Utökade provområden

Torsdag den 26 november 2015

Idag har vi haft fackliga förhandlingar gällande omorganisationsfrågan. Vi har jobbat med den frågan sedan i april månad och nu har vi jobbat färdigt med frågan kring hur vår organisation ska se ut. Nu återstår politiska beslut i frågan. Min förhoppning är att vi kan ha ett beslut om den nya organisationen på kommunfullmäktige den 14 december.

På kvällen var jag på ett informationsmöte som handlade om det tillfälligt utökade provområdet som försvarets materielverk har inom Jokkmokks kommun.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Lönebildning

Onsdag den 25 november 2015

På morgonen hade jag ett möte med säkerhetssamordnaren, räddningschefen och med personalchefen i en fråga om hur vi kan organisera oss i flyktingfrågan på ett bättre sätt än vad vi gör idag.

Sedan var jag med på en utbildningsdag där vi alla cirka 30 chefer i Jokkmokks kommun träffades och jobbade med lönebildningsfrågor.


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Flyktingfrågan på länsnivå

Tisdag den 24 november 2015

Idag har jag varit i Luleå på en kommunchefsträff som Kommunförbundet Norrbotten bjudit in till. Första punkten handlade om flyktingfrågan. Migrationsverkets regionchef Håkan Hansi var på plats. Han berättade hur aktuellt läge är i flyktingfrågan och hur Migrationsverket jobbar.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fler filminspelningar i Jokkmokk

Måndag den 23 november 2015

På morgonen hade jag ett möte med representanter från gruvbolaget Jokkmokk Iron Mines AB som är i Jokkmokk nu. De berättade om hur de jobbar med sina frågor nu.

Sedan hade jag ett ledningsgruppsmöte och därefter var jag på ett möte där olika filmfolk var på besök och träffade oss på kommunen. De berättade att de just nu planerar en inspelning av en fortsättning av filmserien Jägarna. Planen är att det nu ska bli en TV-serie. Eventuellt kommer inspelningen att genomföras i Jokkmokks kommun någonstans.

Sedan var jag på ett möte där vi gick igenom frågan om sametingets parlamentsbyggnad och vad vi kan göra för att vara behjälpliga med frågan om att bygga den i Jokkmokk.

På eftermiddagen hade jag först ett möte med tekniska chefen och sedan hade jag ett möte och en genomgång med kommunalrådet och representanter för AB Jokkmokkshus gällande olika fastighetsaffärer.

Sedan var jag med på ett möte där vi diskuterade hur vi kan jobba med olika frågor kring introduktion för våra nya medarbetare. Jag avslutade dagen med ett möte med personalchefen.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Flyktingfrågor på kommunchefsträff

Fredag den 20 november 2015

Igår och idag har jag varit i Stockholm. Jag har varit med på ett möte där kommunchefer från hela landet träffas i ett nätverk arrangerat av Sveriges Kommuner och Landsting (SKL).

Flyktingfrågan står högt upp på dagordningen hos alla kommuner. Vi hade bland annat Migrationsverkets generaldirektör Anders Danielsson på besök som beskrev aktuellt läge och berättade kring olika aktuella flyktingfrågor. Vi fick också ta del av olika kommuners arbete i dessa frågor.

SKL jobbar med frågor kring regelförändringar och försöker påverka regeringen kring olika frågor för att vi kommuner ska klara av att hantera denna fråga på ett bra sätt.

Vi pratade även om det förhöjda terrorhotet, om jämställdhetsfrågor, ledarskapsfrågor, avtalsfrågor, infrastrukturfrågor och diverse annat.


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Omorganisation

Onsdag den 18 november 2015

På morgonen hade jag ett möte med integrationschefen. Vi gick igenom våra utmaningar kring flyktingsituationen. Vi pratade även organisatoriska frågor.

Sedan hade jag ett informationsmöte med medarbetarna inom samhällsbyggaravdelningen. Vi gick igenom läget kring förslaget till ny organisation i allmänhet och påverkan på samhällsbyggaravdelningen i synnerhet.


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

MBL §19

Tisdag den 17 november 2015

På morgonen hade jag först en genomgång med avdelningschefen för samhällsbyggaravdelningen. Sedan hade jag ett möte med skolchefen och därefter ett möte med chefen för arbetsmarknadsfunktionen, tillika personal- och administrativ chef inom kultur- och fritidsavdelningen.

