låga brottsligheten i Jokkmokks kommun är att det finns en social kontroll i Jokkmokk och i andra småorterna. Anonymitetsfaktorn i storstäderna är en stark förklaringsgrad till att det är större brottslighet i storstäder jämfört med på små orter.


Ungdomsfrågor

Onsdag den 17 februari 2010

Jim Broström från Kommunförbundet Norrbotten var på besök. Han berättade om ungdomsfrågor ur ett perspektiv där vi i Jokkmokks kommun är, som en av fyra kommuner i Norrbotten, med i ett projekt om ungdomsfrågor.

Ungdomsfrågorna är ett horisontellt mål i vårt måldokument Jokkmokk 2015 vilket visar att vi tycker att ungdomsfrågorna är viktiga. I princip betyder det att vi ska ha ett ungdomsperspektiv i alla de olika beslut vi tar i Jokkmokks kommun.

Vi har nu satt ner foten från kommunens sida och bestämt oss för att jobba aktivt med dessa frågor.


Jokkmokks kommun redovisar ett positivt resultat 2009

Tisdag den 16 februari 2010

Idag blev det ekonomiska resultatet för Jokkmokks kommun år 2009 helt klart. Jokkmokks kommun redovisar ett positivt resultat på 72.000 kronor.

Det är ett mycket bra resultat med tanke på att signalerna under 2009 var att Jokkmokks kommun skulle gå med en stor förlust.

År 2009 har varit ett väldigt annorlunda år. Det har tagits många tuffa och svåra beslut i syfte att sänka kostnaderna. Därför är det nu mycket glädjande att kunna konstatera att de kostnadssänkande åtgärderna fått effekt.

Jag vill passa på att tacka alla medarbetare för ett fantastiskt bra arbete under mycket svåra förhållanden. Tillsammans har vi alla del i att vi lyckats vända en stor förlust till ett plusresultat.


Slovenien på besök i Jokkmokk

Måndag den 15 februari 2010

Direkt på morgonen var jag inbjuden till morgonsamlingen för alla elever och lärare på gymnasieskolan Bokenskolan i Jokkmokk. Jag pratade lite om kommunchefsrollen och utvecklingsfrågor i Jokkmokks kommun.

På plats i samlingssalen fanns dessutom en delegation med lärare och elever från Slovenien. De är här för ett utbyte. Det var ungefär tio elever här och de ska stanna i fem veckor.

Jag passade på att stanna och prata lite med representanterna från den slovenska skolan efter min presentation. Det var väldigt intressant att höra om hur de har det i Slovenien.

Jag var tvungen att kolla upp hur stort landet Slovenien är. Det visade sig att Slovenien är precis lika stort som Jokkmokks kommun. 20.000 kvadratkilometer. I Slovenien bor det två miljoner människor och i Jokkmokks kommun drygt fem tusen. Intressanta perspektiv.

Jag tror att det är väldigt viktigt och nyttigt att vi har alla internationella utbyten som vi har här i Jokkmokks kommun. Jag är stolt och glad att vi satsat så mycket på just internationella utbyten. Det berikar på många sätt och jag tror att våra elever lär sig väldigt mycket genom dessa utbyten.

På eftermiddagen fick jag en genomgång i bokslutsläget. Vi är ännu inte klara med det definitiva resultatet. Men nu står det klart att vi kommer att klara ett positivt resultat för år 2009. Det är mycket bättre än vad vi gissat och bedömt tidigare under 2009.

Jättekul att så många beslut om kostnadssänkande åtgärder fått effekt. Förhoppningsvis har vi klart med ett definitivt resultat i slutet av veckan.

På kvällen tittade jag på OS. Stort grattis till Charlotte Kalla som i imponerande stil tog hem ett OS-guld på favoritdistansen tio kilometer fristil.


Slalom och skoter

Söndag den 14 februari 2010

Vilken härlig helg vi har haft. Solen har strålat från en klarblå himmel både i går och idag. Termometern stannade på någon minusgrad vilket känns riktigt härligt efter en lång tid med sträng kyla.

