Tillväxt Jokkmokk

Måndag den 10 februari 2014

På morgonen hade jag en träff med säkerhetssamordnaren och ytterligare en medarbetare inom räddningstjänsten i Boden. Jokkmokk och Boden samverkar inom detta område. Sedan hade jag ett ledningsgruppsmöte där vi också pratade om krisövningar och andra frågor inom säkerhetssamordnarområdet.

Sedan var jag på årets första kommunstyrelsemöte. Revisorerna var på plats. De presenterade en rapport och en granskning av kommunstyrelsens ansvarsutövande gällande år 2013.

Verksamhetsplanen för kommunledningskontoret gicks igenom och slogs fast. Målen i det långsiktiga visionsdokumentet Jokkmokk 2015 gicks igenom för år 2013. Vi konstaterar att vi är ganska långt från att alla mål är uppfyllda men på många områden är vi på rätt väg.

Kommunstyrelsen behandlade ärendet om finansiering av en förstudie som vi kallar ”Tillväxt Jokkmokk” och som ska visa hur en eventuell gruvetablering påverkar Jokkmokks kommun på olika sätt.

Vi behandlade sedan frågan om finansiering av Sápmi Awards och vi diskuterade lite om hur vi kan gå vidare med denna fråga även efter år 2014.

Frågan om ett hem för ensamkommande barn- och ungdomar på Storgatan 61 diskuterades. Ett förslag till en tilläggsinvestering slogs fast.

Ett antal olika bygdemedelsansökningar behandlades. Medfinansiering till Jokkmokk som Matlandethuvudstadsår 2014 behandlades och en finansiering av jämställdhetsarbetet slogs fast. Även några andra medfinansieringsärenden behandlas.

En reviderad upphandlings- och inköpspolicy slogs fast och en fråga kring varudistribution hanterades. De särskilda uppdragen i den strategiska planen slogs fast.

En fråga om huruvida antalet ledamöter i kommunfullmäktige ska minskas eller inte efter nästa val diskuterades. Förslaget är att ingen förändring ska ske.

Några frågor kring reglementen och delegationsordningar togs och en fråga om hur vi ska hantera icke verkställda beslut hanterades.


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kommentarer

Kommentera inlägget här:

Namn:
Kom ihåg mig?

E-postadress: (publiceras ej)

URL/Bloggadress:

Kommentar:

Trackback
RSS 2.0