Turismen ska fördubblas

Tisdag den 31 maj 2011

På morgonen var jag på ett möte i en fråga som handlar om turismutveckling i Jokkmokks kommun.

En arbetsgrupp har jobbat med frågan om hur vi ska jobba vidare med turistiska frågor efter det att projektet Jokkmokk tar sats tar slut nu vid kommande årsskifte.Vi konstaterade att det finns otroligt stora möjligheter till att utveckla de turistiska frågorna i Jokkmokks kommun. Vi tror att Jokkmokks kommun har stora konkurrensfördelar inom några områden. Bland annat i frågan som Jokkmokk som samiskt varumärke.

Vi tror att det är mycket viktigt att jobba med att kvalitetssäkra de turistiska produkter som erbjuds besöksnäringen.

Vi bestämde att vi ska jobba vidare med förslaget som arbetsgruppen kommit fram till. Det ska nu analyseras lite djupare. Ett nytt avstämningsmöte ska hållas omedelbart innan midsommar för att ett klart förslag ska finnas färdigt till den 15 augusti.

Vi vill anta utmaningen som innebär att omsättningen inom turismbranschen ska fördubblas. Det innebär för Jokkmokks kommuns del att omsättningen i branschen ska öka till nästan 400 miljoner kronor år 2020.

Efter genomgången med arbetsgruppen hade vi ett besök av Swedish Laplands VD Jan-Erik Jaensson. Han berättade om hur man jobbar med turismfrågorna på länsnivå. Eller för att vara korrekt, inom Swedish Laplands geografiska arbetsområde som omfattar Norrbottens län plus Skellefteå kommun.

Det var mycket intressant att lyssna på och prata med Jan-Erik Jaensson.
Varje dag misshandlas flera kvinnor

Måndag den 30 maj 2011

På morgonen hade vi ett kort måndagsmöte med ledningsgruppen. Sedan var kommunalrådet och jag på besök till medarbetarna på det nya verkstadsföretaget Galvtech AB. Vi hade med oss en tårta. Vi fikade och gratulerade till lösningen efter Hebo-verkens konkurs.

Efter den träffen åkte jag till brandstationen där vi hade ett möte med centrala krisledningsgruppen inför övningen i höst då ett tåg kommer att spåra ur på inlandsbanan precis söder om Jokkmokks samhälle.På eftermiddagen träffade jag representanter från Jokkmokks kvinnojour. Jag, kommunalrådet och representanter från socialtjänsten och socialnämnden var inbjudna för att få information om deras verksamhet och hur de jobbar.

Det var väldigt intressant att höra om hur de jobbar inom kvinnojouren. Jag konstaterade att det är mycket viktigt att kvinnojouren finns och väldigt tråkigt och synd att de behöver finnas.


Gymnastikavslutning

Måndag den 30 maj 2011

På kvällen var jag på gymnastikföreningens våravslutning. Det hölls en uppvisning för alla intresserade. Gymnastiksalen på Västra skolan var fylld till brädden av släkt och vänner till gymnasterna.

Vi fick se många fantastiska uppträdanden och danser från alla duktiga gymnaster i alla åldrar.
Här är det bäst att bo

Lördag den 28 maj 2011

Tidningen Fokus gör varje år en ranking över vilken kommun som det är bäst att bo i. Man utgår från ett antal olika kriterier. Dessa kriterier går definitivt att ifrågasätta. Den kommun som vinner brukar alltid säga att det stämmer och den kommun som kommer sist på listan säger att rankingen inte alls stämmer.

Utan att kunna säga om det är korrekt eller inte så konstaterar jag att Jokkmokks kommun hamnar på plats 64 av 290 när årets ranking nu presenteras. I Norrbottens län är det endast Luleå som kommer före Jokkmokk.

Om inte annat så känns det jättekul att vi ligger så högt upp på listan. Personligen tycker jag Jokkmokks kommun är den allra bästa kommunen att bo i.

