LIS- och gruvfrågor

Onsdag den 28 november 2012

På morgonen hade jag ett möte med arkitekten gällande turistbyråfrågan. Sedan hade vi ett möte i LIS- och gruvgruppen. Vi började med att sammanfatta läget och vad vi gjort under året.

Vi har bestämt att vi ska genomföra en fördjupad översiktsplan för gruvområdet. I det arbetet ingår bostadsfrågan, infrastrukturfrågorna och frågor om industriområden.

Vi är överens om att bostadsfrågan är den absolut viktigaste frågan. Den är framförallt viktig i den aspekten att utan bostäder så blir det en ”fly in fly out”-situation. Folk kommer att pendla om det inte finns bostäder. Hur ska vi göra för att hitta lösningar till att bygga bostäder?

Hur kan vi jobba med dessa frågor i ett helhetsperspektiv? Vi fick en presentation om hur det skulle kunna gå till.

Vi pratade om vad en attraktiv miljö är. Vi pratade om vikten av att alla avdelningar inom kommunen jobbar med dessa frågor. Det är inte bara samhällsbyggaravdelningen och tekniska avdelningen som berörs av detta arbete. Skolan och socialtjänsten är precis lika viktig.

Förtätning är mycket viktigt i attraktivitetsfrågorna.

Vi pratade även om LIS-frågan. Nu finns det framtagna områden där möjlighet att bygga närmare vatten än 100 meter. Just nu tas synpunkter in och sedan ska det ut på samråd och målet är att junifullmäktige 2013 ska besluta i frågan.

 
 
 
 
 
 
 

Civilsamhället

Onsdag den 28 november 2012

Sent på eftermiddagen var jag och kultur- och fritidschefen med på ett möte med representanter från Sveriges Kommuner och Landsting (SKL). Mötet handlade om hur man kan jobba med samarbetsfrågor mellan det offentliga och civilsamhället.

Vi pratade om hur man kan skapa bättre strukturer för att samverka mellan dessa båda. Det är nu en förstudie som pågår och som SKL håller i. Målet med arbetet är att fler människor ska engagera sig i föreningslivet vilket leder till mer aktiva medborgare och friskare människor.

Vi pratade om hur det är i Jokkmokks kommun. Vi pratade integration, inflyttningsprojekt, föreningsfrågor och mycket annat.

Direkt därifrån gick jag till kören på körträning. På söndag är det första advent och då sjunger vi först i kyrkan och sedan på adventsmarknaden vid Bio Norden.

 
 
 
 
 
 
 

Turistbyrån fräschas upp

Tisdag den 27 november 2012

På morgonen försökte jag vara med på ett videomöte med länets kommunchefer. Tyvärr strulade tekniken så jag lyckades inte vara med på mötet. Därefter var jag på ett möte som handlade om hur vi ska fräscha upp turistbyrån på ett bra sätt. Det arbetet känns mycket spännande och viktigt. Turisbyrån kan bli en mycket attraktiv lokal som ligger centralt och som är publik och har många besökare.

På eftermiddagen hade jag en träff med en konsult som ska vara med på morgondagens möte gällande LIS- och gruvfrågor. Jag hade även en träff med personalchefen och några andra medarbetare i kommunledningskontoret.

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vindkraftsfrågor på samråd

Tisdag den 27 november 2012

På kvällen var jag på ett samrådsmöte gällande vindkraftsfrågor. Jokkmokks och Gällivare kommuner jobbar tillsammans med vindkraftsfrågorna i områdena där Jokkmokks och Gällivare kommuner gränsar mot varandra.

Det finns ett riksdagsbeslut som säger att vindkraften år 2020 ska producer 30 TWh varav 20 på land och 10 till havs.

Vi gick igenom alla tänkbara områden och lyssnade på vad deltagarna hade att tillföra i ärendet.

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Jokkmokks kommun har fått en gåva från Tanzania

Måndag den 26 november 2012

På morgonen hade jag ett kort möte med ekonomerna i frågan om hur vi ska formulera oss i en ekonomichefsannons. Vår nuvarande ekonomichef har nämligen sagt upp sig för att hon ska gå vidare med nya uppdrag.

