Geografiskt informationssystem

Onsdag den 24 juni 2015

På morgonen var jag med på ett videomöte med kommuncheferna inom Lapplands Kommunalförbund. Vi pratade vidare kring olika IT-frågeställningar.

På eftermiddagen var jag på ett möte där vi diskuterade GIS-frågor. GIS står för geografiskt informationssystem och handlar om att vi på ett enkelt sätt kan samordna information om fastigheter, VA-ledningar, trafikförsörjning, lägenheter, befolkningsstatistik och mycket annat.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

IT-frågor

Tisdag den 23 juni 2015

Idag har jag bland annat varit på ett möte där vi diskuterade IT-frågor. Hur ska vi samarbeta inom länet vad gäller stadsnät och hur ska vi jobba strategiskt för att så många medborgare som möjligt ska kunna få tillgång till bredband.

Sedan har jag också varit på ett möte där vi gick igenom läget kring frågan om ett vatten- och avloppsområde i Kvikkjokk. VA-nämnden har fattat ett beslut om detta och vi diskuterar nu hur vi ska jobba för att på bästa sätt hantera effekterna av det beslutet.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Lapplands kommunalförbund investerar

Måndag den 22 juni 2015

Idag har jag varit i Gällivare på ett direktionsmöte med Lapplands Kommunalförbund. Dagens möte var det sista mötet innan sommaruppehållet.

Direktionen fattade beslut om olika investeringsärenden och vi fick ta del av en ekonomisk rapport. Olika utbildningsfrågor diskuterades och olika riktlinjer och styrdokument hanterades.


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Organisationsanalys

Onsdag den 17 juni 2015

Direkt på morgonen igår hade vi i referensgruppen för organisationsanalysen ett möte. Vi gick igenom träffen vi hade dagen innan med politikerna och vi diskuterade om hur vi ska jobba vidare med vårt uppdrag. Vi bokade in två ytterligare träffar i augusti.

Sedan hade jag ett möte med personalchefen och direkt efter lunch var jag med på ett möte med VD:n för Jokkmokkshus och Värmeverket. Sedan hade jag en genomgång med ekonomichefen och därefter med skolchefen i olika aktuella frågor.

Idag har jag jobbat med olika interna frågor.


Skattesatsen är oförändrad

Måndag den 15 juni 2015

På morgonen hade jag ett möte med chefen för kulturfunktionen och med chefen för biblioteksfunktionen i frågan kring den analys av vår ledningsorganisation som pågår. Jag hade därefter mitt sista ledningsgruppsmöte inför sommaruppehållet och sedan hade jag en sittning med socialchefen i olika aktuella frågor.

Sedan startade det sista kommunfullmäktigemötet inför sommaruppehållet. Vi hade idag besök från både Filmpool Nord och från representanter från den grupp som jobbat med Midnattssolens Trädgård där vi bland annat fick en presentation och en lägesrapport i frågan med att bygga och anlägga en designträdgård i Jokkmokk.

Vi fick också en presentation av vår tekniska chef om hur arbetet med energibesparingsprojektet (EPC) gått och vi fick ta del av ett antal motioner och medborgarförslag. Skattesatsen och budgetramarna för år 2016 klubbades och några kompletterande investeringsbeslut för år 2015 slogs fast. Även tertialbokslutet för årets första fyra månader behandlades och slogs fast.

En detaljplan avseende en fastighet i Porjus hanterades och olika planer och revisionsberättelser slogs fast och några reglementen ändrades.

Efter kommunfullmäktigemötet samlades kommunstyrelsens arbetsutskott och vi som ingår i referensgruppen för arbetet med att analysera ledningsorganisationen i Jokkmokks kommun. Vi gjorde en delrapportering kring hur vi ligger till i det pågående arbetet som ska vara klart den 24 augusti.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Hotell Gästis

Fredag den 12 juni 2015

På morgonen var jag på Strukturums fredagsmöte. Vi fick lyssna på Annelie och Katrin som berättade om deras företagarresa och hur de nu planerar att satsa inför framtiden då de precis köpt Hotell Gästis av källarmästare Kenneth Åkerlund.

På förmiddagen var jag på kyrkbacken och var med på skolavslutningsfirande. På eftermiddagen var jag först med på ett möte där vi gick igenom läget i frågan om Sametingets parlamentsbyggnad. Sedan hade jag ett möte med chefen för integrationsfunktionen där vi gick igenom lite olika aktuella frågor.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Investeringar i infrastrukturen

Onsdag den 10 juni 2015

Idag har jag varit i Luleå. Norrbottens Handelskammare hade bjudit in till en investeringsdag. Representanter från Infranode var där och berättade om hur de jobbar med investeringsfrågor kopplade till främst infrastrukturfrågor.


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Samverkan

Tisdag den 9 juni 2015

På morgonen hade vi en träff i referensgruppen som analyserar ledningsorganisationen och vi jobbade med det uppdrag jag fått från kommunstyrelsens arbetsutskott. På måndag i nästa vecka ska vi lämna en delrapport.

Sedan åkte jag till Gällivare. Där var jag med på ett möte med kommuncheferna inom Lapplands kommunalförbund. Vi pratade samverkansfrågor och investeringsrutiner och vi gick igenom ärendena för nästa direktionsmöte som genomförs i Kiruna den 22 juni.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gruvbolaget träffar samebyar

Måndag den 8 juni 2015

På förmiddagen hade jag ett ledningsgruppsmöte där vi gick igenom allehanda aktuella frågor. På eftermiddagen var jag först med på ett samrådsmöte med Strukturum och sedan hade jag och personalchefen en träff med en säljare från en rekryteringsfirma.