Sedan var jag med på ett möte med ordförande i kultur- och fritidsnämnden där vi gick igenom lite frågor kring de framtida rekryteringsbehoven inom avdelningen.

På eftermiddagen hade vi en facklig information enligt medbestämmandelagens paragraf nitton gällande omorganisationsfrågan i Jokkmokks kommun. Vi gick igenom risk- och konsekvensanalysen som vi jobbat med under hösten.

Sedan hade jag en genomgång med ekonomichefen och därefter hade jag ett möte med personalchefen.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nytt visionsdokument växer fram

Måndag den 16 november 2015

På morgonen hade jag ett möte i frågan kring risk- och konsekvensanalys i samband med organisationsöversynen. En facklig information påbörjas nu och förslaget till den nya organisationen ska sedan förhandlas med facken.

Sedan började årets sista möte med kommunstyrelsens arbetsutskott. Vi behandlade frågor kring bygdemedel, investeringar och en mängd andra fastighetsfrågor inklusive frågan om en förändrad detaljplan i Porjus.

Frågan om Jokkmokks kommuns framtida visionsdokument diskuterades och ärendet om en omorganisation hanterades. Vi fick även en information gällande flyktingsituationen i Jokkmokks kommun och en rad andra ärenden hanterades.


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pengar fördelas

Torsdag den 12 november 2015

På morgonen hade jag ett möte med personalchefen. Sedan var jag med på ett möte där vi jobbade med risk- och konsekvensanalysen kring den nya organisationen.

På kvällen var jag på ett informationsmöte där vi från kommunens organisation tillsammans med Migrationsverket informerade om olika flyktingfrågor.

Vi fick idag ett besked om att regeringen lägger fram ett förslag om att ekonomiska resurser ska fördelas till kommunerna runt om i Sverige utifrån hur många flyktingar som finns i respektive kommun. Om förslaget går igenom i riksdagen innebär det att Jokkmokks kommun kommer att få 16,6 miljoner kronor i syfte att täcka kostnader som uppstår i den kommunala verksamheten då vi jobbar med att ta emot de nyanlända flyktingarna i vår kommun.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

22 mil på skidor

Onsdag den 11 november 2015

Krisledningsutbildningen i Storforsen fortsatte idag. Mitt på dagen var jag med på länsstyrelsens telefonkonferens gällande flyktingläget i länet. Det handlade precis om det vi övar och tränar på. Det handlar om att ge en samlad bild om läget och att försöka formulera framtidsbedömningar och antaganden så att vi kan fatta olika beslut.

På kvällen var jag på ett mycket välbesökt informationsmöte i Jokkmokk. Det handlade om att Nordenskiöldsloppet nu återuppstår efter 132 års väntan.

Den 10 april 2016 kommer en tjugotvå mil lång skidtävling att gå av stapeln. Starten går strax utanför Jokkmokk och man ska sedan åka till Kvikkjokk och vända för att sedan gå i mål på skidstadion i Jokkmokk. Det är lika långt som två och en halv Vasalopp.


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Krisledningsutbildning

Tisdag den 10 november 2015

Idag har jag varit i Storforsen. Jag har varit på en utbildning gällande olika krisledningsscenarier. Även på denna utbildning pratar vi flyktingfrågor. Flyktingfrågorna har inte varit med tidigare då vi pratat kriser och extraordinära händelser.

Det har tidigare mest handlat om dammhaverier och pandemier och kanske olika typer av väderväxlingar som ställt till det på olika sätt i länet. Nu är även flyktingfrågan på dagordningen vad gäller krishantering och extraordinära händelser.


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Flyktingfrågan dominerar

Måndag den 9 november 2015

På morgonen hade jag ett ledningsgruppsmöte. Flyktingfrågan dominerar dagordningen för oss alla nu. Sedan var jag med på ett möte med kommunalrådet, tekniska chefen och utvecklingschefen. Och därefter var jag med på ett möte kring frågan om placeringen av sametingets parlamentsbyggnad och hur vi ska gå vidare med den frågan.

