Radioaktiv

Fredag den 29 maj 2015

På morgonen var jag på Strukturums fredagsmöte. Länsstyrelserepresentanter var på plats och berättade om vilka olika typer av stödformer som finns för företagare att söka. Sedan var jag på ett möte på Församlingshemmet i Jokkmokk. Mötet handlade om sociala företag och hur vi i olika organisationer kan jobba för att få människor som står långt från arbetsmarknaden att komma ut på arbetsmarknaden.

Sedan gick jag ut och var Radioaktiv. Radio Norrbotten direktsände från Dálvvadissjöns strand och jokkmokkarna gick nästan man ur huse för att röra på sig.

Efter det hade vi ett möte i referensgruppen för verksamhets- och ledningsorganisationsanalys. Vi gick igenom de uppdrag vi gett varandra i hemläxa att analysera och vi bestämde oss för att bjuda in ytterligare representanter till vårt möte i nästa vecka.

På eftermiddagen var jag återigen på Strukturum och var där med på en genomgång av landsbygdsprogrammet. En representant från länsstyrelsen var på plats och berättade om vad vi kan dra nytta av i syfte att hitta finansieringsmöjligheter till att utveckla landsbygden på olika sätt. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Samverkan med Luleå

Torsdag den 28 maj 2015

Idag har jag varit på ett möte där representanter från kultur- och fritidsavdelningen och barn- och utbildningsavdelningen i Jokkmokks kommun träffade tre medarbetare från fritidsförvaltningen i Luleå kommun. Samverkan är bra och vi fick ta del av hur man jobbar inom Luleå kommun med olika frågor kring friluftsliv och utevistelse.

Jag har också varit på ett möte med det vi kallar Dálvvadisgruppen. Vi gick igenom olika frågor kring hur läget ligger med Midnattssolens Trädgård, LávvuHotel samt den samiska parlamentsbyggnaden. Alla dessa projekt planeras i området kring Dálvvadissjön och det är en mängd olika frågor som ska hanteras och samordnas för att allt ska hamna på plats och kunna förverkligas.


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Inflyttning och integration

Onsdag den 27 maj 2015

På förmiddagen hade jag en genomgång med utvecklingscheferna om olika aktuella frågor. Jag jobbade med budgetfrågor och tertialbokslutsfrågor tillsammans med ekonomichefen i olika omgångar under dagen.

Jag jobbade också med frågan om hur vår ledningsorganisation kan se ut för att vi på bästa möjliga sätt ska kunna möta framtida utmaningar.

På eftermiddagen var jag på Kunskapens Hus där vi hade ett möte i det vi kallar för samrådsgruppen för olika frågor vad gäller inflyttning, integration och liknande.

Vi var cirka 20 deltagare från en mängd olika organisationer som träffades och gick igenom olika aktuella frågor. Bland annat pratade vi mycket om vilka effekter det blir på Migrationsverkets senaste tilldelningsbeslut gällande tillfälliga asylboenden i Jokkmokks kommun.

Vi fick ta del av hur man jobbar på Kunskapens Hus och hur verksamheten kring ensamkommande barn och ungdomar bedrivs. Representanter från socialtjänsten och överförmyndarverksamheten gick igenom hur man jobbar med dessa frågor inom deras olika områden. Vi fick olika redogörelser för hur polisen jobbar och hur situationen är inom arbetsförmedlingens organisation.


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Hotell Gästis säljs

Tisdag den 26 maj 2015

Idag har jag jobbat med många interna frågor. Jag har också haft ett telefonmöte med min kontaktperson på Migrationsverket.

Idag kom nämligen ett definitivt besked om att Kenneth Åkerlund säljer Hotell Gästis till två lokala entreprenörer som ska driva hotellverksamheten vidare i Jokkmokk. Därmed kommer inte Hotell Gästis att bli en tillfällig anläggning för asylboende på det sätt vi fick besked om från Migrationsverket den 12 maj.

