Utveckling av Jokkmokks vintermarknad

Fredag den 27 februari 2009

På dagens träff på Strukturum diskuterade vi hur vi kan utveckla Jokkmokks vintermarknad. Från kommunens sida har vi bestämt att satsa på ett treårigt bygdemedelsprojekt där vi ska anställa en person som ska jobba med att utveckla Jokkmokks vintermarknad.

Exakt hur detta ska gå till vet vi inte riktigt. Vi har diskuterat frågan internt i kommunen och idag hade vi en träff med företagare och intresserade på Strukturums fredagsmöte.

Det var många intressanta synpunkter och diskussioner. Även i denna fråga tycker människor olika. Och det är ju jättebra. Tänk om alla tyckte lika i alla frågor!

Vi tar till oss alla synpunkter och ska försöka göra något riktigt bra utav detta projekt.

Exakt hur man ska gå tillväga för att utveckla vintermarknaden vet vi inte i dagsläget. Men jag tycker det är otroligt viktigt att vi lyssnar på alla som har synpunkter och åsikter. Det är precis det som är huvudinriktningen i allt vad vi jobbar med nu inom kommunen.

Vi har ju sagt att vi ska förändra organisationskulturen i Jokkmokks kommun och att vi ska göra det med ledorden kommunikation, delaktighet, dialog och tillit. Och det räcker ju inte med att säga detta utan vi måste i ord och handling visa att det är det vi vill.  

Delaktighet är jätteviktigt!

Kommunchefsträff

Onsdag den 25 februari 2009

I går och idag har jag varit på min första kommunchefsträff. Det är en träff då länets kommunchefer träffas för att diskutera allmänna och aktuella frågor.

Som ekonomichef har jag varit på otaliga ekonomichefsträffar genom åren. Denna kommunchefsträff kändes precis som en ekonomichefsträff. Nästan alla diskussioner handlade om det ekonomiska läget i kommunerna. Vi står alla inför väldigt stora försämringar av ekonomin och det måste naturligtvis diskuteras.

Men vi diskuterade även andra saker. Bland annat var representanter från Luleå Tekniska Universitet inbjudna till mötet. Vi har lyft frågan om att kunna samarbeta mer mellan kommunerna och Luleå Tekniska Universitet. Det kändes som en mycket bra och spännande träff.

Kommentar till kommentarerna om att pengarna tar slut snart

Jag antar att ni som kommenterat inlägget om att pengarna tar slut för Jokkmokks kommun den 7 september 2009 om inget görs menar att Jokkmokks kommun betalar onödiga avgångsvederlag till anställda i Jokkmokks kommun och att dessa pengar i stället skulle kunna användas till att anställa andra medarbetare.

Pengarna för avgångsvederlagen fungerar inte riktigt så.

De pengar som betalas ut i avgångsvederlag är särskilt riktade pengar som kommer från staten. I och med uppgörelsen med staten i början av 2000-talet då Jokkmokks kommun var med i en skara kommuner som var i en väldigt knepig ekonomisk situation - precis som nu känns det som - fick vi pengar att använda till avgångsvederlag.

Jag håller helt klart med om att man kan diskutera hur väl dessa medel används. Även i den frågan har olika människor olikaj åsikter. Men vad som är helt klart är att avgångsvederlagspengarna inte kan användas till att anställa andra medarbetare.

Syftet med avgångsvederlagen är att Jokkmokks kommun ska slippa säga upp unga medarbetare vid en övertalighetssituation och i stället kan en medarbetare som vill sluta arbeta lite tidigare än vid 65-årsåldern kunna få en årslön i avgångsvederlag.

Då kanske vi slipper få en 30-åring som flyttar från Jokkmokks kommun. 60-åringen väljer oftast att fortsätta bo kvar i kommunen som pensionär.

Debatt om pengar!

Måndag den 23 februari 2009


Idag har årets första kommunfullmäktigemöte hållits.


Jag pratade bland annat kort om bokslutet 2008. Jokkmokks kommun redovisar ett resultat som är just precis så pass att vi klarar balanskravet. Vi redovisar ett positivt resultat uppgående till endast 23.000 kronor år 2008. Det är i princip lika med ingenting. Vår omsättning ligger på 380.000.000 kronor och då är 23.000 kronor ingenting.


Den 7 september 2009 tar pengarna slut

Jag pratade om det allvarliga ekonomiska läget för år 2009 och framåt och den ekonomiska utmaning som vi står inför.