I går åkte vi slalom i Kåbdalis. Vilka fina backar det är där. Och vädret gjorde att det kändes som en aprildag.

Idag på förmiddagen var vi på familjegudstjänst i kyrkan. Sedan tog vi en skotertur med goda vänner. Det blev lite äventyrligt då en av våra skotrar fastnade i ovanivatten på sjön Skabram. Efter ett tags trampande och skottande kom vi loss.


Utvärdering av Jokkmokks vintermarknad

Fredag den 12 februari 2010

Idag har vi haft en träff i marknadsgruppen. Vi gick igenom hur vi tyckte saker och ting har gått under vintermarknadsveckan.

Preliminära besökssiffror har nu kommit. De hamnade på 44.000 besökare. Förra årets besökssiffror var 39.000 besökare. De definitiva siffrorna kommer inom kort.

Vi konstaterade att det över lag varit en mycket bra marknad. Vi diskuterade olika förbättringsområden. Vi pratade mycket om webb-frågor och behovet av att jobba fram en mediastrategi.

En viktig information att sprida gäller detta om att det var några luckor på marknadsområdet. Det hade att göra med det faktum att det var dåligt väder i södra Sverige. Några av marknadsknallarna avanmälde sig sent på grund av det dåliga vädret. Trots att det är kö bland knallarna så lyckades inte alla platser fyllas efter dessa sena avbokningar.


Så nära men ändå så långt borta

Torsdag den 11 februari 2010

Västra skolan i Jokkmokk var så nära att vinna regionfinalen i vi i femman. Men de fick se sig besegrade på mållinjen av en femteklassare från Sundsvall.

Stort grattis ändå. Ni kämpade väl.

Ministerbesök i Jokkmokks kommun

Onsdag den 10 februari 2010

Idag har vi träffat infrastrukturminister Åsa Torstensson. Hon var på ett besök i Årrenjarka. Där hölls ett seminarium för i första hand turistiska företagare men även för andra. Seminariet handlade bland annat om sociala medier, web-frågor och liknande.

Infrastrukturminister Åsa Torstensson var med på en paneldebatt. Det blev bra diskussioner. Lars Lindqvist som äger och driver anläggningen i Årrenjarka informerade om problematiken med bandbredd och uppkopplingar. Han sa att det är ett problem många gånger då det är dåligt väder. Om det blåser i Årrenjarka kan hans kunder till exempel inte betala med betalkort.

Infrastrukturministern förklarade att ett mål är att 90 procent av alla företag ska ha tillräckligt hög kapacitet (jag kommer inte ihåg vilken siffra det handlade om) på bandbredden i framtiden. Problemet är då att många av oss i norra Norrlands glesbygd hör till de 10 procenten som inte uppnår målet.

Jag frågade lite lustigt och kanske lite provocerande om det då kanske är dags att ändra devisen som i alla fall tidigare löd ”Hela Sverige ska leva” till ”90 procent av Sverige ska leva”.

Nå, vi fick en kort stund efter paneldebatten där vi politiker och tjänstemän från Jokkmokks kommun fick prata enskilt med Åsa Torstensson. Om än det var en kort stund så var det mycket bra.


Uppföljningsdag efter Årrenjarka i november 2009

Tisdag den 9 februari 2010

Idag har vi haft en heldag tillsammans med alla chefer och medarbetare som också var med i Årrenjarka i slutet av november 2009. Idag höll vi till i kommunhuset.

Vi har jobbat vidare med ledarskaps- och medarbetarskapsfrågorna som en effekt av det förändringsarbete vi jobbar med i OJ!-gruppen.

Det var väldigt bra diskussioner och grupparbeten. Vi fokuserade på att definiera vad vi tycker att de tre ledorden från politiken ska fyllas med.

Politikerna har under hösten levererat de tre nyckelorden Mod, Engagemang och Kompetens. Vi tjänstemän har jobbat med att fylla dessa ord med olika innehåll. Efter arbetet i Årrenjarka har vi fortsatt att jobba med frågan om hur vi ska gå vidare.