Klicka på länken så kommer du till listan.

http://www.fokus.se/2011/05/sa-gick-det-for-din-kommun/

 


Vårkonsert

Fredag den 27 maj 2011

I kväll har jag varit med och sjungit med Dálvvadiskören. Vi har haft en vårkonsert i Gamla kyrkan. Det var mycket folk och trevlig stämning.

Efteråt bjöds på kaffe och smörgåstårta. Det var tyvärr inte så fint väder som efter förra årets vårkonsert. Vi fick fika inne i kyrkan i stället för på kyrkbacken.


Radioaktiv

Fredag den 27 maj 2011

Idag har jag varit med om en friskvårdsaktivitet där nästan 5.000 andra länsbor också varit med. Radio Norrbotten arrangerade idag för femte året i rad något man kallar för Radioaktiv.

Syftet är att få så många som möjligt ut och röra på sig helt enkelt. Vi var något hundratal som deltog i Jokkmokk, Vuollerim och Porjus. Bra jobbat. Stort tack till alla som var med och rörde på sig och stort tack till alla som varit med och arrangerade Radioaktiv i vår kommun.Här ser ni ”Tant Inger” som höll igång oss innan vi drog iväg på vår motionsrunda.

Hebo-verken återuppstår i ny skepnad

Fredag den 27 maj 2011

I januari gick Hebo-verken i Jokkmokk i konkurs. Sedan dess har konkursförvaltaren och en massa andra aktörer jobbat för att få till en ny lösning efter konkursen.

Glädjande nog står det nu klart att verksamheten återuppstår. Företaget Galvtech AB kommer att bedriva verksamhet i samma lokaler. Därmed blir en viktig arbetsplats inom verkstadsindustrin kvar i Jokkmokk. Förhoppningen är att det ska bli fler och fler arbetstillfällen i Galvtechs regi.


Halvvägs i Akkats

Fredag den 27 maj 2011

På morgonen var jag på Strukturums fredagsmöte. Där fick vi lyssna på hur läget ligger i den satsning som Vattenfall gör vid Akkats vattenkraftanläggning precis norr om Jokkmokks samhälle.

Man har nu kommit ungefär halvvägs i detta mångåriga investeringsprojekt.Norrbottens bästa glesbygdsskola

Onsdag den 25 maj 2011

På kvällen var jag med på en medborgardialog i Porjus. Den handlade om skolfrågor. Efter flera års diskussioner och utredningar om hur vi ska göra i Porjus så har vi nu satt ned foten.

Skol- och förskoleverksamheten i Porjus kommer att bedrivas i ombyggda och uppfräschade lokaler på gamla skolområdet.Det här är en satsning som växt fram där verksamheten och andra inblandade haft stor möjlighet att påverka förändringen. Inom skolans verksamhet har man sagt att Porjus skola ska bli Norrbottens bästa glesbygdsskola.

Härligt!

Det var ett trettiotal deltagare på medborgardialogen. Kommunalrådet hälsade välkommen och presenterade upplägget. Även skolchefen och fastighetsansvarig tjänsteman presenterade olika delar i denna satsning.

Kommunalrådet fortsatte berätta om hur vi resonerar med de gamla skolbyggnaderna och vi lyssnade på olika förslag från deltagarna. Kommunalrådet svarade också på frågor.

Det är viktigt och bra att träffa och resonera med kommunmedborgarna.

Vindkraft

Onsdag den 25 maj 2011

Idag har ledningsgruppen haft ett möte. Vi har pratat om diverse olika aktuella frågor. Vi pratade bland annat om arbetsmiljöfrågor och det vi lärt oss av den utbildning vi alla nu genomgår.