Vi har nu fått besked om att vi kommer att få tio miljoner kronor mindre i intäkter jämfört med beslutet som kommunfullmäktige tog i november. Dessutom tror vi nu att kostnaderna blir fem miljoner kronor högre än vad kommunfullmäktige beslutade.


Jag menar att vi därför nu måste agera snabbt och handlingskraftigt. Nya uträkningar idag visar att om vi fortsätter i samma utsträckning med att bedriva verksamheten i Jokkmokks kommun så kommer våra pengar att ta slut den 7 september.


Det betyder att vi i god tid innan den 7 september måste gå till banken och låna pengar för att kunna betala ut löner till våra medarbetare den 25 september.


Det finns egentligen inga bra beslut för att komma tillrätta med denna krissituation. Vi måste sänka ambitionen, det vill säga sänka bemanningen och sänka kvaliteten i våra verksamheter. Det handlar till exempel om att Jokkmokks kommun måste minska antalet anställda med cirka 30-35 årsarbetare. Alternativt måste vi sanera fastighetsbeståndet snabbare än planerat.


Låt mig ta ett exempel som handlar om handlingskraft:


Vi har ett förhållandevis tydligt regelverk som träder ikraft om till exempel Suorvadammen skulle brista. Om Suorvadammen skulle brista kallas en krisledningsorganisation in. Den består av representanter från kommunstyrelsen.


Jag menar att vi nu står inför en ekonomisk damm som är på väg att brista. Underskottet för år 2009 bedöms bli 15 miljoner kronor. Det är otroligt mycket pengar.


Jag tror att vi nu borde - likt en situation då Suorvadammen skulle brista - kalla in en krisorganisation.


Kommunen måste hantera denna ekonomiska krissituation så handlingskraftigt som möjligt. Därför skulle kommunstyrelsen kunna upplösa alla facknämnder temporärt och kommunstyrelsen skulle då kunna agerar med fria händer för att snabbt lösa problematiken som uppstår då en ekonomisk damm brister.


Jokkmokks kommun stödsparar i JAK-banken

Kommunfullmäktige beslutade om att Jokkmokks kommun ska stödspara i JAK-banken. Det beslutet möjliggör att lokala företag och föreningar har möjlighet att låna pengar räntefritt från JAK-banken.


Jokkmokks kommun avsätter i det läget en summa pengar i JAK-banken som motvikt till krediten som de lokala företagen och föreningarna önskar låna av JAK-banken.


Jokkmokks kommun säger ja till Lapplands Gymnasium

Frågan om huruvida Jokkmokks kommun ska gå med i samarbetet om en framtida gymnasieskola i Lapplands Kommunalförbunds regi debatterades.


Ett enigt kommunfullmäktige tyckte att det var den bästa idén att gå med i ett gemensamt gymnasium. Kommunfullmäktiges resonemang bygger på att detta samarbete är det enda sättet för våra respektive gymnasieskolor att överleva.


Därmed återstår att se hur övriga tre kommuner inom Lapplands Kommunalförbund (Kiruna, Gällivare och Pajala) beslutar i denna fråga.


Nya planer och nya mål

En ny barn- och utbildningsplan samt nya mål för kultur- och fritidsnämnden slogs fast. Ett antal övriga ärenden diskuterades också. Bland annat fick Jokkmokks kommun en ny överförmyndare efter dagens kommunfullmäktigebeslut.


På turné med kören

Söndag den 22 februari 2009


Idag har jag varit på turné! Dalvadiskören, som jag sjunger i, har varit till Överkalix och sjungit. Det var en del i den serie av konserter vi gör för att rädda gammelskog.


Vi har nu sjungit runt om i Norrbotten och vi har även sjungit för flera från hela landet och även för människor från andra länder. Vi hade nämligen en välbesökt konsert i Jokkmokks kyrka under vintermarknaden. Kyrkan var välfylld med jokkmokkare och besökare.


Nu ska vi börja träna in en ny repertoar. Vi ska bland annat sjunga för konfirmanderna om en månad och sedan har vi ytterligare några framföranden under våren.


Sedan har vi precis fått höra att vi ska vara med och sjunga på två mycket spännande konserter till kommande advent och jul.


På första advent ska vi sjunga en adventskonsert med Anna-Lotta Larsson och Göran Fristorp. Några veckor senare sjunger vi en julkonsert med Cyndee Peters.


