Rensning

Torsdag den 30 juli 2015

Igår och idag har jag jobbat med olika administrativa frågor. Jag har haft olika resonemang med IT-chefen gällande olika aktuella frågor. Jag har också resonerat med kommunalrådet om olika frågor vi jobbar med för stunden.

Jag håller samtidigt på att städa undan och gå igenom gamla papper som det finns gott om på mitt kontor. Soptunnan med pappersåtervinning fylls sakta men säkert. Jag konstaterar att det finns mycket man sparar som man egentligen inte behöver ha kvar.


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fornlämningar

Tisdag den 28 juli 2015

Igår blev jag bland annat inblandad i frågan kring det grävarbete som pågår på det fornlämningsskyddade området vid hembygdsgården i Jokkmokk.

Efter att ha pratat med museichef Kjell-Åke Aronsson på Ájtte museum så förstår jag det som att något missförstånd har skett inom Vattenfalls organisation. Enligt Kjell-Åke har någon på Vattenfall gett i uppdrag till en konsult att se till att alla tillstånd för att gräva ner en ny matarkabel till Jokkmokks samhälle ska ordnas. Denne konsult har uppenbarligen missat att området är fornlämningsskyddat och därmed inte sökt grävningstillstånd hos länsstyrelsen.

Nu är arbetet stoppat och tråkigt nog är det vissa boplatser och andra värdefulla saker som redan är förstört.

Tänk om vi nu kunde vända detta till något positivt. Tänk om det nu kommer att kunna bli utgrävningar på området för att dokumentera det som finns i marken för att undvika att ännu mer saker förstörs.

Idag har jag bland annat träffat kultur- och fritidschefen i olika aktuella frågor och jag har jobbat med organisationsfrågan.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ensamkommande asylsökande ungdomar

Torsdag den 23 juli 2015

Idag har jag bland annat jobbat med frågan kring ensamkommande asylsökande ungdomar. Jag upplever att vi har en bra verksamhet kring detta här i Jokkmokks kommun.

Just nu är det ett stort tryck på att hitta ytterligare platser i alla kommuner runt om i Sverige. Vi funderar kring hur vi kan hitta sådana lösningar om det blir verklighet att vi ska ta emot fler asylsökande ungdomar inom kort.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Hur ska vi organisera oss på bästa sätt?

Onsdag den 22 juli 2015

Igår och idag har jag bland annat jobbat med organisationsutredningsfrågan. Vi i referensgruppen ska träffas två gånger till innan vi den 24 augusti ska presentera vad vi kommit fram till för politikerna i kommunstyrelsens arbetsutskott.


Mejl och fakturor

Måndag den 20 juli 2015

Nu är jag åter på jobbet efter några veckors semester. Det är ganska många som är på semester just nu men vi är ändå cirka tio medarbetare i kommunhuset som jobbar även denna vecka mitt i sommarsemesterperioden.

Jag har ägnat större delen av dagen till att gå igenom mejl och fakturor. Även fast man emellanåt kollar mejlen på telefonen under semesterperioden så är det många mejl man kan vänta med att ta tag i till efter semestern.

Jag har även haft en genomgång med kommunalrådet som också jobbar idag. Vi har gått igenom olika aktuella frågor.RSS 2.0