Ryssar på besök

Torsdag den 30 oktober 2014

På morgonen var jag med på ett möte som handlade om en fastighetsaffär. Sedan hade jag en träff med personalchefen innan jag fick den stora äran att hälsa ett antal ryska lärara välkomna till Jokkmokk. De är här i samband med ett utbyte kring olika energieffektiviseringsfrågor kopplat till projektet Futurize.

Sedan var jag med på ett videomöte med Trafikverket. Vi gick igenom delar av gestaltningsprogrammet som i princip är klart nu. Trafikverket berörs till viss del gällande rondeller, skyltar och belysningsfrågor.

På eftermiddagen fick jag en information kring frågan om ett tillbud i Vuollerim där en av våra medarbetare hamnade i en hotfull situation av det allvarligare slaget. Därefter var jag med på ett möte med delar av styrgruppen för projektet Tillväxt Jokkmokk. I det projektet jobbar vi med att titta på vad som händer inom olika områden i samhällsutvecklingen om det blir en gruvetablering i Kallak.


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Två tillväxtområden

Onsdag den 29 oktober 2014

På morgonen hade kommunalrådet och jag ett telefonmöte med en representant från revisorerna gällande kommunstyrelsens roll att styra och leda teknik- och serviceavdelningen. Sedan hade jag ett möte med vår risk- och säkerhetssamordnare kring frågor om krisledningsövningar och liknande.

Efter det var jag med på ett möte med representanter från Vattenfall där vi pratade om olika elintesiva satsningar som är på gång och vi pratade även om andra strategiska frågor. På eftermiddagen var jag med på ett möte med Migrationsverket där vi gick igenom läget kring de tillfälliga asylboendena i Porjus och Vuollerim. Vi fick även en information om hur läget ligger i andra frågor som handlar om eventuella etableringar i centrala Jokkmokk. Återigen konstaterar vi att det finns ett väldigt stort tryck på Migrationsverket att hitta boendelösningar för människor som kommer från andra länder och som behöver tak över huvudet.

Sedan var jag med på ett möte där vi diskuterade olika strategiska frågor med bäring på ensamkommande asylsökande ungdomar och de avtal som Jokkmokks kommun har i den frågan. Även i den frågan är det ett stort tryck på landets kommuner att hitta boendelösningar för ensamkommande ungdomar som kommer till Sverige från andra länder.

Jag konstaterar att det finns två branscher med stor tillväxtpotential som vi jobbar väldigt mycket med just nu. Dels handlar det om frågor kring datalagringshallar och dels handlar det om frågor kring asylboenden av olika slag.


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Möte med länets kommunchefer

Tisdag den 28 oktober 2014

På morgonen var jag med på ett videomöte med länets kommunchefer. Sedan hade jag en sittning med kommunalrådet och vice kommunalrådet i lite olika övergripande frågor.

Jag hade sedan ett möte med ekonomichefen i frågor kring budgetförslaget inför år 2015.


 
 
 
 
 
 
 
 

Oförändrad skattesats i Jokkmokk

Måndag den 27 oktober 2014

På morgonen hade vi ett ledningsgruppsmöte. Vi började med att sjunga och gratulera vår kultur- och fritidschef som fyller 65 år idag. Sedan gick vi igenom lite olika strategiska och aktuella frågor.

Därefter var jag med på ett kommunstyrelsemöte. En folkhälsoplan slogs fast. Tertialbokslutet per den sista augusti 2014 gicks igenom. Skattesatsen inför år 2015 förslås vara oförändrad på nivån 22,95 kronor. Kommunstyrelsen behandlade ärendet om hur ramfördelningen mellan styrelser och nämnder under år 2015 ska se ut. Kommunfullmäktige den 10 november fattar beslut i frågan.

Investeringsbudgeten för år 2015 behandlades också. Där föreslog kommunstyrelsen att återremittera ärendet och komplettera materialet till nästa kommunstyrelsemöte.