Utifrån ett turistiskt perspektiv är detta ett mycket positivt besked för oss på Jokkmokks kommun.

Jokkmokks kommun har sedan en tid tillbaka antagit utmaningen om att turismen ska fördubblas fram till år 2020. För att klara den utmaningen behövs fler hotellrum inom Jokkmokks kommun, inte färre. Därför är det väldigt bra att Hotell Gästis blir kvar som hotell ytterligare en tid.


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ökad kunskap

Måndag den 25 maj 2015

På morgonen hade jag ett ledningsgruppsmöte. Sedan hade jag några träffar och samtal med olika representanter i syfte att öka min egen kunskap i analysarbetet kring ledningsorganisationsfrågan.

På eftermiddagen hade jag först en genomgång med socialchefen och sedan med avdelningschefen för teknik- och serviceavdelningen. Och efter det var jag med på ett möte med två olika företagarkonstellationer och fick en information om en föregående affärsuppgörelse.

 
 
 
 
 
 
 
 

Idéerna flödar

Fredag den 22 maj 2015

På morgonen var jag på Strukturums morgonmöte. Där presenterades vinnarna på idétävlingen InUngIn. Vinnaren var Adrian Viklund som presenterade sitt vinnande förslag som gick ut på att ta fram en yoghurtglass á la Jokkmokk med lokala råvaror. Bland annat mjölk från fjällkorna i Skabram samt smaker från blåbär och hjortron från Jokkmokk.

Senare på förmiddagen hade jag ett möte med skolchefen och på eftermiddagen var jag med på ett möte som handlade om vatten- och avloppsfrågor i Kvikkjokk.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Flygstrejk

Torsdag den 21 maj 2015

Idag har vi rest hem från Dublin. Det blev lite problematiskt utifrån den situation som uppstod med strejkvarsel och besked om inställda flyg. När vi väl bokat om vår hemresa så avblåstes strejken. Då beskedet kom om att strejken var avblåst gick det ändå inte att boka tillbaka vår ursprungliga hemresa så vi fortsatte på alternativ B. Den resan skulle gå via Köpenhamn och sedan till Arlanda och Luleå.

På grund av olika faktorer blev planet från Dublin över en halvannan timme sen så vi missade anslutningen från Köpenhamn till Arlanda. Då kom alternativ C in i bilden.

Vi bussades från Köpenhamn till Malmö och därifrån fick vi flyga till Arlanda och sedan till Luleå. Vi kom hem bra mycket senare än planerat men vi kom i alla fall hem samma dag som de ursprungliga planerna.

Det har varit bra dagar i Dublin med många nya intressanta kunskaper. Dessutom har jag träffat nya kommunchefskollegor och nya kommunalråd från länet.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

The Book of Kells

Onsdag den 20 maj 2015

Idag har jag och mina kollegor varit på studiebesök på Microsoft i Dublin. Det var väldigt intressant att ta del av hur de jobbar med olika frågor. Framförallt frågor kring datacenter och hur man kan utveckla olika områden genom att jobba med attraktivitet och gestaltning i kombination med smarta datatekniska lösningar.

Sedan var vi på Trinity College, ett universitet med anor från 1500-talet. Där har många kända personer studerat genom åren. Där finns även The Book of Kells, en bok skriven på 800-talet. Fascinerande.

På kvällen blev det många diskussioner kring hur vi ska göra i morgon om det blir som så att strejeken på SAS bryter ut. Vi får helt enkelt avvakta och se.


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gruvbesök

Tisdag den 19 maj 2015

Idag har jag varit på studiebesök i en gruva utanför Dublin. Gruvan är en zinkgruva som Boliden äger. Namnet är Tara och det är en av totalt tre gruvor i Irland. Vi fick bland annat träffa och lyssna på svenska Stefan Romedal som är chef för Taragruvan.

