Ny strategisk plan är klubbad

Måndag den 30 september 2013

På morgonen hade jag en träff med ledningsgruppen. Sedan var jag på det första kommunfullmäktigemötet efter sommaren.

Skattesatsen slogs fast till 22,95 kronor för år 2014. Det är oförändrad nivå jämfört med år 2013. Sedan behandlades budgetfrågan. Efter lite olika diskussioner och omröstningar slog kommunfullmäktige fast att kommunstyrelsens förslag till ramar för år 2014 ska gälla.

Det innbär i sin tur att ett tillfälligt avsteg från de finansiella målen görs på två punkter.

Det betyder också att vi nu kan börja med det operativa budgetarbetet inför år 2014. Ur mitt tjänstemannaperspektiv är det väldigt bra att ett beslut om ramar nu tagits och det är väldigt bra att beslutet inte skjuts fram till nästa kommunfullmäktige den 16 december.

Sedan behandlades frågan om en ny strategisk plan för år 2014 och 2015. Kommunfullmäktige slog fast den strategiska planen efter några mindre förändringar. En investeringsfråga gällande vatten och avlopp behandlades och frågan om tillsyn över vissa receptfria läkemedel slogs fast.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kompetens före släktskap

Måndag den 30 september 2013

Då tänkte jag kommentera en kommentar igen. Kul att ni läsare har synpunkter på olika saker och att ni kommenterar mina blogginlägg.

Den senaste kommentaren handlar om att vi i Jokkmokks kommun ska sluta rekrytera medarbetare utifrån släktskap och i stället satsa på att rekrytera utifrån kompetens. Jag vet inte riktigt vilken rekrytering som kommentarsskrivaren tänker på. De rekryteringar som jag är inblandande i och som jag känner till handlar inte om att vi har som krav att personen som vi ska rekrytera ska vara släkt med någon annan i organisationen.

Jag kan tänka mig att flera av våra 450 medarbetare på något sätt är släkt med varandra. Det är nästan oundvikligt i en liten ort och en liten kommun som Jokkmokk. För min egen del så har jag en dotter som jobbat extra inom hemtjänsten och jag kan försäkra er om att det är inte jag som rekryterat henne.

Min erfarenhet är att det är svårt att rekrytera medarbetare. Om vi skulle inskränka oss i att dessutom sätta krav på att de vi rekryterar ska vara släkt med någon speciell person så skulle utbudet av arbetskraft minska avsevärt.

Jag tar tacksamt emot fler synpunkter och konkreta exempel på situationer där ni anser att någon av våra medarbetare fått jobb hos oss utifrån släktskap i stället för kompetens.
Parlamentsbyggnad i Jokkmokk

Fredag den 27 september 2013

På morgonen var jag på Strukturums fredagsmöte. Vi fick lyssna på olika representanter från länsstyrelsen gällande olika finansieringsmöjligheter i olika investeringsfrågor. Därefter jobbade jag med diverse olika administrativa frågor.

Jag jobbade även med ett antal olika fastighetsfrågor. Bland annat frågan om en eventuell parlamentsbyggnad för sametinget här i Jokkmokk och även frågan om en hotellinvestering vid Storknabben.

På eftermiddagen hade jag ett telefonmöte med kommuncheferna i kommunerna som ligger inom Lapplands kommunalförbunds område.


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tågfrågor

Torsdag den 26 september 2013

På förmiddagen var jag med på en ägarträff med Inlandsbanan AB. Jokkmokks kommun är en av många delägare i Inlandsbanan AB

Vi fick information om turisttrafik, kalktransporter, virkestransporter med tillhörande virkesterminaler, omledningstrafik vid olyckor på stambanan och annan viktig aktuell information. Inlandsbanans representanter presenterade även information från möten med representanter från olika samebyar som genomförts nyligen.

Vi pratade även järnvägsfrågor och hur en eventuell gruva i Kallak påverkar inlandsbanan i form av upprustningsbehov och liknande. Vi pratade även om AB Inlandsbanans syn på ett eventuellt stickspår från den eventuella gruvan i Kallak till befintlig bana mellan Jokkmokk och Gällivare.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Krisledningsövning

Torsdag den 26 september 2013

På morgonen träffades alla i centrala krisledningsorganisationen (CKL). Vi träffades för att gå igenom förutsättningarna inför en krisövning som ska genomföras den 7 oktober. Syftet med övningen är att öva samverkan. Hela informationsgruppen samt medarbetare från barn- och utbildningsnämnden är också med och övar.

