Bolagspresentationer

Torsdag den 29 januari 2015

Idag har jag varit med på ett kommunstyrelsemöte. Vi fick en presentation om och genomgång av verksamheterna och ekonomin i de kommunägda bolagen.

AB Jokkmokkshus har idag 572 lägenheter i sitt fastighetsbestånd. Det är en hyfsad jämvikt när det gäller tillgång och efterfrågan. Jokkmokkshus redovisar ett postivt resultat för år 2014.

Jokkmokks Värmeverk AB redovisar också ett positivt resultat år 2014. Fjärrvärmeförsäljningen har minskat något på sistone. Det har att göra med ett antal milda vintrar under de senaste åren samt att vi varit lyckosamma med arbetet att sänka energiförbrukningen i det vi kallar EPC-projektet.

Destination Jokkmokk AB presenterade sedan sin verksamhet. Bolaget ägs till hälften av Jokkmokks kommun. Bolaget jobbar med att utveckla turismen i Jokkmokks kommun och bolaget bedriver turisminformation på uppdrag av Jokkmokks kommun. Även Destination Jokkmokk redovisar ett positivt resultat för år 2014.

Vi fick reda på att turismen omsätter mycket i Jokkmokks kommun. 2013 var omsättningssiffran inom turismbranschen 228 miljoner kronor vilket är en ökning med 13 miljoner kronor vilket motsvaras av sex procents ökning. Under den senaste tioårsperioden har omsättningen hos turismföretagen i Jokkmokks kommun ökat med 56 procent. 191 personer var helårsysselsatta i branschen under 2013.

Slutligen fick vi en presentation om verksamheten i vårt delägda näringslivsbolag Strukturum i Jokkmokk AB. Vi fick ta del av goda siffror vad gäller nyföretagarstatistik (tvåa i länet) och att det är en stor andel kvinliga företagare i Jokkmokks kommun. 11,8 procent av kvinnorna i Jokkmokks kommun är företagssamma och 28 procent av alla VD:ar i Jokkmokks kommuns företag är kvinnor. Den siffran är bland den högsta i landet.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Migrationsverket informerar

Onsdag den 28 januari 2015

På morgonen hade jag ett möte med ekonomerna där vi gick igenom läget i bokslutsarbetet.

Jag har idag även varit med på ett möte med migrationsverket. Vi fick ta del av aktuell information från migrationsverket och vi lyfte fram olika synpunkter från vår sida. Det handlar mycket om skolfrågor, språkutbildningsfrågor, frågor kring upphandlingar av nya tillfälliga boenden och diverse annat.

Vi bestämde tillsammans att migrationsverket nu ska gå ut och bjuda in till nya informationsmöten för allmänheten i Porjus och i Vuollerim. De kommer att hållas under februari månad.

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Flygbussanslutningar

Tisdag den 27 januari 2015

Idag har jag varit med på ett möte med representanter från länstrafiken. Vi gick igenom olika frågeställningar kring resemönster och resestatistik. Vi pratade bland annat om möjligheter till flygbussanslutningar för allmänheten till flygplatsen i Luleå.

Länstrafiken ser just nu över taxorna för busstrafiken i länet. Vi diskuterade även kring sommartrafiken till och från vår vackra fjällvärld.

På eftermiddagen hade jag först ett möte med kommunalrådet och utvecklingscheferna och sedan hade jag ett möte med socialchefen.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Socialt företagande

Måndag den 26 januari 2015

Efter en veckas semester med skidåkning i Alperna är jag nu åter i tjänst. Idag har jag haft ett ledningsgruppsmöte där vi gick igenom lite olika aktuella frågor. Vi pratade även strategiska frågor kring hur vi ska ha våra framtida ledningsgruppsmöten.