På eftermiddagen var det ytterligare ett möte kring flyktingfrågan. Då höll vår säkerhetssamordnare i mötet och vi gick igenom läget inom socialtjänsten, skolan och hur det fungerar med gode män.

Även fast jag är helt säker på att jag inte kan sätta mig in i flyktingarnas situation så tror jag mig förstå att de har en mycket tuff situation. Även vi som jobbar med att ta emot flyktingarna har en tuff situation. Vi är alla nu i ett mycket svårt läge och vi har svårt att lösa verksamhetsfrågor då väldigt många människor kommer från andra länder till oss i Jokkmokks kommun. Vi saknar lärare, vi saknar socialsekreterare och vi saknar gode män.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dagordningen sätts

Fredag den 6 november 2015

På förmiddagen hade vi ett möte där dagordningen inför årets sista möte i kommunstyrelsen bestämdes.

På eftermiddagen hade vi ett möte kring omorganisationsfrågan. Nu är risk- och konsekvensanalysen i princip klar. Vi bestämde att vi nu ska kalla till facklig information och förhandling.


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Frivilliga resursgruppen

Torsdag den 5 november 2015

Idag har jag bland annat varit med på ett möte med en representant från frivilliga resursgruppen (FRG) i Boden. Vi fick en presentation om hur FRG och Bodens kommun jobbar med olika frågor kring kriser, olyckor och liknande. Det finns en tanke på att även vi i Jokkmokks kommun ska kunna nyttja FRG.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gruvdrift i fjällnära miljö

Onsdag den 4 november 2015

Idag har jag bland annat varit med på en avslutande träff i forskningsprojektet kring gruvdrift i fjällnära miljö. Vi gick igenom hur arbetet gått under de dryga två år som projektet pågått.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Möte med samebyarna

Tisdag den 3 november 2015

På förmiddagen hade vi ett samrådsmöte med Strukturum där vi gick igenom olika aktuella frågor.

På eftermiddagen var jag först med på ett möte med samebyarnas ordförande där vi diskuterade olika frågor som berör våra respektive organisationer och sedan var jag med på ett möte där vi pratade om ett projekt som vi i Jokkmokks kommun kanske ska vara med i.


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Flyktingfrågor

Måndag den 2 november 2015

På morgonen var jag med på ett möte med kommunalrådet, utvecklingschefen och tekniska chefen. Sedan hade jag ett ledningsgruppsmöte som under punkten om flyktingfrågan utökades med några medarbetare.

På eftermiddagen var jag med på ett möte där vi jobbade med risk- och konsekvensbeskrivningen i organisationsanalysfrågan.

På kvällen var jag i Vuollerim på ett informationsmöte som Migrationsverket kallat till och som handlade om läget med flyktingfrågan. Vi pratade också om ett beslut som Migrationsverket tagit och som innebär att boendeplatserna i Porjus utökas.

Efter det beslutet konstaterar vi att det nu är 395 flyktingar i Jokkmokks kommun.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Möten

Fredag den 30 oktober 2015

Det som dominerar mina arbetsdagar nu är frågor som handlar om flyktingläget på olika sätt.

Förutom det har jag under slutet av veckan haft olika genomgångar och möten med olika medarbetare i olika aktuella frågor.

Vi klarar inte mer

Tisdag den 27 oktober 2015

På morgonen hade vi ett möte där vi jobbade med risk- och konsekvensanalysen gällande organisationsförändringen. Sedan hade vi ett möte gällande flyktingfrågan.

Jokkmokks kommun har gjort väldigt mycket kring flyktingsituationen. Jag är stolt – mycket stolt – över det arbete vi gjort. Det finns cirka 300 flyktingar placerade i Jokkmokks kommun nu. Det betyder att vi tar emot cirka 56 flyktingar per tusen invånare vilket är väldigt mycket jämfört med andra kommuner. I statistiken över kommuner som tar emot flest flyktingar ligger Jokkmokk på tolfte plats av landets 290 kommuner.

Nu har vi kommit till en punkt där vi inte klarar mer. Vi hittar inte medarbetare för att klara av att jobba med dessa frågor mer än vad vi gör just nu. Det gäller såväl för pedagoger som för socialsekreterare och gode män.

Därför har jag idag skrivit och postat ett brev till Länsstyrelsen och till Migrationsverket och förklarat läget.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

RSS 2.0