Spännande! Det är verkligen något att se fram emot!


De ekonomiska utmaningarna fortsätter!

Torsdag den 19 februari 2009

Idag har det kommit nya siffror om 2009 års skatteintäkter och statsbidrag.

Eftersom den finansiella krisen och alla varsel och uppsägningar runt om i Sverige fortsatt så bedömer man att summan av alla skatteintäkter för Konungariket Sverige minskar ytterligare.

Det betyder att påsen pengar som ska omfördelas till Sveriges kommuner minskar.

För Jokkmokks kommuns del så betyder det att vi tappar ytterligare 5,6 miljoner kronor i intäkter för år 2009 jämfört med den information som kom i december (och som var 4,4 miljoner kronor sämre än den uppgift som fanns då budgeten för år 2009 togs av kommunfullmäktige i november 2008).
 
Jämför man dagens information med den budget som fullmäktige tog i november 2008 avseende år 2009 så tappar vi alltså 10,0 miljoner kronor i intäkter. 

För drygt ett år sedan - i november 2007 - sa kommunfullmäktige att år 2009 kommer Jokkmokks kommun att få 297,2 miljoner kronor i skatteintäkter och statsbidrag. Nu - ett år och tre månader senare - är informationen att vi kommer att ha 272,8 miljoner kronor i skatteintäkter och statsbidrag år 2009. Det är en skillnad på 24,4 miljoner kronor!

Snacka om tuffa ekonomiska utmaningar!  

Förändringsarbete!

Onsdag den 18 februari 2009

Idag på eftermiddagen hade vi vårt första möte med det vi kallar processgrupperna.

Vi har i OJ!-gruppen (organisationsutvecklingsarbetet i Jokkmokks kommun) efterlyst synpunkter från alla våra medarbetere.

Vi är säkra på att de allra flesta av våra medarbetare har åsikter i olika frågor. Vi jobbar ju med delaktighet, tillit, kommunikation och dialog som nyckelord i vårt förändringsarbete. Därför vill vi gärna höra vilka synpunkter våra medarbetare har i olika frågor.

Idag hade vi bjudit in för att vi skulle prata om vad vi egentligen menar med en hållbar organisation. Vad betyder detta för just dig?

Det var sju stycken som anmält intresse. Jag var inte med på hela diskussionen utan det var två medarbetare från personalkontoret som hjälpte till. Det blev riktigt bra diskussioner och det känns jättekul att vi är i gång med arbetet i våra processgrupper.

Vindkraft igen!

Onsdag den 18 februari 2009


Nästa möte handlade om arbetet med att jobba fram en ny översiktsplan för Jokkmokks kommun.

Vindkraftsfrågorna diskuterades igen. Även turistiska etableringar i fjällnära områden diskuterades.


Vad gäller vindkraftsetableringar fick vi återigen en genomgång av hur vindar blåser (bokstavligt talat), var naturreservat och nationalparker är, var redan befintliga ledningar går och så vidare.


Vi enades om att vi har fem intressanta områden för vindkraftsetableringar i Jokkmokks kommun. Det är:


  • Suorva
  • Harsprånget-Ligga
  • Högträsk
  • Kåbdalis-Puottaure samt
  • Guollejavrre, ett område söder om robotfältet i kommunens sydöstliga delar.

Eventuellt kan det dessutom vara intressant med vindkraftsetableringar inom robotfältets område.


Nästa möte ska vi ha tillsammans med representanter från Gällivare kommun för att prata etableringsfrågor i Suorva. Kommungränsen går ju mitt i älven så vi är två kommuner som måste hantera denna fråga.


Framtidsgala

Onsdag den 18 februari 2009


Dagen började med ett morgonmöte med SFF. SFF står för "Samtal För Framtiden". Vi är en konstellation av människor från olika organisationer i Jokkmokks kommun som träffas emellanåt. Det är Sparbanken Nord som arrangerar och håller i detta.


Idag pratade vi om vikten av att lyfta fram goda tankar och idéer i dessa svåra ekonomiska tider. Vi spånade om en tanke som lyfts om att arrangera en Framtidsgala.


Vi ska jobba vidare med denna tanke. Vi ska rikta in oss på första fredagen i oktober. I år blir det den 2 oktober.

Reservera den dagen redan nu!


Jokkmokkarna blir nu fler och fler!