Idag har vi fyllt dessa ord med innehåll. Efter långa diskussioner och grupparbeten har vi sagt så här.

Ledarskapet i Jokkmokks kommun kännetecknas av Mod, Engagemang och Kompetens. I Jokkmokks kommun betyder det:

•         Mod

–        En modig ledare är tydlig, tar ansvar samt delegerar och ställer krav för att nå uppsatta mål.

•         Engagemang

–        En engagerad ledare är en förebild som stimulerar och motiverar för att tillsammans med medarbetarna utveckla verksamheten.

•         Kompetens

–        En kompetent ledare är kommunikativ, demokratisk och lyhörd samt utvecklar kunskaper och färdigheter för att nå uppsatta mål.


Nästa steg i detta förändringsarbete är nu att vi ska koppla detta arbete mer gentemot Jokkmokks kommuns övergripande måldokument Jokkmokk 2015. Vi ska jobba med dessa frågor i ledningsgruppen och alla chefer ska ta upp dessa frågor på alla respektive arbetsplatsträffar.

Vi ska dessutom stämma av detta med politiken på en träff i nästa vecka. Då ska vi prata om förändrade styrprocesser och liknande. Där passar detta förändringsarbete också väl in.

Rent konkret bestämde vi idag i samband med vårt arbete att vi ska jobba med värdegrundsfrågor. Vi reserverade en dag den 23 mars då vi ska jobba med detta. Vi bestämde att den grupp som varit i Årrenjarka och som var samlad idag ska vara de som blir processledare på respektive arbetsplats.

Sedan ska vi som en konkret åtgärd genomföra en ledarskapsutbildning. Mest troligt kommer den att genomföras under slutet av april eller i början av maj för alla ledare i Jokkmokks kommun. En utbildning för medarbetarna kommer i ett senare skede.

Vi diskuterade också hur framtiden för OJ!-gruppen ska se ut. Vi har inte bestämt något exakt i den frågan just nu men det känns som att OJ!-gruppen kanske upphör som grupp nu till sommaren.

Det betyder inte att vi är klara med förändringsarbetet utan det betyder att förändringsarbetet i fortsättningen ska ske via andra grupper eller kanaler. Kanske via ledningsgruppen.

Ett stort tack till alla som var med idag. Jag känner ett stort engagemang och intresse från alla som är med. Det här blir riktigt bra, tror jag.


Jokkmokk har vunnit länsfinalen i vi i femman

Tisdag den 9 februari 2010

Västra skolan i Jokkmokk har vunnit länsfinalen i vi i femman. Jättestort grattis till alla.

Nu är nästa steg en regionfinal mot bästa femman från Västerbotten och mot bästa femman från Västernorrland.

Vi håller tummarna så det knakar.

Årets första möte i kommunstyrelsen

Måndag den 8 februari 2010

Årets första kommunstyrelsemöte hölls idag. Representanter från kultur- och fritidsnämnden var på besök. De informerade om hur de jobbade med lönebidrag till olika föreningar.

Sedan hade vi ett besök från vår integrationssamordnare. Vi fick en information om hur läget ligger där just nu. 25 personer är inskrivna i integrationen nu. Ytterligare en familj på fem medlemmar är på väg att lämna oss för att flytta till södra Sverige. Tre stycken enskilda individer kommer hit nu i vår.

Nästa besök var från Destination Jokkmokk. Vi fick en information från ordförande i Destination Jokkmokk om hur de jobbar med de turistiska frågorna inom Jokkmokks kommun.

Frågor om bygdemedelsansökningar diskuterades. Olika fastighetsfrågor togs också.

Vuxenutbildningsfrågor diskuterades. En energiplan och klimatstrategi togs. En handlingsplan för räddningstjänsten antogs.

Vi hade sedan ett kvällsmöte med ledningsgruppen där vi diskuterade framtida viktiga strategiska frågor.