På eftermiddagen var jag med på en träff med Vattenfall. Det handlade om vindkraftfrågor och de etableringsplaner som finns i Suorva. Vindkraftsfrågor har diskuterats under några år nu. Vi är från kommunens sida mycket intresserade av att vara med på en investering i en vindkraftsatsning i Suorva. I alla fall under rätt förutsättningar.
Ekonomiska förutsättningar inför framtiden

Tisdag den 24 maj 2011

Idag har vi haft ett möte i den Tekniska Alliansen. Det är många små saker som faller på plats i vårt samarbete inom kommunkoncernens tekniska verksamheter. Det som inte riktigt blivit som vi tänkte oss från början är arbetet med gemensam ekonomiadministration.

Vi jobbar vidare med den frågan och jag hoppas att vi kommer fram till en bra lösning så småningom.

Senare under dagen hade vi en facklig informationsträff gällande ekonomiska förutsättningar och förslag till ramar 2012-2013. Den totala summan som finns att fördela har ökat något jämfört med tidigare information.


Kommunens viktigaste dokument

Måndag den 23 maj 2011

På morgonen var jag med på ett möte med ekonomifunktionen gällande nya ekonomi- och inköpschefen. Sedan var jag på kommunstyrelsens arbetsutskottsmöte. Vi pratade om ett antal fastighetsärenden. Vi pratade om ett avtal mellan Jokkmokks kommun och Folkets Hus-föreningen i Jokkmokk.

Vi pratade om ett antal investeringsärenden. Bland annat gick kommunstyrelsens arbetsutskott igenom investeringsförslagen som berör gymnasieskolan.

Tertialrapporten för årets första fyra månader diskuterades. Just nu ser det ut som att Jokkmokks kommun kommer att gå ungefär fem miljoner kronor plus under år 2011. Det känns bra.

Den strategiska planen stod också på dagordningen. De ekonomiska ramarna för år 2012 och 2013 ska slås fast av kommunfullmäktige i juni 2011.

Jokkmokks kommun har länge jobbat med att göra en ny översiktsplan. En översiktsplan är det absolut viktigaste dokumentet i en kommun. Där slår vi fast viljeinriktningar av alla olika slag. Även frågan om ny översiktsplan slås fast av kommunfullmäktige den 20 juni.

Uppdragsavtalet med Strukturum behandlades. Frågan om huruvida Jokkmokks flygplats ska vara civilt klassad eller ej diskuterades. Inga civila plan landar där idag men det kan tänkas att det kommer igång i framtiden.

Frågan om ny myndighet för kollektivtrafik diskuterades och förvaltningsplanen för Laponia och ett förslag till skötselplan för nationalparkerna gicks igenom. Även där ska fullmäktige den 20 juni fatta definitivt beslut.

Direkt efter arbetsutskottsmötet var jag med på ett möte med näringslivsrådet. Näringslivsrådet består av politiker och tjänstemän från kommunen samt ett antal olika företagare från olika branscher.

Japanbesök i Jokkmokk

Söndag den 22 maj 2011

Under helgen har vi haft besök från Japan. Vår vän Nao som var utbytesstudent i Jokkmokk för många år sedan och som sedan stannade kvar i Jokkmokk har nu bott i Japan under några år.

Nu är hon i Sverige och söker jobb. Vi var rätt så oroliga för Nao under en lång tid efter Tsunamin och översvämningarna i Japan i mars. Vi fick nämligen ingen kontakt med Nao förrän säkert två veckor efter den 11 mars. Men Nao var på säker mark ungefär 100 mil från olycksområdet. Skönt.I morse var vi på en härlig långpromenad. Talvatissjön låg spegelblank och det var en väldigt vacker vårmorgon. Sedan blev det lite krattning och jobb i trädgården.

Samrådsmöte

Fredag den 20 maj 2011

På morgonen var jag på fredagsmötet på Strukturum. Senare på förmiddagen hade vi ett samrådsmöte med Strukturum. Det var VD:n på Strukturum och utvecklingscheferna och jag som träffades och gick igenom olika aktuella frågor.