Mitt på dagen träffade vi Sveriges generalkonsul i Dublin. Sedan var vi till Dublin City Council. Det motsvaras alltså av vårt kommunfullmäktige. Det är 62 ledamöter i Dublin City Council.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Resa till Dublin

Måndag den 18 maj 2015

Idag har jag tillsammans med kommuncheferna och kommunalråden i länet åkt på en studieresa till Dublin tillsammans med landshövdingen. Vi ska titta på gruvverksamheter och datacenter. Vi ska även titta på olika samhällsplaneringsfrågor.


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Motsägelsefullt

Onsdag den 13 maj 2015

På morgonen hade vi ett möte i referensgruppen som jobbar med organisationsanalysen i Jokkmokks kommun. Sedan var jag med på ett videomöte med IT-Norrbotten gällande en bredbands- och stadsnätsfråga.

Resten av dagen handlade mycket om Migrationsverkets besked från igår om att tilldelningsbesluten i de olika tillfälliga privata boendena i Jokkmokks kommun uppgår till hela 290 platser fördelade på 160 platser i Porjus och 130 platser i Jokkmokk.

För Jokkmokks kommuns del handlar det om en ökning med 174 procent. Från 106 platser till 290 platser. Jag upplever att det är lite motsägelsefullt jämfört med det vi kan läsa om i dagens tidning som säger att bland annat Jokkmokks kommun ska få lättnader i antalet platser utifrån det faktum att vi redan idag har många platser jämfört med kommunens invånarantal.Gruvor, jämställdhet och flyktingboenden

Tisdag den 12 maj 2015

På morgonen hade jag ett möte med skolchefen. Därefter var jag på en seminariedag med alla cirka 30 chefer i Jokkmokks kommuns organisation.

Fyra gånger per år träffas vi och går igenom olika strategiska och aktuella frågor. Idag pratade vi bland annat om jämställdhetsfrågor och om en jämställdhetsutbildning som samtliga cirka 400 medarbetare i Jokkmokks kommun ska gå nu i år.

Vi chefer fick sedan ta del av en presentation av den rapport som visar vad som händer i Jokkmokk om det skulle bli en gruvetablering i Kallak. Mot bakgrund av den presentationen jobbade vi sedan i olika grupparbeten. Resultaten av dessa grupparbeten kan vi använda oss av i arbetet med att ta fram ett nytt visionsdokument för Jokkmokks kommuns organisation.

Idag fick vi också ett besked från Migrationsverket om hur tilldelningsbesluten för tillfälliga boenden i Jokkmokks kommun ser ut nu vid den senaste upphandlingen. Det är totalt 290 platser som Migrationsverket har fattat tilldelningsbeslut om idag.

Hotell Gästis i Jokkmokk har fått 130 platser och i Porjus har 160 platser tilldelats i olika tillfälliga boenden. Migrationsverket har inte fattat något tilldelningsbeslut till något boende i Vuollerim.

Senare på eftermiddagen var jag med på ett möte med representanter från gruvbolaget Jokkmokk Iron Mines AB. Vi fick information om hur deras arbete fortgår.

På kvällen var jag åter en gång med på en presentation av rapporten som visar vad som händer i Jokkmokk om det blir en gruvetablering. Kvällens dragning hölls i Ája-lokalen för allmänheten och det var drygt 40 personer som var med och lyssnade. Det blev intressanta diskussioner och många frågor ställdes.


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Studiebesök

Måndag den 11 maj 2015

Idag har jag varit på möte med kommunstyrelsens arbetsutskott. Vi började mötet med ett studiebesök på äldreboendet Kaitumgården mitt i centrala Jokkmokk. Vi tittade främst på olika fastighetsfrågor kopplat till förråd och utrymmesmässiga frågor på källarplanet.

Vi fortsatte diskutera olika fastighetsfrågor på olika sätt. Bland annat pratade vi lokaler för krisledningsorganisationen. Vi pratade vidare kring olika fastighetsförsäljningsfrågor och vi pratade om avgifter till kulturskolan och till allmänna badet.