Tisdag den 17 februari 2009


Idag kom befolkningssiffrorna för helåret 2008. Det var både bra information och samtidigt inte så munter läsning!


Vi har minskat med 101 invånare i Jokkmokks kommun under år 2008 och det är ju inte så bra. Å andra sidan så hade faktiskt jag räknat med en ännu större minskning. Redan efter årets tre första kvartal så hade vi minskat med 102 invånare varför gissningarna nu låg på en minskningsnivå på kanske 120 eller 130 invånare för helåret 2008.


Men vi har alltså blivit en mer jokkmokkare under årets sista kvartal!


Från och med den 1 oktober 2008 till och med den sista december 2008 har Jokkmokks kommun ökat invånarantalet med en invånare! Det är ju väldigt positivt!


Och med det perspektivet så har trenden kanske vänt! Nu blir vi bara fler och fler!


Det som är kul är att det faktiskt flyttar in väldigt många till Jokkmokks kommun. Största problemet i våra befolkningsminskningssiffror är att det tyvärr dör så väldigt många fler än det antal barn som föds.


Direktionsmöte i Pajala

Tisdag den 17 februari 2009


Idag har jag varit på resande fot. Vi var flera jokkmokkare som drog iväg norrut tidigt på morgonen i 30-gradig kyla. Vi for i ett fantastiskt vinterlandskap och bevittnade en otroligt vacker soluppgång.


Väl i Pajala var vi med på ett direktionsmöte i Lapplands kommunalförbund. Representanter från Kiruna, Pajala, Gällivare och Jokkmokks kommuner träffades och gick igenom ett antal olika frågor.


Första frågan på dagordningen handlade om frågan om en gemensam gymnasieskola inom Lapplands kommunalförbund. Mycket har redan informerats i denna fråga och nu fick vi ytterligare information. Nu ska den här frågan upp till beslut i kommunfullmäktige hos alla fyra kommuner.


Nästa punkt handlade om Lapplands kommunalförbunds årsredovisning. Vi fick information om innehållet och en enig församling godkände årsredovisningen.


Därefter handlade frågorna om personliga ombud. Där fördes en diskussion om huruvida behovet av en utökning från två till tre personliga ombud finns eller inte. Beslutet blev att respektive kommuns socialnämnd själva får bestämma i denna fråga.


Vi pratade sedan om olika utbildningsönskemål inför höstterminen 2010. Sedan fick vi ta del av en slutrapport gällande två förstudier som handlar om gruvnäringen och besöksnäringen.
 
Efter mötet åkte vi hemåt i ett om möjligt ännu vackrare vinterlandskap. Träden var helt snövita och solen lyste vackert på dem. Innan vi var hemma gick solen ner. Kylan består och kvicksilvret visar återigen på minus 30 så här på kvällskvisten.


25-åringar i kommunen!

Måndag den 16 februari 2009

I kväll uppmärksammades de kommunanställda som jobbat 25 år i kommunen. Kommunalrådet och jag bjöd på middag på restaurang Ájtte och uppvaktade med gåvor som de berörda själva valt utifrån ett urval av olika saker.

Det är alltid trevligt att uppmärksamma duktiga och trogna medarbetare som kämpat på under lång tid. Vi pratade bland annat om att det nog blir färre och färre som uppnår dessa 25 år i framtiden. Det är nog vanligare att man byter arbetsgivare oftare nu för tiden jämfört med tidigare.  

Ekonomiska utmaningar!

Måndag den 16 februari 2009

Vi började dagen med ett möte i personalutskottet. Därefter hade vi ett ledningsgruppsmöte och sedan en arbetsplatsträff för medarbetarna i ekonomienheten och administrativa enheten.

Sent på eftermiddagen hade vi i budgetberedningen ett mer eller mindre krismöte gällande de tuffa ekonomiska utmaningarna som Jokkmokks kommun (och även många andra kommuner) står inför just nu.

Efter det att vi upprättat årets första snabbrapport och därmed årets första helårsprognos bedömer vi just nu att Jokkmokks kommun kommer att göra av med nio miljoner kronor mer än vad vi har.

Detta är inte tillåtet!

Vi måste därför göra flera olika kostnadssänkande åtgärder. Vad exakt som ska göras vet vi inte just nu. Vi ska träffas flera gånger i den närmaste framtiden.   

