Pengar har fördelats

Måndag den 18 juni 2012

På morgonen hade vi ett ledningsgruppsmöte. Sedan hade jag en genomgång med personalchefen och sedan med kostchefen.

Därefter var jag på sista kommunfullmäktigemötet innan sommaren. Det blev en lång diskussion i frågan om hur de ekonomiska resurserna ska fördelas till nästa år.

Tertialbokslutet slogs också fast av kommunfullmäktige. Vi konstaterar att Jokkmokks kommun som helhet kommer att generera ett förhållandevis stort resultat, hela 5,1 miljoner kronor bättre än budgeterat.Trackback
RSS 2.0