Ett antal olika fastighetsfrågor behandlades. Bland annat beslutade kommunstyrelsen att ändra det tidigare beslutet om att sälja Porjus skola och istället upphandla rivning av såväl skolbyggnaden som badhusbyggnaden i Porjus.

Ett antal bygdemedelsansökningar gicks igenom och en flaggpolicy slogs fast. Vi gick även igenom förslaget till sammanträdesdagar för år 2015.


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

När, var och hur får man demonstrera?

Fredag den 24 oktober 2014

På morgonen var jag med på ett näringslivsråd. Kommunens politiker och tjänstemän genomför under några gånger per år möten med företagare och allmänheten där vi diskuterar olika aktuella frågor kopplat till det lokala näringslivet.

Idag blev det mest diskussioner om hur vi ska förhålla oss till varandra då vi tycker olika i olika sakfrågor. Är det okej att människor genomför demonstrationer hos olika lokala företagare och därmed kanske ser till att den lokala företagaren tappar kunder och till slut kanske lämnar Jokkmokk för att bedriva verksamhet någon annanstans eller att företaget kanske till och med går i konkurs?

Vi diskuterade om vilket förhållningssätt vi ska ha gentemot varandra då vi tycker olika i olika frågor.
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Jämställdhet och värdegrund

Onsdag den 22 oktober 2014

På morgonen hade jag ett telefonmöte med en samarbetspartner i olika ledarskapsfrågor. Sedan hade jag en genomgång med personalchefen angående ett arbete med en kompetensförsörjningsplan och lite annat.

På eftermiddagen hade vi ett möte i jämställdhetsgruppen. Vi kopplar även ihop värdegrundsarbetet med detta viktiga arbete och ska nu försöka samordna lite olika aktiviteter på våra olika arbetsplatser.

Vi gick även igenom hur gårdagens länsträff och workshop kring jämställdhetsfrågor som genomfördes här i Jokkmokk var.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Hur ska vi jobba vid en kris?

Tisdag den 21 oktober 2014

På förmiddagen var jag med på ett möte med MSB – myndigheten för samhällsskydd och beredskap. Vi gick igenom olika frågor kring hur våra lokaler kan se ut för att vi på bästa sätt kan jobba effektivt vid olika typer av krissituationer och vi gick igenom våra reservkraftanläggningar och liknande.

På eftermiddagen var jag med på en förberedelse inför idrottsgalan och jag jobbade med ekonomichefsannonsen som snart ska ut.

 
 
 
 
 
 
 
 

Snart dags för idrottsgala

Måndag den 20 oktober 2014

På förmiddagen hade vi ett ledningsgruppsmöte. Vi gick igenom aktuella frågor och vi pratade om strategiska frågor kring kompetensförsörjning och ledarskapsfrågor av olika slag.

På eftermiddagen var jag med på ett möte med ekonomerna på ekonomifunktionen där vi gick igenom det aktuella läget nu då ekonomichefen fått nytt jobb och vi nu ska rekrytera en ny ekonomichef.

Sedan hade jag ett möte med kultur- och fritidschefen gällande den stundande idrottsgalan som ska hållas här i Jokkmokk den 8 november.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kommunchefens roll

Fredag den 17 oktober 2014

Igår och idag har jag varit i Stockholm. Ungefär 80 kommunchefer var samlade för att diskutera olika övergripande frågor inom kommunsektorn. Vi fick till att börja med ta del av en valanalys ur ett riksperspektiv och ett kommunperspektiv.

En intressant reflektion som gjordes var att i valet 2010 var man förlorare när man fick 43,6 procent av rösterna och i år, 2014, var man vinnare då man fick 43,6 procent. Det var nämligen exakt dessa siffror – 43,6 procent – som S+V+MP fick i valen 2010 och 2014.

Vi pratade även mycket om frågor kring kommunchefens roll och huruvida den rollen ska regleras eller inte. Det finns ett förslag om att – på samma sätt som det finns VD-instruktioner i bolagsvärlden – inrätta krav på kommunchefsinstruktioner för Sveriges 290 kommuners högsta tjänstemän.