Sedan hade vi ett möte i ledningsgruppen där vi gick igenom hur vi ska jobba inför den strategiska beredningsdagen den 11 december.

Sedan startade kommunstyrelsens arbetsutskott. Det mötet inleddes med att jag överlämnade en gåva från Tanzania till Jokkmokks kommun. Det är nämligen som så att Östra skolan i Jokkmokk har ett utbyte med en skola i Tanzania. För några veckor sedan var cirka tio elever och ett antal vuxna med på en resa till Tanzania. Nu har de kommit hem och de hade med sig en gåva från skolan i Tanzania.

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Extra kommunfullmäktige blir den 20 december

Måndag den 26 november 2012

Första punkten på kommunstyrelsens arbetsutskott handlade om bygdemedelsansökningar. Kultur- och fritidsavdelningen var på plats och berättade om deras olika projekt som nu önskas bygdemedelsfinansieras. Även utvecklingschefen var på plats och föredrog bygdemedelsläget på utvecklingskontoret.

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår att Jokkmokks kommun ska gå in som delägare i BD-Pop.

Ett ärende om utökad flyktingmottagande i Jokkmokks kommun behandlades. Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår att så sker. Vi pratade även om integrationssamordningen och asylboenden. Idag är asylboendet delegerat från kommunstyrelsen till socialnämndens område. Där finns nu ett förslag om att ta tillbaka asylboendet direkt under kommunstyrelsen och samordna asylboendet med integrationssamordningen.

Det återremitterade ärendet om skattehöjning togs upp och även frågan om ramar 2012. Den styrande majoriteten föreslår att en skattehöjning ska genomföras med 50 öre. Ett extra kommunfullmäktigemöte ska genomföras den 20 december klockan 18.00. Där ska skattehöjningsärendet slutligen behandlas.

Vi pratade även om ett förändrat avtal med AB Jokkmokkshus och vaktmästeritjänster och vi pratade om ombyggnationsfrågor på äldreboendet Kaitumgården. Vi pratade även om EPC-projektet och hur vi ska agera för att komma fram till ett klokt beslut i detta energibesparingsprojekt.

Diverse investeringar diskuterades. En ny rekryteringspolicy behandlades och en ny riktlinje för bisyssla diskuterades.

Diverse taxe-, arvodes- och avgiftsfrågor behandlades och även diverse andra frågor hanterades också. Det blev ett långt möte som följdes av ett kvällsmöte med representanter från gruvföretaget.

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Möte med gruvbolaget

Måndag den 26 november 2012

På kvällen var jag med på ett möte med representanter från gruvbolaget. Där fick vi information om aktuellt läge i gruvfrågan. Bland annat diskuterades transportlösningsalternativ från Kallak till Gällivare.

Om man skulle bygga en ny järnväg till inlandsbanan skulle det kosta 3,9-4,4 miljarder kronor beroende på vilken sträckning man använder sig av.

Nu är det många som tror att man inte hinner bygga en järnväg till 2017 då gruvbrytningen i bästa fall kan påbörjas. Om det är på det viset så behöver järnmalmen fraktas på lastbil under några år tills en järnväg finns på plats. I sådana fall är önskemålet att en omlastningsterminal uppförs någonstans vid inlandsbanan norr om Jokkmokk.

 

Vi pratade även bostadsfrågor och vikten av att gruvbolaget är med även på den resan och kanske bygger ett eget kvarter med klimatsmarta lägenheter.

 

Det var ett mycket bra möte med för oss från kommunen viss ny information.

 
 
 
 
 
 

Forskning, folkhälsa och hållbar energi

Fredag den 23 november 2012

Kommunalråds- och kommunchefsträffen i Kiruna fortsatte idag. Länets ekonomichefer var också med på mötet.

Första punkten handlade om forskning, innovation och utveckling. Vi från Jokkmokks kommun är med i en arbetsgrupp. Kommunalrådet Stefan Andersson och jag berättade om hur vi i arbetsgruppen jobbar med frågan.