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Medborgardialog i gruvfrågan

Onsdag den 25 september 2013

På morgonen hade vi en genomgång och planering i frågan kring kommande medborgardialoger i gruvfrågan. Vår plan är att några medborgardialogmöten kring gruvfrågan ska hållas nu under hösten. Mer information kommer.

Sedan hade jag en sittning med socialchefen. Jag hade även ett möte med ordförande i samhällsbyggarnämnden och jag hade ett möte med personalchefen.

Jag hade även en genomgång med ekonomichefen och även en kort sittning med fastighetschefer och skolchefen där jag fick information i frågan om en vattenskada på Västra skolan.


 
 
 
 
 
 
 
 

Effektiva videomöten

Tisdag den 24 september 2013

På morgonen var jag med på ett videomöte med länets kommunchefer. En gång per månad har vi dessa träffar. Det är ett effektivt sätt att träffas och kunna utbyta aktuella tankar och diskutera olika frågor utan att behöva sitta i bil eller buss för att förflytta sig till en gemensam mötesplats.

Idag var vi 7 av 14 kommunchefer som träffades.

Större delen av resten av dagen ägnades åt diverse olika frågor kring socialchefsrekryteringen. På eftermiddagen hade jag ett möte med styrelseordförande och VD:n för Destination Jokkmokk AB.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Hur får vi rätt kompetens?

Måndag den 23 september 2013

Idag har jag varit på ett ledningsgruppsmöte med mina närmaste chefer. Vi pratade olika operativa och strategiska frågor.

Vi gick bland annat igenom det förslag till ny strategisk plan som finns framarbetat och vi gick även igenom den nya ekonomiska planen med förslaget om hur pengarna ska fördelas nästa år.

Vi pratade även om kompetensförsörjningsplaner, lönekriterier och liknande.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Hur ska skyltarna i Jokkmokk se ut?

Fredag den 20 september 2013

Mitt på dagen var jag på ett möte i Luleå. Vi börjar nu jobba lite mer med konkreta frågor kring framtagandet av en gestaltningsplan för Jokkmokks kommun. Jag, utvecklingschefen och en praktikant som ska jobba med dessa frågor träffade representanter från MAF arkitektbyrå och LundbergDesign.

Vi pratade upplägg, tidplaner och innehåll i arbetet. Snart är det dags för ett möte med referensgruppen som finns framtagen och som träffats tidigare då arbetet med förstudien av denna gestaltningsplan jobbades fram.

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Näringslivsråd

Fredag den 20 september 2013

På morgonen var jag på Strukturum. Där hölls ett möte med näringslivsrådet. Det är ett öppet möte där kommunalrådet informerar och diskuterar med företagare och andra i olika aktuella och viktiga frågor.

Vi pratade om olika mark- och fastighetsfrågor. Vi pratade om arbetskraftsfrågor och vi pratade självklart gruvfrågor. Det var ett välbesökt möte och det blev många bra diskussioner.

Vi pratade även om sametingets parlamentsbyggnad och dess eventuella placering i Jokkmokk. Vi pratade om arbetet med att ta fram en gestaltningsplan för Jokkmokks kommun och vi pratade också om statistik kring företagsranking och liknande.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Inflyttningsfrågor

Onsdag den 18 september 2013

På morgonen var jag med på ett telefonmöte gällande framtagandet av en gestaltningsplan. Sedan hade jag ett telefonmöte med räddningschefen och jag hade ett kort möte med avdelningschefen för teknik- och serviceavdelningen.

Jag var sedan med på ett möte med samrådsgruppen gällande inflyttningsfrågor, invandrarfrågor och andra frågor inom detta område. Vi fick ta del av statistik kring hur stor andel av de som kommer till Jokkmokks kommun i slutändan stannar här. Vi fick även ta del av statistik kring hur många som kommit till Jokkmokks kommun tack vare inflyttarprojektet.

Vi pratade om ett dokument som heter Lokal överenskommelse för flyktingmottagning. Arbetsförmedlingen är ansvarig för dokumentet och vi ska inom kort ha ytterligare träffar med migrationsverket, försäkringtskassan och landstinget för att dokumentet ska arbetas fram.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Folkhälsa

Tisdag den 17 september 2013

På morgonen hade jag en gemensam träff med personalchefen och ekonomichefen. Sedan hade vi en anställningsintervju gällande socialchefsjobbet.

Direkt efter lunch var jag med på en träff där folkhälsofrågor diskuterades. Det var representanter från landstinget, länsstyrelsen, folkhälsorådet och kommunen som träffades.

