Kommunallagen kanske låter som ett tråkigt ämne men är ganska intressant ändå!

Onsdag den 25 mars 2009


Idag var jag på en utbildningsdag i Luleå. Utbildningen handlade om de förändringar som nu skett i kommunallagen.


Kommunallagen är den lag som är viktigast vad gäller regelverket om hur kommuner och landsting ska styras.


Jag har inte den bakgrunden att jag kan detta område speciellt bra. När jag började i kommunen som ekonomichef för 14 år sedan visste jag inte ens vad det var för skillnad på en politiker och en tjänsteman.


Jag tycker att det är ganska bra att jag har den bakgrunden för det betyder att jag har full förståelse för våra medborgare som inte skiljer på politiker - som alltså är valda av folket för en viss tidsperiod - och tjänstemän - som alltså har sökt och fått ett jobb med ett vanligt anställningsförhållande.


Nåväl, jag är av den åsikten att jag klarar mig mycket bra i mitt arbete utan att kunna alla paragrafer i kommunallagen. Jag litar fullt ut på mina medarbetare som har denna kunskap. Men vi bestämde ändå tillsammans att jag skulle vara med på denna utbildningsdag för att få en översiktlig genomgång av kommunallagen.


Och det är jag glad för!


Det var nämligen en bra dag med mycket matnyttig information. Jag är långt ifrån expert inom området efter denna dag men jag har nosat på ytan och vet i huvudsak vad regelverket säger.


Bland annat fick jag reda på att det är okej att vissa kommunala bolag får bedrivas i vinstsyfte. Till exempel fjällvärmebolag och elbolag (inklusive vindkraftbolag) i kommunalt ägo får drivas i vinstsyfte. Det regleras nämligen i speciallagar.


Däremot drivs de kommunala bostadsbolagen utan vinstsyfte. Syftet med de kommunala bostadsbolagen är oftast att tillhandahålla ändamålsenliga bostäder. Det regleras i varje bolags enskilda bolagsordning.


Därmed är per definition bostadsbolagens syfte något annat än att de ska gå med vinst. Trots det faktum att syftet inte är att bolaget ska gå med vinst får ändå bostadsbolaget gå med vinst.


Kommuners förhållande till industrilokaler diskuterades också. Det är ofta gränsdragningsproblem inom detta område. Nu är det fastställt i de nya förändringarna i kommunallagen att kommuner får tillhandahålla lokaler till enskilda företagare om inte marknaden eller företaget själv klarar av att tillhandahålla lokalerna.


Hyressättningen blir då ett problemområde. Det står endast att det ska vara en långsiktig marknadsmässig hyra. Men hur stor är marknadshyran när ingen marknad finns?


Kommunfullmäktiges uppgifter diskuterades. Ofta diskuterar vi på hemmaplan vilka ärenden som ska till kommunfullmäktige för beslut och vilka ärenden som ska beslutas av kommunstyrelsen eller facknämnderna.


Grundprincipen är att ärenden av principiell beskaffenhet eller av annan av större vikt för kommunen ska beslutas i kommunfullmäktige.


Kommunfullmäktiges ordförande har en jätteviktig roll. I princip ska kommunfullmäktiges ordförande gå igenom med styrelse- och nämndsorföringarna om hur ärendelistan ska se ut inför kommande kommunfullmäktigemöte.


Vi diskuterade frågan om utseendet på den politiska organisationen. Det är många kommuner som nu överger den traditionella politiska organisationsstrukturen och i stället avvecklar facknämnder.


I det organisationsutvecklingsarbete som pågår hos oss har nu politiken initierat en översyn av vår politiska organisations utseende och funktion.

En matnyttig och spännande dag är därmed till ända.


Kommentarer

Kommentera inlägget här:

Namn:
Kom ihåg mig?

E-postadress: (publiceras ej)

URL/Bloggadress:

Kommentar:

Trackback
RSS 2.0