Nästa punkt handlade om socioekonomiska beräkningar i samband med folkhälsa, missbruk och utanförskap. Vi lyssnade på en forskare som heter Ingvar Nilsson. Det var väldigt intressant att lyssna på.

Sedan kom vårt förra kommunalråd Anna Hövenmark som numer jobbar med energifrågor på olika sätt. Hon pratade om ett aktuellt projekt just nu. Det heter SEAP Plus. Det handlar bland annat om 20-20-20-målen och väldigt mycket annat.

 
 
 
 
 
 
 

Sök förskoleplats på nätet

Torsdag den 22 november 2012

På morgonen hade jag ett telefonmöte med kommuncheferna inom Lapplands kommunalförbund (LKF) samt inköpssamordnarna inom LKF.

Sedan satte jag mig i bilen och åkte till Kiruna. Där hölls en kommunalråds- och kommunchefsträff för hela länet. Även länets ekonomichefer är med på flera punkter.

Vi hälsades välkommen och fick en presentation av stadsflytten av Kirunas kommunalråd Kristina Zachrisson. Sedan fick vi höra på hur arbetet med jämställdhetsfrågor, genusfrågor och mångfaldsfrågor går i Norrbotten. En representant från landstinget och från Piteå kommun presenterade olika fakta och hur man jobbar med dessa frågor.

Det finns fyra mål som har fastställts politiskt

1) Jämn fördelning av makt och inflytande.
2) Ekonomisk jämställdhet.
3) Jämn fördelning av det obetalda hem- och omsorgsarbetet.
4) Mäns våld mot kvinnor ska upphöra.

Alla kommuner i Norrbotten föreslås nu anta denna jämställdhetsdeklaration.

Vi fick sedan lyssna på Karlstads kommun då de berättade om hur de jobbat med IT-samverkan inom länet.

Värmland har upprättat en drift- och servicenämnd. Alternativen är bolagsbildning eller ett kommunalförbund.

Frågorna handlar om hur vi kan erbjuda invånarna i Norrbotten en möjlighet att via nätet, dygnet runt, kunna lösa olika frågor. Det kan handla om allt från bygglovsansökningar till att ansöka om en förskoleklass.


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bokslutet närmar sig

Onsdag den 21 november 2012

På morgonen var jag med på ett bokslutsmöte med alla ekonomer. Vi gick igenom tidsplanerna inför årsbokslutet och vi pratade även om andra aktuella saker inom ekonomiområdet.

Därefter hade jag ett möte med ekonomichefen. På eftermiddagen hade jag lite olika möten med fastighetschefen och gatuchefen. Jag hade även en sittning med utvecklingscheferna och kommunalrådet.
Strategiska planer

Tisdag den 20 november 2012

På förmiddagen hade vi i ledningsgruppen en träff där vi pratade om hur vi ska lägga upp den strategiska dagen som kommer i december. Vi pratade även om hur vi ska jobba med den strategiska planen och visionsdokumentet Jokkmokk 2015. Båda dessa dokument ska omarbetas inom kort.

På eftermiddagen hade jag ett möte med ekonomichefen och sedan jobbade jag med diverse administrativa uppgifter.

 
 
 
 
 
 
 
 

Landbygdsutveckling

Måndag den 19 november 2012

På morgonen hade vi ett ledningsgruppsmöte. Sedan hade jag ett möte och en genomgång med biträdande kommunchefen. På eftermiddagen hade vi ett möte med Leader Polaris.

Vi fick bland annat veta att från och med år 2010 har 140 projektansökningar kommit in till Leader Polaris. 24 stycken av dessa har avslagits.

Leader Polaris handlar om landsbygdsutvecklingsfrågor. Nu är det en ny programperiod på gång och vi pratade om hur vi kan jobba för att nyttja dessa projektmedel på bästa sätt.

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ungdomsfrågor och UF-företag

Fredag den 16 november 2012

På morgonen var jag på Strukturums fredagsmöte. Idag fick vi höra på årets UF-företagare bland gymnasieeleverna. Vi fick också lyssna på hur projektet InUngIn fortsätter sitt arbete.