Sent på eftermiddagen var jag med på ett möte med representanter från Jåhkågasska och Sirges samebyar samt från gruvbolaget Jimab.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Jokkmokks kulturskola bäst i länet

Fredag den 5 juni 2015

Jag är så stolt och glad att kunna se att kulturskolan i Jokkmokk är länets bästa och landets tionde bästa kulturskola. Stort grattis till alla medarbetare och till alla elever som är med och bidrar till detta.

Vilken vändning! Kulturskolan har omvandlats helt och hållet och efter att ha varit vilande under en period har det nu blivit en nystart som verkligen blivit lyckad.

Bra jobbat!
 
Läs mer genom att klicka på länken: http://www.nsd.se/nyheter/jokkmokk/jokkmokk-i-kommuntopp-9330284.aspx 
 
 
 
 
 
 
 
 

Blommor som affärsidé

Fredag den 5 juni 2015

På morgonen var jag på Strukturums fredagsmöte. Denna gång besökte vi handelsträdgården i Mattisudden. Ett familjföretag som bildades 1979 där nu tredje generationen jobbar i firman.

Sedan var jag med på ett möte med referensgruppen som jobbar med ledningsorgansisationsanalysen över Jokkmokks kommun. Vi hade besök från socialchefen, chefen för arbetsmarknadsfunktionen och chefen över integrationsfunktionen.

Vi diskuterade samordningsfrågor och gick igenom för- och nackdelar med olika förslag till förändringar.


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nytt visionsdokument växer fram

Torsdag den 4 juni 2015

På morgonen var jag med på en träff där kommunstyrelsens arbetsutskott jobbade med att ta fram ett nytt visionsdokument efter Jokkmokk 2015 som nu sjunger på sista versen.

Sedan var jag med på ett videomöte med kommuncheferna och ekonomicheferna inom Lapplands kommunalförbund (LKF). Vi gick igenom budgetprocessen och rutiner för LKF:s investeringsfrågor.

På eftermiddagen höll jag i sista mötet inför sommaren vad gäller allmänfacklig information och frågor som berör skyddskommittén.

Och som avslutning på dagen var jag på ett möte där en representant från Huge Fastigheter AB i Huddinge var på besök i Jokkmokk. Jag fick en genomgång över hur upplägget ser ut inför höstens Jokkmokksdagar i Huddinge.


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kompetensförsörjning

Onsdag den 3 juni 2015

Idag har jag varit i Luleå på en konferens som handlade om kompetensförsörjning. Vi står inför stora rekryteringsbehov inför framtiden och vi behöver veta vilken kompetens vi behöver ha för att möta framtidens utmaningar.

Vi borde också på olika sätt bli bättre på att ta tillvara den kompetens som finns hos våra nyanlända medborgare så att vi kan nyttja den kompetens som finns på ett bättre sätt.


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Integration som en tillväxtfråga

Tisdag den 2 juni 2015

Idag har jag varit i Boden på en konferens som landshövdingen öppnade. Konferensen anordnades av länsstyrelsen och den handlade om frågor kring integration i ett tillväxtperspektiv.

Genom att ha bra och tillåtande attityder och värderingar bland medborgarna i våra samhällen och genom att bygga bostäder runt om i länet så ökar förutsättningarna för att fler invånare vill stanna runt om i våra kommuner i Norrbotten.

Vi behöver mer invånare och vi behöver mer arbetskraft. Det finns väldigt många välutbildade människor som kommer hit från andra länder och vi vill gärna att de – samt alla andra som vill komma hit – ska känna sig välkomna och vi vill att de ska trivas här.

Tillsammans kan vi alla invånare vara med och bidra till att skapa ett fint samhälle som vi och våra barn och barnbarn ska kunna leva gott i.


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Marcus Hellner på besök

Måndag den 1 juni 2015

På morgonen hade jag ett ledningsgruppsmöte där vi hade besök från nya direktören för Kommunförbundet Norrbotten. Vi gick igenom kommunförbundets nya inriktningsdokument och diskuterade lite om vad det innebär.

Därefter gick hela ledningsgruppen tillsammans med många fler till Hotel Jokkmokk där Vattenfall bjudit in till ett frukostmöte där Marcus Hellner var med och berättade kring hans resa som ung skidåkare som sökte och kom in på skidgymnasiet i Gällivare och hur han sedan utvecklades till att bli en världsstjärna.

Sedan var jag på det sista kommunstyrelsemötet innan sommaruppehållet. Vi hade olika besökare på plats. Bland annat fick vi besök av skolelever från Porjus som redovisade ett arbete de gjort gällande energifrågor.

Frågan om skolbyggnaden i Vuollerim och ett antal andra fastighetsfrågor behandlades. Ett ärende om kompetensförsörjning hanterades och olika bygdemedelsfrågor behandlades.

Frågan om skattesats 2016, investeringar 2015, det första tertialbokslutet 2015 samt budgetramar 2016 hanterades.

Ett samverkansavtal inom räddningstjänsten i länet hanterades och ett extra ärende om detaljplan i Porjus hanterades.

Sedan var jag med på ett telefonmöte gällande vatten- och avloppsfrågor i Kvikkjokk och slutligen var jag med på ett möte med jämställdhetsgruppen.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

RSS 2.0