Stadsomvandling

Söndag den 7 februari 2010

Marknadslördagen löpte på bra. Den samiska nationaldagen uppmärksammades på olika sätt. Bland annat med tal och sång från marknadsscenen.

Idag, söndag, har det varit en förhållandevis lugn dag. Man brukar säga att det råder en kollektiv baksmälla över hela samhället så här direkt efter marknaden. Vi konstaterar återigen att Jokkmokk genomgår en otrolig stadsomvandling timmarna efter det att marknaden avslutas. Från att ha haft gatorna fyllda av människor och marknadsstånd går det på en väldigt snabb tid att plocka bort allt så att det återgår till det normala.

Nu hoppas vi på lite lätt snöfall så att allt blir vitt och snyggt i samhället igen.


Dags för marknadslördag

Lördag morgon den 6 februari 2010

Idag är det den samiska nationaldagen. Dessutom är det marknadslördag. Vi ser fram emot en bra dag.

Jag lyssnar just nu på Ring så spelar vi. Hittills har man pratat om Jokkmokks marknad fyra gånger. Fick alldeles nyss reda på att Jokkmokk och Arboga betyder samma sak. Jokkmokk betyder ju enligt en teori älvkrök, alltså stället där älven kröker sig. Tydligen betyder Arboga Åbåge vilket alltså i princip är samma sak.

Kul med all reklam om Jokkmokks marknad.

Jokkmokk har fått en Hedersmedborgare

Fredag den 5 februari 2010

På förmiddagen hade jag en träff med VD:n för Sameslöjdstiftelsen och arkitekterna som jobbat med ombyggnationerna av den fastighet de bedriver verksamhet i här i Jokkmokk.

Vilken fantastiskt fin uppfräschning huset har fått.

I onsdagskväll invigdes det ombyggda huset. Jag var där och uppvaktade och gratulerade från kommunens sida. Jag hade dock inte möjlighet att vara med på husvisningen då. Därför hade jag nu en träff och en visning av allt. Än en gång stort tack, grattis och lycka till önskar jag Annelie, Jan och Eva.

Direkt efter det mötet hade jag den stora förmånen att på marknadsscenen få dela ut en fin utmärkelse. Jokkmokks kommun utnämnde idag Gerth Fjäll-Wille Wilhelmsson till Hedersmedborgare i Jokkmokks kommun. Han bor idag i Lerum utanför Göteborg.

Fjäll-Wille har sedan 1950-talet vistas i Jokkmokks kommuns fjällvärld. Han har dessutom jobbat med att ta hit turistgrupper sedan mitten av 1980-talet. Fjäll-Wille är en glad prick, med ett stort hjärta och han lyfter alltid i alla situationer fram Jokkmokk på ett positivt sätt.

Stort grattis Fjäll-Wille.

Efter den utmärkelsen hade kommunalrådet och jag en lunch med Vattenfall. Det var bland annat representanter från huvudkontoret med. Vi hade en trevlig lunch och vi avhandlade allehanda viktiga frågor.

Efter den träffen var jag på två föredrag på Strukturum. Sedan gick jag runt bland marknadsstånden en stund.

Det känns hittills som en bra marknad. Temperaturen har legat på runt minus 20 grader idag. Solen lyste vackert från en klarblå himmel mitt på dagen. Jag upplever som att det varit många marknadsbesökare idag. 

Nu laddar vi inför sista dagen på årets marknad.

En liten bit av Mongoliet är i Jokkmokk

Torsdag den 4 februari 2010

Idag har representanter från den mongoliska ambassaden varit på besök i Jokkmokk och på Jokkmokks marknad. På eftermiddagen var jag med på ett möte med dem.

Även i Mongoliet finns en minoritetsbefolkning som bland annat jobbar med renskötsel. Det finns mellan 500 och 600 renar i Mongoliet. Det finns ett intresse från Mongoliet att knyta mer kontakter mellan våra olika urbefolkningar. Av den anledningen har man nu besökt Jokkmokks kommun under vår vintermarknad. Man har träffat många olika representanter från de olika samiska organisationerna och myndigheterna.