Vi fick även ta del av statistik och forskningsresultat om hur de som jobbat med UF-företag tidigare har fortsatt med företagsamhet efter sina gymnasiestudier.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Järnväg till Kallak

Fredag den 16 november 2012

På förmiddagen var jag med på ett möte med Infrastrukturgruppen i frågan om LIS- och gruvfrågorna. Vi pratade om infrastrukturfrågor övergripande och generellt. Vi pratade om upprustningen gällande Kvikkjokksvägen. Vi för en diskussion med Trafikverket om i vilken ordning detta arbete ska göras.

Vi pratade om järnvägsfrågor. Ett stickspår från inlandsbanan till det planerade gruvområdet i Kallak är det som är det bästa alternativet som vi från kommunen ser det hela. Vi diskuterade om huruvida en tunnel från gruvområdet mot inlandsbanan är bra i syfte att klara renbetesfrågor och vi diskuterade även om det är bra med en järnvägstunnel för att klara frågan om flyttleder för renskötseln.

Vi pratade om pendlingsfrågor och flygplatsfrågor.

Vi pratade bostadsfrågor. En bostadsförsörjningsplan är under framtaganden. Vi har tittat på var man kan förtäta i bostadsområdena i såväl Jokkmokk, Vuollerim och Porjus. Ett utkast till bostadsförsörjningsplanen planeras vara klar i början av år 2013.

Ett underlag för lediga tomter ska läggas ut på hemsidan. Det är inte klart ännu. Under januari månad ska det läggas ut på hemsidan.

Vi pratade om industriområden och hur möjligheten att upprätta nya industriområden i Jokkmokks kommun ser ut. Ett första förslag finns nu framtaget som visar hur det skulle kunna se ut på industriområdet i Jokkmokks samhälle. Vi gick igenom förslaget och det ska nu omarbetas något. Även det nya förslag ska vara klart under januari månad 2013.

På eftermiddagen var jag med på ett möte där vi satte dagordningen inför årets sista kommunstyrelsemöte.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Företagsetableringar på gång

Torsdag den 15 november 2012

 

Tidigare i veckan har jag jobbat med olika administrativa uppgifter. Bland annat upprättar vi nu en ekonomisk uppföljningsrapport för perioden januari - oktober. Tyvärr ser det ut som att de ekonomiska förutsättningarna försämrats något jämfört med septemberrapporten.

 

Idag har jag varit med på ett samrådsmöte med Strukturum. Vi pratade om olika företagsetableringar som är på gång samt även en mängd andra frågor.

 

På eftermiddagen var jag med på ett möte med skyddskommittén. Där diskuterade vi bland annat om hur vi ska jobba med dessa viktiga frågor i framtiden. Ett samverkansavtal är på gång att växa fram och det är möjligt att skyddskommitténs arbete vävs in i det som eventuellt blir ett nytt sätt att arbeta på.

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Skattehöjningen skjuts upp

Måndag den 12 november 2012

Idag har kommunfullmäktige sammanträtt. Hetaste frågan på dagordningen handlade om förslaget till skattehöjning med 50 öre till år 2013. Efter en lång debatt bestämdes att frågan skulle flyttas fram. Det blev en så kallad minoritetsåterremiss. Oppositionen ville ha mer svar på frågor om varför skatten ska höjas och vad dagens underskott inom avdelningarna beror på.

Nu blir det ett extra kommunfullmäktigemöte den 20 december då frågan om skattehöjningen ska behandlas igen.Swebor Stål

Fredag den 9 november 2012

På morgonen var jag på Strukturums fredagsmöte. Där fick vi lyssna på Aron Granström som berättade om Swebor Ståls verksamhet. Det var en intressant föredragning och det blev en bra diskussion.

Därefter hade jag ett möte med ekonomerna om olika verksamhetsfrågor. Sedan jobbade jag med allehanda administrativa göromål. Bland annat jobbade jag med snabbrapporten som nu ska tas fram för perioden januari – oktober.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

EPC, energieffektivisering

Torsdag den 8 november 2012

På dagen jobbade jag med administrativa sysslor. På kvällen var jag med på ett informationsmöte i frågan om det vi kallar för EPC-projektet. Det var tekniska chefen som föredrog och presenterade innehållet i projektet.

