Förstudie om en eventuell gruvetablering

Måndag den 27 januari 2014

På morgonen hade jag ett ledningsgruppsmöte. Sedan var jag på årets första möte med kommunstyrelsens arbetsutskott. Första ärendena berörde kultur- och fritidsnämndens områden. Bland annat diskuterades bygdemedelsfrågor och den nya kulturskolan som nu är igång.

Frågan om bibliotekslokaler i Vuollerim diskuterades. Kultur- och fritidschefen, skolchefen och fastighetschefen fick i uppdrag att tillsammans diskutera denna fråga så att det blir bra ur ett koncernperspektiv.

Vi pratade sedan om ett ärende gällande lokaler för asylboende för ensamkommande ungdomar. Vi fortsatte sedan med andra fastighetsfrågor. Det handlade om industrihuset Tranan, Folkets Hus, gamla skolan i Porjus och Hotell Gästis. En fråga om ridhuset och nyckellösningar diskuterades också.

Ett ärende kring förtydligande om upphandlings- och inköpspolicyn behandlades och lönerevisionen 2014 diskuterades.

Vi gick igenom den strategiska planen och de särskilda uppdragen samt vem som ska vara anvarig för vad avseende de särskilda uppdragen. Ett ärende om måluppfyllelse för år 2013 gicks också igenom.

Vi pratade om en förstudie kallad ”Tillväxt Jokkmokk”. Det handlade om en förstudie om hur en eventuell gruvetablering kommer att påverka Jokkmokks kommun på olika sätt. Frågan om en delfinansiering i frågan om Jokkmokk som Matlandethuvudstad år 2014 diskuterades.

En revisionsrapport kring frågan om hur bygdemedlen används i Jokkmokks kommun behandlades och frågan om hur många ledamöter det ska finnas i kommunfullmäktige diskuterades. Kommunledningskontorets verksamhetsplan behandlades och medel föreslogs avsättas för att arbeta vidare med jämställdhetsfrågor i Jokkmokks kommun.

Arvodesreglementet och delegationsordningen gicks igenom och vi diskuterade kring rutiner om verkställda beslut.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kommentarer

Kommentera inlägget här:

Namn:
Kom ihåg mig?

E-postadress: (publiceras ej)

URL/Bloggadress:

Kommentar:

Trackback
RSS 2.0