Diverse

Fredag den 13 februari 2009

Veckan har rullat på som bara den. I tisdags hade vi ett uppföljningsmöte efter vintermarknaden. På onsdagen och torsdagen var hela OJ!-gruppen (organisationsutvecklingsgruppen i Jokkmokks kommun) i Kåbdalis för att jobba med team-building och organisaionsutvecklingsfrågor.

Det var mycket bra dagar och som jag bedömer helt nödvändigt för att kunna fortsätta jobba med dessa frågor på ett bra sätt.

Idag fredag har det också varit ett antal olika möten. På Strukturums morgonmöte handlade det också om marknadsfrågor. Nu pratade vi om kommande adventsmarknad på första advent. Det gäller att vara ute i god tid! Vi pratade också om utvecklingen av vintermarknaden och bestämde att vi på något kommande möte ska ha ett tema om just utvecklingen av vintermarknaden.


Kommunstyrelsen har träffats för första gången i år

Måndag den 9 februari 2009


Åter i verkligheten efter en intensiv och trevlig vintermarknadsvecka.


Idag genomfördes årets första kommunstyrelsemöte. Som första punkt på dagordningen hade vi ett besök från Huddinge kommun. En tjänsteman från Huddinge berättade hur Huddinge kommun jobbar med frågan om medborgardialog.


Vi har visst samarbete med Huddinge kommun, främst via jokkmokksdagarna i Huddinge då det är många företag som åker till Huddinge centrum och även vi tjänstemän och politiker träffar företrädare för Huddinge kommun.


Medborgardialog - det vill säga möjlighet för våra kommuninvånare att påverka i en mängd olika frågor - känns som en väldigt viktig fråga. Många vill påverka och många har synpunkter men ofta vill man inte jobba politiskt. Då kan detta vara modellen.


Revisorerna var också på besök. De besöker kommunstyrelsen emellanåt. Nu gick vi igenom frågor om hur statusen är på ett antal olika dokument som kommuner är skyldiga att ha. Vi kan konstatera att det finns väldigt många regler om att vi ska ha planer och policydokument. Vi konstaterade att ingen har totalkontroll på alla planer och dokument. De flesta finns på kommunens intranät och de avdelningar och facknämnder som är ansvariga för detta har koll på läget.


Det ekonomiska läget diskuterades också. Det blev mycket resonemang kring de kraftiga intäktsminskningarna som vi står inför nu under år 2009. Några lyfte frågan om att det är dålig framförhållning att en kommun får reda på de försämrade ekonomiska förutsättningarna så sent innan aktuellt år.


Eftersom vi lever i en föränderlig värld så antar jag att man då egentligen borde göra om budgetarna flera gånger per år. Så gör vi inte idag kan jag säga, men just nu borde vi göra om budgeten för år 2009 utifrån alla de aviserade förändringar som skett nyligt.


Socialtjänsten bedömer nu att man kommer att göra av med cirka fyra miljoner kronor mer än vad man har under år 2009. Dessutom fick vi i december besked om att vi kommer att få 4,4 miljoner kronor lägre summa i skatteintäkter år 2009 jämfört med den budget vi lagt får år 2009.


Jag citerar kommunalrådet: "Vi måste definitivt rätta munnen efter matsäcken men problemet är att vi inte vet hur stor matsäcken är."


Ett tredje besök vi hade idag var från Lapplands kommunalförbund (LKF). Frågan om ett gemensamt gymnasium inom de fyra nordligaste kommunerna - Kiruna, Gällivare, Pajala och Jokkmokk - diskuterades.


Nu är frågan uppe för beslut i de fyra olika kommunerna. MBL-förhandling har genomförts och under vårvintern och våren 2009 ska alla fyra kommuners kommunfullmäktigeförsamlingar behandla frågan.


Här kommer lite statistikuppgifter. Idag finns 2.225 elever i gymnasieskolorna inom LKF-området. Om fyra år, det vill säga läsåret 2012-2013, är det utan hänsyn taget till in- eller utflyttning 1.650 elever i gymnasieskolorna. Det är en minskning med 25 procent.


Enbart i Jokkmokk är det idag 195 elever på gymnasiet och om fyra år med samma förutsättningar som ovan blir det 146 elever. Det är också en minskning med 25 procent.


Idag finns dessa elever i Jokkmokk fördelade på cirka 9-10 program. Man bedömer att cirka två eller tre av dessa inte skulle finnas om fyra år om man inte samarbetar enligt resonemanget ovan.

