Mångfald är 2015 års marknadstema

Onsdag den 30 april 2014

På morgonen hade jag ett möte med ekonomichefen i olika aktuella och strategiska frågor. Sedan jobbade jag med olika personalfrågor av olika karaktär.

Igår fick jag reda på att Jokkmokks Marknads marknadstema år 2015 blir Mångfald.

Det tycker jag låter som ett mycket klokt val. Det passar väl in i alla frågor som vi jobbar med inom Jokkmokks kommun nu.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nytänk

Tisdag den 29 april 2014

På morgonen var jag med på ett videomöte med länets kommunchefer. Sedan hade vi ett möte med länstrafiken och med regionala kollektivtrafikmyndigheten (RKM). Vi gick igenom aktuella frågor inom trafikområdet och vi diskuterade framtida behov och utmaningar.

Sedan hade jag ett avstämningsmöte med personen som igår genomförde ledarskapsutbildningen bland våra chefer. På eftermiddagen hade jag ett möte med två ungdomar i en fråga kring ett ungdomsprojekt. Projektet heter Nytänk. De har en stor mängd tankar och idéer om hur vi kan jobba med ungdomsfrågorna i Jokkmokks kommun. Målet är att bilda ett ungdomsråd.

Sedan hade jag ett avstämningsmöte med personalchefen och sent på eftermiddagen var jag med på en samrådsträff med landstingets division kultur och utbildning med kultur- och utbildningschef Elisabeth Lax i spetsen.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Strategiska frågor

Måndag den 28 april 2014

På morgonen hälsade jag välkommen till en ledarskaps- och kommunikationsutbildning som vi genomför för alla chefer och ledare i Jokkmokks kommun. Sedan hade jag ett möte med ledningsgruppen. Vi pratade om allehanda strategiska frågor.

Sedan jobbade jag med lite olika administrativa frågor.

 
 
 
 
 
 
 

En företagarresa

Fredag den 25 april 2014

På morgonen var jag på Strukturums morgonmöte. Vi fick lyssna på en lokal entreprenör som berättade om sin företagarresa.

Sedan hade vi ett möte i budgetberedningen. Det blir nu några intensiva dagar med mycket fokus på ekonomi och resursfördelning under några veckor framåt. Det blir dock inget beslut om nästa års ekonomiska ramar i kommunfullmäktige i juni 2014. Beslutet kommer att tas efter valet i höst.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Regionbildning

Torsdag den 24 april 2014

Idag har Kommunförbundet i Norrbotten genomfört ett fullmäktigesammanträde i Jokkmokk. Jag var med på delar av dagen och hade bland annat ett möte med Annika Wallenskog från SKL. Det var cirka 50 deltagare från länets samtliga kommuner som var med på mötet.

Vi fick bland annat lyssna på läget kring regionbildningsfrågan och vi pratade mycket om sammarbete och samverkan mellan kommunerna i Norrbottens län. Vi fick också ta del av aktuell och viktig information från SKL gällande olika frågor som påverkar och berör kommunerna.

 
 
 
 
 
 
 
 

Nu ska resurserna inför 2015 fördelas

Onsdag den 23 april 2014

Idag har första mötet i budgetberedningen inför år 2015 hållits. Socialnämnden var på besök. Där finns det väldigt stora ekonomiska utmaningar. Vi fick ta del av en redogörelse om hur man tänker och agerar inom socialtjänsten för att jobba på ett bra sätt i syfte att klara de verksamhetsbehov som finns samtidigt som vi är effektiva och använder de ekonomiska resurserna på bästa sätt.

Sedan var teknik- och serviceavdelningen på besök hos budgetberedningen. Vi gick igenom fastighetssidan och gatukontorets verksamhetsområden. Sedan var utvecklingskontoret på plats och presenterade sina olika verksamhetsområden. Vi pratade bland annat om hur ekonomiska resurser från migrationsverket och andra liknande externa medel ska prioriteras i framtiden.