På eftermiddagen hade jag en träff och en genomgång med VD:n och ordförande i Jokkmokkshus. Jokkmokkshus VD har meddelat att han fått nytt jobb och kommer att sluta under sommaren.Musöron

Torsdag den 19 maj 2011

Nu kan man se musöron på våra björkar utanför huset hemma. Därmed kan vi räkna med att björkarna är utslagna till skolavslutningen. Det är inte alla år det är så. Härligt! Annars har det känts kallt och tråkigt de senaste dagarna. Snarare höstväder än vårväder.Idag har vi haft ett möte i riskhanteringsgruppen. Vi pratade om Barents Rescue och den kommande övningen i höst då bland annat ett tåg kommer att spåra ur här på inlandsbanan strax söder om Jokkmokks samhälle.

Vi fick också reda på att våra beredskapsplaner och en plan för extraordinära händelser nu är uppdaterade och klara för att lyftas fram till politiska beslut. Det blir till hösten.

På kvällen var det så kallad vårsalong på Västra skolan där vår minsting går i tredje klass. Vårsalong innebär att det är några lektioner på kvällstid där föräldrar, syskon och andra anhöriga bjuds in och får vara med och se hur det kan gå till på en lektion. Sedan visar eleverna upp olika saker de gjort och vi bjuds även på dansuppvisning.

Vi fick ta del av några olika filmer som eleverna i trean gjort och vi fick se helt fantastiska dansuppvisningar av ett stort antal elever. Det var väldigt bra gjort och mycket underhållande.

Stort tack till alla elever och pedagoger som jobbat med detta.

Vi ska bli bättre på arbetsmiljö

Onsdag den 18 maj 2011

I två dagar har jag varit med på en arbetsmiljöutbildning. Det är en utbildning som alla chefer, arbetsledare och skyddsombud i Jokkmokks kommun just nu går. Och i ett längre perspektiv kommer alla våra medarbetare att beröras av denna utbildningssatsning.

Utbildningen är externfinansierad via Europeiska socialfonden och genomförs av företaget Adviva. Adviva är det företag som bedriver Jokkmokks kommuns företagshälsovård.

Vi har fått nästan en miljon kronor för att utbilda oss i arbetsmiljöfrågor.

Jag tror det är jätteviktigt att vi alla jobbar med att ha en bra arbetsmiljö. Genom samverkan, samarbete, dialog och kompetensutveckling kommer vi att klara av att möta alla framtida krav och åtaganden vi står inför.

På NSD:s nättidning kan du läsa en artikel om den här satsningen som vi gör just nu. Klicka på länken nedan:

http://www.nsd.se/nyheter/jokkmokk/artikel.aspx?ArticleID=6132621Exotisk och okonstlad

Måndag den 16 maj 2011

På kvällen var jag på ett seminarium på Hotel Jokkmokk. Det var en fortsättning på ett seminarium från den 23 mars, ett framtidsseminarium som arrangerades av Strukturum och Sparbanken Nord.

Föreläsare var kommunalråd Stefan Andersson, kommunstrateg Sture Bryggman och Annelie Päiviö, projektledare för projektet Jokkmokk tar sats.

Det var ett välbesökt seminarium med säkert minst 50 åhörare. Det blev mycket samtal om vad vi kan göra i Jokkmokks kommun för att utveckla näringsliv och skapa tillväxt.

Vi fick höra om Jokkmokk som samiskt varumärke. Vi fick höra om Jokkmokk som attraktiv kommun att leva, bo och arbeta i. Det handlade om befolkningsutveckling, bostadsfrågor, mod, samverkan, besöksnäring, livsmedelsindustri, energifrågor, varumärken, kärnvärden och liknande.