Vi konstaterade att det finns många samarbetsmöjligheter i dessa frågor.


Partiledardebatt

Torsdag den 4 februari 2010

På morgonen hade vi ett möte med en representant från Vattenfall Training Center. Vi diskuterade olika frågor hur vi kan jobba vidare tillsammans med dem i olika utbildningsfrågor. Det var ett bra möte. Förhoppningsvis kan vi reda ut alla de olika frågetecken som finns.

Direkt efter det var jag med på en paneldebatt inom ramen för Jokkmokk Winter Conference. I panelen fanns två partiledare med. Det var Lars Ohly och Maria Wetterstrand. Det var en mycket intressant paneldebatt med ett stort engagemang från alla inblandade. Fokus var alltså frågorna om klimatförändringarna och hur man kan hitta lösningar i den frågan.

Jag tror att det mesta bottnar i attityder och värderingar. Om vi alla hjälps åt att hitta lösningar som innebär att energiförbrukning, fossila utsläpp och liknande minskar finns alla förutsättningar för att vi ska lyckas med dessa frågor.

Ett stort problem är att vi tycker lite olika i dessa frågor.

Nästan alla verkar vara inne på att vi måste agera på ett annorlunda sätt för att lösa dessa klimatfrågor. Problemet är att vi inte är överens om vilket problem vi har och vi är dessutom inte överens om vilka lösningar som måste till.

Vi pratade om att attitydförändringarna måste till redan i förskolans värld. Genom att jobba med våra yngsta medborgare och jobba med värderingar och attityder som leder till ett hållbarare samhälle kan problemen lösas.

Vi kan också påverka attityder och värderingar genom att hjälpa till med att ändra människors beteenden. Ett konkret exempel i Jokkmokks kommun är detta med de nästan gratis bussresorna. Genom att Jokkmokks kommun införde ett upplägg där alla bussresor inom kommunen gjordes i princip gratis har många fler än tidigare börjat åka buss.

Trots att nu de nästa fria bussresorna har upphört kanske några av dem som ändrat sina attityder och sina värderingar nu kommer att fortsätta att åka buss i stället för att ta bilen. Därmed påverkas miljöpåverkan positivt i det lilla och i det lokala. 


Jokkmokk Winter Conference

Onsdag den 3 februari 2010

På förmiddagen besökte jag ett seminarium på JWC, Jokkmokk Winter Conference. JWC är en konferens som hålls under marknadsveckan. I år är det tredje gången konferensen genomförs och i år pågår den från och med måndag till och med torsdag.

Konferensen handlar om klimatförändringarna och den globala uppvärmningen. Just här och nu denna kalla och snörika vinter kanske det inte känns som att hotet om global uppvärmning är så stort.

Men trots den – i alla fall i hela norra Europa – kalla vintern är de globala uppvärmningsfrågorna viktiga. Många experter är överens om att koldioxidutsläppen och även andra växtgasutsläpp har lett till att genomsnittstemperaturen runt om i världen har stigit.

JWC fokuserar på klimatfrågor kring de norra regionerna och frågor som påverkar och måste hanteras av framtidens beslutsfattare och medborgare. Därför är det många ungdomar som är deltagare på konferensen.

Det är ungefär 170 deltagare på årets konferens.


Vintermarknaden är invigd

Onsdag den 3 februari 2010

Så är årets vintermarknad invigd. Den 405:e i obruten följd.

Den historiska marknaden avslutades på eftermiddagen efter en dag med mycket folk på hembygdsområdet. Ett fackletåg tog alla besökare från den historiska marknaden till marknadsscenen i parken där invigningen av dagens traditionella marknad skedde.

Det var väldigt mycket folk på invigningen. Betydligt fler än vi - Jokkmokks kommun - som arrangör hade räknat med. Den nybyggda snöläktaren räckte inte till. Det är ju verkligen angenäma problem. Kul att så många som 600-700 personer kom på invigningen.