Det handlar om att på olika sätt jobba med att sänka energiförbrukningen på olika sätt. Allt från belysningsfrågor via ventilationsfrågor till frågor om rätt styrsystem av olika slag.

Det är viktiga och svåra frågor att hantera. Ett beslut ska tas inom kort.

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Jokkmokk, den samiska huvudstaden

Onsdag den 7 november 2012

Idag har jag tillsammans med utvecklingschefen varit på Nolia ACT i Piteå. Där har vi hållit ett föredrag tillsammans med Britta från Treehotel och Helena från Centek. Britta pratade om hur de jobbat med konceptet Treehotel och hur de kämpat för att komma dit de är idag.

Helena pratade om destinationsdesign och projektet Dags att designa Norrbotten. Vi från Jokkmokk var inbjudna om hur vi jobbat med attraktivitetsfrågor och destinationsdesignfrågor med rubriken Jokkmokk, den samiska huvudstaden.

Vi har konstaterat under projektets gång att Jokkmokk upplevs som den naturliga samiska huvudstaden. Det har att göra med många olika saker. Bland annat finns många samiska institutioner i Jokkmokk och i förhållande till andra orter är det förhållandevis konfliktfritt mellan samer och ickesamer i Jokkmokks kommun. Jokkmokk är dessutom den kommun som det bor flest samer i efter Stockholms kommun.

Vi är väldigt stolta och glada över dessa synpunkter. Och vi försöker hantera frågan med största ödmjukhet.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Forskning, innovation och utveckling

Tisdag den 6 november 2012

Idag har jag varit på en träff med kommunförbundet i Luleå. Vi hade ett möte om forsknings-, innovations- och utvecklingsfrågor. Vi diskuterade hur vi ska jobba med dessa viktiga frågor i våra kommuner i Norrbotten.

För Jokkmokks kommuns del ska vi jobba in dessa frågor i våra strategiska dokument. Vi ska diskutera vidare i frågan om hur vi ska göra detta.

Syftet med att vi ska vara med på denna resa är att vi vill utveckla verksamheterna. Vi konstaterade att det är en ödesfråga om vi ska klara av att hänga med i utvecklingen inom alla olika områden inom den offentliga sektorn.

Vi pratade också om vikten av att vi kommuner tar emot doktorander och liknande i de kommunala verksamheterna.

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Folkhälsofrågan diskuteras

Måndag den 5 november 2012

På förmiddagen hade vi ett ledningsgruppsmöte. Vi pratade bland annat folkhälsofrågor, budgetfrågor och lite om hur vi ska förbereda oss inför en kommande strategidag med politikerna.

På eftermiddagen hade vi en träff med en representant från Lapplands Lärcenter i olika utbildningsbehovsfrågor. Sedan hade jag en sittning med personalchefen i lite olika budgetfrågor.

På kvällen hade vi en sittning med berörda gällande Jokkmokks kommuns roll i frågan om kulturhuvudstadsåret Umeå 2014.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sociala medier är viktiga för företagare

Fredag den 2 november 2012

På morgonen var jag på Strukturums fredagsmöte. Där fick vi ta del av Matti och Stinas berättelse om hur de jobbar med sociala medier i sitt företag Jokkmokk Guiderna.

Det var väldigt intressant och man märker att det är viktigt att jobba med sociala medier.

Därefter jobbade jag med allehanda administrativa sysslor. Jag hade även en genomgång med personalchefen om lite olika aktuella saker.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bus eller godis?

Onsdag en 31 oktober 2012

Idag har jag och utvecklingschefen förberett oss inför en presentation vi ska göra på Nolia i nästa vecka. Vi ska bland annat prata om Jokkmokk som den samiska huvudstaden.

Jag hade också en genomgång med personalchefen i några olika frågor.

På kvällen fick jag besök av några hemska varelser som vill ha godis eller skulle göra bus. Tur att jag hade laddat med godis hemma.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

RSS 2.0