Vi gick igenom och fick beskrivet hur arbetet med det långsiktiga folkhälsoarbetet går. Från kommunens sida beskrev får folkhälsostrateg, tillika kultur- och fritidschef, hur vi jobbar med dessa frågor nu. Vi har tagit ett antal strategiska beslut om att lyfta dessa frågor och vi jobbar på ett annat sätt nu jämfört med för en tid sedan.

Ett förslag finns och en diskussion fördes om att lokala folkhälsoplaner inom de olika avdelningarna ska jobbas fram. Syftet är att öka kunskapen om dessa frågor och att vi alla i slutänden blir friskare och att vi ska må bättre.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Julklappar

Måndag den 16 september 2013

På morgonen tog vi emot vår nya praktikant som börjar idag. Praktikanten ska hjälpa oss i arbetet med att jobba fram en gestaltningsplan. Väkommen Jonna!

Sedan hade vi ett ledningsgruppsmöte. Vi pratade bland annat om ekonomiska ramar 2014 och effekter av det förslag som nu ligger för beslut till kommunfullmäktige.

Vi pratade även om hur vi ska göra i frågan om julklappar till våra medarbetare i år. Ett förslag har kommit om att vi inte ska ge någon julklapp från arbetsgivaren till våra medarbetare. Vi skulle i stället kunna ge en penninggåva som välgörande ändamål till någon organisation som arbetar med detta.

Vi i ledningsgruppen fick även ett besök av vår risk- och säkerhetssamordnare. Vi pratade uppföljning av strejkvarslet i våras och vi pratade om olika planer kring extraordinära händelser samt arbetet med risk- och sårbarhetsanalyser.

Sedan jobbade jag med frågan kring socialchefsrekryteringen och jag hade ett möte med personalchefen.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Turistinformation

Fredag den 13 september 2013

På morgonen var jag på Strukturums morgonmöte. Där fick vi lyssna på hur vi jobbar med turistiska frågor här i Jokkmokk. Representanter från Destination Jokkmokk berättade.

Sedan jobbade jag med olika frågor kring socialchefsrekryteringen. Vi fick dessutom ett glädjande finansieringsbesked från länsstyrelsen gällande vårt planerade arbete med att jobba fram en gestaltningsplan för Jokkmokks kommun.

Därmed kan vi nu kalla till en träff med den arbetsgrupp som jobbar med dessa frågor.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Landshövdingen pratar gruvfrågor

Tisdag den 10 september 2013

 

På morgonen hade jag först en träff med personalchefen och sedan med ekonomichefen. Vi diskuterade ekonomiska ramar och upprättandet av ett nytt budgetdokument med ekonomiska treårsplaner.

 

Idag har landshövdingen varit på besök i Jokkmokk. Han har fått ett uppdrag av näringsminister Annie Lööf att jobba med frågan kring den eventuella gruvetableringen i Kallak utanför Jokkmokk och de meningsskiljaktigheter som finns och som i vissa fall gått längre än vad som känns okej.

 

Landshövdingen träffade kommunledningen, samebyarnas ordföringar, gruvbolaget samt byarepresentanter från de berörda byarna utanför Kallak.

 

Media var väl representerad i kommunhuset idag och de följde landshövdingens olika sammanträden. Till och med Al-Jazira var på plats med reporter.

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Utredningen inom socialtjänsten presenteras

Måndag den 9 september 2013

På morgonen hade jag en genomgång med socialchefen i olika strategiska frågor. Sedan hade vi en träff med ledningsgruppen.

Därefter var jag med på första kommunstyrelsemötet efter sommarledigheten. Vi fick till att börja med ta del av en presentation av en konsult från PwC. Konsulten har under sommaren gått igenom och utrett läget inom socialtjänstens område. Kostnaden har ökat kraftigt under de senaste åren.

Det var väldigt intressant att få ta del av utredningen. På många områden visade det sig att standardkostnaden jämfört med jämförbara kommuner var förhållandevis låg inom socialtjänsten i Jokkmokks kommun. Frågor ställdes och det blev en bra diskussion efter presentationen.

Den strategiska planen behandlades. Några fastighetsförsäljningar behandlades.

Skattesatsen föreslås ligga kvar på oförändrad nivå, det vill säga 22,95 kronor. Budgetfrågan diskuterades. Ett förslag till ramar för år 2014 lyfts fram för beslut i fullmäktige.