Sent på eftermiddagen hade jag ett möte med jämställdhetsgruppen där vi diskuterade hur vi ska jobba vidare med jämställdhetsfrågorna.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kärnkraft i Finland

Tisdag den 22 april 2014

Idag har vi haft ett möte i kommunstyrelsens arbetsutskott. Första punkten handlade om mottagande av ensamkommande asylsökande barn och ungdomar. Sedan diskuterades ett antal olika fastighetsfrågor och det ekonomiska läget efter mars månad gicks igenom. Några investeringsärenden och några andra budget- och bygdemedelsfrågor diskuterades.

En fråga om färdtjänst och riksfärdtjänst diskuterades. Ett förslag finns att dessa frågor ska överlåtas till den regionala kollektivtrafikmyndigheten i Norrbotten. En fråga om ett yttrande från Jokkmokks kommun gällande den planerade kärnkraftsreaktorn i norra Finland diskuterades och frågan om ett medlemskap i föreningen Sveriges vattenkraftkommuner diskuterades.

En fråga kring taxan gällande livsmedels- och foderlagstiftningen behandlades och ett antal revisionsrapporter gicks igenom.

Sent på eftermiddagen hade jag ett möte där vi pratade jämställdhetsfrågor och värdegrundsfrågor. Dessa båda områden hör ihop och vi diskuterade hur vi ska jobba vidare med dessa frågor.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fjällsäkerhetsdag med årskurs nio

Fredag den 11 april 2014

På morgonen var jag på Östra skolan. Där hälsade jag alla elever i årskurs nio från alla skolor i Jokkmokks kommun välkommen till en fjällsäkerhetsdag.

Vi började med att titta på två filmer som handlar om skoterkörning. Det handlade om faror kring laviner, vakar och liknande. Sedan begav sig eleverna ner till Dálvvadissjön där många provade på att hoppa i en isvak.

Jag hade sedan ett möte med personalchefen och sedan var jag med på ett telefonmöte med kommuncheferna i LKF-området (Jokkmokk, Pajala, Kiruna och Gällivare) där vi pratade olika samverkansfrågor.
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Jag vill ha ett jämställt samhälle

Torsdag den 10 april 2014

Här kommer ett blogginlägg som handlar om de senaste kommentarerna på min blogg gällande jämställdhetsarbetet i Jokkmokks kommun och i Norrbottens län.

Jag upplever att du som skriver dessa kommentarer känner en stor oro över olika frågor kring jämställdhetsarbetet rent generellt och i synnerhet det vi jobbar med i Jokkmokks kommun och i Norrbottens län just nu.

Jag har full respekt för dina åsikter och din oro. Det är dina känslor och de känslorna kan jag inte göra något åt.

Jag och många med mig ser dock på denna fråga i ett litet annorlunda perspektiv jämfört med vad jag upplever att du gör.

Om jag förstår dig rätt så menar du att det finns män som idag är diskriminerade i förhållande till kvinnor i ett jämställdhetsperspektiv. Det är säkert helt korrekt. Det finns säkert något fall där det är på det sättet som du beskriver.

Dock tror jag att det finns betydligt fler situationer där kvinnor, just precis på grund av det fall att de är kvinnor och inget annat, är diskriminerade. Poängen med jämställdhetsarbetet som vi nu jobbar med är att jag vill ha ett jämställt samhälle mellan kvinnor och män. Genom att jobba med dessa jämställdhetsfrågor på ett strukturerat och strategiskt sätt så är jag helt övertygad om att vi får ett bättre och ett mer attraktivt samhälle för samtliga medborgare. Det betyder alltså att även män – inte endast kvinnor – kommer att få det bättre i ett jämställt samhälle.

Att jobba med jämställdhetsfrågor är en väg till lösningen av alla våra utmaningar som handlar om att vi vill ha mer invånare i kommunen och vi vill att det ska bli lättare att rekrytera medarbetare till våra olika arbetsplatser i kommunen. Om Jokkmokks kommun som är den största arbetsgivaren i Jokkmokk går före och visar vägen i dessa viktiga frågor så hoppas jag att det ger ringar på vattnet och att dessa viktiga frågor sprids runt om i hela kommunen och i hela länet.
Ett jämställt Norrbotten skapar tillväxt

Onsdag den 9 april 2014

Utbildningen om jämställdhet fortsatte idag. Vi fick ta del av hur man jobbat med dessa frågor i Piteå kommun och vi gick igenom olika konkreta arbetssätt och metoder att jobba med frågorna om att nå ett jämställt samhälle.

