Glad Påsk

Torsdag den 24 mars 2016

Idag har jag jobbat med diverse olika administrativa sysslor. Jag vill nu passa på att önska alla en riktigt Glad Påsk.

Bilden jag bifogar nedan visar den absolut häftigaste rondellutsmyckning jag någonsin sett. En rondellskoter med påskutsmyckning. Helt fantastiskt!

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Klokt och effektivt

Onsdag den 23 mars 2016

På förmiddagen hade jag ett ledningsgruppsmöte. Vi jobbade med olika övergripande strategiska frågor kring hur vi kan jobba på ett klokt och effektivt sätt.

På eftermiddagen var jag först med på ett samrådsmöte med Strukturum och därefter hade jag ett möte och en genomgång med min IT-chef.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Arbetsmiljö

Tisdag den 22 mars 2016

På förmiddagen genomförde vi en arbetsmiljöutbildning tillsammans med samtliga chefer i Jokkmokks kommun. Vi informerade även om olika aktuella övergripande frågor och gick igenom lite förutsättningar inför nästa steg i vårt jämställdhetsarbete.

På eftermiddagen var jag med i ett möte med kommunledningsberedningen och därefter hade jag ett möte med ekonomichefen där vi gick igenom lite olika aktuella frågor. Jag hade även en genomgång med socialchefen gällande olika övergripande frågor.


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Jämställdhet

Måndag den 21 mars 2016

På morgonen hade jag ett möte med funktionscheferna inom näringslivs- och samhällsavdelningen. Vi pratade kring hur vi ska jobba fram en verksamhetsplan inom den nya avdelningen. Vi börjar nu ett arbete med att identifiera och prioritera strategiskt viktiga frågor inom vår nya avdelning.

Sedan hade jag ett möte med skolchefen och därefter var jag med på ett kommunstyrelsemöte.

Efter det mötet hade vi en genomgång av olika frågor kring jämställdhet och hur vi jobbar och hur vi ska jobba för att bli jämställda i Jokkmokks kommun.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Storregion

Fredag den 18 mars 2016

Igår och idag har jag varit på kommundirektörsföreningens vårkonferens. Många av landets kommunchefer träffas och går igenom olika strategiska och aktuella övergripande frågor.

Flera punkter handlade om migrationsfrågor och flyktingrelaterade frågor. Vi ägnade också mycket tid till storregionfrågan och vilka olika typer av effekter de olika förslagen innebär för kommunerna i Sverige.

Vi pratade även om olika frågor som berör skolans verksamhetsområden och vi fick lyssna på olika punkter kring digitaliseringsfrågor och sociala medier inom kommunsektorn.


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Strategiska frågor

Onsdag den 16 mars 2016

På morgonen hade vi ett avdelningsmöte med funktionscheferna inom näringslivs- och samhällsavdelningen. Sedan var jag med på ett videomöte med länets kommunchefer.

Resten av dagen var jag med på en strategisk beredningsdag tillsammans med politiker och tjänstepersoner i Jokkmokks kommun.

Där gick vi igenom olika strategiska frågor och vägval. Vi presenterade även föregående års resultat och även hur vi tror att 2016 ska gå och de förutsättningar som råder inför år 2017.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Flyktingfrågor

Tisdag den 15 mars 2016

Igår jobbade jag med rekryteringsfrågan gällande kommunikationsstrategen. Idag har vi bland annat haft ett möte med Migrationsverket.

Vi har väldigt stora utmaningar inom området som har bäring på Migrationsverkets verksamhet. Det är över 400 personer från andra länder som kommit till Jokkmokk, Porjus och Vuollerim nu nyligen. Vi har svårt att hitta lärare, socialsekreterare och andra medarbetare som kan jobba med de nya uppdrag som finns.

Rätt hanterat tror vi ändå att det här kan vara en lösning på våra framtida utmaningar att hitta nya medarbetare i vår verksamhet. Kan vi förändra attityder och värderingar hos oss själva och om vi eller någon annan bygger mer lägenheter och bostäder så tror vi att fler personer kan och vill bo i Jokkmokks kommun.

Vi vill dock att Migrationsverket ska följa de politiskt fattade besluten som tas hos Jokkmokks kommun. Vi upplever just nu att så inte är fallet.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Administrativa uppgifter

Torsdag den 10 mars 2016

Igår och idag har jag bland annat jobbat med olika administrativa uppgifter. Jag har också haft olika möten med bland annat IT-chefen gällande olika aktuella frågor och med ekonomichefen och kommunalrådet.


Plusresultat

Tisdag den 8 mars 2016

Igår var det möte i kommunstyrelsens arbetsutskott. Bokslutet för Jokkmokks kommun är nu klart och ska behandlas på nästa kommunfullmäktigemöte.

Jokkmokks kommun redovisar glädjande nog ett positivt balanskravsresultat för helår 2015.

Idag på morgonen var jag med på ett möte med kommunledningsberedningen. Sedan hade jag ett möte med ekonomichefen inför nästa veckas strategiska beredningsdag. På eftermiddagen var jag med på ett möte där vi pratade om Tolerans, Integration och Mångfald.

Vi har sedan en tid tillbaka infört något i Jokkmokks kommun som kallas för TIM-peng där olika personer och organisationer kan söka medel för att jobba med att förebygga främlingsfientlighet och liknande.

Vi gick idag igenom lite mer kring hur vi ska jobba kring dessa frågor i framtiden. Sedan var jag med på en genomgång i ärendet kring rekryteringen av kommunikationsstrategen.

 
 
 
 
 
 
 
 

Cheferna samlas

Onsdag den 2 mars 2016

På morgonen hade jag ett möte med ledningsgruppen. Sedan hade vi en träff med det vi kallar 30-chefsgruppen.

Under några tillfällen per år samlas alla våra chefer för att vi tillsammans kan gå igenom olika aktuella frågor som berör oss alla.

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Samebyarnas ordförande

Tisdag den 1 mars 2016

På morgonen var jag med på ett möte i kommunledningsberedningen. Sedan hade jag ett möte och en genomgång av aktuella frågor med skolchefen.

På eftermiddagen hade jag och kommunalrådet ett möte med samebyarnas ordförande. Och efter det mötet var jag med och gick igenom läget kring de olika rekryteringsärenden vi jobbar med nu.

 
 
 
 
 
 
 
 

RSS 2.0