Dessutom var det ett antal ytterligare punkter på dagordningen. Vi bestämde bland annat att budgetberedningen ska träffas i nästa vecka utifrån det faktum att vi prognostiserar ett stort underskott under år 2009.


Vintermarknaden är över för denna gång!

Söndag den 8 februari 2009


Nu är årets marknadsvecka över. Marknadsknallarna har plockat ihop och samhället börjar återigen att få den form som gäller i 51 veckor per år. Fortfarande idag söndag kan vi gå på olika seminarier och utställningar så det är fortfarande aktivitet i samhället ännu.


Jag tycker det varit en väldigt bra marknad i år. Det har varit kallt - närmare minus 30 i fredags kväll - vilket kanske skrämt undan några potentiella besökare från regionen men många långväga turister och besökare tycker det är lite kul med denna extrema kyla.


Jag har själv varit inblandad i en ny programpunkt som handlade om att marknaden öppnades varje dag. Det är några som önskat att jag lägger ut mina betraktelser från öppningsproceduren på min blogg.


Jag gör så och här nedanför kan du läsa om dem.


Möten

Dagens betraktelse vid öppningen av marknaden lördag den 7 februari 2009

Marknaden instiftades i syfte att få in pengar till staten för att kunna finansiera de krig som Sverige var med i runt om i Europa och även för att utöka territoriet norrut.


Sedan utvecklades marknaden till att bli en mötesplats i olika former för att - inte bara bedriva handel - utan också för att träffas, bilda par, gifta sig, döpa barn och förrätta begravningar. Även idag är marknaden mötesplatsen framför allt annat.


Under marknaden träffas vi på många olika sätt. Vi gör definitivt affärer med varandra. Det ser vi inte minst runt omkring oss här där alla marknadsstånd finns. Vi gör också affärer genom försäljningsställen på Ájtte, Samernas utbildningscenter, Sameslöjdsstiftelsen, Västra skolan, Församlingshemmet och så vidare.


Men vi träffas och möts även på andra sätt. Det är verkligen ett tillfälle att träffas och återses. Det är många möten som bara sker en gång per år och det är just under marknadsveckan. Det kan gälla släktingar men även vänner av annan karaktär.


I och med att så många kommer till Jokkmokk under denna vecka så betyder det också att vi träffar människor som vi inte tidigare träffat. I många av dessa möten så leder det sedan till livslång vänskap.


Marknaden är alltså väldigt viktig ur många synpunkter. Framförallt tror jag att det är mötesplatsen som sådan som är den allra viktigaste ingrediensen med dagens vintermarknad. I princip alla i Jokkmokk lever upp under dessa dagar och det ger en energi som vi lever länge på.


Låt oss nu ha en mycket trevlig marknadslördag och låt oss mötas i vänskap igen denna årets sista marknadsdag för att sedan skiljas och sedan återigen mötas om ett år.


Därmed vill jag hälsa Katarina Rimpi fram på scenen. Välkommen Katarina!


Den samiska nationaldagen


Dagens betraktelse från öppningen av marknaden fredag den 6 februari 2009

Idag är det den 6 februari. Den 6 februari är den samiska nationaldagen. Den samiska nationaldagen firas till minne av det första landsmötet i Trondheim år 1917. Då samlades för första gången samer från hela Sápmi för att gemensamt arbeta med samiska frågor.


Den samiska nationaldagen firades första gången år 1993.


Under hela dagen idag kommer detta att uppmärksammas på olika sätt. Jag ordar inget mer om detta nu. Jag vill i stället hälsa Johan Märak fram på scenen. Johan är mycket! Johan är bland annat kyrkoherde emeritus och en stor samisk profil i Jokkmokk och i Sapmi.


Välkommen Johan!


Centrum


Dagens betraktelse på öppningen av marknaden torsdag den 5 februari 2009


Idag är det den första torsdagen i februari. Den första torsdagen i februari startar Jokkmokks vintermarknad. Nu är det den 404:e vintermarknaden i följd som bedrivs i Jokkmokk. Det är en tidsrymd som är ofattbar och som är svår att greppa.


Innan vi släpper fram huvudprofilen på scenen tänkte jag bara säga en sak.


Vi är nu mitt i centrum av Jokkmokk. Jokkmokk ligger precis i centrum av Norrbotten. Inte befolkningsmässigt men geografiskt. Vi brukar också säga att Jokkmokk är centrum av Sapmi. Vi är många som hävdar att Jokkmokk är huvudstad i Sapmi, även om det råder delade meningar kring detta.