Vi fick också ta del av verkliga exempel där det klart och tydligt visar att samhället idag inte är jämställt. Till exempel att det finns deltidsanställningar inom typiskt kvinnliga arbeten men inte på typiskt manliga arbetsplatser.

Det är ganska intressant att vi har deltidsanställningar inom vårdyrken med motiveringen att det kostar för mycket att skapa heltidstjänster och att lägga ut arbetsuppgifter så att det blir just heltidstjänster.

Och det blir inte mindre intressant att konstatera att vaktmästarnas gräsklippningsytor och snöskottningsytor går exakt jämt ut med heltidstjänster utan att det kostar för mycket.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Alla människor är födda fria och lika i värde och rättigheter

Tisdag den 8 april 2014

Idag har jag tillsammans med min ledningsgrupp och ett antal politiker från Jokkmokks kommun samt ett antal politiker och tjänstemän från länets övriga 13 kommuner varit på en jämställdhetsutbildning på Sunderby Folkhögskola.

Jag och många med mig vill jobba med jämställdhetsfrågor eftersom vi upplever att det idag inte är jämställt mellan könen.

Alla kommuner i Norrbottens län har antagit jämställdhetsdeklarationen som kallas för CEMR-deklarationen. Genom att anta den deklarationen har vi också åtagit oss att jobba med att göra Norrbotten jämställt. Genom att göra Norrbotten jämställt kommer vi att leva i ett bättre samhälle där vårt biologiska kön inte avgör vad vi ska jobba med eller hur mycket vi kommer att ha i lön.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

JokkApp till final i Stockholm

Måndag den 7 april 2014

På morgonen var vi några tjänstemän som hade ett möte med vår räddningschef och med vår säkerhetssamordnare kring en fråga om att eventuellt ändra på organisationen kring den centrala krisledningen i Jokkmokks kommun.

Sedan hade jag ett ledningsgruppsmöte och därefter hade jag en kort träff i frågan kring den filminspelning som just nu pågår i Jokkmokks kommun.

Årets andra kommunfullmäktigesammanträde startade sedan med en informationspunkt om Jokkmokk som Matlandethuvudstad år 2014. Det är mycket spännande saker som händer runt om i Jokkmokks kommun nu under året i samband med detta. Bland annat genomförs en stor konferens den 10-11 juni i Jokkmokk.

Vi fick sedan en information från ett UF-företag som skapat en app som heter JokkApp och som handlar om olika typer av information om varor och tjänster samt företag som finns i Jokkmokk. UF-företagarna ska nu i maj till Stockholm och tävla i riksfinalen för UF-företagare.

Årsbokslutet för år 2013 presenterades och slogs fast. Några olika investeringsärenden behandlades och en bostadsförsörjningsplan för Jokkmokks kommun slogs fast. En fråga om ett motionssvar gällande Jokkmokks kommuns förhållande till minerallag och gruvbrytning debatterades.

 
 
 
 
 
 
 
 

Medborgardialog om gruvan

Fredag den 4 april 2014

Idag har jag varit på ett möte gällande framtidsfrågor på Notuddens camping. Vi pratade om både dagsaktuella frågor och om framtida strategiska frågor. En nyhet inför sommaren är att det blir en helt ny vattenrutchbana. Vi bestämde också att vi ska undersöka möjligheten att inrätta ytterligare några platser för husbilar.

Idag har jag också fått besked om när medborgardialogen genomförs där representanter från regeringskansliet kommer hit till Jokkmokk för att besvara frågor om den eventuella gruvetableringen i Kallak.

Det blir först den 28 augusti.