Kören uppträdde. Jag överlämnade symboliskt den historiska marknaden till dagens traditionella marknad genom att överlämna en fackla till Vänsterpartiets ordförande Lars Ohly. Lars Ohly invigningstalade och förklarade årets marknad som öppnad.

Johan Märak fick sedan ordet. Han berättade en vacker berättelse och han jojkade lika vackert som vanligt. Johan överlämnade sedan mikrofonen till två representanter från JWC, Jokkmokk Winter Conferens, som också höll ett vackert tal.

Efter knalleutmärkelser och stipendieutdelning avslutade kören marknadsinvigningen.

Många gick sedan vidare till invigningen av Sameslöjdstiftelsen efter ombyggnationen av deras hus och andra gick till andra begivenheter. Det händer så mycket olika saker hela tiden så man skulle önska att man kunde splittra sig för att vara med på allt som händer.

Nu ser vi med spänning fram emot tre intensiva dagar på Jokkmokks vintermarknad.

Västra skolan i länsfinal

Tisdag den 2 februari 2010

På förmiddagen hade vi en facklig informationsträff gällande de förändrade styrprocesserna vi jobbar med. Vi hade en bra diskussion. Vi försöker nu jobba fram ett utkast till mötet med politikerna den 17 februari.

På eftermiddagen var jag på den historiska marknaden. Det var ganska mycket folk på plats på marknadsområdet. Temperaturen var nu mer behaglig jämfört med gårdagen. Det höll sig kring minus 13 grader idag. Det snöade nästan hela dagen idag och det var en väldigt trevlig stämning. Historiska marknaden har verkligen kommit för att stanna.

På kvällen genomfördes ett genrep inför morgondagens invigning av årets marknad. Det blir ett lite annorlunda upplägg i år jämfört med tidigare år. En mycket vacker snöscen och en stor och häftig snöläktare har byggt i år.

Jag rekommenderar varm att alla som har möjlighet kommer till marknadsscenen klockan 17.30 i morgon onsdag. Vill man gå med i ett fackeltåg från den historiska marknaden till marknadsinvigningen är det bara att sluta upp klockan 17.00 vid hembygdsgården.

Idag vann Västra skolan i Jokkmokk länssemifinalen i vi i femman. Det betyder att det blir länsfinal. Mycket bra jobbat. Stort grattis till alla duktiga femteklassare.


INTRO på besök i Jokkmokk

Måndag den 1 februari 2010

På förmiddagen hade vi ett möte inför träffen med Vattenfall gällande Vattenfall Training Centre på torsdag.

På eftermiddagen var jag på ett möte med representanter från INTRO-projektet. Folk från Skellefteå och Älvsbyn är på besök i två dagar här i Jokkmokk. Vi följer upp vad som hänt sedan vi var på studiebesök i Italien i slutet av oktober. Vi diskuterar också hur vi kan jobba vidare med dessa viktiga frågor kring sociala företag.

Vi är alla överens om att det är väldigt viktigt att vi jobbar vidare på ett bra sätt med frågan om hur vi ska jobba för att lyckas slussa ut människor till arbetsmarknaden på ett vettigt sätt. Frågan är bara hur vi ska gå till väga och hur det ska finansieras.

Kanske kan det finansieras via medel från länsstyrelsen. Då vi var i Arvidsjaur i torsdags i förra veckan berättade representanter från länsstyrelsen i Norrbotten om ett projekt som riktar sig till unga och som främjar ungas företagande och entreprenörskap. Kanske det går att jobba vidare med finansieringsfrågan via dessa regionala utvecklingsprojekt som utgår från det regionala tillväxtprogrammet.

Vi får undersöka saken närmare.

Senare på eftermiddagen och på kvällen var jag på det historiska marknadsområdet. Det var väldigt kallt i eftermiddag men med vargskinnspälsen på så fryser man inte trots minus 28 grader.

Den spontana känslan var att det var mer besökare på den historiska marknadens första dag i år jämfört med första dagen förra året.

Vi från INTRO-projektet åt middag tillsammans i Prästens Kök på hembygdsgården.


