Turism- och fastighetsfrågor

Onsdag den 29 april 2009

Idag på morgonen var jag på ett frukostmöte som Destination Jokkmokk kallat till.

Det handlade om hur vi ska samordna marknadsföringsfrågor och marknadsföringsinsatser från kommunens och företagens sida. Vi vill ju alla att turismen ska utvecklas och att fler turister ska komma till Jokkmokks kommun. Frågan är hur vi ska jobba med dessa frågor på bästa möjliga sätt.

Det var ett bra möte och jag tror att vi kommer att kunna hitta bra samarbetsformer mellan kommunen och företagarna.

Jag har även träffat andra företagare under dagen. Jokkmokks kommun arbetar mycket med fastighetsförsäljningsfrågor just nu. Idag träffade jag tillsammans med tekniska chefen en företagare i just denna fråga.  

Pandemi och resor till Mexico

Onsdag den 29 april 2009


Svininfluensan härjar just nu runt om i världen. Vi får se om det leder till att sjukdomen även kommer till Sverige.


Det finns en grupp som jobbar med frågor kring pandemi hos oss. Förhoppningsvis händer det aldrig men om det händer så ska vi veta vad vi ska göra.


Jag hörde ett inslag på radion som jag tyckte lät lite märkligt. Man sa ungefär som så att alla som planerat onödiga resor till Mexico ska ställa in dessa onödiga resor.


Jag ställer mig då frågan vad definitionen på en onödig resa till Mexico är. Det är ju knappast som så att man sitter och resonerar på fikarasten om vad man ska göra i helgen och så slänger man ur sig att man kanske ska åka till Mexico.


Jag antar att om man planerar att åka till Mexico nu snart så är den resan planerad sedan länge och antagligen inte alls onödig. Men man kanske menade att semesterresor går under benämningen "onödig resa". Nåväl, det kändes som ett konstigt resonemang att prata om onödiga resor till Mexico.


Förhoppningsvis får man bukt på denna svininfluensa men man vet ju aldrig. Första dödsfallet utanför Mexico har ju nu inträffat om jag hörde rätt på radion.


Vi får följa utvecklingen framöver.


Problem med löneutbetalningar

Måndag den 27 april 2009

Morgonen började med att en journalist från NSD ringde och frågade mig om Jokkmokks kommun håller inne med löneutbetalningarna för våra anställda.

Det är alltså löneutbetalningsdag idag och ingen lön har betalats ut.

Jag kan direkt säga att trots att det är dåligt ställt med den kommunala ekonomin så är det inte riktigt så dåligt så att vi inte kan betala ut lönerna - inte ännu i alla fall. Vi har ju tidigare sagt att om inga åtgärder vidtas så kommer pengarna att ta slut den 7 september.
 
Nu har vi ju vidtagit åtgärder så nu kommer pengarna att räcka lite längre än den 7 september. Men mer käppar har satts i dessa hjul då vi i torsdags fick ytterligare information från Sveriges Kommuner och Landsting. Nu visar det sig att vi blir av med ytterligare 2,8 miljoner kronor nu i år, det vill säga år 2009.

Det kommunfullmäktigebeslut som togs för en vecka sedan gällande de nya ekonomiska förutsättningarna för år 2009 sprack redan efter en vecka med andra ord.

Åter till löneutbetalningarna.

Felet är nu lokaliserat. Problemet ligger hos bankerna. Det är inte bara Jokkmokks kommun som har problem idag. Förhoppningsvis är problemet löst senare under dagen.

Åter på plats

Söndag den 26 april 2009

Efter två härliga semesterveckor i fjällvärlden är jag nu åter på plats.

Jag har redan hunnit med att jobba en vecka. Men det blir först nu som jag återupptar bloggandet.

Det blev en intensiv start på jobbet efter semesterledigheten. Det var kommunfullmäktigemöte direkt i måndags. Sedan har vi haft tre informationsträffar med medarbetarna under veckan. Vi har presenterat hur långt vi kommit i arbetet i OJ!-gruppen. Vi går sakta men säkert framåt i alla olika frågor.

I torsdags kom ny information om det ekonomiska läget för kommuner och landsting runt om i Sverige. Det var inte heller nu någon munter läsning. Nu fick vi information om att Jokkmokks kommun tappar ytterligare 2,8 miljoner kronor år 2009 jämfört med de nya besluten som kommunfullmäktige tog för endast några dagar sedan. Tufft!

Påskledighet

Under påsklovet och veckan därefter har jag semester och kommer inte att kunna blogga.

Vi är nu i den allra bästa av årstider i Jokkmokk. Vi kallar den för vårvintern. Många söker sig då ut till fjällvärlden. Så även familjen Nygårds.
 
Vi hoppas på bra väder och en uppfriskande ledighet.