Vi pratade om investeringsfrågor och andra ekonomiska frågor. Ett förslag till ekonomiska ramar för år 2016 hanterades och förslaget till skattesats diskuterades.

Ett förslag till kompetensförsörjningsprogram diskuterades och medarbetarenkäten som nyligen genomförts presenterades. Ett antal bygdemedelsärenden hanterades och lite olika detaljplaneärenden togs.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Lång företagarerfarenhet

Fredag den 8 maj 2015

På morgonen var jag på Strukturums fredagsmöte. Där fick vi lyssna på en lokal företagare – glasmästare Gunnar Olofsson – och hans långa företagarresa.

Sedan hade jag ett möte med personalchefen och därefter var jag och ekonomichefen på ett möte med vår affärsbank Sparbanken Nord.

På eftermiddagen hade vi i referensgruppen för organisationsanalysen ett möte där vi gick igenom olika frågor med tre olika inbjudna mellanchefer.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Organisationsanalys

Torsdag den 7 maj 2015

På morgonen hade vi ett möte i referensgruppen för organisationsanalysen. Vi gick igenom våra hemläxor och redogjorde för varandra i gruppen. Vi förberedde oss för morgondagens möte då vi har bjudit in lite olika representanter från olika delar av vår organisation.

Sedan var jag på ett möte med budgetberedningen resten av dagen. Vi hade ett återbesök av teknik- och serviceavdelningen och vi gick igenom olika centrala budgetposter.

På måndag ska budgetramarna diskuteras på ett ordinarie möte med kommunstyrelsens arbetsutskott.


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Länstrafiken och trafikverket

Onsdag den 6 maj 2015

Idag har jag och några kollegor till mig varit på möten med länstrafiken och trafikverket.

Vi har pratat om frågor kring bussresor, flyganslutningsresor, buss- och tågtidtabeller, trafikfarliga situationer, hänvisningsskyltar, gång- och cykelbanor, busshållplatser, vägunderhåll, vägbyggen, rastplatser, parkeringsplatser, cirkulationsplatser, gestaltningsprogram och en mängd andra frågor.


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Budgetberedningen fortsätter

Tisdag den 5 maj 2015

Idag har vi haft ett möte med budgetberedningen. Vi fick nu ta del av de två sista avdelningarna som presenterade innehållet i sina olika verksamhetsområden och de gick igenom sina ekonomiska behov och utmaningar.

Ekonomichefen och jag jobbade senare vidare med budgetfrågorna och vi gick igenom olika övergripande finansieringsposter inför 2016. På torsdag genomförs den sista ordinarie budgetberedningsträffen som är inplanerad nu.


 
 
 
 
 
 
 
 
 

Jämställdhet och servicepunkter

Måndag den 4 maj 2015

På förmiddagen hade jag ett möte med min ledningsgrupp. Vi gick igenom olika aktuella frågor. Vi pratade bland annat jämställdhetsfrågor och ekonomiska utmaningar.

På eftermiddagen var jag bland annat med på ett möte med representanter från den del av organisationen Hela Sverige ska leva som representerar Norrbotten. Vi pratade om servicepunkter på landsbygden i syfte att öka utbudet och kvaliteten på olika samhällstjänster i byarna runt om i vår kommun.

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kunskapens Hus

Onsdag den 29 april 2015

På morgonen hade vi i referensgruppen för organisationsanalysen ett möte. Vi diskuterade olika frågor kring samverkan och arbetssätt. Vi sa bland annat att vi skulle titta på andra kommuner hur man jobbar i olika frågor och hur man organiserar sig på andra ställen.

Sedan var jag på ett direktionsmöte som Lapplands kommunalförbund genomförde här i Jokkmokk. Vi höll till i Kunskapens Hus och vi fick bland annat en guidad tur i vårt vackra lärcentra av rektor Marie Kuoljok.

Senare på eftermiddagen var jag med på ett möte där dagordningen till nästa möte i kommunstyrelsens arbetsutskott bestämdes.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

RSS 2.0