Vi brukar definitivt säga att under vintermarknadsveckan är Jokkmokk i centrum av hela världen. Det är mycket fokus på Jokkmokk just nu så det känns verkligen som att vi nu är i världens mitt.


Och i det sammanhanget brukar jag också säga att vi som individer alltid är i centrum. Oavsett vad vi gör eller vad vi är så är vi i centrum av våra händelser. Vi är alltid i centrum!


Om vi kan ta med oss den tankegången att vi alltid är i centrum tror jag också att vi kan njuta mer av tillvaron. Vi är här och nu! Och nu ska vi fira marknad i tre dagar och då ska vi vara i centrum av oss själva och i centrum av hela världen!


Och här och nu ska vi också lyssna till Lars Guttorm Blind. Välkommen fram på scenen!


Marknadsinvigningen

Onsdag den 4 februari 2009

I kväll stängdes den historiska marknaden och strax därefter invigdes den traditionella marknaden. Norrbottens läns landshövding, Per-Ola Eriksson, invigde marknaden.

Det är nu 404:e vintermarknaden i obruten följd som genomförs. Helt otroligt och en tidsrymd som egentligen är svår att förstå och svår att ta till sig. Det var alltså en son till Gustav Vasa - Karl den nionde - som i början av 1600-talet instiftade Jokkmokks marknad. Och marknaden har sedan dess genomförts i över 400 år i obruten följd!

När den historiska marknaden stängdes avgick ett fackeltåg från det historiska marknadsområdet vid hembygdsgården till invigningen vid scenen i parken. Det var ett väldigt stämningsfullt fackeltåg och det var en upplevelse att få gå med i det. Fackeltåget avslutades alltså vid scenen i parken där det var väldigt många människor som väntade in fackeltåget och med det började invigningen.

Vi var några stycken som talade och det var däremellan dansuppvisning och elddansuppträdande. Tre marknadsknallar uppvaktades för att de varit med på Jokkmokks marknad under många år.

Senare på kvällen, efter invigningen, var jag på en musikupplevelse utan dess like. Jag hade förmånen att få vara med på uruppförandet av en ny konstellation som kallar sig för "Be nice". De spelade på Club Aja. Vilken fantastisk konsert! Jag tror att det faktiskt kan bli årets marknadsupplevelse för min personliga del!

Nu ser vi fram emot tre spännande och intensiva marknadsdagar på den traditionella marknaden.

Jokkmokk Winter Conference

Tisdag den 3 februari 2009


Marknaden har startat! Mycket - för att inte säga allt - kretsar kring marknaden denna vecka. Jag har bland annat varit på olika seminarier i den mycket intressanta konferensen som heter Jokkmokk Winter Conference (JWC).


Under några dagar samlas ett hundratal unga människor för att lyssna på och delta i olika seminarier och diskussionsgrupper. Huvudfrågan är miljöfrågorna i ett arktiskt perspektiv. Det är deltagare från 16 olika länder runt om i nordliga delar av världen som är här i Jokkmokk just nu.


Det känns otroligt viktigt att prata om dessa frågor och det känns som att denna konferens är här för att stanna!


I går kväll satt jag bredvid Kanadas ambassadråd på en middag. Vi hade väldigt mycket att prata om. Det verkar som att Kanada och Sverige har väldigt mycket gemensamt i många olika typer av frågor.


Marknadsveckan har startat!

Söndag den 1 februari 2009


Idag har Marknadsveckan startat. I kväll var jag med på invigningen av den Historiska Marknaden. Så här sa jag på invigningstalet:


Ärade marknadsgäster; besökare och jokkmokkare! Välkomna till invigningen av den femte Historiska Marknaden!


Låt oss göra en tidsresa tillsammans! Låt oss förflytta oss 400 år bakåt i tiden!


Låt oss se hur en marknad kunde gå till då med handel och vandel, fogdar och kommers, historieberättelser och vem vet kanske ett och annat slagsmål!


I tre dagar ska vi nu fira på den Historiska Marknaden i Jokkmokk.


Just nu genomgår marknadsområdet vid hembygdsgården samma tidsresa som vi gör.


Alldeles snart ska vi gå tillsammans i ett fackeltåg till marknadsområdet där vi kan vara med på en Historisk Gudstjänst i en nyuppförd snökyrka.


RSS 2.0