Vi har ju bjudit in ministrar till Jokkmokk för att besvara ett antal frågor som våra medborgare ställt under tidigare medborgardialoger. Ministrarna har meddelat att de inte har möjlighet att komma till en medborgardialog i Jokkmokk innan valet. Nu kommer i stället bland annat Annie Lööfs statssekreterare Håkan Ekengren till Jokkmokk på torsdag den 28 augusti.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Attraktiva samhällen

Torsdag den 3 april 2014

På morgonen hade jag ett möte med personalchefen och ekonomichefen gällande frågor kring överförmyndarverksamheten. Vi bestämde att samla alla berörda i frågan för att gå igenom den uppkomna situationen.

Sedan hade jag ett möte med alla oss i jämställdhetsgruppen. Vi gick igenom vad som hänt sedan vi tog ett nytt grepp kring dessa frågor på den internationella kvinnodagen den 8 mars. Vi gick också igenom läget inför nästa veckas jämställdhetsutbildning på Sunderby Folkhögskola där vi är många tjänstemän och politiker som ska vara med.

På eftermiddagen hade vi ett möte med referensgruppen i arbetet med att ta fram ett gestaltningsprogram för Jokkmokks kommun. Vi jobbar med att arbeta fram ett skyltprogram och ett belysningsprogram. Och vi tittar på andra frågor kring förtätning av gator samt hur vi kan jobba med parker och torg i våra samhällen. Det är ett mycket spännande och intressant arbete.


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tillväxtråd i Jokkmokk

Onsdag den 2 april 2014

På morgonen hade jag ett möte med personalchefen. Sedan hade jag ett möte med ekonomichefen och personalchefen gällande olika frågor inom överförmyndarverksamheten. Därefter var jag med på ett samrådsmöte med Strukturum där vi gick igenom olika aktuella frågor som berör båda våra organisationer.

På eftermiddagen hade jag och utvecklingschefen en träff tillsammans med en representant från organisationen Vuollerim Lapland som handlade om olika projekt och aktiviteter som planeras i Vuollerim. Jag hade sedan ett möte med skolchefen följt av en träff med medarbetarna på ekonomifunktionen i olika aktuella frågor.

På kvällen var jag på Hotel Jokkmokk där jag var med på det lokala tillväxtrådet som genomförde ett möte i Jokkmokk. Vi pratade om olika frågor kring vad vi kan göra i syfte att förändra attityder och värderingar så att invånarantalet och arbetstillfällen ökar i Jokkmokk och i länet i stort.

Det var ett stort engagemang. Cirka 40 deltagare hade samlats. Jokkmokks kommunalråd Stefan Andersson hälsade välkommen till Jokkmokk och landstingsråd Kent Ögren hälsade välkommen till mötet.

I samband med det mötet hade jag en informell träff med Jan-Olov Madeleine Ågren som jobbar på organisationen Rättighetscentrum i Norrbotten. Vi gick igenom olika frågor där vi skulle kunna samarbeta kring dessa viktiga frågor som handlar just om attityder, värderingar, normer, fördomar och liknande.

 
 
 
 
 
 
 

När är man svensk?

Måndag den 31 mars 2014

På förmiddagen hade jag ett ledningsgruppsmöte. Vi pratade bland annat värdegrundsfrågor och om främlingsfientlighet. Vi pratade om utbildningsdagen med Emerich Roth. Vi konstaterade att det var en mycket viktig dag och en viktig del i vårt värdegrundsarbete. Syftet med dagen var att försöka förändra attityder och värderingar hos våra medarbetare. Inom kort kommer en sammanfattning av de diskussioner som genomfördes under utbildningsdagen.

Vi ägnade sedan en tid åt att diskutera frågor kring när man är svensk, om man kan ändra etnicitet och om man kan påverka sin sexuella läggning. Det var mycket bra och intressanta frågor och det är frågor som ska diskuteras vidare på våra olika arbetsplatsträffar.

På eftermiddagen hade jag först ett möte med socialchefen, sedan med personalchefen och sedan hade jag ett möte med chefen för arbetsmarknadsfunktionen.

 
 
 
 
 
 
 
 
 

RSS 2.0