Det är mycket viktigt att träffas och prata om denna typ av frågor. Jag är säker på att bara det faktum att vi träffas under dessa former leder till ökad tillväxt.
Ekonomi- och inköpschef

Måndag den 16 maj 2011

Idag har vi haft ett möte med rekryteringsgruppen för ekonomi- och inköpschefsjobbet. Vi är nu klara med rekryteringen. Det återstår dock att bestämma exakt tidpunkt för när ekonomi- och inköpschefen ska börja hos oss.Ungdomsperspektivet

Måndag den 16 maj 2011

Idag har kommunstyrelsen hållit ett möte. Vi fick till att börja med lyssna på en redovisning av ungdomars fritidsvanor i Jokkmokks kommun. Det var en elev från Bokenskolan som redovisade sitt projektarbete. Intressant. Tack Kajsa.Den strategiska planen och ramfördelning inför nästa tvåårsperiod diskuterades. Ett beslut om att sälja fastigheten där Gläntans förskola var tidigare togs. Nu planeras ett bostadshus där.

Nästa steg i EPC-projektet togs. Det handlar alltså om att sänka energiförbrukningen och därmed energikostnaderna. Vi kommer nu att fortsätta med en analysfas. Nya beslut ska tas längre fram utifrån vad som kommer fram i analysfasen.

Frågan om hur vi ska göra med badhuset i Vuollerim diskuterades. Beslutet blev att vi ska se över totala fastighetsbeståndet i Vuollerim.

Diverse andra frågor hanterades också. Bland annat frågor om teckningsrätt och en fråga om en ny myndighet för kollektivtrafik. Dessutom hanterades frågan om ansvarsfrihet, revisionsberättelser, årsredovisning och arvoden gällande Lapplands kommunalförbund.
Hälsingland

Lördag den 14 maj 2011

I helgen har jag varit med familjen i Hälsingland. Vi har uppvaktat min pappa som fyllt 80 år. Vi har dessutom spridit askan efter svärmor som gick bort i höstas. Det skedde vid hennes föräldrahem, en jordbruksfastighet där hennes bror och brorsbarn nu bor.

Det var väldigt fint då barn och barnbarn samlades för att göra detta. Svärmors aska finns nu vid en stor sten under en vitsippetuva.Här är alla svärmors barnbarn samlade.


Spindelprojekt

Torsdag den 12 maj 2011

Igår var jag inbjuden till Bäckstugans förskola. Där hölls vernissage. Barnen har jobbat med ett spindelprojekt under hela året.

Jag fick en guidad tur av Tilda och Edvin. De berättade om vad de jobbat med. Det var verkligen intressant och jag tackar alla inblandade för en fin stund.

Här ser ni en mängd trolldegsspindlar som barnen gjort.
Bloggstrul

Torsdag den 12 maj 2011

Det är något som strular med att lägga in blogginlägg. Utseendet blir inte riktigt som jag tänkt mig och jag lyckas inte lägga in bilder. Hoppas det ordnar sig med de tekniska struligheterna.

Födelsedagsfirande

Onsdag den 11 maj 2011

Yngsta dottern fyller år idag. På morgonen uppvaktade vi med sång och presenter på sängen. Flaggan hissades och den vajade fint hela dagen.Under dagen hade vi ett antal olika träffar och genomgångar. Bland annat gick vi igenom dagordningen inför nästa möte i kommunstyrelsens arbetsutskott.


Det är viktigt med lokala entreprenörer

Tisdag den 10 maj 2011

På morgonen hade jag en träff och en genomgång med en entreprenör och företagare.

Jag fick presenterat en spännande satsning som är på gång. Sedan hade jag ett antal olika genomgångar med några av mina kollegor.

Politikerutbildning

Måndag den 9 maj 2011

Idag har jag varit med på en utbildningsdag med förtroendevalda politiker.

Många av våra politiker är nya i sina roller som politiker. Vi pratade mycket om regelverk, jävsfrågor, motioner, offentlighet och ärendeberedning. Vi pratade om allmänna handlingar, registreringar och utlämningar av handlingar.