På eftermiddagen var jag med på ett möte med Coompanion. Vi pratade om socialt företagande och Coompanions verksamhetsområden. Och lite senare på eftermiddagen var jag med på ett möte i frågan kring vårt arbete med jämställdhetsfrågorna.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Jämställdhet

Torsdag den 15 januari 2015

Idag har jag jobbat med olika administrativa frågor kopplat till bokslutet. Jag har också varit med på ett möte kring jämställdhetsfrågorna och arbetet i det jämställdhetsprojekt som vi nu startat.Vi svenskar är väldigt onormala

Onsdag den 14 januari 2015

Idag har jag och många kollegor till mig varit med på en föreläsning av och lyssnat till Per Brinkemo. Han pratade om frågor kring Somalia och den kultur som finns bland somalier. Det handlade mycket om de klansamhällen som finns i Somalia och även på andra ställen runt om i världen.

Det var verkligen en ögonöppnare och ett tillfälle för mig och för mina kollegor att lära oss nya saker. Kulturkrockar pratar vi ofta om och efter att ha tagit del av Per Brinkemos föreläsning och information om den kultur som finns i Somalia är det för mig självklart att det blir fråga om kulturkrockar och missförstånd när vi svenskar ska försöka administrera, hantera och kommunicera med nyanlända från Somalia och från andra ställen.

Jag kan bara konstatera att i ett världsperspektiv är det inte vi svenskar som är normala. Vi är ytterst onormala jämfört med merparten av världens befolkning.

Per Brinkemo gjorde också många intressanta kopplingar till bondesamhället i Sverige rent generellt och framförallt till den samiska kulturen.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nu kraftsamlar vi

Tisdag den 13 januari 2015

På morgonen var jag med på ett möte med ekonomerna gällande aktuella frågor kring bokslutsarbetet. I morgon är det sista dag att bokföra fakturor på år 2014.

Sedan åkte jag till Luleå. Jag var med på ett möte med Tillväxtrådet inför nästa träff i Kraftsamlingsprocessen som kommer att genomföras i Luleå den 10 februari. Vi gick igenom lite olika praktiska saker inför träffen i februari och vi summerade arbetet i Tillväxtrådet så långt som vi nu kommit.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bokslutsfrågor

Måndag den 12 januari 2015

På morgonen hade jag ett ledningsgruppsmöte. Vi gick igenom läget så här efter jul- och nyårshelgerna.

Vi pratade såväl verksamhetsfrågor som aktuella bokslutsfrågor som berör oss alla. Vi för samtidigt en diskussion om hur vi ska jobba med våra ledningsgruppsmöten i framtiden samt hur ofta vi ska träffas för våra gemensamma möten.


 
 
 
 
 
 
 
 
 

Badplatser

Fredag den 9 januari 2015

Här kommer ett sent svar till en kommentar till mitt blogginlägg från den 24 november 2014.

Hej Katarina.

Du tycker att kommunen ska sätta ut livbojar vid badplatsen vid Talvatissjön eftersom, som du uttrycker det, kommunen ställt i ordning en badplats.

Den information jag fått från gatukontoret är att anledningen till att det inte finns några livbojar vid Talvatissjön är att det inte är något officiell kommunal badplats. Att människor badar där är helt klart. Men, det är alltså en sjö – precis som vilken annan sjö som helst – där alla har rätt att bada men att man gör det på eget ansvar.
Utmaningar inom skolan

Torsdag den 8 januari 2015

Idag har jag bland annat varit med på ett möte där vi pratat om skolfrågor i allmänhet och utmaningar gällande nyanlända medborgare kopplat till den kommunala skolverksamheten och ekonomiska frågor inom skolans verksamhetsområde i synnerhet.


 
 
 
 
 
 
 
 

Nya kommunalrådet på plats

Onsdag den 7 januari 2015

Efter lite jul- och nyårsledighet är det nu dags att återuppta bloggandet.

Idag har jag bland annat haft ett möte med Jokkmokks nya kommunalråd. Vi har gått igenom lite olika rutiner och olika aktuella och strategiska frågor.

Jag har även jobbat lite med olika frågor som har koppling till bokslutet.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

RSS 2.0