 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gruvfrågan diskuteras

Onsdag den 15 oktober 2014

På morgonen hade jag ett möte med personalchefen. Sedan var jag på ett möte med representanter från gruvbolaget Jimab som är på besök i Jokkmokk.

På eftermiddagen hade vi ett möte där vi gick igenom läget i frågan med datahallar.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ekonomichefen har fått nytt jobb

Tisdag den 14 oktober 2014

På morgonen var jag med på ett samrådsmöte med utvecklingscheferna och VD:n på Strukturum. Sedan var jag med på ett möte med riskhanteringsgruppen där vi bestämde oss för att göra en nystart i olika frågor som har bäring på försäkringar och skadeförebyggande arbeten av olika slag.

På eftermiddagen hade jag först ett möte med socialchefen där vi gick igenom olika aktuella frågor. Sedan hade jag ett möte med personalchefen och chefen för arbetsmarknadsfunktionen där vi diskuterade det uppkomna läget då vår ekonomichef nu fått nytt jobb och kommer att sluta hos oss i början av januari.


 
 
 
 
 
 
 

Dags att HBTQ-certifiera Jokkmokk

Måndag den 13 oktober 2014

Idag har jag suttit i möte med kommunstyrelsens arbetsutskott hela dagen. Ett antal fastighetsfrågor diskuterades och ett förslag om att inrätta en flaggpolicy för Jokkmokks kommun diskuterades.

Ett antal ärenden med bäring på ekonomi hanterades. Vi gick igenom Jokkmokks kommuns andra tertialbokslut för år 2014. Arbetsutskottet diskuterade även skattesatsen för år 2015 samt förslaget till styrelsernas och nämndernas ramar för år 2015 och även investeringsbudgeten för år 2015. Alla dessa frågor ska nu vidare till först kommunstyrelsen och sedan till kommunfullmäktige för beslut.

Vi fick en presentation och en genomgång av gestaltningsprogrammet som nu i princip är klart. Vi pratade även om frågan kring energiintensiva etableringar och vi diskuterade kring olika GIS-frågor. Ett ärende om planändring diskuterades och en plan över ett långsiktigt folkhälsoarbete hanterades.

Ett antal bygdemedelsärenden hanterades också och vi bestämde att vi nu ska utreda och ta fram underlag om hur vi kan jobba för att HBTQ-certifieria Jokkmokks kommun. Eller som det tydligen heter, HBT-certifiera. Tydligen finns inte Q:et med i det som kommunerna kan certifiera sig till.

Det kanske är dags att ändra på det så att Jokkmokk kan bli landets första HBTQ-certifierade kommun.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Inlandsbanan

Fredag den 10 oktober 2014

På morgonen var jag på Strukturums fredagsmöte. Där var representanter från kommunens miljökontor. De informerade och svarade på frågor om livsmedelslagstiftningen och andra områden inom miljökontorets myndighetsutövning.

Sedan hade jag och ekonomichefen en genomgång med vice ordförande i kommunstyrelsen om läget i budgetfrågan inför år 2015. Den frågan ska nu behandlas på måndagens möte i kommunstyrelsens arbetsutskott.

På eftermiddagen var jag på ett möte med Inlandsbanan AB. Mötet hölls på inlandsbanan. Vi satt alltså i en konferensvagn på järnvägsstationen i Jokkmokk. Det hör inte till vanligheten att vi har möten på tåg men nu hände det.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Utveckling av området kring Dálvvadissjön

Torsdag den 9 oktober 2014

Idag har vi haft ett möte i frågan kring hur vi kan utveckla området kring Dálvvadissjön. Vi pratade dels om hur vi kan utveckla området kring dagens fjällträdgård och på så sätt kunna skapa en designträdgård. Det handlade även om att vi ska försöka hitta lösningar som innebär att möjliggöra en hotellsatsning i området.

Det är många olika intressen som ska tillfredsställas innan helhetsbilden för området växt fram.

På eftermiddagen hade vi en allmänfacklig informationsträff kombinerat med ett möte i skyddskommittén.