Vi pratade även om målbilder, styrprocesser (planering – uppföljning – utvärdering) och vikten av omvärldsanalyser.


Fest på Storknabben

Söndag den 8 maj 2011

I helgen har vi krattat och fixat på tomten. Studsmattan har åkt fram och i takt med ökad värme känns det som att våren nu är här. Sista snön försvann på vår tomt i helgen men det är dock fortfarande mycket snö kvar i skog och mark.Vi har tagit långa morgonpromenader med hunden både igår och idag. I morse plockade vi skräp efter en som vi förmodar rejäl fest på Storknabben. Som tur var hade festprissarna även lämnat systembolagspåsen så vi kunde fylla den med skräpet.På kvällen var jag på musikcafé på församlingshemmet. Jag sjöng med kören och två av tre döttrar spelade piano. Trevligt.
 


.

.

Hängslen och livremmar

Fredag den 6 maj 2011

På morgonen var jag på Strukturums fredagsmöte.

Kommunstrateg Bryggman höll ett föredrag om vad han ser i Jokkmokks kommun. Han pratade om ledarskap, för- och nackdelar med konsensusmentalitet och diverse strategiska utvecklingsfrågor.

Det blev bra och intressanta diskussioner runt kaffebordet.

Sedan hade vi två anställningsintervjuer för jobbet som ekonomi- och inköpschef.
Fokus Norr - utveckling och ledarskap

Torsdag den 5 maj 2011

På morgonen åkte jag till Luleå. Där var jag med på en seminariedag med fokus på utveckling, ledarskap och samverkan. Fokus Norr kallades den för.Det var mycket intressanta och bra föreläsare under dagen. Mest intressant var nog David Lega. Han höll ett helt underbart föredrag.Dessutom hölls en paneldebatt om hur Norrbotten kan bli ett föredöme när det gäller regional utveckling. K-G Bergström ledde paneldebatten där bland annat Kent Ögren, landstinget, och Lars-Eric Aaro, LKAB, var med.

Direkt från Luleå åkte jag till Randijaur där det var ett möte om järnmalmsfyndigheterna vid Kallak.

600 miljoner ton järnmalm i Björkholmen

Torsdag den 5 maj 2011

På kvällen var jag för första gången i byalokalen i Randijaur. Där höll gruvbolaget som nu jobbar med gruvfrågan i Kallak, Björkholmen, ett informationsmöte för allmänheten.

Jag var inte ensam där. Lokalen var absolut knökfull. Jag räknade till 100 personer och då stod det ändå folk utanför som inte fick plats.

Det är sannerligen overkliga siffror och värden som presenteras. Man bedömer att det är minst 600 miljoner ton högkvalitativ järnmalm som ligger från några centimeter under marken och åtminstone 250 meter nedåt. I kväll sa man att det kanske finns malm att bryta i 50 år.

Det ställdes många frågor och det blev intressanta diskussioner.Kommentar till kommentarerna

Torsdag den 5 maj 2011

Tack för de kommentarer ni skriver.

Ja, jag läser alla kommentarer men jag kommenterar inte alla kommentarer. Fortsätt gärna att kommentera mina inlägg.

Radioaktiv

Onsdag den 4 maj 2011

På morgonen pratade vi lite om arrangemanget som kallas Radioaktiv. Det är en hälsoinspirerande aktivitet i syfte att få hela befolkningen att röra på sig lite mer.

Det är Radio Norrbotten som dragit igång detta. I år kommer det att gå av stapeln fredag den 27 maj. Jokkmokks kommun kommer att vara med. Mer information kommer längre fram.

Sedan hade vi ett möte i ledningsgruppen. Vi pratade bland annat om den strategiska planen men även om ett antal dagsaktuella frågor.