Den sjätte historiska marknaden är invigd

Söndag den 31 januari 2010

Idag har den historiska marknaden invigts. Jag pratade kort vid Gamla Apoteket. Sedan fick vi se en eldshow. Därefter gick vi i alla som var med i ett stort och långt fackeltåg. Vi gick från parken till marknadsområdet vid hembygdsgården.

Väl där var vi med på en historisk gudstjänst i den mycket vackra snökyrkan. Vi fick höra en fin predikan och en väldigt intressant historielektion om hur saker och ting förhöll sig i början av 1600-talet.

Det var mycket folk med på invigningen. Många var klädda på ett gammaldags sätt. Det är verkligen stämningsfullt med den historiska marknaden och den historiska gudstjänsten. Även kören var med och sjöng på den historiska gudstjänsten.


Gymnastik-DM

Lördag den 30 januari 2010

Idag var fyra av fem i vår familjen på skol-DM i gymnastik. Det var väldigt många gymnaster från länets olika skolor. Från Jokkmokks kommun var det 18 gymnaster anmälda. Mest flickor men även två pojkar var med. Våra två yngsta döttrar var med. Totalt sett tävlade 92 stycken skolelever från och med förskoleklass till och med gymnasieelever.

I år hölls tävlingen i Arvidsjaur. De yngsta tävlade på förmiddagen och de äldsta på eftermiddagen.

Det gick jättebra för jokkmokksgymnasterna. Jokkmokk tog bland annat tre guld, ett silver och ett brons och dessutom ytterligare väldigt många fina insatser.  


Hur ska vi jobba med de tekniska frågorna?

Fredag den 29 januari 2010

På morgonen var jag på fredagsmötet på Strukturum. Sedan hade vi ett möte i teknikgruppen. Vi gick igenom ytterligare förslag till hur vi ska jobba i framtiden inom de tekniska verksamheterna i Jokkmokks kommunkoncern.

Alla medarbetare inom teknik- och serviceavdelningen hade en genomgång och en gruppdiskussion i måndags. Där diskuterade man hur man ser på dessa saker bland medarbetarna. Även Jokkmokkshus personal har haft en sådan genomgång och Värmeverkets personal ska ha samma genomgång snart.

Ingenting är ännu bestämt. Vi är långt ifrån klara med detta arbete men vi känner att vi ändå kommit en bra bit på väg.

På eftermiddagen hade vi ett möte i marknadsgruppen. Nästa vecka är det marknad och nu är vi alla laddade inför en spännande marknadsvecka.


Framtiden tillhör de unga - men låter vi dem vara med och forma den?

Torsdag den 28 januari 2010

Nästan hela ledningsgruppen samt två politiker var idag till Arvidsjaur. Vi var på en konferens som handlade om ungdomsfrågor. Vi presenterar hur och vad vi gjort i de fyra kommunerna som är med i detta projekt. Det är Kalix, Älvsbyn, Arvidsjaur och Jokkmokk.

Projektet som kommunförbundet Norrbotten driver tillsammans med oss fyra kommuner är ett väldigt viktigt projekt. Det var stor uppslutning från de fyra kommunerna och det var många intressanta föredrag. Vi fick höra hur man jobbat med dessa frågor i den norska kommunen Porsgrunn.

Folkhälsoarbetet är också mycket viktigt och det hör ihop med ungdomsfrågorna. Delaktighet går igen i alla olika frågor. Just delaktighetsaspekten passar väl in med det vi jobbar med i Jokkmokks kommun i det arbete vi gör i OJ!-gruppen. Vi jobbar med frågor som hela tiden mynnar ut i att vi alla ska få vara delaktiga.

Delaktighet i ungdomsprojektets arbete bygger på en ömsesidig relation mellan vuxna och unga – vi lär av varandra. Vi bidrar båda till resultatet. Delaktighet handlar om ledarskap. Det är också väldigt viktigt att vi lyckas kommunicera ut budskapet till medborgarna.


RSS 2.0