Gott Nytt År

Onsdag den 30 december 2015

Nu är det årets sista arbetsdag. Jag jobbade några timmar idag med lite olika administrativa uppgifter.

På torsdagen före jul hade vi en facklig förhandling gällande avdelningschefskapet på samhällsbyggaravdelningen. Sedan var jag med på ett samrådsmöte med Strukturum.

På fredagen var jag till Luleå. Under julveckan jobbade jag endast på tisdagen och jag har även varit ledig måndag och tisdag denna vecka.

Jag vill nu passa på att tacka alla för det år som gått och jag önskar alla ett riktigt Gott Nytt År!

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ekonomiska frågor inom LKF

Onsdag den 16 december 2015

Idag har jag varit i Kiruna på Lapplands kommunalförbunds (LKF) sista direktionsmöte för året. Direktionen beslutade om olika ekonomiska frågor och vi hade besök av revisorerna som presenterade resultatet av en enkätförfrågan där politikerna i LKF svarat på olika frågor.

Direktionen gick igenom lite olika projektansökningar samt verksamhetsplaner och nästa års sammanträdesdatum slogs fast.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Introduktion för nyanställda

Tisdag den 15 december 2015

På morgonen var jag med på ett möte med en företagare gällande olika aktuella frågor. Sedan hade jag ett möte med personalchefen och därefter hade vi gemensamt möte med integrationchefen.

På eftermiddagen var jag bland annat med på ett möte med några kollegor gällande frågor kring introduktion för våra nyanställda medarbetare.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Årets sista kommunfullmäktigemöte

Måndag den 14 december 2015

På morgonen var jag med på ett extra kommunstyrelsemöte där två frågor behandlades. Det handlade om en fråga om en omorganisation inom delar av Jokkmokks kommuns förvaltningsorganisation. Och dessutom handlade ett ärende om investeringar inför år 2016.

Därefter var jag med på ett möte i beredningsgruppen gällande flyktingfrågan. Vi diskuterade och gick igenom det aktuella läget i flyktingfrågan.

Sedan startade årets sista möte i kommunfullmäktige. Vi fick till att börja med ta del av verksamheten på Östra Hörnet. Vi fick också ta del av hur långt arbetet med kommunens nästa visionsdokument har kommit. Målet är att få ett nytt visionsdokument klart i början av år 2016.

Ärendet om Jokkmokks kommuns förändrade tjänstemannaorganisation återremitterades och ska avgöras på nästa kommunfullmäktigemöte. Frågan om en ny detaljplan för Vattenfalls före detta kontorsbyggnaderna i Porjus hanterades.

Kommunfullmäktige beslutade att avslå förändringen av detaljplanen då byggnaden inte används i enlighet med det som sas i ursprungliga ansökan.

Frågan om renhållningstaxa för år 2016 hanterades och ett antal styrdokument och reglementesfrågor behandlades


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

No hate day

Fredag den 11 december 2015

Idag har jag varit på gymansieskolan Bokenskolan i Jokkmokk. Jag blev inbjuden från några elever att vara med och ta del av ett arbete som man jobbat med under den senaste tiden. Det handlar om nätmobbning, kränkningar, förtal, hets mot folkgrupp och liknande saker.

Det är mycket viktiga frågor som tyvärr är väldigt aktuella. Det är uppenbarligen lättare att slänga ur sig dumma och kränkande saker då man gömmer sig på nätet. Nättrollen finns.

Det var ett mycket bra arbete som eleverna gjort och presentationsformen – att vi helt enkelt minglade runt på olika stationer där eleverna presenterade sina arbeten – var väldigt bra. Jag märkte när jag lyssnade på presentationerna och när jag pratade med eleverna hur engagerade de var.

Ett stort tack till lärare och elever för att jag fick möjlighet att vara med på denna viktiga dag.

Jag har idag även varit med på luciafirande. Eleverna i årskurs fem från Västra skolan kom i sedvanlig stil och lussade för oss i kommunhuset. Vackert och stämningsfullt som vanligt.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nordenskiöldsloppet förbereds

Torsdag den 10 december 2015

Idag har jag varit med på ett möte där många från den kommunala organisationen träffats och gått igenom läget från kommunens perspektiv inför Nordenskiöldsloppet.

Det är ett fantastiskt bra initiativ från arrangörerna – det är alltså inte Jokkmokks kommun som arrangerar Nordenskiöldsloppet vilket det finns flera som tror – att återuppliva denna helt makalösa tävling. Att åka 22 mil på skidor är en utmaning utan dess like.

Det är nu mycket viktigt att det blir ett bra arrangemang och vi från den kommunala organisationen ska försöka vara behjälpliga på många olika sätt. Det ger många positiva effekter för företagare och entreprenörer och det ger en bra självkänsla för alla vi som bor och verkar i området.


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Polarnatten närmar sig

Onsdag den 9 december 2015

Igår genomförde jag bland annat ett medarbetarsamtal. Så har jag gjort även idag. Jag har idag också varit med på samhällsbyggarnämnden och föredragit ärendet om förslaget till Jokkmokks kommuns nya tjänstemannaorganisation.