Sedan var jag med på ett möte med våra energistrateger. Hela ledningsgruppen var med. Även en praoelev från årskurs fyra. Hoppas du inte tyckte vi var alldeles för tråkiga på våra möten Miranda. Vi pratade olika energibesparingsfrågor i stort och smått.Efter det mötet hade vi en träff där räddningschefen gick igenom vad som händer i samband med Barents Rescue i höst. Allt från dammhaveri till tågolycka. Vi kommer verkligen att få öva vår krisledningsorganisation.

På kvällen var jag först på gymnasieskolan där det var öppet hus för elever i åttan och dess föräldrar. Det var en kväll i syfte att visa åttorna och föräldrarna om hur det ser ut på de olika gymnasieprogrammen.

Sedan var jag med på körträningen. På söndag kväll är det musikcafé där vi ska vara med och sjunga. Alla är välkomna till församlingshemmet klockan 18.00 på söndag kväll den 8 maj.

Chefsrekryteringar

Tisdag den 3 maj 2011

Under våren har vi jobbat med att rekrytera chefer till Jokkmokks kommun. Nu är några av rekryteringarna klara. Vi har skickat ut ett pressmeddelande om läget. Här redogör jag kort för det som gäller.

Socialchef 

Jokkmokks kommun har utsett Ted Sandin till ny socialchef. Han är idag verksam som personalchef i kommunen.

Ted Sandin kommer ursprungligen från Mölndal och är personalvetare med påbyggnad i psykologi och har arbetat i såväl stat, landsting, kommun som privata företag. Han har en bred och lång erfarenhet när det gäller ledarskap, organisation, arbetsmiljö och medarbetarutveckling.

”Det är en spännande verksamhet med många möjligheter som väntar bakom hörnet”, säger Ted Sandin.

Han påbörjar sin nya tjänst den 1 juni 2011, men behåller sin nuvarande tjänst i begränsad omfattning tills en ny personalchef har tillträtt.

Utvecklingschefer med delat ledarskap

Jokkmokks kommun har utsett Magdalena Fjellner samt Jonas Sukloed till utvecklingschefer med delat ledarskap. Jonas och Magdalena kommer båda att arbeta halvtid som utvecklingschefer. Både Jonas och Magdalena kombinerar detta med uppgifter som utredare på utvecklingskontoret.

Både Jonas och Magdalena jobbar sedan en tid tillbaka som utvecklingschefer i Jokkmokks kommun. Jonas behåller sin nuvarande tjänst som ekonomichef i begränsad omfattning tills en ny ekonomichef tillträder.

Ny chef till kultur- och fritidsavdelningen

Jokkmokks kommun har utsett Conny Enström till ny kultur- och fritidschef. Han kommer närmast från Piteå kommun där han har arbetar som projektledare inom kultur- och fritidsverksamheten.

Conny Enström har tidigare arbetat som kultur- och fritidschef bland annat i olika kommundelar i Norrköpings kommun samt som verksamhetsansvarig och samordnare för olika projekt inom verksamhetsområdet.

Han börjar sin nya tjänst den 1 september 2011.
Tårta

Måndag den 2 maj 2011

Idag har arbetsgivaren Jokkmokks kommun bjudit på tårta. Vi har jobbat med ett förändringsarbete under snart tre års tid. Alla våra medarbetare har precis gått klart en utbildningsinsats inom värdegrundsområdet.

Det finns ett stort engagemang från alla medarbetare. Nu går vi vidare mot nya satsningar.Här ser ni vår personalchef som håller upp ett uppförstorat värdegrundsdokument som ska sättas upp på alla våra olika arbetsplatser.

Dessutom har följande lilla vers arbetats fram av värdegrundsgruppen. Läs och begrunda:

”En värdegrund tycks till sist ha landat.
Må den slå rot i vår kommunala sfär.
Inte värma hyllor som en hel del annat.
Men påminna om att leva som man lär.”