Frågan om utredningen gällande trygghetsboenden diskuterades. En arbetsgrupp ska bildas för att jobba vidare med denna fråga.

Frågan om skolluncher till Vuollerim diskuterades och en redovisning av uppföljningsansvaret för ungdomar mellan 16 och 20 år som inte går på gymnasiet diskuterades.

En förfrågan från Naturskyddsföreningen i Norrbotten behandlades och en bygdemedelsansökan gällande framtida utvecklingsinsatser inom branschorganisationen med samebyarna inom Jokkmokks kommun som medlemmar diskuterades.

Riktlinjer för arbetsmiljön inom organisationen Jokkmokks kommun slogs fast. Kommunstyrelsen bestämde att tillsynsansvaret över handel med vissa receptfria läkemedel ska göras inom socialnämndens ansvarsområde.

Ett förslag till ändring av bolagsordningen för Porjus Fiskodling AB behandlades och förändringar gällande delegationsordningen för personalfrågor beslutades.

Slutligen behandlades ett antal medborgarförslag och motioner.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Matlandethuvudstaden Jokkmokk

Fredag den 6 september 2013

 

På morgonens fredagsmöte på Strukturum fick vi deltagare en glad och trevlig överraskning. Strukturums VD Annika Almqvist presenterade beskedet att regeringen utsett Jokkmokk till nästa års Matlandethuvudstad.

 

Det känns väldigt roligt att Jokkmokk får denna utmärkelse. I en kommentar säger landsbygdsminister Eskil Erlandsson: ”I Jokkmokk lyckas man kombinera tradition med nytänkande kring maten med råvaror från skogen och fjället. Det är extra roligt att en liten kommun som Jokkmokk visar upp en sådan bredd.”

 

Läs mer om allt detta via denna länk: http://www.regeringen.se/sb/d/15244

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nytt intranät ska införas den 1 oktober

Torsdag den 5 september 2013

Under förmiddagen var jag med på en utbildning där vi fick lära oss hur det nya intranätet ser ut och fungerar.

Dagens intranät kallar vi för Kompassen. Det har nu spelat ut sin roll. Ny teknik och nya behov har lett till att vi från och med den 1 oktober ska jobba med ett intranät som vi kallar för Insidan.

På eftermiddagen hade vi ett samrådsmöte med Strukturum. Sedan var jag med på ett telefonmöte med en representant från Länsstyrelsen.

Lite senare på eftermiddagen hade jag en sittning med ekonomichefen i allehanda operativa och strategiska frågor som berör ekonomichefens område.

Ett tertialbokslut ska nu upprättas. Budgetfrågan med ramfördelningsfrågor inför år 2014 står på dagordningen och ytterligare några aktuella frågor diskuterades.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Svar på en kommentar till mitt förrförra blogginlägg

Torsdag den 5 september 2013

 

Jokkmokks kommun har jobbat med värdegrundsfrågor i syfte att förändra företagskulturen i organisationen Jokkmokks kommun. Mycket har hänt sedan det arbetet startade. Men vi är långt ifrån klara. Vad vi säger är att vi nog aldrig blir klara med ett sådant arbete. Det är väldigt viktigt att vi fortsätter diskutera värdegrundsfrågor.

 

Att nu säga att värdegrundsarbetet som pågått sedan år 2008 inte fallit väl ut utifrån det faktum att det nu på några arbetsplatser inom organisationen Jokkmokks kommun förs diskussioner om gruvans vara eller inte vara på ett sätt som inte är helt okej utifrån vår värdegrund tror jag är att dra lite förhastade slutsater.

 

Självklart är vi inte i mål med värdegrundsarbetet. Men det kan ju vara som så att utan detta värdegrundsarbete skulle det varit dubbelt så många situationer med kränkningar och oacceptabla diskussioner på våra olika arbetsplatser. Det går ju helt enkelt inte att säga hur det skulle ha varit utan det jobb som gjorts.

 

Det vi däremot nu säger under träffarna med värdegrundsgruppen är att vi på våra olika arbetsplatser och på våra arbetsplatsträffar kan lyfta fram den värdegrund som arbetats fram av alla våra medarbetare och peka på det vi kommit överens om.

 

Genom att göra så kan vi försöka komma till ett läge där kränkningar och slag under bältet upphör.

 

I kommentaren till mitt blogginlägg står det sedan att Jokkmokks kommun samarbetar med JIMAB. Jag vet inte riktigt vad det syftar på.