Jag och ekonomichefen hade sedan en genomgång med kommunalrådet i frågan om hur de ekonomiska resurserna ska fördelas nästa år. Kommunstyrelsens arbetsutskott ska hantera frågan om budgetramarna år 2015 på måndag i nästa vecka.

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sensus på besök

Onsdag den 8 oktober 2014

Idag har jag och två av mina kollegor varit med på ett möte med två representanter från studieförbundet Sensus. Vi jobbar mycket med värdegrunds- och mångfaldsfrågor och med attityder, värderingar, förhållningssätt och liknande. Det gör även Sensus.

Vi träffades för att gå igenom och se hur vi kan samverka och samarbeta i syfte att förändra attityder och värderingar hos våra medarbetare och medborgare så att vi kan undvika rasism, islamafobi och liknande. Genom att skapa förutsättningar för att alla individer ska ha lika värde tror jag att vi kan få en bättre och en trevligare miljö där människor trivs att bo, verka och jobba i på olika sätt.

I förlängningen tror jag att vi då kommer att få fler medborgare och vi kommer att få lättare att rekrytera medarbetare.

 
 
 
 
 
 
 

Socialtjänstens utmaningar

Tisdag den 7 oktober 2014

Träffarna i budgetberedningen har fortsatt idag. Hela förmiddagen ägnade vi åt frågor inom socialnämndens sida. Just inom socialnämndens verksamhetsområde finns de största ekonomiska utmaningarna för Jokkmokks kommun. En ny organisation håller på att växa fram och inom socialtjänsten jobbar man med många olika förändringsfrågor vad gäller synsätt och ledningsfrågor.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Budgetberedning

Måndag den 6 oktober 2014

Idag har jag tillsammans med ekonomichefen suttit tillsammans med kommunstyrelsens arbetsutskott i ett budgetberedningsmöte under hela dagen. Vi har fått besök från olika avdelningar som presenterat sina respektive verksamheters behov och utmaningar inför framtiden.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Laponia och SFI-utbildning

Fredag den 3 oktober 2014

På morgonen var jag Strukturums fredagsmöte. Vi fick lyssna på Åsa Nordin Jonsson från Laponiatjuottjudus. Hon berättade om arbetet, uppdraget och verksamheten i arbetet med världsarvet Laponia.

Sedan var jag på Lapplands kommunalförbunds direktionsmöte som idag hölls i Jokkmokk. En stor fråga handlade om ett förändrat regelverk gällande finansieringen av SFI-undervisningen för nyanlända medborgare som fått permanent uppehållstillstånd men som inte blivit kommunplacerade.

En fråga om att starta ett skidgymnasium i Gällivare diskuterades.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Stora ekonomiska utmaningar

Torsdag den 2 oktober 2014

Idag har jag varit med på en strategisk beredningsdag. Kommunstyrelsens politiker samlades tillsammans med alla ordförande i facknämnderna och chefstjänstemännen för att diskuterade olika ekonomiska frågor med syfte att kunna fatta beslut om hur resurserna ska fördelas till år 2015.

Jag konstaterar att det finns stora ekonomiska utmaningar i våra olika verksamheter.

I nästa vecka har vi reserverat tid för mer träffar i det vi kallar för budgetberedningen. Då ska vi borra oss ner mer på djupet i de olika budgetfrågorna inför år 2015.


 
 
 
 
 
 
 
 

Jämställdhetsarbetet fortsätter

Tisdag den 30 september 2014

På morgonen var jag med på ett videomöte med länets kommunchefer. Sedan hade vi ett möte i jämställdhetsgruppen. Vi pratade om olika vägval i hur vi ska jobba med alla våra viktiga frågor i detta ämne.

På eftermiddagen var jag med på ett möte i referensgruppen kring arbetet med att ta fram ett gestaltningsprogram för Jokkmokks kommun. Arbetet är i princip färdigt nu och ska presenteras på kommunstyrelsens arbetsutskottsmöte den 13 oktober.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

RSS 2.0