Visst är den bra!
Kommunstyrelsens arbetsutskott

Måndag den 2 maj 2011

Direkt på morgonen tittade vi igenom ansökningarna för ekonomi- och inköpschefstjänsten. Sedan var jag på kommunstyrelsens arbetsutskottsmöte.

Ett antal fastighetsfrågor behandlades. Bland annat diskuterades hur det blir med Porjus skola. Nu är huvudförslaget att göra skolbyggnad av dagens matsalsbyggnad. En medborgardialog ska hållas om vad som ska hända med de resterande skolbyggnaderna.

Frågan om försäljningen av fastigheten där Gläntans förskola tidigare bedrivits behandlades. Nu finns ett konkret och aktuellt förslag till försäljning av Gläntans gamla förskola som arbetsutskottet sa ja till.

Ett projekt för att sänka energiförbrukning och energikostnader behandlades. Vi fick en information om läget gällande Notudden samt även om frågan kring lokaler för laponiaförvaltningens kontor. Dessutom behandlades frågan om badhuset i Vuollerim.

Vi fick sedan en presentation gällande ett kommunalt naturreservat i Vuollerim. Ett antal olika revisionsrapporter gicks igenom och en fråga om en ny myndighet för kollektivtrafikfrågor diskuterades.

Den strategiska planen för år 2012-2013 diskuterades. De ekonomiska ramarna diskuterades i samma sammanhang.

Vi lyfte i det sammanhanget frågan om var i kommunens organisation gymnasieskolfrågor ska höra hemma. Eventuellt kommer ansvaret för dessa frågor att flyttas från barn- och utbildningsnämnden till kommunstyrelsen.


80-årsdag

Söndag den 1 maj 2011

Idag fyller min pappa 80 år. Vi har ringt och gratulerat honom på födelsedagen. Han är inte riktigt kry och ligger inne på sjukhus just nu.

Vi åkte skidor på förmiddagen och packade sedan ihop och åkte hem. Nu plockar vi undan slalomskidorna och tar fram cyklar och studsmattan.
Valborgsmässoafton

Lördag den 30 april 2011

Idag har vi åkt skidor nästan hela dagen. Det var ömsom sol och ömsom snöväder. Underlaget kanske inte är det mest optimala för slalomåkning men vi har haft en mycket trevlig dag i backen.På kvällen sjöng vi in våren och värmde oss vid majbrasan.
Rekryteringsläget

Fredag den 29 april 2011

Idag har vi haft diverse olika möten och träffar i våra olika rekryteringsärenden. Jag jobbade också med olika administrativa uppgifter.

På eftermiddagen åkte vi till Kåbdalis där vi ska åka skidor i helgen. Säsongsavslutningen är här och vi hoppas på bra väder i helgen.


Pajalaresa

Torsdag den 28 april 2011

Idag har jag varit på direktionsmöte i Lapplands kommunalförbund (LKF). Mötet hölls i Pajala denna gång.

Vi fick en ekonomisk redovisning för perioden januari-april 2011. Prognosen är att LKF:s budget för år 2011 kommer att hålla.

Budgetfrågan för år 2012 behandlades. Till att börja med konstaterades att det blir mycket färre elever år 2012 och framåt jämfört med nu i år.

Bara en sådan volymminskning av elevantalet leder till att det inom LKF förväntas behövas 16 stycken färre lärare år 2012 jämfört med 2011.

Det blev långa diskussioner som slutligen mynnade ut i ett beslut. Beslutet togs enligt förslag nummer 1. Det innebär att avgiften och därmed kostnaderna för Jokkmokks kommun förändras från 24.435 tusen kronor år 2011 till 23.152 tusen kronor år 2012.

Vi fick också en slutrapport redovisat för oss. Det gällde ett kompetensutvecklingsprojekt inom besöksnäringen som kallas besöksnäring i utveckling. Tio jokkmokksföretag har varit deltagare i detta projekt. Projektet ska fortsätta.
RSS 2.0