Jag visar här en bild på hur vackert det ser ut i Jokkmokks samhälle just nu.
 
När vi nu alldeles snart kommer in i polarnatten - då vi i Jokkmokk inte ser solen på ungefär tre veckor - är det fint att kunna se lite ljus på annat sätt.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Flyktingfrågan dag för dag

Måndag den 7 december 2015

På förmiddagen var jag med i olika möten kring flyktingfrågan. Läget förändras från dag till dag och en gång per vecka samlas vi i en utökad grupp och går igenom det som gäller för stunden. Vi försöker ge en samlad bild av läget så att vi kan fatta kloka och så korrekta beslut utifrån den information som finns.

På eftermiddagen gick vi igenom läget kring ett nytt avtal gällande volymen av ensamkommande asylsökande ungdomar under kommande år. Sedan var jag med på ett möte där vi träffade sameskolstyrelsens skolchef. Vi diskuterade läget och vi försöker hitta lösningar kring olika lokalfrågor för förskoleverksamheten inom sameskolans verksamhetsområde.

Sent på eftermiddagen var jag med på ett videomöte med förbundschefen inom Lapplands kommunalförbund (LKF) och med mina kommunchefskollegor inom LKF.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kultur- och fritidschefen avtackas

Fredag den 4 december 2015

På förmiddagen hade jag ett möte med pesonalchefen. Mitt på dagen tackade vi i ledningsgruppen av vår kultur- och fritidschef Conny Enström som går i pension efter nästan fyra och ett halvt år hos oss i Jokkmokks kommun.

Stort tack för den tid som varit och lycka till i framtiden, Conny.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Visionsdokumentet växer fram

Torsdag den 3 december 2015

På morgonen hade jag ett möte med IT-chefen. Sedan var jag på en träff med kommunstyrelsens arbetsutskott där vi jobbade med det nya kommande visionsdokumentet för Jokkmokks kommun.

Kommunstyrelsens arbetsutskott jobbade även med investeringsfrågor och med frågor kring Jokkmokks marknad.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Facklig information

Onsdag den 2 december 2015

På morgonen var jag med på ett möte där vi gick igenom regler och rutiner gällande bostadsanpassningsbidrag och hur vi jobbar kring dessa frågor.

Sedan hade vi ett möte med Migrationsverket där vi gick igenom aktuellt läge i flyktingfrågan. Just nu är det 370 människor som finns på Migrationsverkets boendeanläggningar i Jokkmokks kommun samt 56 ensamkommande asylsökande ungdomar i Jokkmokks kommun.

Sedan hade jag en genomgång med skolchefen kring olika aktuella frågor.

På eftermiddagen hade vi ett möte med facken och skyddskommittén där vi informerade allmänt om olika frågor.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Jokkmokks kommun går upp i stabsläge

Tisdag den 1 december 2015

På morgonen var jag med på ett möte med säkerhetssamordnaren samt med ekonomichefen och personalchefen. Vi fyra ingår nu i en beredningsgrupp gällande flyktingfrågorna i Jokkmokks kommun.

Jag har tagit ett beslut om att Jokkmokks kommun nu går upp i stabsläge och vi ändrar på lite olika ansvarsområden bland oss tjänstemän. Vår säkerhetssamordnare kommer därmed att få ett utökat mandat att jobba med olika praktiska, operativa och strategiska frågor som har bäring på att lösa de utmaningar vi står mitt i vad gäller flyktingfrågor i Jokkmokks kommun.

På eftermiddagen hade jag ett avslutssamtal med vår kultur- och fritidschef som nu på fredag går i pension. Sedan hade jag ett möte med ekonomichefen kring olika aktuella frågor.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

25-årsfirande

Måndag den 30 november 2015

På morgonen hade vi ett extrainsatt möte i flyktingfrågan. Vi gör nu några ändringar i vår organisation för att möta de utmaningar som vi är mitt i gällande hanteringen av de många människor som är på flykt undan krig och umbäranden runt om i världen.

Sedan var jag med på årets sista ordinarie möte som kommunstyrelsen i Jokkmokks kommun genomförde. Vi fick till att börja med ta del av olika presentationer kring ombyggnadsförslag på Jokkmokks sim- och sporthall. Vi fick också ta del av en kostutredning som handlade om hur och var vi ska laga mat och hur maten ska distribueras.

Kommunstyrelsen behandlade även frågor kring bygdemedel, investeringar, styrdokument, VA-områden, föreningsbidrag och liknande. Frågan om Jokkmokks kommuns organisation hanterades också.

 

Sedan hade jag ett möte med socialchefen där vi redde ut diverse olika frågor.

 

På kvällen var jag och kommunalrådet på middag med våra medarbetare som jobbat 25 år i Jokkmokks kommuns organisation. Det är bra med kontinuitet och vi är väldigt glada att ha medarbetare som jobbat länge i vår organisation.

Stort tack till er som varit med och bidragit med välfärdsbyggande till alla medborgare i Jokkmokks kommun under 25 år.

 
 
 
 
 
 
 
 

RSS 2.0