Glad Påsk!

Diverse

Fredag den 3 april 2009


I onsdags började vår nya kultur- och fritidschef. Det känns jättebra att hon är på plats. Välkommen!


På torsdagen var jag bland annat till Värmeverket och gick igenom läget. Jag har ju ett uppdrag att samordna ekonomiadministrationen inom koncernen. Vi hade ett bra snack. Vi bestämde sedan att alla ekonomer på ekonomikontoret och på bolagen ska samlas för att tillsammans gå igenom läget för att se hur vi kan jobba med denna fråga.


Idag fredag har vi haft en informationsträff med facken. Det var en bra träff. Det finns många frågor och funderingar. Ibland kan frågorna besvaras och ibland inte.

Så länge vi pratar med varandra så kommer vi att lösa frågeställningarna.


Videokonferensmöte med Lapplands kommunalförbund

Onsdag den 1 april 2009


Dagen började med ett videokonferensmöte med direktionen - det vill säga kommunalråden och kommuncheferna - inom Lapplands kommunalförbund (Kiruna, Gällivare, Pajala och Jokkmokks kommuner).


Vi har ju tagit ett beslut om att minimera resor och försöka hålla videokonferensmöten så långt det är möjligt. Och det är faktiskt ett bra sätt att mötas på. Med dagens teknik så är det en bra och kostnadseffektiv metod att hålla videokonferensmöten.


Första punkten handlade om polissituationen. Glädjande nog fick vi besked om att antalet poliser i Jokkmokks kommun ska utökas från dagens fyra poliser till totalt sex poliser under år 2010.


Sedan fick vi en information om läget gällande Lapplands Gymnasium. Gällivare kommun beslutade i måndags - precis som Jokkmokk, Kiruna och Pajala redan gjort - att genomföra gymnasiesamverkan vilket därmed leder till att ett gemensamt gymnasium inom våra fyra kommuner kommer att införas.


Som en förlängning till detta diskuterades möjligheten att samverka enligt samma modell vad gäller vuxenutbildningen. Vi ska jobba vidare med detta och försöka ha ytterligare samverkan och ett genomförande vid halvårsskiftet 2010.


Seminariedag med tema ekonomiska utmaningar och strategiska framtidsfrågor

Tisdag den 31 mars 2009


Hela dagen idag var vikt till att resonera kring hur vi ska möta de ekonomiska utmaningarna vi står inför. Samtidigt har vi under hösten och vintern diskuterat hur vi ska utveckla styrprocesserna och arbetssätten i framtiden.


Det var politiker och tjänstemän som samlades och diskuterade dessa frågor.


Syftet med utvecklade styrprocesser är att vi ska få ett bättre och effektivare arbetssätt.


En mycket intressant punkt idag var ett besök från Luleå kommun. Lars Åhl och Mats Karlsson från Luleå kommun berättade om den resa Luleå gjort under de senaste åren. Det var en mycket uppskattad programpunkt. Vi fick höra på ett engagerat och spännande föredrag.


Det gav mersmak och vi bestämde att vi ska gå vidare och utveckla Jokkmokks kommuns styrprocess enligt ungefär samma modell som Luleå kommun arbetar efter. Självklart går det inte att kopiera allt exakt lika men vi kan nyttja många av deras tankar och resonemang för att utveckla vår egen styrprocess på ett bra sätt.


Det betyder konkret att vi nu ska jobba vidare med vårt förändringsarbete.


Vi sa att efter det att kommunfullmäktige beslutat om nya ramar 2009 - vilket kommer att bli den 20 april - så släpper budgetberedningen frågan om ramar 2009.


Det blir då helt upp till alla facknämnder och till tjänstemännen att jobba utifrån kommunfullmäktiges beslut om vilka ekonomiska resurser som finns att nyttja under år 2009.


Budgetberedningens fokus blir då helt och hållet på framtiden och på att få till stånd en förändrad styrprocess och ett förändrat arbetssätt.


Om än budget- och ekonomifrågorna är jätteviktiga - speciellt i dagens läge med tuffa ekonomiska utmaningar - så måste andra delar av våra styrprocesser lyftas fram och bli lika viktiga som ekonomiprocessen.


Vi har bokat in ytterligare två träffar med detta gäng för att prata vidare kring dessa strategiska framtidsfrågor. Den 13 maj och den 9 juni träffas hela kommunstyrelsen, nämndsordförandena och avdelningscheferna igen.


Målsättningen just nu under detta år är att kommunfullmäktigemötet i september 2009 ska besluta om ramarna 2010.


Om det faller väl ut och om vi lyckas bra i vårt förändringsarbete så är målsättningen sedan att kommunfullmäktigemötet i juni 2010 ska bestämma ramarna för år 2011.


RSS 2.0