 

Mig veterligen har tjänstemän och politiker från Jokkmokks kommun varit på olika informationsmöten tillsammans med representanter från JIMAB.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Parlamentsbyggnad i Jokkmokk

Tisdag den 3 september 2013

 

Idag har jag varit med och intervjuat en socialchefskandidat. Sedan var jag på ett möte med kommunalrådet och utvecklingscheferna. Där pratade vi bland annat om frågan kring kommande medborgardialoger och frågan kring Sametingets parlamentsbyggnad och dess eventuella placering i Jokkmokk.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Respektera varandras olika åsikter

Måndag den 2 september 2013

 

På morgonens nyhetssändningar från Radio Norrbotten kunde vi höra ett inslag som handlade om fredagens seminarium där frågan om hur vi kan leva tillsammans med olika åsikter diskuterades. Jag blev intervjuad. Vill du lyssna kan du klicka här.
 

Sedan hade vi ett ledningsgruppsmöte där vi diskuterade allehanda strategiska och aktuella frågor. Även där fanns en punkt på dagordningen där vi diskuterade gruvfrågan och vikten av att respektera varandras olika åsikter på våra olika arbetsplatser.

 

På eftermiddagen hade jag bland annat en genomgång med personalchefen i olika aktuella frågor.

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Gruva eller inte gruva

Fredag den 30 augusti 2013

Idag har jag tillsammans med cirka 25 stycken andra varit på ett seminarium som anordnats av Umeå universitet. Det pågår nämligen ett forskningsprojekt med rubriken ”Gruvdrift i fjällen – vägar mot hållbarhet”.

Syftet med forskningsprojektet är att man ska utforska utmaningar förknippade med hållbar utveckling och gruvetableringar i fjällregionen. Projektet fokuserar på Rönnbäcken i Västerbotten och på Kallak här utanför Jokkmokk.

En del i forskningsprojektet är att man ska titta på frågan om hur man kan leva tillsammans med olika åsikter i en sakfråga.

Det känns som en mycket viktig fråga att disktuera i Jokkmokk just nu.

Inom organisationen Jokkmokks kommun jobbar vi väldigt mycket med värdegrundsfrågor, attityder, värderingar och liknande. Vi är ungefär 450 anställda och dessa frågor är mycket viktiga i alla sammanhang.

Olika åsikter förekommer i nästan alla sammanhang. Det är helt okej att vi tycker olika i olika frågor. Det berikar och utvecklar oss på många olika sätt.

Det är aldrig acceptabelt att vi på våra olika arbetsplatser kränker eller smutskastar någon utifrån det faktum att vi tycker lite olika i någon fråga.

Och allt detta gäller även i samhället i övrigt.

Just nu sker väldigt många olika diskussioner och många har synpunkter i frågan om huruvida det ska etableras en gruva eller inte i Kallak utanför Jokkmokk.

I några enstaka fall har kränkningar och personangrepp skett i dessa gruvdiskussioner. På sociala medier har dessutom det som kan betecknas som mordhot skett. Det är absolut inte acceptabelt och de allra flesta vill inte ha det på det sättet.

I måndags togs ett politiskt beslut om att genomföra en serie medborgardialoger i just denna fråga. Alltså, hur ska vi göra för att leva tillsammans och acceptera att många av oss har olika åsikter i en sakfråga.

På något sätt kommer det att bjudas in till medborgardialog i denna fråga. Att vi just idag har träffats tillsammans med forskare från Umeå universitet i syfte att prata om just dessa saker är väldigt bra. Den kommande medborgardialogen och forskningsprojektet kompletterar varandra bra.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Jokkmokk öppnar dörrarna

Fredag den 30 augusti 2013

På morgonen var jag på Strukturums fredagsmöte. Där pratades integrations- och flyktingfrågor. Vi fick information om aktuella frågor och bland annat presenterades ett nytt upplägg där frågor om faddrar eller flyktingguider diskuterades.

Det har visat sig att det varit ett väldigt bra sätt för nya medborgare att få en kontakt på orten som kan hjälpa till med enkla och för oss vanliga saker i syfte att den nya medborgaren känner sig mer välkommen. Det är också ett bra sätt att lära sig svenska. Det kan handla om att gå ut på promenader, fiska, gå på fotboll tillsammans eller liknande.

Det handlar om att avsätta ungefär åtta timmar per månad för detta uppdrag. Det är ju inte speciellt mycket tid kan man tycka. Ett litet arvode betalas till den som hjälper till med detta.

Är du intresserad kan du höra av dig till gunilla.nyberg@jokkmokk.se.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

RSS 2.0